107 találat (0,118 másodperc)

Találatok

1. 1979-11-04 / 259. szám
[...] számon tartják a változást A tanyákon élők is jönnek közelebb Itta [...] megült Lombjukat hullatták megcsupaszodtak a távoli tanyák körül a kis akácosok [...] amely egyben bi­zalmat ad A távoli tanyákon élők is azért jönnek közelebb [...]
2. 1972-01-22 / 18. szám
[...] tanyaközponton hanem szer­teszét szórt kis tanyákon is összesen mintegy hétszázan De [...] nemcsak a községhez tartozó hanem tá­voli tanyákon lakó gyerekek számára is kollégiumnak [...]
3. 1983-07-16 / 167. szám
[...] hogy egyáltalán el tudjanak jut­ni távoli tanyákon élőkhöz És az sem utolsó [...] közelmúltban tár­gyalt a külterületeken és tanyákon élő idős rászoru­ló lakosság társadalmi [...] nehezen tudja rendszeresen ellátni a távo­li tanyán élő gondozottját Más a [...]
4. 1972-07-02 / 154. szám
[...] romszáz ember él azokon a ta­nyákon Maga a gazdaság köz­pontja is [...] de még inkább igénylik a távoli tanyákon élők Az emberek egy jó [...]
5. 1994-07-30 / 177. szám
[...] magányosságban kárhozatos íz van Nemcsak távoli tanyákon vannak lelkileg magá­nyosak hanem nyüzsgő [...]
6. 1979-11-07 / 261. szám
[...] megült Lombjukat hullatták megcsupaszodtak a távoli tanyák körül a kis akácosok [...] amely egyben bi­zalmat ad A távoli tanyákon élők is azért jönnek közelebb [...]
7. 1965-01-31 / 26. szám
[...] Sok írástudatlan került ki a távoli tanyákon lakók közül jelenleg huszonhét tanyai [...]
8. 1963-06-18 / 140. szám
[...] technika újabb diadalának vagyok is­mét távoli tanúja mondtam magamban de ez [...] városon hanem falun és világtól távoli tanyákon is Csodálatra méltó biztonság Június [...]
9. 1960-01-20 / 16. szám
[...] történt arra is hogy a távoli tanyá­kon lakó gyerekeket ne ren­deljék be [...]
10. 1961-01-06 / 5. szám
[...] alakult Már csak a falutól távoli tanyákon lakó néhány gazda volt hátra [...]
11. 1985-07-10 / 160. szám
[...] a feldúlt utakon Csak a tá­voli tanyákon lakók élvezhetnek zavartalan nyugalmat Városokban [...]
12. 1973-12-16 / 294. szám
[...] hogy a lakosság nagy része tá­voli tanyákon él mégis örülhetnénk ha legalább [...]
13. 1980-09-14 / 216. szám
[...] otthoni környe­zetben élő illetve a távoli tanyákon lakó gyermekek a hagykátai járás [...]
14. 1964-11-01 / 257. szám
[...] írástudatlanoknak Azért mert tekintélyes részük távo­li tanyákon él más részük már kora [...]
15. 1965-02-09 / 33. szám
[...] Városainkban falvainkban de még a tá­voli tanyákon is mindenütt élnek olyan emberek [...]
16. 1973-07-25 / 172. szám
[...] kivétel nélkül a köz zégtől távoli tanyákon élnek Persze a távolság nem [...]
17. 1986-07-05 / 157. szám
[...] súlyos lakásgondokkal sokan élnek még távoli tanyákon vagy közművek nélküli laká­sokban Még [...]
18. 1957-10-02 / 131. szám
[...] keresték fel a károsultakat a távoli tanyákon éppúgy mint a városok lakóházaiban [...]
19. 1966-11-25 / 278. szám
[...] kö­zött gyakran a külvilágtól el­zárva távoli tanyákon üzem­egységekben végzik munkáju­kat A fiatalok [...]
20. 1969-04-25 / 93. szám
[...] tekintélyes részük odakint a messze távoli ta­nyákon én pedig egyes egye­dül voltam [...]