Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - C

Benő (40) — Banai Ferenc (50) — Banai István (24) — Banai István (40) — Banai Istvánná (54) — Banai József (24) — Banai József (36) — Banai László (50) — Banai Pál (15) — Banai Pálné (62) — Banai Péter (18) — Banai Péter (29) — Banai Péter (80) — Burá­nyi János (17) — Barna András (17) — Barna Benő (24) — Barna Dániel (43) — Barna István (45) Barna József (15) — Barna Mihály (18) — Barna Sándor (50) — Ben­hardt János (16) — Bezzeg Mihály (42) — Bicskei Ferenc (32) — özv. Biró Ferencné (40) — Biró Józsefné (47) — özv. Biró József- né (51) — Biró Mihály (45) — Biró Pál (19) — Biró Sámuel (16) Boda András (16) — Bodán Mihály (24) — Bogdán Benőné (40) — Bogdán Dániel (32) — Bogdán Fe­renc (18) Bogdán Mihály (16) — Bogdán Mihály (42) — Bogdán Sándor (30) - özv. Bóján Pálné (18) — Bricsik Márton (55) — Csala Bertalan (18) — Csapó Mi­hály (54) — Cseh János (30) — özv. Cseh Lászlóné (22) — Cseh Sándor (20) — Csernus András (40) — Csernus József (16) — Csernus József (28) — Csernus Lajos (15) —Csipkó József (48) — Csipkó László (46) — Csizmadi János (15) —Czikora István (23) — Czinege János (26) — Czirják Fe­renc (16) — Czirják Jánosné (16) — Dandq András (l8) — Dani Isí- ván (15) — Darányi János (17) — Darányi Sándor (20) — Dávid Fe­renc (16) — Dávid Ferenc (45) — Dávid Pál (24) — Dávid Sándor (40) — Dávid Sándor (52) — Detári János (37) — Dezső István (15) — Dobos László (136) — Do­hos Pál (32) - Dobos Pál (33) Dobozi Dániel (20) — Dóczi István (22) — Dóczi János (23) — Dóczi János (24) — Dóczi László (25) — Dóczi Vilmos (24) — Dómsődi Sándor (42) — Donáth János (18) — Duzs Ambrus (25) — Ebert János (19) — Ecser Ferenc (21) — Id. Ecser Ferenc (16) — Ecser János (29) — Ecseri András (16) — Ecseri Isván (16) — Engler Jakab (16) — Engler Péter (16) — Erdős József (70) — Erdős Mihály (48) — Farkas Albert (47) —■ Farkas Amb­rus (24) — Farkas Benő (23) — Farkas Eszter (25) — Farkas Fe­renc (15) — Farkas Ferenc (19) — Farkas Ferenc (23) — Farkas Fe­renc (38) — Farkas Gábor (96) — Farkas István (24) — Farkas Ist­ván (40) — Farkas István (48) — Farkas János (25) — Farkas János (52) — Szj Farkas János (25) — Farkas József (17) — Farkas József (22) — Farkas József (70) — Farkas Károly (15) — Sz. Farkas László (108) — Farkas Mihály (22) B. Farkas Mihály (15) — Farkas Mihály (24) — Farkas Mihály (48) — Farkas Pál (52) — Farkas Péter (63) —Farkas Sámuel (46) — Farkas Sándor (21) — Farkas Sándor (30) — Farkas Sándor (46) — Farkas Sándor (48) — Fehér Mihály (30) — Föld­vári János (24) — Füle András (36) — Füle András (45) —F'üle Benő (60) — Füle Dániel (45) — Füle Ferenc (30) — Füle Ferenc (36) — Füle István (27) ■ — Füle István (86) — Füle János (16) — Füle János (35) — Füle János (38) — Ifj. Füle János (78) — Füle József (23) — Füle József (24) — Füle József (52) — Füle Józsefné (36) — Füle Lajos (4S) — Füle László (34) — Füle Mihály (53) — Füle Mihálv (60) — Füle Miklós (28) — Füle Pál (30) - Füle Pál (45) — özv. Füle Pálné (100) — Füle Péter (46) — Füle Sándor (40) — Füzei István (51) — Gábor Pál (15) — özv Gál Lászlóné (21) — Gáspár Ferencné (18) — Gyar­mati Ferenc (29) — Gyömrei István (68) — Győr Mihály (30) — Gyüge János (36) — Gyulai Gábor (15) — Gyulicska Benő (27) — Gyurgyik Benő (15) — Gyurkó Mihály (16) — Gyurkó Pál (20) — Habony János (28) — Hartyáni Zoltán (184) — Hegedűs János (35) — Herczeg Benő (18) — Herczeg Ferenc (30) Herczog István (53) — Herczog János (25) — Herczeg János (26) Herczeg József (74) — Herczeg József (55) — Herczeg József (65) Herczeg József (74) — Herczsg Károly (27) — Herczsg Mihály (54) — Herczeg Pál (21) — Iler­634 czeg Pál (20) — Herezeg Pál (30) Herczeeg Pál (49) — ifj. Herczeg Sándor (23) — Hoche Pál (24) — Hochreni Márton (34) — Hofer István (32) — Holier Pál (45) — Hörönyző Mihály (50) — Hörönyző Ferenc (50) — Hörönyző János (47) Horváth István (43) — Horváth Sándorné (15) — Huszár József (17) — Huszár József (23) —Hu­szár Sándor (16) — özv. Huszár Sándorné (24) — Imrik Jánosné (18) — Imrik József (16) — Ja­kab Mihály (80) — Józsa András (15) — József Sámuel (24) — Juhász Ferenc (89) — Juhász István (24) — Juhász János (48) — Juhász József (16 — Juhász Károly (24) — Juhász Sándor) (25) — Ka­locsai Károly (30) — Kardos Ferenc (32) — Kardos Sándor (15) Károly Márton (16) — Kartali fózsef (15) — Káztezsi Ferenc (30) — Kék Sándor (22) — Keresztúri András (24) — Ker­nács István (30) — Kernács Lajos (3U) — Király Mihály (16) — özv. Kis Sándorné (18) — Kiss Ger­gely (33) — özv.Kiss Józsefné (16) Kiss László (66) — Kistamás Jó­zsef (15) — Kiszel József (16) — Kiszel Sándor (32) — Klemen Fe­renc (27) — Klement Ferenc (16) — Klement István (63) — özv. Kle­ment Jánosné (18) — Klement Lajos (15) — Kollár Vilmos (16) — Koncz Sándor (40) — Kónya Gá­bor (20) — özv. Kónya Gáborné (18) — Kónya Imre (22) — Konti István (18) — Kosik József (43.) — Kosik Lajos (27) — Kosik Lajos (44) — Kovács István (15) — Kovács István (40) — Kovács Rezső (21) — Kovács Rezső (38) — Kovács Sándor (16) — Közel Antal (70) — Kozma János (30) — Krinák József (17) — Sz. Kun Pál (59) — Lakos Ferenc (16) — Lakos László (15) —■ Lantai Mihály (16) — Lantos Pál (22) — Lédeczi Benő József (15) — Lédeczi Sámuel (15) — Lédeczi Sándor (21) — Lédeczi Sándor (22) — Lengyel Imre (42) — Lengyel István (36) — Lengyel István (52) — Lengyel István (84) — Lengyel János (24) — Lengyel János (40) — Lengyel Károly (84) — Lengyel Mihály (17) — Lengyel Mihály (24) Lengyel Mihály (87) — Lengyel Pál (21) — Lengyel Pál (63) — Lesztanszki József (41) — Lódeci Sándor (45) — Lovas István (15) — Lovas Pál (19) — Lovas Sándor (30) Lugosi János (18) — Lugosi Mi­hály (15) — Lukács András (15) — Lukács István (15) — Lukács Pál (16) — özv. Magó Mihályné (85) — Magyar József (52) — Magyar József (80) — Magyar Károly (15‘) — Magyar Lajos (17) — Ma­gyar Pál (16) — Magyar Pál (17) Mányoki Sándor (16) — Mázta Ferenc (30) — Márta Ferenc (34) Márta Mihály ( 22) — Mártori Mihály (40) — ifj. Mayer József (62) — Meder Gáspár (42) — Mester József (15) — ifj. Mester Pál (20) — Mezei György (21) Micsinai Ferenc (20) — özv. Mi­kulás Jánosné (17) — Milus Ferenc (16) — Milus Ferenc (32) — Milus László (26) — Miskolczi István (20) Miskolczi Pál (b. 60) — Mizser Máté (33) — Móci Sámuel (40) - - Molnár Andrásné (15) — Molnár István (27) — Molnár János (27) B. Molnár Sámuel (16) — Monori Pál (68) — Mózes László (15) — özv. Mózes Sándorné (16) — Nagy András (24) — Nagy Benő (27) — Nagy Benő (7(1) — Nagy István (294 Nagy József (24) — Nagy József (29) —■. Nagy Lajos (40) — Nagy Mór (45) — Nagy Sándor (43) — özv. Nagy Sándorné (30) — Nagyőr János (32) — Nagyőr Jánosné (21) Negyedi István (17) — Negyedi István (20) — Negyedi Mihály (16) Némedi Gyula (52) — Némedl Já­nos (24) — özv. Némedi Jánosné (47) Némedi József (24) — Némedi Ká­roly (36) — Nyavalya Benőné (28) Nyavalya István (24) — Nyilas István (17) — Nyíri János (52) — Nyiri László (25) — Nyíri Sándor (31) — Nyújtó Ferenc (15) — Nyújtó József (17) — Nyújtó Mi­hály (52) — Ócsai István (48) — Ócsai József (20) — Oláh Jánosné (21) — Oldal Ferenc (24) — Oldal Vilmos (16) — Orosz István (20) Orosz József (38) — Ozsgyáni Ist­ván (22) —. Ozsgyáni István (32) Ozsgyáni József (16) — Ozsgyáni József (45) — Ozsgyáni Mihály (52) Öze Albert (26) — Öze István (35) Öze János (77) — özv. Öze Ká* rolyné (32) — Öze Márkus (16) — Pákozdi Benő (19) — Pákozdi Fe­renc (41) — Pákozdi Ferencné (15) Pákozdi Gergely (24) — Pákozdi József (18) — Pákozdi László (15) Pákozdi Péter (32) — Szepesi Pál József (15) — Pálinkás Ferenc (28) Pálinkás Ferenc (41) — Pálinkás Imre (24) — Pálinkás József (24) Pálinkás József (62) — Pálinkás Károly (48) — Pálinkás Mihály (24) K. Pálinkás Pál (24) — Pánczél József (32) — özv. Pap Lajosné (20) — Paulovics Benő (32) — Pin­tér József (48) — Plützer István (21) — ifj. Plützer József (22) — Plützer József (23) — ifj. Plützer Miklós (25) — Prohászka András (21) — Rabenspek István (22) — Raduly József (24) — Raffai Béla (16) — Rajkort János (27) — Reg­gel Ferenc (36) — Reggel László (26) — Reggel Sámuel (16) — Reg­gel Sándor (16) — Reggel Sándor (17) — Reggel Sándor (82) — Re­bate Antal (22) — Rehák József (48) — Róth Gyula (73) — Vitéz Sági István (15) — Sági József (49) Sági Károly (75) — Sági Márton (20) — Sági Márton (52) — Sági Mihály (29) — Sárik Pálné (24) — Schmidt Ferenc (33) — Schönleber Adóm (30) — ifj. Schönleber Ger­gely (3S) — Schönleber István (24/ Schönleber József (38) — ifj. Schönleber Márton (36) — Sepsi Ferenc (15) — Sepsi Gergely (1G) SepA János (24) — Sila Jánosné , (58) — Simon József (18) — Si­mon Pál (15) — Smetka Mihályné (18) — Sönléber Antal (18) — Sütő István (15) — Sütő Mihály (87) - Sütő Pál (30) - Sütő Sámuel (42) — Szabó János (36) Szabó János (64) — Szabó Mik­lós (48) — Szabó Sándor (20) — Szajli János (17) — Szakter And­rás (32) — Szalinnyi István (20) Szalisznyai József (38) — Sza­lisznyó Benő (24) — Szalisznyó István (20) — Szalisznyó László (19) — Szalisznyó László (22) — Szálkái Imre (30) — Szalonnás János (19) — dr. Szántó Mihály (24) — Szebeni Benő (24) — Sze- beni Benő (28) — Szebeni Ferenc (24) — ifj. Szebeni Ferenc (54) — Szebeni László (38) — Szebeni Pál (40) — Szebenyi László (23) Szebenyi Sámuel (22) — Szebenyi Sámuel (32) — Szegedi Benő (15) — Szegedi János (31) — Szegedi László (18) — Szeitl János (22) — Szeitl Pál (24) - ifj. Szeiil Pál (26) - Szeleczki Ferenc (45) —Szeleczki István (21) — Szenczi János (18) Szijjártó Iván (25) — Szikszai József (16) — Sziládi Mihály (20) Szokol Ferenc (40) — Szokolovszky Miklós (126) — Szúnyog András (16) — Szúnyog György (16) — Szúnyog Imre (22) — Szúnyog Jó­zsef (15) — Szúnyog József (16) Szúnyog Károly (52) — Szúnyog Pál (30) — Szúnyog Pál (46 )— Szűcs Gergely (56) — Szűcs Jó­zsef (15) — Szűcs Mihály (15) — Szüle János (19) — Szüle Julianna (15) — Szűfszabó István (20) — Szűrszabó János (16) — Szűrszabó János (17) — Szűrszabó Mihály (24) — Takács József (30) — Tar Benő (22) — Tar János (20 — Tar Mihály (40) — Taracsák Ist­ván (27) — Tarkó István (19) — Tarkó Károly (29) — Téglás Jó­zsef (16) — Török Józsefné (19) — Török Mihály (27) — Tóth Ambrus (16) — Tóth András (32) — Tóth Dániel (16) — Tóth Ferenc (32) — Tóth Ferenc Károly (83) — Tóth Imre saját (16). bérlet (16) Tóth Imre (16) — Tóth Imre (21) — Tóth István (16) — Tóth János (15) — Tóth János (16) — Tóth János (22) — E. Tóth János (24) E. Tóth János (61) — Tóth Károly (32) — Tóth Ká­roly (92) — Tóth László (50) — Tóth Mihály (23) - E. Tóth Mi­hály (45) — Tóth Pál 15) — Tóth Pál (18) - Tóth Pál (24) - Tóth Sámuel (32) — Tóth Sándor (20) — Tóth Sándor (24) — dr. Traub József (22) — Túri Józsefné (18) — Türei Gergely (36) — Ujszászi Benő (20) — Uj- szászi Mihály (24) — Ujszászi Pál (24) — Ungvári János (18) — Ung­vári József (15) — Ungvári Mi­hály (22) — ürögdi Ferenc (30) — ürögdi István (34) — Ürögdi Ká­roly (26) — özv. Ürögdi Sámuelnő (16) — Ürögdi Sándor (60) — Va­jas László (18) — Varga András (15) — Varga András (20) — Varga András (45) — Varga And­rásné (19) — Varga Benő (15) — Varga Ferenc (15) — Varga Imre (18) — Varga János (16) — Varga (János (17) — Varga János (26) — Varga József (30) — Varga László (32) — Varga László (38) — Varga Páí (30) - Varga Pál 1(35) — Varga Sándor (20) — özv. Végh Ferencné (18) — Végh Miklós (49) Végh Pál (42) — Vermes Bálint (32) — Vinke Pál (36) — Virág István (24) — Virág János (25 — Virág Pál (22) — Zakár Istváa (24) — Zila János (42) — Zsadon. Pál (15) — Zsengellér Adtaíné (52) Zsengellér Ferenc (18) — Zsengel- iér István (28) — Zsengellér Jánoj (26) — Zsengellér József (21) — Zsengellér József (41) — Zsengellér László (34) — Zsengellér Mihály (16) — Zsengellér Sándor (45) — Zsengelli József (37). F'ötdbérlők (Grundpächter) ; Balog István (20) — ifj. Barna Péter (16) — ’özv. Bugyi Istvánné: (16) — Csizmadia Benő (24) — Deli Ferenc (15) — Farkas Imre (34) — Füle Ferdinánd (515) — Füle Ferenc (22) — ifj. Füle Pál (92) — Göbölyös István (33) — Herczeg Ferenc (15) — Herczeg László (15) — Horváth József (408) — Kiss Mátyás (31) — Len­gyel Pál (80) — Lesi István (28) Márta Ferenc (20) — Nagyszéki bérgazda bérlet (692) — özv... Orosz Józsefné (20) — —őse Már­tonná (16) — Pál László (21) — Pálinkás István (16) — Pataki Ferenc (15) — Súlyos Mihály (118) özv. Szabó Nándorné (874) — Sze­benyi Benő (72) — id. Tarkó Péter (15) — ifj. Tarkó Péter (15) Tóth József (.40) — Tóth Mihály (104) — Tóth Pál (37) — Türei András (31) — Ujszászi János (32) Ungvári József (172) — Ungvári László (502) — Varga István (16) Váróczi István (20) — Zila Mi­hály (18). Szőlőbirtokosok (Weingar- , tenbesitzer) 1 Bálint Benő — Ceg­lédi bortermelők első pince szöv. ^Ceglédi szőlőbirtokosok egyesü­lete (Osgyáni János és Társai) — Ceglédi szőlőbirtokosok term. szöv. (Paulovits Károly) — özv. Fischer Sámuelné — dr. Füle László — Gyömey István — dr. Halász László — Holló István — Kardos Mihály — Krén Richárd — Kri- paczky Mihály — Milus Pál — Po- latschek S. — Szabó Károly — Traub József — xUnghváry László- féle szőlő- és borgazdasági rt. — Urbán Kálmán — Vágh Sándor. Bejegyzett eégek Eingetragene Firmen Akóts István, íüszerkereskedő — Spezerei waren. Bálint György és Társa (B. György és B. Károly), bor- és pálinkanagykereskedők — Wein- und Spirituosen engros. Bálint Lajos, bor- és pálinka­kereskedő — Wein u. Spiri­tuosen. özv. Barna Benőné, bor- és pá­linkakereskedő — Wein und Branntwein. Barna Ferenc, műszaki cikkek és szerszámáru-kereskedő — Tech­nische Artikel und Werkzeuge. ßarta és Berger (Fischer János), rőfösárukereskedő — Schnitt­waren. Beck és Herczeg (B. Zsigmond és H. Armin), villanyszerelők — Elektromonteure. Beek Zsigmond. üveges — Glaser. Ifj. Berger Ferenc, vegyeskeres­kedő — Gemischtwaren. Berger Ignác és Fia, fakereskedő — Holzhändler. Berger Lipót, vegyeskereskedő — Gemischt waren. Biró István, bor-, must- és pá­linkakereskedő — Wein, Most u. Branntwein. Biró Izidor és Társa (B. Izidor és Richter Dávid), vegyeskereskedő — Gemischtwaren. Biró Károly, bor-, borseprü- és pálinkakereskedő — Wein, Wein­lager u. Branntwein. Boros Fülöp, bútor — Möbel. Borsós József, bor-, pálinka- és hordókereskedő — Wein-, Brannt­wein- 11. Fasshändler. Cegléd

Next

/
Oldalképek
Tartalom