Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Budapest

Pesterzsébet 483 Cípőfelsőrészkészitők Schuhobert eile Zuschneider Amberg Imréné, Batthyány u. 15. Damm József, Szív u. 5. Köntös Rezső, Alkotmány u. 16. özv. Pika Sándorné, Erzsébet u. 41. Popovics István, Sebestyén u. 21. Plédéi János, Wesselényi u. 51. Sárkány János, Család u. 29. Vitéz János, Török Flóris ü. 48. Cipőkereskedők Schuhhändler Kardos Lajosné, Kossuth u. 52. Kövér Ferenc, Ipar u. 21. Mandel D. Dezső, Kossuth u. 29. özv. Székács Istvánná, Kossuth u. 46. Weisz Miksáné, Kossuth u. 21. Csemegekereskedések Delikatessen-Handlungen Eisler Henrikné, Kossuth tér 4. Feith Rezső, Kossuth u. 57/b. özv. Mandl Vilmosné, Kossuth u. 21. *Stein Gvuláné és Társa. Szabó Pálné, Latinovics u. 2. Cserépfedők Dachdecker Almási Ferenc, Erzsébet u. 56. Pető Sándor, Csillag u. 42. Schlosser János, Toldy u. 18. Török József, Batthyány u. 17. Vejt Ágoston, Thurzó u. 10. Wolf Lajos, Pöltenberg u. 96. Csiszoló Polierer Schwaier József, Török Flóris u. 11. Cukorkaárukereskedések Kanditenhandhingen Czimmermann Johanna, Nagy Sán­dor u. 120 Czukermann Ármin, Zápolya u. 15. Gráf Károly. Széchenyi u. 11. Grossmann József, Baross u. 13. Hoszman Istvánná, Pöltenberg u. 107. Kerekes András, Hunyadi u. 5. Lipschitz Samu, Kossuth tér 10. Nyitrai Lászlóné, Úri u. 14. Cukrászok Zuckerbäcker Balia Lajos, Szerdahelyi u. 18. Kun Gyula, Kossuth tér 4. Tessik Pál, Kossuth u. 36. Diszműárukereskedők Galanter iewaren-Händler Özv. Heterl Józsefné, Baross u. 66. Kassa Jenőné, Török Flóris u. 36. xMarasi Lipótné. xMarosi és Társa. Rosenberg Gyula. Kossuth u. 48. Schlesinger Mór, Vörösmarty u. 20. Divatárukereskedők Modewaren-Händler xBedő Ernőné. Berta Ármin, Soroksári u. 1. xEdelmann J. Jenőné. xFrankel Ernőné. xFrey I. és Társa. xGeyer és Társa. Gidály és Társa, Pige tér 12. Kellner Mór, Kossuth u. 42. xKirst Salamon. xKlein Józsefné, Kossuth tér 10. Kohn Antal, Kossuth tér 33. xKohn Mór. Neufeld Salamon, Kossuth tér 52. 'Rechner Salamon, Kossuth tér 45. Radó S. Sándor, Kossuth tér 23. Rosenberg Ernő, Kossuth tér 11. xSachs Frigyesné. xSchloss Miksáné, Soroksári ut 17. Ulner Dezső, Kossuth tér 29. Weisz Lajos, Piac fér 15. Dohánytőzsdék T abakverschleisse Bállá és Szívok. Soroksári ut 23. Benda Gizella, Török Flóris u. 2. Özv. Breitbart Zsigmondné, Sorok­sári ut 10. Duboricki Béláné, Török Flóris u. 72. özv. Eördögh Pálné, Kende Ka­nu t u. 32. özv. Heimovits Zsigmondné, Kos­suth u. 43. Jánosi Károly, Baross u. 13. Kováts Ferenc, Nagy Sándor u. 14. Lakovics Dezsőné, Határ u. 97. I.akovies Rezső, Révay u. 13. Markstein Lipót, Kossuth tér 10. Máté Lajos, Vécsey u. 54. Pinterics János, Kossuth u. 36. Özv. Rába Albertné, Soroksári ut 13. Somogyi Vilmosné, Kossuth tér 4. Stram Ferencné, Vezér u. 84. Szohár László, Iskola u. 46. Térnegi István, Soroksári ut 17. özv. Varga Sándorné, Hunyadi u. 34. Weisz Ferenc, Erzsébet u. Doliányzószerck Rauchutensilien Breitbaum Zsigmondné, Sorok­sári ut 11. Drogériák Drogerien Eckstein Lenke, Vörösmarty u. 8. Herstl Henrik, Templom u. 13. özv. Jemanos Antalné, Kossuth u. 51 Edénykereskedők Geschirrhändler Hatala Antal, Kossuth u. 50. Rubinstein Miksa, Piac tér 1. Weszler Sándorné, Piac tér 2. Ékszerészek Juweliere lásd órások alatt is xKenczler József. Klinghofler Ede, Kossuth tér 7. Koós Sámuel, Kossuth tér 11. Lusztig József, Soroksári ut 21. Páldi Ferenc, Templom u. 25. Steiner Jenő, Vörösmarty u. 21. Streim Zsigmond, Széchenyi u. 27. Élelmiszerkereskedések Lebensmittelhandlungen lásd füszerkereskedók és szatócsok alatt is Andiss József, Ősz u. 10. Angyal Gáborné, Vezér u. 42. Balog Józsefné, Vörösmarty u. 44. Balogh Józsefné, Telep u. 33. Bartl Mihályné, xVngyal u. 6. Battanyi Ferenc, Erzsébet u. 164. Beck József, Hunyadi u. 5. Béke Károly, János u. 1. Benedek György, Vécsey u. 19. Berta Antal, Bánfíy u. 21. Bisztrovics Antalné, Török Fló­ris u. 115. Bittner Ferencné, Angyal u. 38. Borbás Antalné, Család u. 31. Boross Lajosné, Baross u. 102. Bötz Eszter. Asztalos Sándor u. 13 Breier Nándor, Török Flóris u. 10. özv. líurián Mártonné. Knézich u. 3. Özv. Csáki Istvánná, Kölcsey u. 29. Csernus Katalin, Erzsébet u. 175. Csollany Miklós,' Úri u. 26. Czwik Miklósné, Vörösmarty u. 34. Dobos Jánosné, Baross u. 84. Duchek Albertné, Török Flóris u. 181. Özv. Eisler Henrikné, Kossuth tér 4. Farkas Anna, Árpád u. 32. Fazekas Lajosné, Soroksári ut 9. Föncsi Józsefné, Erdő u. 29. Füstös Sándorné, Lóállás 67. Giener Pálné, Baross u. 43. Goldhammer Vilmos, Soroksári ut 32 özv. Grabszky Lajos, Gubacsi téglagyár. Grünhut Jenő. Erzsébet u. 118. Hangay Dezső, Balassa u. 56. Hanzel Pál, Frangepán u. 63. Holzhäuser Antalné. Valéria u. 34. Horváth István, Báthory u. 10. Horváth Jánosné, Erzsébet u. 167. Horváth Józsefné, Baross u. 87. Horváth Mihályné, Barka u. 14. Horváth Sándorné, Úri u. 23. Iván Józsefné, Vas Gereben u. 49. Jenei Imréné, Erzsébet u. 38. Juhász István. Maróth u. 58. Juravits László, Vágóhíd u. 26. Kacsányi Andor, Előd u. 62. Kaltenecker Ferenc, Kölcsey u. 15. Kocsis Jánosné, Rákóczi u. 46. Kocsmái- Jánosné, János u. 38. Kopf Ferenc, Bocskay u. 7. Kovács Imréné, Határ u. 98. Kőszegi Jánosné, Zrínyi u. 29. „ Kráner Mór, Arany János u. 4. Kubinyi Károlyné Kende Kanut u. 30 Lácskó Andrásné, Vécsey u. 36. özv. Leitner Miklósné Szemere u. 19 Özv. Leskó Agostonné, Rákóczi u. 11 Lőrincz Béla, Zsák u. 6. Lusztig Jakabné, Béla u. 14. Maksai Gézáné, Rákóczi u. 11. Miklós István, Soroksári ut 7. Moll Jánosné, Barkó u. 2. Molnár Imre, Bocskay u. 7. Molnár Jozefin, Török Flóris u. 31. Moonel Alajosné, Török Flóris u. 27 Moós Jánosné, Kossuth u. 15. Morvay Gábor, Lázár u. 52. Meitzner János, Kossuth u. 9. Müller Rezső né, Ferenc József u. 139. Nagy Gyula, Nagy Sándor u. 97. Nagy Józsefné, Angyal u. 37. Novák Gáborné, Bem u. 18. Nyári Gergelyné, Károlyi u. 39. Nyitrai Kálmán, Kmetty u. 5. Ottlik Béláné, Nagy Sándor u. 14. Paizs Mihályné, Honvéd u. 4. Pásztor Jánosné, Jósika u. 47. Pellet Jánosné, Rákóczi u. 77. Pénzes Mihály, Jósika u. 3. Perger József, Lázár u. 11. Peringer József, Duna u. 3. Piper Ferencné, Templom u. 34. •Rózsa Lázár, Hunyadi u. 31. Salamon Józsefné, Előd u. 42. Sallai Mihály, Török Flóris u. 1. Samu Benjámin, Erzsébet u. 180. Sándor Salamon, Mária u. 6. Sáricz Györgyné, Pöltenberg u. 54. Schaff József, Kmetty u. 2. Schmidt Gyuláné, Rudolf u. 11. Schmidt Henrikné, Dezső u. 5. Simon Sándor, Dezső u. Somogyi István, Nefelejts u. 3. Soós Béláné, János u. 1. özv. Strick Pálné, Előd u. 79. Surányi Sándor, Gyár u. 21. Szabadka Lajos, Erzsébet u. 23. Szabó Józsefné, Vas Gereben u. 37. Szabó Sándorné, Vezér u. 12. Szakáll Mária, Hajnal u. 19. Szente Gyuláné, Templom u. 13. Szikora Jánosné, Koronaherceg u. 13. Takács István, Thököly u. 7. Takács Istvánná, Tinódi u. 34. Takács Lajosné, Balassa u. 15. Takó Jánosné, Faiskola u. 14. Tenszka Bertalanná, Szemere u. 8. Tillner József, Faiskola u. 12. Tóbiás Anna, Erdő u. 36. Tóth Balázsné. János u. 23. Tóth Imréné, Erzsébet u. 42. Tóth Józsefné, Pesti u. 21. Trimmel István, Nagy Sándor u. 103. Udvardi Istvánná, Kálmán u. 20. Varga Dénes, Géza u. 13. _ Varga Jánosné, Török Flóris u. 209. Varga József, Soroksári ut 17. Vas Kálmánné. Gólya u. 9. Végh Klára, Köztemető u. 19. Virág Istvánná, Erdő u. 10. Wagner Anna, Kölcsey u. 14. • Waldner Hugó, Posta u. 18. Wertel Lajosné, Jósika u. 2. Weszpeller Józsefné, Kende Ka­nut u. 32. Zabolai Ilona, Kossuth u. 5. Élesztőkereskedések Hefehandlungen Fisch Lajos, Család u. 17. Klein József, Kossuth u. 8. Élőállatkereskedő Lebendtierhändler Horváth Lajosné, Baross u. 79. Építési anyagkereskedések fíaumaterialien-Handlungen Adler és Glatz, Soroksári ut 5. xÉpitési anyag kereskedelmi rész­vénytársaság. Holczhauser Márton, Sebestyén tér 2. xKorell Ferencné. Koronkay Jenő, Kossuth u. 93. Mátyus István, Átlós u. 8. Építészek Architekten Bocsák Antal, Baross u. 61. Nagy László, Erzsébet u. 63. Rella N. és unokaöccse-, Alsó ha­tár ut. Stark és Hertl, Alsó határ ut. Tóth György, Erzsébet u. 121. Építkezési váltakozók Bauunternehmer xÁy testvérek. ^Balatoni építő részvénytársaság. Soroksári ut 25. Csernek Pál, Béla u. 10. xCsordás János. Iláhn Vilmos, Koronaherceg u. 10. xHermann Antal. Lemmer Ferenc, Angyal u. 32. Építőmesterek Baumeister Bálvány és Kubek, Kende Ka­nut u. 21. Cseh József, Imre u. 13. Duneczky Ferenc, Tinódi u. 9. Ileizel Gyula, Nagy Sándor u. 40. Épiiletfakereskedők Bauholz-Händler xFlax és Társa rt.. Soroksári ut 16 xKlein Miksa és Társa. Vörösmarty u. 6—8. xKohn Manó. xRóth és Társa. Értékpapirkereskedők Effektenhändler xHahn Vilmos, Koronaherceg u. 10 xHermina kereskedelmi részvény- társaság, Kossuth Lajos u. 8. Hlorváth József, Kossuth u. 43. xLengyel Béla, Baross u. 22. xDr. Sztovicsek és Gerber. Hu­nyadi u. 15. Esztergályos Drechsler Brückner Károly, Alkotmány u. 8. Faárugyárak Holzwaren-Fabriken xFlamm János és Fiai, Vörösmarty u. 50. Lázár György, Nagy Sándor u. 15 xMárton Ernő. Fa és szén Holz und Kohlen xAdler és Glatz, Soroksári ut 5. xHercz Mór. Krausz és Berger, Petőfi u. 5. lOrmai Félix, Téglagyár 2. xPasqualini Ferenc és Társa. Seher Márkus, Kossuth u. 49. xözv. Steiner Dávidné. Dessewíly u. 76. és Nagy Sándor u. 26. F aesztergályosok Holzdrechsler Andrásovits József, Kálmán u. 3. Franck János, Kálmán u. 3. Huiblicza József, Attila u. 46. Mohvár Szilárd, Asztalos Sándor u. 5. Staudacker Sándor, Piac tér 12. Tóth János, Zrínyi u. 10. Fakereskedők Holzhändler Adler Vilmos, Posta u. 4. Berger Márton, Petőfi u. 5. Csapiár Rudolf, Mikszáth u. 6. Csernak János, Dessewffy u. 77. Deli Pál, Török Flóris u. 189. Erzeiger István, Nafgy Sándor u. 71. Fedoczky Sándor, Rákóczi u. 9. Flax és társa, Soroksári u. 16. Fleischer Árpád, Vörösmarty u. 129. Hangay László, Balassa u. 56. Herz Mór, Soroksári ut 48. xHolzmann László. Hunaj Mihály, Hatvani u. 4. Immergut Pál, Baross u. 52. Klein Miksa és Társa, Baross u. 76. Korvin Lajos, Soroksári u. 86. Krausz Károly, Vezér u. 85. Pechó József, Árpád u. 5. Róth Dezső és Tsa, Csepeli átjárás. Stern Jakab, Baross u. 31. Viczkó Pál, Pacsirta u. 61. xWittwindits Gyula. Faszobrászuk Holz-Bildhauer Back és Paska, Határ u. 4. Lajkó Ferenc, Angyal u. 4. Legrer Lajos, Rákóczi u. 17. Fatermelés Holzproduktion xVarga Károly és Társai. Fecskendők Spritzen xFriedmann L. és Társai, Török Flóris u. 112. Fehérnemiikercskedcsek Weisswäschehandlungen xKellner Simon. Fémárugyárak M etallwaren-F abriken xFlachner Testvérek. János u. 3. xGyőrffy—Wolf fémárugyár rész­vénytársaság, Török Flóris u. 116. Pettermel és Társa, Baross u. 84. xSchork és Társa, Határ u. 9. Schuszter Antal. Határ u. 9. Szilár István, Akácfa u. 2. Tibai Sándor, Rákóczi u. 3. Fémkereskedés Metallhandlung Frisch Gyula, Erzsébet u. 109. 31*

Next

/
Oldalképek
Tartalom