2. oldal, 80 találat (0,328 másodperc)

Találatok

21. 1978-04-11 / 84. szám
[...] majd énekelni A mi gyerekeinket Farkas Péter Otthonunk környezetünk Április 12 [...] híre pislog néki abból S VITÉZ fanyar mellképe rá ne vet [...] húzta s ottjártunkkor Ka szala Sándorné és Gyurkó László ültek rajta [...] Szendi Abonyi L Toricska Török Farkas Pör­közéletében így a tetétleni szép [...]
22. 1970-04-23 / 94. szám
[...] László­né Lestyánszki Lászlóné Mes kó Sándorné Jánosi János Mayerné Noficer Józsefné [...] 306 évfordulója Birtokos nemes aranysarkantyús vitéz és költő volt Apja Beniczky [...] gyerekek ifjúságát pedig a végvárak vi­tézeivel egykenyéren élte Em­léke élt már [...] aki így írt a szabadságról Farkas ha koplal is Nem cserélne [...]
23. 1968-03-14 / 62. szám
[...] Máriát a szép me­semondásért pedig Vitéz Má­riát és Léé Józsefet A [...] intézkedést koblencz tor Antal Csóróm Sándorné Neuman Mihály Földvári György Kákái [...] elnöke Pásztor An­tal elnökhelyettese Csömör Sándorné titkárává pedig új­ra Neuman Mihályt [...] az Otró és Stettner testvérek Farkas Szabó l és a többiek [...]
24. 1986-02-14 / 38. szám
[...] és úton mondunk köszönetét mind­nagyapánk FARKAS FERENC azoknak a kedves közeli [...] Volán és Kiskereskedelmi nagymamánk ÖZV FARKAS Vállalatoknak megjelenésükért és GERGELYNÉ szül [...] vil­lany van Érdeklődni lehet Cegléd Vitéz u 19 sz El adó [...] fejőgép el­adó Érdeklődni Dé csi Sándorné Csemő Bállá dűlő 51 vagy [...]
25. 1983-08-18 / 195. szám
[...] klubfoglalkozáson veszünk részt melyen Bánfi Sándorné vezetésével tanuljuk gyako­roljuk az eszperantót [...] Állami Bábszínház­ban megtekintettük a János Vitéz eszperantó nyelvű elő­adását Ellátogattunk Csille­bércre [...] Kossuth isk 20 145 24 Farkas Róbert Nk Kossuth i isk [...] Csapat­ban 15 Nk lmecs Szabó Farkas 60 373 37 csapat kö­zött [...]
26. 1985-06-21 / 144. szám
[...] A számvizsgáló bizottság munkájáról Tokaji Sándorné szólt sorolva hogy az egyesü­letben [...] alatt Családi ház eladó Cegléd Vitéz utca 2 szám alatt Eladó [...] lárásra Ugyanezen a területen eladó Far­kas Jánosnénak 500 négyszögöles főleg körtegyümölcsöse [...] gyermektelen párnak albérletbe kiadó Cegléd Vitéz utca 16 Mindenféle bontási anyag [...]
27. 1961-10-04 / 234. szám
[...] központjában Vladár Miklós előadó Nagy Sándorné Feke­te Istvánná Monori Károlyné Klement [...] Jánosnét Fekete Já nosnét Kürti Sándornét és a mindig jckedélyű tréfacsináió [...] egymaga 4 míg Szönyi 2 Farkas 2 Sze mők 1 a [...] kissé bizony­talan volt Ugyanez elmond­ható Farkasról és Szemök ről is A [...]
28. 1969-05-20 / 113. szám
[...] akik szeretett testvérünk és nagybátyánk Farkas József temetésén megje­lentek részvétüket nyilvánítot­ták [...] Kinizsi Vadnay Orbán Vass Abonyi Farkas I Pécsi Kecskés III Klenovics [...] József és Kovács Erzsébet Andrea Vitéz Ferenc és Mécs Eszter Zoltán [...] György Huba u 12 Török Sándorné Kocsis Ilona Csip vári u [...]
29. 1958-03-21 / 68. szám
[...] Gimnázium Gödri Elek Csepel Autógyár Far­kas József Pomázi Posztó­gyár Szeghalmi Gyula [...] Gazdaság Megyei oklevelet kapott Poór Sándorné Diósdi Csap­ágygyár Sándor Katalin Va [...] és I szárazon köhécselt Csokonai Vitéz Mihály i súgta kísérőm majd [...] Lillák I Isten véletek sóhajtotta Vitéz í Igen igen Lilla de [...]
30. 1982-12-12 / 292. szám
[...] szá­zadfordulón teremtődött meg Csizmadia Sándor Farkas An­tal és mások fellépésével a [...] újság­írók álltak a helyükre mint Farkas Gábor Kassai Géza Hidas Antal [...] itt is beszélgetünk Szabó Tóth Sándorné azt erő sítgeti hogy a [...] úr és Dürer meg Cspkonai Vitéz Mihály hogy aztán Dózsával és [...]
31. 1989-07-15 / 165. szám
[...] szerint f juta­lom jutalék Jelentke­zés Farkas Györgyné személyzeti fömunka társnál 631 [...] Érdek­lődni lehet 13 529 Já­szai Sándorné Angol erdekeitsegú ve­gyes vállalat azonnali [...] munkára alkalmaznék Atkári fényező Ceg­léd Vitéz u Telefon 10 927 A [...]
32. 1960-04-27 / 98. szám
[...] készítettek Prohászka Im réraé Nagy Sándorné és Fülöp Lászlóné szülőknek a [...] na József Czövek Dezső és Farkas Margit fia Dezső Juhász Vedres [...] Mária 2 bános özv Mo­nori sándorné Burján Julianna 77 éves VECSÉS [...] 36 Rá­cséi Gabriella Gyömrö 36 Vitéz Marika Monor 36 Koczó Béla [...]
33. 1985-06-15 / 139. szám
[...] Roller Károlyné Molnár Vince ifj Farkas Já­nos Molnár Miklósné Virág Sándor [...] Gyurkovics Gyula Császár András Veres Sándorné Jáno si Ferencné id Drenkovics [...] Altsseh Jánosné Báfhori István ifj Vitéz Vil­mos Szabó István ifj Dinka [...]
34. 1977-09-20 / 221. szám
[...] Má­tyás Énekes madár Tündöklő Jeromos Vitéz lélek címmel megjelentek színpadi müvei [...] éves bolti el­adó és Papanecz Sándorné 53 éves háztartásbeli mindket­ten dunavecsei [...] helyi lakos se­gédmotoros kerékpárral elütöt­te Farkas Istvánná 33 éves hernádi gyalogost [...] áldozatai Kőrös tetétlen határában Ságodi Sán­dorné 50 éves boltvezető ceg­lédi lakos [...]
35. 1969-04-29 / 96. szám
[...] és Bó zsik Mária József Farkas János és Kecskés Ilona Eri­ka [...] János Kustár u 6 Sáfár Sándorné Szabó Jolán Vitéz u 18 hajviselet terén nincsenek [...] Vad nay Or­bán Baranyai Abonyi Farkas Kecskés II Kecskés III Kle [...]
36. 1981-05-24 / 120. szám
[...] népszerűség­nek az okai kérdezzük Nagy Sándornét a szakosz­tály vezetőjét Már régóta [...] tanyavilágban sok bir­kát tartanak Például Farkas Dénes Kocsérról 70 birkáról hozott [...] s mint Bárány István és Farkas József ko­cséri termelők mondták a [...] műves A kék dolmányos jászkun vitéz azon frissiben mele giben ahogy [...]
37. 1975-10-08 / 236. szám
[...] ah­hoz hogy élénk életet teremt­sen vitéz Központi fűtés több hely az [...] jó hírű bolt vezetőjétől Malis Sándornétól megtudjuk Hentesárunk egyáltalán nincs a [...] Monor 200 néző vezette Dézsy Farkas A második félidőben nagy fölénybe [...] nem tudtam eldönteni özv Misián Sándorné üzlet­vezető Különösen kéthetenként sok a [...]
38. 1981-06-19 / 142. szám
[...] meg először Kármán József Csokonai Vitéz Mihály Falu di Ferenc és [...] Márta József Porbély István és Farkas Mária Ist­ván Csaba Ferenc és [...] Radnóti M u 8 Kovács Sándorné Kövesi Mária Vác Mályva u [...]
39. 1974-03-26 / 71. szám
[...] Raffai Mald rik Gohér II Farkas Hu­szár Klenk Mayer Tóth Ki­egyensúlyozott [...] I ill Gremen Nagy Tud Vitéz Imre Budaörs Maglód 2 1 [...] I Szimán László Spartacus és Farkas Dániel II Klink János Volán [...] Dezső Szabó László dr Tóth Sándorné Kiss István Szénást István és [...]
40. 1961-08-30 / 204. szám
[...] Zsoldos Mária 9 0 éves Vi­téz Vilmos 56 éves G yömrŐ [...] géptől a raktárba helyezték Németh Sándornét az orvos 2 hónapra eltiltot­ta [...] A fel­vonulási dekoráció készítésé­nek irányításával Vitéz Jánost és Huszty Jánosáét a [...] élete Bácskái Edit Soproni Er­zsébet Farkas Mária és Etel­ka Török Jutka [...]