40 találat (0,257 másodperc)

Találatok

1. 1941-01-19 / 15. szám
[...] Lukáts Imréné Lohinszky Józsefné Leitersdorfer Sándorné vitéz Mó­zes Mihályiiné dr Mátyás Mátyásné [...] Jeriöné Platsinlár Andrásáé dr Rudas Sán­dorné Radó Andráíné Radó Sándorné Ren­ner Frigyesné dr Rostál Sándorné Re tezár Menyliártné dr Szabó [...] kétfátt f mníec Iáiéi diákok Farkas Itnre Közismert diákoperettjének ragyogó filmváltozata [...]
2. 1941-02-18 / 40. szám
[...] Bálint Margit Mi kóla Margit Farkas Jolán Steinhübel Ju­ci Kómis Sárika [...] Qu tárt Károlyné dr Nagy Sándorné Nagy Ernöné Suáh Andorne Csűrös Istvánné dr Gardó Emiimé Pelényi Sándorné Szabó Sándorné Bruckné Ir Pallos Ma­rianne Német [...] Lász lónél Pásztory Pálné Losonezv Sándor­né Kapitány Lászlódé dr vitéz Biró Gyű láné Cseke Domokosáé [...]
3. 1944-02-22 / 42. szám
[...] valósággal lehetetlen a gya­logközlekedés a farkasok miatt Borsa és Bor sabánya között több bányászt 40 farkasból áiló csorda támadott meg A [...] gázolt el a farkascsordából több farkast A MAI MAGYAR TÁRSADALOM AZ [...] értesült arról hogy szőkefalvi Nagy Sándorné üzletében nagymennyiségű vászonárut lehet kapni [...]
4. 1940-04-21 / 92. szám
[...] Dénes 10 Partha Endre 20 Vitéz András 20 Bariba Jolán 20 [...] 5 Nagy József 5 Mihner Sándorné 5 Dónátb Dénes 10 Vitéz Dani 5 Kiss Ádám 5 özv Puj Ignác né 10 Farkas József 30 Bakó Lajos 20 [...] 50 Ü 2 V Fothy Sándorné 100 Takáts István 20 Kugel [...]
5. 1941-05-31 / 124. szám
[...] A Népművelés rendezése Be­szélő Gecső Sándorné 18 30 Cavour és a [...] 8 A FÜLEMÜLE Szabados Árpád Farkas Ferenc zenés szinjátéka Főszereplők Fényes [...] FÜLEMÜLE Ház EU 1 ENE VITÉZ TIBOR LESZ A KOLOZSVÁRI OPERA [...] illetve az Opera rendezője lesz Vitéz Tibor a kiváló operaénekes Vitéz Welser Ti­bor régi kolozsvári családból [...]
6. 1943-03-25 / 68. szám
[...] Makk s Nándonüt dr Imreh Sándornét Var­sányi Ferencnét Elekes Andrásnét és [...] Jenőné Kárpáthy Karolyné Makira Elekné vitéz Vargha István­ná Sala Jáncsné Gyarmati [...] Kalmár Tiborné Ferencz Árpádné Németh Sándorné Bojár Pálné Lakatos Jánosné Vincze [...] Mátyás király á tál alapítót Farkas utcai templomban lesz háőaadó református [...]
7. 1942-05-01 / 98. szám
[...] ecskev Kírolyné Egyed Lajosáé bisztrai Far­kas Imréné Finzler Sándornc özv Fodor [...] Miklósné Gyarmathy Miklósné dr Györfi Sándorné Ilajdu Gyuláné Kövér Rózsa dr Keledy Tibomé vitéz Kékessy Lő rincné Kompanek Jánosné [...] utca 11 a hadigondozó iroda Farkas utca 4 szám alatt földszint [...]
8. 1941-03-15 / 62. szám
[...] solni a csütörtöki előadási Péfkeken VITÉZ LÉLEK Tamási Áron nagysikerű szteiótéka [...] Hí­rek 8 10 clr Debreczeni Sándorné magyar nótákat zongorázik 8 30 [...] árukban Széchenyi tér 17 emeleten Far­kasnál F MODERN ebédlő eladó Álegtekintbető [...] 60 100 liter tehén bivalytejet Far­kas utca 6 emelet 12 ajtó [...]
9. 1943-04-22 / 91. szám
[...] részéről Szenik György Hor­nyát Mihály vitéz Gorgényi Tivadar és Szabó Imre [...] Az operaegyüttes egyébként szerdán este Farkas Ferenc Bűvös szekrényét a balett [...] Rökk Marika NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELETEK A FAR­KAS UTCAI REF TEMPLOMBAN Ncgypén e [...] is hozzájárult A darabot Várady Sándorné és a táncokat Heves Györgyné [...]
10. 1944-04-21 / 89. szám
[...] A Magyar Távirali Iroda jelenti Vitéz Jn ross Andor belügyminiszter csütörtökön [...] A belügyminiszterrel együtt utazott Győrbe vitéz Vörös Géza ve­zérőrnagy országos légoltalmi [...] nejét 2000 pengő pénzbüntetésre Bcrkovív Sándorné kereskedő nejét 1200 pengő Jakab [...] bőröndös segédet 500 pengő Nussbecher Farkas rak tárnokot 1200 pengő Salamon [...]
11. 1943-11-10 / 254. szám
[...] tudományos szakülést tart Ülés­elnök dr vitéz Ilaynal Imre Tárgysoro­zat Előadások 1 [...] kereskedő Szent györgyi Ferenc és Farkas János gazdál­kodók árdrágítás és a [...] egy borjut vágatott le Csutak­kal Farkas ellen hasonló volt a vád [...] Kálmán utcai lakost munkaadójával Ágoston Sándorné kávé­mérés tulajdonosával együtt vád alá [...]
12. 1944-07-07 / 151. szám
[...] MÚZEUMOK EGYETEMI ALTALANOS NÖVÉNYTANT INTÉZET Farkas u 1 Közp Egyt 1 [...] telt hordóba és belefulladt TIZENÖT VITÉZT AVATNAK DÉSEN Désről jelentik A [...] Déren most tmfolyamot tártéit me­lyem vitéz BáméLy Kálmán főhadnagy vi­tézi elnök [...] rendőrség nyomára jött hogy Rosenberg Sándorné Lerchneí Irén 33 éves gettóból [...]
13. 1943-06-25 / 141. szám
[...] báró Bánffy Lászlóné Beck Albertné vitéz Bojtár Ferencné dr Boni s [...] dr Deák Gyu láné bisztrai Farkas Imréné Ginzery Jó zsefné dalnoki [...] Pápai Zoltánná Pla tsintár Lukácsné vitéz Somfay Lajosn Szentiványi Döméné Szopós Sándorné fel vmei dr Takács Zoltánná [...] Paine dr Tusa Jenőmé dr vitéz kibédi Varga La josné dr [...]
14. 1942-08-29 / 195. szám
[...] Ború Bo­torul Böhm Károly Bölöni Farkas Brétfii Bu­zogány Cukorgyári Cigány telep [...] Hóry Béla Horthy Miklós János vitéz Libucgáti sétaút Linczeg Lorántffy Ma­gyar [...] és elütötte Faz a kas Sándorné kolozsvári asszonyt aki sé­rülése következtében [...] autó meg­csúszott és elgázolta Fazakas Sándornét A bíróság tanúként kihallgatta a [...]
15. 1940-12-14 / 287. szám
[...] Julia Palló Imre de és vitéz Szende Ferenc az Operaház tagjai [...] Minisztérium rádióelőadás sorozata 3 30 Farkas Béla és cigányzenekara muzsi j [...] árak élelmiszer árak 3 0 Farkas Sándor és cigányzenekara O 40 [...] a Nemzeti Szalonból Beszél Geeső Sándorné 4 15 Diákfélóra Amit otthon [...]
16. 1944-02-16 / 37. szám
[...] a Vöröskeresz kolozsvári fiók helyiségében Farkas utca 6 folyó február hó [...] rövid hangverseny műsora 1 Dalok farkas Ferenciül Énekli P I rdőssy [...] ELŐADÁST RENDEZETT SZOLNOK DOBOKA VÁRMEGYEI VITÉZEK TÁRSADALMI BIZOTTSÁGA A S olnok [...] következők Appán Gvuláné dr Asz­talos Sándorné br Banffy Lászlóné dr Ba­logh [...]
17. 1944-08-21 / 188. szám
[...] tettet jelentett az egyén hadműveletének vitéz és helytálló cselekedetét ellenséges pergőtűz [...] püspöki helynek mondott beszédet a Farkas utcai ref templomiban pedig László [...] a hétgyermekes Ferenczi Lajosnénakr Kilin Sándornénak Köpeci Ár pádnénak László Jánosnénak Szabó Sándor­nénak és Szováti Petemének a hatgyermekes [...]
18. 1940-09-19 / 214. szám
[...] főz B é nyesy Vilma Farkas utca 6 Ko 359 NŐI [...] Magyar német nyelvórákat gákra előkészítek Farkas u 6 GYERMEKTELEN házaspár házmesternek [...] Buza utca 17 szám Kerekes Sándorné K 241 i K G [...] budapesti körök is felfigyeltek János vitéz Az idei évadnyitó díszelőadást ismétli [...]
19. 1941-07-08 / 154. szám
[...] minőségű pénzügyi főtaná­csosokká kinevezte dr vitéz Nyerges Gyula pénzügyi tanácsosnak a [...] Nagyvárad Vadász Ferencet Nagyvárad és Farkas Sándort Máramarossziget II osz­tályú postatisztté [...] Tóth Maróéinál Nagyvárad özv Pál Sándornét Kézdivásárhely Galigóczy Ilonát Kolozsvár és [...] Bcnki I Bélánét Kolozs­vár Pop Sándornét Kolozsvár Zászló Her I minát [...]
20. 1942-10-07 / 226. szám
[...] misél n i i a Farkas utcai református templomban Nagy Géza [...] 1 El­nöki megnyitó mondja dr vitéz Berdn Károly 2 Dr György [...] az után Izsák Sarol­ta Bell Sándorné Nagy Mihály é S Nagy [...] Mihály négyhónapi Nemes Lajos Bell Sándorné Nagy Aíihályné és Izsák Sarolta [...]

 

  • 1
  • 2