Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - M

Makó Lőrincz Imre, Oroszlán u. 20. Lőrincz István, Lónyay u. 9. Ifj. Lőrincz István, Lómtyay u. 9. Lőrincz József, Arany János u. Lőrincz Pál, Lónyay u. 9. Márton Ferenc, Rákóczi u. 36. Mohos Sándor, Kossuth u. 59. Nabódám Péter, Lonovics sugár­út. 19. Naesa Antal, Kölcsey u. 2. Kacsa Ferenc, Gzuczor 25. Naesa Pál,, Ővszegedi u. 10. Naesa Péter, Kölcsey u. 29. Pallagii, Istvám, Jókai u. 46. Paluslka Mihály, Damjanics u. 14. Papp István, Fiirész u. Paipp János, Béke u. 1. Péntek János, Megyeri u. 1. Pintér Sándor, Pacsirta u. 2. Poipáin János, Kálvária u. 26. Path Kása Pál. Kiisújhegy 42. Simon Antal, Üstökös u. 2. Somogyi György, Kálvin u. 14. Sötét Imre, Batthány u. 24. Sötét Istvánné, Bóka u. 23. Szabó Gergely, Tompa u. 17. Szabó Mihály, Ráday u. 57. Könyvkereskedők Buchhändler Beithani Egyesület, Baross u. 16. Bodor Sándor, Bercsényi u. 19. Ceörgö Gyula, Szegedi u. 1. xGaál László. Glauber Jóizisef, Lón ovi cs u. 20. Kovács Antal, Dessewffy tór 4. Kovács Sándor, Szegedi u. 1. Molnár Jusztina, Megyeház u. 7. "Neumann József. Széli Sándor éis társa, Fö tér 11. VéisizA Dezső, Fö tér 13. "Wébal éi9 Szilágyi. xWóbel Ferenc. Könyvkötők Buchbinder Horváth Ferenc, Teleky u. 10. Ifj. Gál László, Széchenyi tér 20. Köszörűsök Schleifer Ráesik Lajos, Toldi u. 20. Ráesik Pál, Széchenyi tér 13. Kacsáik Sándor, Széchenyi tér 8. Kardos Katalin, Kálvária u. 76. Kukuszi András, Kinizsi u. 10. Paliesika Pál, Párizsi u 10. S eh war ez Elza, Baross u. 11. Kötélgyártók Seiler Bekö Jenő, Meisfcó u. 17. Kiss Lajos, Vásárhelyi u. 18. Ludwig Józsefné, Doh u. 7. Lakatos Schlosser xHalásiz Károly. Libakereskedők Gänsehändler lásd baroimfikereskedők alatt is xSchwartz Áron Ármin. — "Stein Áron. Lisztkereskedők Mehlhändler xGera Ferenc. — xWeisz Mózes. Lókereskedők Pferdehändler xBerg Mór. — xCsala Ferenc. Ma jolikaár uliizoraány os Kommiss, f. Majolikawaren Farkas Istvánná. Malmok Mühlen Böfcönyi Pál, (járgány — Göpel). Dékány Jánosi, (járgány — Göpel). Első makói gözm. Szegedi u. 30 Erdei János és Siket Béla. (szívógáz — Saugg’a.s). Földesi Sándor, bérlő: Horváth István, (gőz — Dampf). xGellért Gőzmalom rt., Vásár­helyi u. 12. Horváth György, Gőzmalom 2. — (Dampf). Horváth Mihály (járgány — Göpel). Kis® Antal, Tanya 507. 1050 Landesmann Mór, (gőz — Dampf). Marton Ferenc örökösei, bérlő: Belezsán Mihály, (szél —Wind), "Oláh Antal, (járgány — Göpel). xPaiiaki Albin és társai, (gőz — Dampf). xSelmeczy Anitái Fiai, Lajos és László, (szél — Wind). Takács Antal, (járgány — Gö- pel). * Tamás Mihály, (nyersolaj — Roboel), Aradi u. 81. Tamási Antal, (szél ■— Wind). Tamási Mihály, (járgány — Göpel). Táncos Minály, Aradi u. 81 (gőz, — Dampf). Te It sch Adolf, (gőz — Dampf). xTóth Ferenc és társai (gőz — Dampf). xGy. Varga János. Zelenka János, Tanya 435 (gőz — Dampf). xZinloib'er és Társai (gőz — Dampf). Manikűr Manikűré Granitz Erzsébet, Szegedi u. Kállai Károly né, Hód er vári u. özv. Weisz, Józsefné Rákóczi u. Mérnökök Ingenieure Pokanovits Dániel, Megyeház u. Richter József, Batthyány u. 17. Mészkereskedők Kalkhändler xIritz Izsó,. — xSziics Sdimon,. Mészárosok és hentesek Fleischer u. Selcher Bajusz Imróné. Kossuth u. 62. Tfj. Bandula János, Tulipán u. Bánsziky Károly, Br. Erdélyi u. Baranyai István, Aradi u. 38. Barta Mihály, Bajza u. 83. öizv. Barta Minálymié, Lono- viiGS L. u. 2. Beneze Sándor, Széchenyi tér 3. Bong Mór, Héderváry u. 11. Bernáth János, Toldy u. 62. Bíró Sándor, Wekerle u. 43. Bon gy ük István, Tanya 455. Borka János, Aindirássy u. 13/2972. Borka János, Gr. Pálffy n. 38. Bu/runfcai Sándor, Aradi' u. 49/2296. Csala Ferenc, Destsewffy u. 14. Czifra Lőrinc, Kossuth u. 42. Cziina István, Széchenyi u. 32/877. Daru István, Üj u. 27/2571. Daru János, Megyeház u. ll/b. Dobsa Sándor, Bécsi u. 82. Dombi István, Sirkert 3. Elek Sándor, Hosszú u. 60. Erdei Bálint, Tanya 376. Erdei Ferenc, Dohány u. 9/141. Farkas Gyula, Barose u. 21. Ferkovies András, Lendvay u. Ferkovits Jóizsef, Hosszú u. 39. Ifj. Ferkovits Pál, Lendvay u. Fodor Antal, Zrínyi u. 24/2095. Ifj. Fodor Péter, Űj u. 2588. Gera Jánóis, AndiTássy u. 82/2950. xGera József, Tisza u. 17/2668. Ifj. Gera József, Bajza u. 28. Gorcsa Mihály, Hosszú u. 8/1517. Ifj. Hajdú Isitván, Vásárhelyi u. Hajdú Istvánná, Vásárhelyi u. 42. özv. id. Háló Ferencné, Návay L. tér 9/1592. özv. ifj. Háló Ferenomé, Návay L. tér 9/1542. Háló József, Deák F. u. 26. Írnokai Imre, Bajza u. 63/1873. Jenei Sámuel, Szereesen u. 29/22. Jóé István, Wekerle u. 18) Jóé Józsefné, Bajza u. 81/1791. Kádár Ferenc, Aradi n. 64. Kádár Jánosi, Tiirr u. 24. Kapitány János,, Rákóczi n. 40. Keller Salamon, Dessewffy u. 19. Kenéz Antal, Kígyó u. 5. Kiss Imre, Arany J. u. 35/2075- Kiss János, Révész u. 36. Kiss Sándor, Tisza u. 15. Kocsis Ferenc, Bárány u. 33. Kocsis Imre, Lehel u. 8. Kovács János, Paradicsom u. Kovács József, Toldy u. 30/1720. Id. Kovács Mihály, N.-csillag u. Kovács Sándor, Nagyest 1 lag u. Köblös Imre,, Kossuth u. 4. Koloséra András, Bécs u. 31. Kúrái Antal, Hosszú u. 7/1401. Ludvig József, Szegedi u. 1920. Macsám János, Pozsonyi u. 29. Mágiori Antal, Jár. új vár. áll. Mágori Mihály Jár. új. vár. áll. Makán János, Ráday u. 28. Miksi Mihály, Kápolna u. 2. Naesa József, Szív u. 1/3084. Nagy Antal, Hunyadi u. 24. Nagy Gy. Antal, Hosszú u. 91. Nagy Gy. János, Tanya 161. Nagy István é® Joó Péter, Deák F. u. 42, Paradicsom u. 26. Nagy Mihály, Deák F. u. 53. Nagy Sándor, Pázmány u. 3/3273. K. Nagy Sándor, Járandó u. 5. Nedelkó Mihály, Vásárhelyi u. 80. Nyuii Jakab, Vásárhelyi u. 20. Oláh Pál, Rákóczi u. 27/2458. Orovics János. Dessewffy u. 8. Paka János, Dessewffy u. 8. Paku István, Hosszú u. 56/912. Ifj. Paku József, Széchenyi u. 16. özv. Paipp Mihályné, Meskó u. Petrovits Lajes|, György u. 26. Potrovics Péter, Rmetty u. 24. Poinycez Gyula, Desiseiwffy u. 9. Porjesz Ede, Desisewffy u. 9. Porjesz Vilmos, Hunyadi u. 28. Ptigris Péter, Királyhegyest u. 5. Putin oki Ferenc, Kissi Ernő u. Putnofai János, Aulich u. 44. Ifj. Rácz János, Megyeház u. 7. Raffai Antal, Bajza u. 56. Réth Jenő,, Dessewffy u. 14. Sipos Andrási, A lmási u. 37. Szabó Ferenc, Rádai u. 6/2494. Szabó György, Gr. Vay u. 29. R. Szabó János, Kmetty u. 10. Szabó Péter, Bimibó u. 1/935. Szabó Péter, Koisisuth u. 60. Szebeirényi Istvánné, Wlassios u. Székely Jóizisief, Megyeház u. 14. Szerazán Péter, Megyeház u. Sziiiher Árpád, Perezel u. 26. Szilágyi Imre, Baross n. 7. Szilágyi Sándor, Teleki u. 14. Szűcs- Erzsébet, Tanya 375. Tergulicza Péter, Gr. Vay u. 27. Tergulicza Tódor, Bárány u. 53. Tokai Ferenc, Kossuth u. 8. Tóth Ferenc,, Dessewffy u. 9. Tóth István, Hunfalvi u. 4. Varga Isitván, Tisza u. 8. Vass Aniták Baross u. 19. özv. Vass Sándorné, Honvéd u. Veér György, Váradi u. 23. Motorok Motoré Eltelő magyar motor-vállalat Pi­pacs u. 5. Mozgóképszínház Lichtbildth eaier xMakói „Corso“-mozgó rt. Nyomdák Druckereien "Kovács Anitái. — xKultúra nyomdia rt. — "Vitéz Mihály. Órások Uhrmacher Bucsek Mihály, Széchenyi u. 21. Bugyi József, Zrínyi u. 42. Ifj. Gsala Péteimé, Ardics u. 13. Demmuisz Dávid, Széchenyi u. 8. Roziik Józísef, Kálvária u. 33. Schwarcz József, Dessewffy u. 13. "Sommer János, Széchenyi tér 9. Szeimtmikliósi Ferenc, Széchenyi tér 5. Szentmiilklósy Gyula, Széchenyi tér 16. Vidor Manó,, Széchenyi tér 17. ZablahO'Szkv Sándor, Széchenyi tér 2. Papirkereskedő Papierhändler Wészi Dezső, Széchenyi u. 13. Papirzacskókészités Ver fért. v. Papier säckchen Buigiiidi Jakab, Eötvös u. 37. Goldblatt M., Kossuth u. 10. Pálinkagyárak Branntweinfabriken "Baranyai János. Szegedi u. 71. xSzabóki-féle pálinkafözde, S'zi- get u. xSchwarcz Ignác utóda. Paprika Paprika Bajusz Józsefné, Járandó u. 14. Bakos Ágnes, Attila u. 46. Baranyi Péterné, Türr u. 3. Budai Jánosné, Szt. János tér. Cisámyi Gáborné, Hervay u. 2. Daróczfcai Erzsébet. Wesselényi u. Fekete Jánosné, Türr u. Földeisi Sándorné, Vásár-helyi u. Garaá Antalné, Szegedi u. 38. Gera Sámuelnél, Bercsényi u. 26. Hegedűs Mihálymé, Kmetty u. 30. özv. Király Mihályné, Türír u. Kiss Józsefné, Türr u. 1. Kovács Sándor, .Bercsényi u. 35.. Micsi Sándoimié, Aulich u. 23. Na’dohán Jánosné. Lázár u. 22. Nagy Jánosné, Damjanich u. 32. özv. Nagy Károlyné, Aulich u. Oláh Istvánnál, Pusztai u. 83. Raffay György, Kmetty u. 30. Szabó Ferencné, Kmetty u. 4. Szabó György, Gr. Vay u. 36. Szalay Sándorné, Hervay u. 2. Szilágyi Istvánná, Kmetty u. 36. Szirtik Istvánné, Sínkért u. 65. Szirtik Jánosné, Tiirr u. 5. Szirtik Józsefné. Türr u. 19. Szűcs Jánosné, Fiitö u. 58. Szűcs Jánosné Fűtő u. 58. Virágh Istvánné, Türr u. 30. Papucsok Pantoffel lásd cipészek alatt is Bihari Sándor, Porond u. 8. Bihari Sándor. Kiisporonü un. Biró Sándor, Br. Erdélyi u. 43. Bozsogi János, Tulipán u. 35. Csorba György, Kálvin u. 37. Engedi György, Munkácsi u. 13. Erdei Antali, ÁllllomáS' fér 10. Érdiéi Lajos, Liget u. 55. Erdei Lajos, Tisza u. 18 Furák István, Hunyadi u 15. Gém István, Vécsiei u. 7. Gera; Sándor, Gr. Pálffy u. 84. Gimpel Dezső, Kölcsey u. 14. Gránán Péter, Kápolna u. 3. Harcsás Sándor, Lázár u. 2. Hopper Pál, Damjanich u. 6. Igaz Péter, Hunyadi u. 24. Kecskeméti Imre, Batthyány u. Keren István, Paizs u. 25. Keresztes István, Üstökös u 9-. Kiss Gábor, Szemere u. 15. Korog Péter, Rigó u. 6. Lengyel Ferenc, Ivisporond u. Nagy Ferencné, Hajnal u. 12. B. Papp Illés, Bajza u. 22. Polacstík Sándor, Wesselényi u. Porka István, Hunor u. 7. Puskás Péter, Nádaisdi u. 2. Rátkai Károly, Hajnal u. 2. Siket Józísef, Nádas di u. 6 Simion János, Munkácsy u. 4. Sírok mari Ferenc, Kiscsillag u. Szabó Jánosné, Ráday u. 34. Szabó Józísef, Lendvay u. 37. Szirtik. József, Harmat u. 11. Szűcs János, Zrínyi u. 55. Tóth György, Gyöngy u. 20. Varga József, Arany János u. Pékműhelyek Bäckereien Adorján Ernő, Fö tér 8. Apjok Józsefné, Sirkert u. 20. Bakcsiay Ferencnél, Wesselényi u. Biakacsi 1st várni, Paradicsom u. Balázs Gergelyné, Róka u. 18. Baranyi József, Br. Erdélyi u. Özv. Béres Sándorné, Just Gyu­la u, 58. Boros Pálné, Vágóhíd u. 16. Börcsök SámueLnó, Kinizsi u. 4. Bugyunszky Istvánné, Kálvária u. Csapó Lajosmié, Révész u. 28. Damó István, Jókai u. 46. Erdész Mildósné, Porond u. 45. Fazekas Lajosné. Bons u. 2. Ferenczi Jánosné, Hársfa u. 14. Gombó Lázár, Kossuth u. 21. Grósz János, Dessewffy u. 19. Gyutais Antalné, Bajza u. Heoskó Salamon, Szegedi u. 2. Hemizö Tamásmé, Rádai u. 30. Hermes József, Fülemile u. 15. Holcz József, Eötvös u. 7 Juhász Ferencné, Kmetty u. 36. özv. Király Lajosaié, Wesselé­nyi u. 36. Ki,sis Sándorné, Wesselényi u. 26. Gs. Kiss Pálné, Tulipán u. 3. Kocsis Imrémé, Vécsei u. 5. Koezkás János, Kölesei u. 20. Kollár Borbélya, Klapka u. 25. Koj’uis Dezső, Széchenyi tér 7. Lányi Sándor és Pintér, Kos­suth u, 56. Leire.r András, 1* arad le som u. 68. Léllek István, Széchenyi tér 8. Lengyel Jánosné, Türr u. 34. Lövenbach Benedek, Deák F. u. Macsán Jánosné, Pozsonyi u. 29

Next

/
Oldalképek
Tartalom