Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - B

Békéscsaba — Békéssárason xBékéscsaba városi takarékpénz­tár részvénytársaság. Békésmenyei Általános Takarékpénztár R.-T. Táncmesterek T anzmeister Fried Gerson, Andrássy u. 23. Gavenda Béla, Teleki u. 10. Hercz Márton, Andrássy u 22. Rácz Lajos, Andrássy u. 1 Téglagyárak Ziegeleien "Bohnek és Társai. xSuk, Wagner és Társai. Csabai gőztéglagyár társaság, Orosházi u. Teknőkészitő Trogverfertiger Kanalas György, Vörösmarty u. 30 Temetkezési vállalatok Beerdigungs-Ü nt er ne Innungen Havrán Pál, II., Ferenc ,1. tér 3. özv. Kóló Jánosné, Szarvasi u. 14 Özv. Michnai Gusztávné, Oros­házi u. 22. Terménykereskedők Landes prod ukten-I iáiul le r xBékéscsabai kisgazdák termény­forgalmi rt. "Böhm József. "Duschnitz Vilmos. "Farkas Antal. xFuchs Gyula. Heiszl Sándor, Tátra u. 5 xIloffmann Sándor. xLamberger Jakab. László József, Irányi u. 8. xLévy Áron és Fia. xPIesch M. S. xRosenberg Izsó. xSteiner Ignác. xStern és Steinberger. xToffet V. xUjhelyi Armin. Textilárukereskedők Textilwarenhändler xExcelsior textilmüvek rt. xKulpin Jakab. Weisz és Janovitz, Andrássy u. 9. Tímárok Lohgerber Drienszky Márton, Felsőkörös u. 35 Kalina András. Vörösmarty u. 15 xKlein és Brüller. Tojáskereskedők Eierhändler Bilkora Pálné, IV., Wenckheim u. 3. Dologh Mátyásné, III., Kérán u. 21 Frankó Jánosné, I., Bánát u. 11. Ilankó Mihály, Kismegyer 73. Kolzavetz György, II., Őr u. 12. Krátki Gy., Sas u. 5. Maczkó Jakabné, Lövőház u. 15. Szikora Pálné, IV., József u. 1. Varga Mátyásné, IV., József u. 1. Vaszkó Mátyásné, VI, Tanya 2150 Zinner Gusztáv, II., Prónay u. 13 Zsilák Jánosné, I., Lövőház u. 44 Tolikereskedők Federnhändler xAdám Fülöp. Daruló Jánosné, József u. 3. Farkas Gáspárné, Zrínyi u. 7. Goldfinger Henrik, Kinizsi u. 9. Goldschild Jenő, Luther u. 11. Griinbaum Dávid, Szigetvári u. 5. Hugyecz György, Czuczor u. 31. Kállai Lajosné, Vörösmarty u. 23 Kanalas Mihály. Vörösmarty u. 2 Kóté Elemér, Balassa u. 2. Lakatos Jánosné, Balassa u. 10. Lener Dávid, Beliczey u. 12. Liebermann Jakab, Szigetvári u. 3 Milár József né, Berényi u. 41. Oláh Oszkár. Garay u. 13. Petráss Zsuzsánna, Vörösmarty u. 3. Pilinszky György, József u. 1. Purcsi Istvánná, Balassa u. 1. Bácz Andorné, Vörösmarty U. 2. P.ácz Józsefné, Sas u. 8. Sebes Andrásné, Balassa u. 11. Szikora Istvánná, Csányi u. 33. özv. Trucz Mihályné, Hegedűs u. 4 Vastagh Józsefné, Kisrét 3. Veres Mária. Liszt u. 8. Ügynökök Agenten xBleier Antal. Dávid Hermann, Lepény u. 21 Dorn Károly, Kinizsi u. 11. 600 Dcrlovics Mihály, Csokonai u. C. Fekete Jenő, Petőfi u. 6. Ferencei Lajos, Andrássy u. 7. Fischer Adolf, Szt. István u. 12 Fodor István, Nagvgerendás u. 1202. Forschner Adolf, Munkácsy u. 3. Fried Pál. Andrássy u. 4. Fried Zsigmond, Kastély u. 3. Gohár Kálmán, Guttenberg u. 17. Goldfinger Izidor, Kistabán u. 1G, Gurzó Péter, Prónay u. ő. Hegyesi Mártonná, Batthyány u. 16 xFutásfalvi Kukats Béla. xKulcsár és Schwarcz. Lakatos József, József u. 3 Löwi Sámuel, Orosházi u. 4 Lueki János, Horváth u. 8, Lukács Béla, Perényi u. 7. Mágor Pál, Garay u. 7. Mann Jaroszláv, Vécsey u. 28. Marács János, Orosházi u. 62. xMaur Jaroszláv. Pohr-ár Jenő, Orosházi u. 18 Pollák Simon, Szemere u. 7. xReisz Simon és Hermann. xRosenbaum Soma. Scheinberger Márton, Ferenc Jó­zsef tér 8. Sudy Endre, Andrássy u. 51. Szabó Elek, Prónay u. 2. Szekeres József, Gerendás u. 1257 Szulimán Viktor, Gyulai u. 12. Szűcs Mihály, Andrássy u. 4. xTevan Adolf. Weisz és Jánosi, Andrássy u. 9. xWeisz Lipót. Zuckermann Bernát, Kinizsi u. 1. Üvegesek Glaser Bodorik Antalné, Orosházi u. 89 Bodorik István, Orosházi u 59. xSzabó Albert. Valentinyi Mihály. Csokonay u. 0 Üveg- és porcellánkeres- kedések Glas- und Porzelldn- hand hingen xözv. Kalmár Jakabné xKocsmarik E. xPéli Mihály. Üzleti könyvek Geschäftsbücher T E V A N nyomda és könyvkiadóvállalat Békéscsaba gyárt utolérhetetlen minőségben Ü2Íeti könyveket Vajkereskedő Butterhändler Horváth Hermann, Gyulai u. 1G. Vállalkozó Unternehmer xBrhlik György, Mikes u. 3. Varrógépkereskedök Nähmaschinenhändler özv. Fischer Sámuelné, Andrássy u. 2. "Gyémánt Mór. Krajcsovics Endre, Szemere u. 19 xSinger Co. varrógép rt. (Ham­burg) békéscsabai fiók. Varrónők Näherinnen Áchim Leona, Egressy u. 1. Ambrus Mária, Prónay u. 22. özv. Ancsin Mihályné, Vasváry u. 5. Aradszki Andrásné, Révay u. 10. Bánszky Mihályné, Bessenyei u. 11 Begyeg Mária, Hajnal u. 25. Belanka Györgyné, Kölcsey u. 5. Beracska Ilona, Kistabán. Berán Józsefné, Thessedik u. 6. BofVus Erzsébet, Bánát u. 25. Botyánszky Mária, Szigligeti u. 6. Csetnegi Jánosné, Garay u. 8. T. Domokos Mária, Jókai u. 34. Dulan Gizella, Beliczey u. 2. Fabulya Zsófi, Bem u. 5. özv. Filipinyi Mária, Hajnal u. 27 Filipinyi Mariska, Déli sor 41. Frindt Lászlóné, Szőllő u. 3. Gáspár Károlyné, Kéthi u. 3. Goldfinger Helen, Kinizsi u. 9. Özv. Gubis Mihályné, Békési u 28 Gyagraj Jánosné, Csányi u. 7. Herczán Erzsébet, Garay u. 11. Horváth Julianna, Cél u. 3. Hrabovszky Györgyné, Zöldfa u. 2 Jancsók Györgyné, Rákóczi u. 11 Jermedi Anna, Garay u. 11. Kiss Istvánné, Bocskay u. 21. Kolbai Lajosné, Orosházi u. 62. özv. Kovács Istvánné, Szarvasi u. 69. Kraszkó Judit, Horthy M. u. 62. Marii Jánosné, Egressy u. 17. Özv. Meskó Gy.-né, Petőfi u. 8. Mochmács Jánosné, Déli sor 45. Munányi Judit, Szarvasi u. 35. Pataj Mihályné, Berzsenyi u. 1. Petrányi Margit, Eötvös u. 5. Postschen G„ Szőllő u. 19. Reisz Lipótné, Orosházi u. 14. Sajben Mária. Tliurzó u. 9. Soltész Józsefné. Orosházi u. 20. Spemanyik Mihályné, Bánom u. 7 Szérészki Mária, Szigligeti u. 4. Vloskó Györgyné, Szent László u. 22. Zsibritta Pálné, Szőlő u. 2(6 Zsofki Jánosné. Bulcs u. 2. Vas- és fémöntőde Eisen- und Metallgiesserci xOsgyán Béla. Vaskereskedések Eisenhandlungen "Emporium bank- és ke- kereskedelmi rt. And­rássy ut 25. Falka Jenő, Berényi u. I. "Falta Lajos. "Lehótzky Sámuel, "Nagy- Antal. "Ormai Tivadar Fia. Róna Gusztáv. Ferenc József u. 2 Schach A. és Fia, Széchényi u. 4 "Viski Hermann. Vegyeskereskedések Gemischtwarenhandlungen "Achim Pál, Prónay u. 19. Alexander Nándorné, Szarvasi u. 37. Rabarczi Mihály, Vásártér 6. Babinszki Mátyás, Kazinczy u. 6. "Bányai György. Bodger Károly, Baross u. 1. Bruder Ignác, Andrássy u. 67. Brüll Izrael, Andrássy u. 53. "Decsay József. Deutsch Andor, Andrássy u. 53. Dohor Imre. Fábián Pál, Orosházi u. 53. "Farkas Antalné. "Fischer Mór. "Frankfurter Lázár. "Fried József. Frisek József. Lázár u. 7. Frisek Miklós, Orosházi u. 37. "Goldfinger József. Grünberger Hermann, Gyulai u. 15 Guttmann Adolf, Trefort u. 5. Hajdú Lajos, Orosházi u. 13. "Hauerné és Schwartz. "Kádár és Társa. "Kohn Ignác. özv. Kohn Mórné, Berényi u. 23. Özv. Könyves Emi'né, Orosházi u. 22. "Kugel Sámuel. "Kulpin L. B. "László József. "Lerner Jakabné és Társa. Löb János, Dombos u. 17. Neumann József, Hold u. 2. Nuszbaum József. Andrássy u. 16 Reichenhall Gyula. Andrássy u. 24 Reisz Gyula, Szt. ístván u. 10. Richtzeit H. és Tsa, Baross u. 7. Özv. Ritter Jakabné, Zsilinszkv u. 30. Román Pál. Szarvasi u. 19. Schwarc Dávid, Kinizsi u 10. "Schwartz Jónás és Fia. "Schwarcz Gábor Schwarcz László, Andrássy u. 24 Spitz Samu, Wesselényi u. 27. Spitzer Kolumbusz, Andrássy u. 17 "Stark A. és Fia. "Stark Gusztáv. Stern József, Berényi u. 73. Szász Mihályné, Szarvasi u. 39. "Tevan József. "Vidovszky Gyula. Walfisch Mór, Szt. Miklós u. 27. "Weisz Norbert. Weisz Salamon, Andrássy u. 26. "Widovszky Károly. Vegyiipar Chemische Industrie "Békéscsabai vegyiipar rt. ",,Miral“ vegyiművek dr Chudy Ernő. Vegy tiszti tás Chemische Putzerei "Gultmann Mihály, özv Papp Sándorné, Teleki u. 3. Vendéglősök Gastwirte Antovszki Vilmos, Szarvasi u. 44. Babinszki Mátyás, Kazinczy u. 6. Békéscsabai C^isinó-Egylct, Ferenc József u. 6. Bodnár Károly^ Orosházi u. 11. Fehérvári Márton, Széchényi u. 2 Fercncz András, Andrássy u. 87. Fikker Károly, Andrássy u. 45. Özv. Freiberger Márlonné, And­rássy u. 8. Gábor János, Széchényi u. 18. Gerő Lajos, Andrássy u. 30. Halász Gábor, Széchényi u. 2. özv. Hobel Jánosné, Andrássy u. 77. "Keller Károly. Kocsis Mária, Orosházi u. 1. Madarász Györgyné, Andrássy u. 65. Nagy Lajos, Prónay u. 24, Papp Gábor, Lepény u. 6. Pataki és Panaucz, Andrássy u. 87. Pollák Arnold, Berényi u. 50. Roth Bernátné, Andrássy u. 7. Schwezner Károly, Szí. István u. 2 Simon János, Petöfi-liget. Szabó István. Gyulai u. 16. Szekeres Józsefné, Nagvgerendás u. 1217. Weinberger Salamon, Orosházi u. 91. Villamos müvek Elektrizitäts- Anlage "Békéscsaba város villamos műve Villanyszerelők Elektro-M onteure Hirsch Testvérek, Ferenc József tér 12. Horváth Sándor, Prónay u. 41. Kvasz János, Prónay u. 41. Viraszek Ernő, Andrássy u 7. Zöldségkereskedők Grünzeughandler Hajdú Mihály, Degré u. 3. Zsilák Ilona, Zrínyi u. 3. Zsák és ponyva Säcke und Plachen Weiszbrunn Zsigmond. Zsibárusok Trödler Allmann Bernát, Irányi u. 2. Ehrenfeld Hermin, Breznyik u. 4 Frenkel Lipót, Szarvasi u. 9. Glück Bernát, Beliczei u. 3. Gcth Mátyásné. Orosházi u. 21. Huszár Gy.-né, Árpád u. 30. Jantovics Albertné. Petőfi u. 2. Jónás Sándorné, Haán u. 14. Kádi Józsefné. Prónay u. 8. Kelle Andrásné, Zsilinszky u. 46. Klein Rudolf. Szigligeti u. 4. Koszna Józsefné, Egressy u. 65 Kremzel Jenőné, Zsíros u. 13. Lerner Farkas. Szív u. 6. Nagy Lajos, Egressy u. 5. Spitzer Ignác, Orosházi u. 16. Sudák Gy.-né, Szí. László u 28. Toszeczky János, Vörösmarty u. 22. Toszeczky Mihályné. Zsiros u. 28 Vankara Pál, Sztraka u. 15. Vitéz Mihályné, Liszt u. 8. Weisz József, Zrinyi u. 4. Weiszherger Hermann, Lövőház u. 11. Zsiradékkereskedő Fettwarenhändler Farkas Antal, Andrássy u. 48. BÉKÉS - FÖLDVÁR. Budapest—lökösházi (Arad felé) és Békésföldvár—békési vonal. BÉKÉS - FÖLDVÁR. Str. Budapest—Lökősháza (gegen Arad) und Békésföldvár—Békés. Szőlőbirtokos (Weingarten­besitzer) : Békésföldvári uradalom. Malom (Mühle): Kamat u. r. Bé­késföldvár, Brücher Adám (nyers­olaj. Rohöl). BÉKÉSSÁMSON. Nk„ Békés várm., orosházi j., 4000 lakos. Közs. jző, akv., rk., ref. Tör­vényszék : Gyula. Járásbir (tkv.), áll.-pénzt. : Orosháza. Cs. ö. Tótkomlós (Orosháza—mezőhegyes! vonal), 2 sö>j Áll., rk., ref. elemi iskola, orvos. Orsz. vásár : Sarlósboldogasszony napját követő vasárnap, vagy ha Sarlósboldog­asszony vasárnapra esik, úgy az­napon búcsú kirakóvásárral.

Next

/
Oldalképek
Tartalom