Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Budapest

486 Pesterzsébet Mázolok Anstreicher Duda János, Hunyadi u. 25. Gobel Béla, Erzsébet u. 96. Kurcz Mihály, Csorna u. 38. Mechanikusok Mechaniker Kiss Máté, Török Flóris u. 9. Saárik István, Rákóczi u. 61. Spacsek Jenő, Kertész u. 1. Mérnökök Ingenieure Grüiihut Géza, Úri u. 18. Hahn Vilmos, Koronaherceg u. 10. Szölösi Kálmán, Csányi-u. 7. Mészárosok Fleischer lásd hentesek alatt is Acskov Sándor, Vezér u. 101. Alt. fogy. szöv. 32. sz. fiók,' Rá­kóczi u. 42. xAit. fogy. szöv. 32. sz. fiók, Kos­suth L. u. 51. xÁit. fogy. szov. 67, sz. fiók, Nagy Sándor u. 118. "All. fogy, szov. 69. sz. fiók, So­roksári ut 26. Bárányos Jenő, Gyár u. 21. Ifj. liartha János róröK Flóris u. 2 Csincselli Lajos, Kölcsey u. 23. Diamant Adolf, Kertész u. 17. Horn Adolfné, Kossuth Lajos u. 30. Izraelita hitközség, Hunyadi u. 30. Jászberényi Józsei, Nagy bánrior u. 140. Juhász János, Soroksári ut 14. Kiss Mihály, Wesselényi u. 41. Kriner Ödön, Vörösmarty u. 141. Klupp Ferenc, Kende Kanut u. 17. Kohut Vince, Úri u. 26. Kollarílc Gyula, Kossuth Lajos u. 13 Kovács István, Soroksári ut 70. Krämer Jenő, Arany János u. 4. Papp László, Vezér u. 40. Polgár Ferenc, Angyal u. 32. Reisz Zsigmond, Piac tér. özv. Rosenberg Sándorné, Ist­ván u. 2. Schmied János, Szarvas u. 2. Schönfeld Andor, Rákóczi u. 43. Schönfeld Ferenc, Piac tér 15. Sebestyén Zsigmond, Kende Ka­nut u. 35. Somogyi Zsigmond, Eötvös u. 40. Stepanek János, Kossuth tér 5. Szmolka János, Baross u. 93. Tanics Emil, Vörösmarty u. 141. Tasnády István, Határ u. 85. Tinagl Gyula, Kossuth Lajos u. 49. Tinkó István, Erdő u. 16. Vajai Gáspár, Damjanich u. 51. Weininger János, Soroksári ut 12. Mezőgazdasági gépgyárak Landwirtschaftliche Maschinenfabriken xSchwarcz Miksa és Társa (Buda- pestvidéki mezőgazdasági gép- és szerszámgyár részvénytársaság). Mintaasztalosok Modelltischler Babies Emil, Szív u. 4. I.ambertus György, Iskola u. 31. Resniesek Gyula, Hunyadi u. 15. Schweier J. Miklós, Izabella u. 11. Mosódák Wäschereien Boross Józsefné, Soroksári ut 15. Krisó Jánosné, Erzsébet u. 28. Vitéz Sándorné, Kossuth tér 13. Mozgóképszínházak Kino-T heater Elysium-mozgó (br. Oertzen Mária). Intim-mozgó (Thancl Ignác és veje), Erdő u. 29. Pflumm-mozgó, Kossuth Lajos u. 51 Pósa-mozgó (özv. Pósa Lajosné), Zrínyi u. 44. Uránia-mozgó (Bocsák Testvérek). Műszaki cikkek Technische Artikel xMiróczky és Társai betéti társaság Műszaki vállalkozó Technischer Unternehmer *Miróczky Árpád. Műszerészek Techniker Ámon Róbert, Török Flóris u. 11. Bányai János, Határ u. 9. Klein Vilmos, Kossuth Lajos u. 8. Máté József, Szerdahelyi u. 12. Tarr Kálmán, Pázmány u. 18. Művirágkészitők Kunstblumen-Erzeuger özv. Konkoly Jánosné, Hunyadi u. 13. Kurbacher Károly, Hunyadi u. 13. Női kalapok Damenhüte Blitzer Teréz, Török Flóris u. 48. Pillér Anna, Kossuth tér 11. Löwy Zsigmondné, Erzsébet u. 67. Nőiszabók Damenschneider Ambrus Julia, Piac tér 12. Balezer Gyula, Béla u. 2. Balogh János, Baross u. 103. (Balogh Nándorné, Vörösmarty u, 21 Bandrexler József, Koronaherceg u. 9. Barth Miklósné, Templom u. 10. Brünauer Lajosné, Nagy Sándor u. 16. Dénes Kálmánná, Szondy u. 13. Deutsch Jolán, Széchenyi u. 3. Grósz Etel, Hunyadi u. 30. Hrabanek Mária, Vörösmarty u. 19. Ivanics Erzsébet, Géza u. 16. Kocsár Jenő, Perczel Mór u. 36. Kovács Imre, Kossuth u. 34. Kumár Ilona, Mátyás u. 5. özv. Lambertusz Jakabné, Sza­badság u. 16. Majtényi Gyuláné. özv. Mátéfi Gyuláné, Széchenyi u. 18. Müller Rezsőné, Verbőczy u. 4. Paragh Jánosné, Kölcsey u. 31. Peske Lászlóné, Török Flóris u. 18 Pichler Ferenc, Albert u. 16. Pidniczki Antal, Ősz u. 28. Pollák Sándorné, Kisipar u. 4. Presser Janka, Piac tér 9. Presser Laura, Dessewffy u. 7. Rogálszky Lenke, Kossuth tér 14. Rosner Ibolya, Kisfaludy u. 3. Susniraszt Mihályné, Erzsébet u. 64. Sulovszky Emma, Csillag u. 39. Szimanik Paula, Erzsébet u. 9. Teodorovies Illésné, Vörösmarty u. 18. Újházi Sománé, Nagy Sándor u. 8. Ultsch Mártonná, Csokonay u. 17. özv. Wagner Ivárolyné, Erdő u. 20 Weier Vilmos, Erzsébet u. 133. Zamáróczy Irma, Kölcsey u. 35. Nyergesek Sattler Mihályi István, János u. 2. Németh Lajos, Határ u. 4. Nyomdák Druckereien Kaufmann Dezső, Kossuth u. 8. Kucsera János, Eötvös u. 42. Müller Mátyás, Baross u. 55. Nagy és Pollach, Család ,u. és Piac tér sarok. Ócskavas és fém Alteisen und Altmetalle Barta József, Attila u. 4. Belkó Erzsébet, Thurzó u. 5. Belkó József, Géza u. 9. Bern Náthán, Török Flóris u. 21. Boldizsár Mihályné, Erzsébet u. 53. Bruckmann Ferenc, Wesselényi u. 65. Brüll Jenő, Baross u. 48. Cseh Albert, János u. 70. Dampf Zsóíia, Vezér u. 33. Feith Gyula, Viola u. 8/a. Flasch Hermann, Török Flóris u. 19 Friedler Bernát, Baross u. 26. Frisch Gyula, Erzsébet u. 109. Fuchs Ármin, Kmetty u. 13. Fux Fülöpné, Hernád u. 12. Hirsch Lipót, Géza u. 9. Horváth Jánosné, Rákóczi u. 22. Kasza Istvánné, Gólya u. 15. Klein és Pollák, Dessewffy u. 53. Kolozs Géza, Kun u. 7. Mazaray Sándor, Kun u. 7. Metlesitz Flórián, Pacsirta u. 3. Muhrmann Bernát, Soroksári ut 6. Neumann Gyula, Gubacsi u. 1. Pelikán János, Angyal u. 10. Pelz Károly, Árpád u. 11. Pringer Ferenc, Nagy Sándor u. 11. Prissinger Józsefné, József főher­ceg u. 10. Reiner Arthurné Török Flóris u. 83 Rittersporn Mór, Petőfi u. 3. Róth* Péter, Soroksári ut 30. Salli Imre, Rózsa u. 11. Simon Vilmos, Köztemető u. 1. Spinner Oszkár, Török Flóris u. 15 VI ad ár Sándor. Nagy Sándor u. 104 Weisz Ignác, Soroksári ut 54. Zachár Vilmosné, Szemere u. 26. Olajgyárak Ölfabriken xMarkó és Társai, Nafta, olaj- és vegyipari müvek. Nagv Sándor u. 100. x01ea részvénytársaság. xVadász Jenő Olaj és Vegyi Tár­saság. Órások Uhrmacher Bern Náthán, Török Flóris u. 21. xHalpern Zsigmond, Soroksári ut 12 Ilersl Adolf, Baross u. 66. Kautzky Márton, Gólya u. 1. xKlingholfer Éliás. Kovács Gergely, Zápolya u. 3. Kovács József, Piac tér 1. Löwy Gyula, Soroksári ut 19. Sáfrány Ernő, Kossuth u. 30. Schigor Lajos, Vezér u. 33. Sulyok János, Sebestyén u. 16. Verber Márkus, Szív u. 5. Werber Márton, Török Flóris u. 27. Orgonakészitő Orgelbauer Filtler Sándor, Erzsébet u. 23. Ószeresek Trödler lásd zsibárusok alatt is Apter Illés, Baross u. 59. Brandlizler Antal, Templom u. 3. Bruckmann Ferenc, Damjanich u. 86. Csibi Kelemen, Török Flóris u, 4. Domonkos László, Lóállás 40. Fischer Adolf, Iskola u. 46. Illadek József, Gyár u. 20. Horváth Jánosné, Árpád u. 17. Höhnl Antal, Pacsirta u. 56. Kohn Bertalan, Széchenyi u. 23. Lassú Vince, Károlyi u. 20. Róth Péter, Vés Gereben u. Schwarcz Hermann, Arany János u 15. Pálinkagyár Branntweinfabrik Schwarcz Sándor, Hajnal u. 16. Papirfeldolgozás Papierverarbeitung Szundy Róbert, Kmetty u. 2. Papírgyár Papierfabrik xNeményi Testvérek papírgyár részvénytársaság. Papirkereskédők Papierhändler Kovács Lőrincz László, Kálmán u. 20. Matkovich Aladár, Ipar u. 7. Matkovich Vilma, Rezeda u. 5. Six Sámuel, Kmetty u. 2. Weisz József, János u. 8. Papirszalagkcszitő Papierstreifen Erzeuger Fejes Rezsőné, Kossuth u. '41. Papucskészitők Pantoffelmacher lásd cipészek alatt is Csiba István, Török FI. u. 22. Popovics Balázs, Frangepán u. 3. Pékműhelyek Bäckereien Bakai Gábor, Soroksári ut 41. Bárány András, Rákóczi u. 40. Bucz Jenő, Árpád u. 30. Cérna Aladár, Vörösmarty u. 38. Chrasztina Béla, Álmos u. 55. özv. Euten Lajosné, Madách u. 1. Fazekas Benjámin, Vörösmarty u. 38. Fenyvesi és Tsa, Sas u. 7. Gold Ignác, Templom u. 16. Halász Izsó, János u. 1. Hausmann László, Rákóczi u. 40. Hoffmann Kálmán, Vezér u. 20. Illés József, Erzsébet u. 133. Janker Márk, Rudolf u. 40. Jiskra János, Soroksári ut 19. Juhász István, Vezér u. 43. Kasza Jenő, Sebestyén u. 14. Kellner Józsefné, Zápolya u. 8. Kim Mihály, Török Flóris u. 128. Klein József, Munkácsy u. 2. Klement Ferenc, Erzsébet u. 65. Kni Mihály, Pöltenberg u. 60. Kőcser András, Verbőczy u. 8. Kovács Károly, Révay u. 41. Krasztina Béla, Álmos u. 55. Knvasarrtski Károly, Erzsébet u. 65. Miklós Sándor, Török Flóris u. 60 Nagy Gergely Török Fióris u. 176. Oberreich István, Erzsébet u. 65. Ott Jakab, Vörösmarty u. 118. Pauncz Ferencz, Dessewffy u. 56. Paunsz József, Mátyás u. 4. Pocsatek János, Nagy Sándor u. 74. Préda Sebő, Vörösmarty u. 38. Reich Adolf, Viola u. 12. Rokovánszky János, Széchenyi u. 19. Scherl Rezső, Iskola u. 20. Schönfeld Miksa, Kisfaludy u. 8, Sisovszky Nándor, Török u. 36. Spitzer Jenő, Hunyadi u. 17. Suszter György, Soroksári u. 166. Szloboda Istvánné, Gólya u. 9. Técsi János, Erzsébet u. 168. Tessik József, Család u. 53. Tóth Gyula, Család u. 21. Wachek Ferencné, Kossuth Lajos u. 19. Zachar Ottó, Béla u. 2. Zänker Márk, Rudolf u. 40. Zorger Józsefné, Pöltenberg u. 99. Puskám iives Büchsenmacher Csapi János, Nefelejts u. 13. Radiátorgyár Radiatorfabrik xCaIoria angolcső- és radiátorgyár részvénytársaság. Reszelővágók Feilenhauer Csutak János, Bajza u. 5. Halász Géza, Török FI. u. Kalapács Mihály, Eötvös u. Steiner János, Rózsa u. 11. Szabó Gyula, Rózsa u. 11. Weszler Gyula, Attila u. 56. Rézműves Kupferschmied Godra Sándor, Török FI. u. 52. Rőfösárukereskedések Schn itt waren hand hi ng en Csehák Jánosné, Nagy Sándor u. 26. özv. Deutsch Gyuláné, Kende u. 39. Diamant Sándor, Kossuth u. 33. Farkas József, Kossuth u. 51. Feigth Nándor, Török Flóris u. 27 Friedmann Ignác, Nagy Sándor u. 26. Goldberger Hermann, Kossuth u. 11. Groz Sámuel, Iskola u. 1. Kohn Mór, Soroksári u. 7. Magyar Pálné, Török Flóris u. 29 Nagy János, Soroksári u. 34. Rosenberg Ernő, Kossuth tér 11. Schulhof Márton, János u. 26. Vadas Ignácné, János u. 4S. Weisz Hermann, Kossuth u. 33, Rövidárukereskedések Kurzwarenhandlungen Friedman Jónás, Kossuth u. 30. Özv. Hirsch Pálné, Attila u. 22. Jozeffy Ábrahám, Kossuth u, 49. Polák Lipót, Soroksári ut 15, özv. Richter Károlyné, Csillag u. 11. Özv. Schlas Miklósné, Soroksári ut 17. Schröder Ágoston, Kossuth u. 34. Ruhakereskedések Kleiderhandlungen Bauer Károly, Mikszáth u. 4, Kucsera János, Eötvös u. 42. Terényi Samuné, Nagy Sándor u. 23. Seprükészités Verfertigung von Besen Szögi István, Soroksári u. 32. Sertéskereskedők Schweinehändler Berbekutz Dávid, Alpár u. 3. Jelenik Mihály, Thurzó u. 26. Papp Zoltán, Köztemető u. 30. Pelikán Manó, Angyal u. 10. Sörraktárak Bierlager xElső magyar részvényserfőződe raktára, Határ u. 6. xFő városi serfőző rt. raktára. Posta u. 12. xHaggenmacher sörgyár raktára. Gyár u. 16. xKőbánya polgári serfőző rt.. rak­tára. Soroksári ut 25.

Next

/
Oldalképek
Tartalom