2. oldal, 294 találat (0,448 másodperc)

Találatok

101. 1941-05-21 / 115. szám
[...] KAC r ieprényi Yass Páll Szaniszló 11 Szilárd Szántai Reinhardt Brassai [...] ezredes dr Szentkirályi Sámuel Zudor Sándor igazga­tó Schaffer László Ehrlich Ernő [...] dr Kösller Arthur Leitersdorf er Sándor Elnök Zudor János Társelnökök P [...] Andrási Gyula Ügyvezető aldnökök Nagy Sándor Schuster Viktor Alelnökök Fábián István [...]
102. 1941-05-22 / 116. szám
[...] Seprényi Márton Vass Kalló Pál Szaniszló Losoncz Fábián Szi­lárd Reinhardt Palocsay [...] ré­széről Kemény alezredes és Rácz Sándor le­vente főoktató hogy a szombat [...] Seprényi Bereczki Már­ton Vass Pál Szaniszló II Losonc Fá­bián Szilárd Reinhardt [...] kísérője Hoksári Balázs akadályoztatása esetén Sza­niszló János az ifjúsági csapat kísérője [...]
103. 1941-05-28 / 121. szám
[...] Somodi István Horváth György Orbán Sándor dr Ungváry Antal és Molnár [...] NAC Demcny NAC Juhász NAC Szaniszló KAC Ko­flz ebeiéit Stadionban tartják [...] Fekete Károly Nagyvárad Intézőbizottság Petrovits Sándor Berényi László dr Gergely Ferenc Szél Ferenc Vargha Jenő Farkas Sándor dr Gobody rendőrfelügyelő Nagyvárad Kovács [...]
104. 1941-06-03 / 125. szám
[...] KAC Seprényi Kovács Vass Pád Szaniszló II Szántai Szilárd Rozgonyi Lukács [...] verseny után Rátz KMSC és Sándor BMTE valamint Lusztig II KMSC [...]
105. 1941-06-09 / 130. szám
[...] a közgyűlésen kisbaczo ni Benedek Sándor műszaki tanácsos mü helyfőnök üdvözölte [...] Jó zsef Stanicka Dezső Szakács Sándor Or­szágos kiküldöttek Dévai Vilmos Ko­tzian [...] Seprényi Szerémy Vass Pál j Szaniszló II Csákány Szilárd Szántay Lukács [...] vezetéshez a KAC mikor is Szaniszló szabadrúgását lökés a saját kapujának [...]
106. 1941-06-23 / 141. szám
[...] KAC Seprényi Szerémy Vass Páll Szaniszló Csákány Szilárd Szántai Lu­kács Reinhardt [...] Az első fél­idő 15 percében Szaniszló II kézzel érintette a labdái [...] Időjelzés vízállásjelentés 13 30 Heinemann Sándor tánczenekara 14 30 Hirek 14 [...]
107. 1941-06-24 / 142. szám
[...] igazolt ezek a következők Anderko Sándor Szatmár Kupcso István Nagyvárad Adorján [...] tagokat valamint Kovács Béla és Szaniszló János edzőket A KAC a [...] Az elnök bejelentése után Böszörményi Sándor dr ügyvezető igazgató előterjesz­tette jelentését [...] egyhangúlag elfogadta s utána Lakatos Sándor dr a Marosvásárhelyi Gyáripa­rosok és [...]
108. 1941-06-28 / 146. szám
[...] A rendezőség a találkozás időpontját Sándor Imre püspöki helytartó óhaja szerint [...] HÓNAPRA ELTILTOTTÁK A JÁ­TÉKTÓL BÍRÓ SÁNDORT Mint ismeretes Biró Sándor a BSzKRT vá ogatott balhát­védje [...] sikert aratott Ugyancsak köszönetét mondott Szaniszló Já­nos edzőnek is akinek munkája [...] leveleket majd ezután Kovács és Szaniszló edzőknek adta át a szót [...]
109. 1941-06-30 / 147. szám
[...] A vá­lasztások előkészítésére dr Nagy Sándor elnökletével jelölő bizottságot küldtek ki [...] Brutsi László dr Gyalo kay Sándor és dr Kiss Mór Elnök [...] Augusztich Ferenc Nagy György és Szaniszló János Számvizsgáló bizottsági tagok lettek [...] Repka József Ügyészek dr Bagossy Sándor dr Csapó Sándor Labdarugósza kosztáíly vezető Jeniy Rudolf [...]
110. 1941-07-05 / 152. szám
[...] mármegye Tarczynski Kázroér Nagyká­roly Oláh Sándor Nagybánya Zonda István Szilágymegye Bányai Sándor Szolnokéi obokamegye Farczády Sándor Besztercenaszódmégye Némethy József Marostordamegye Albert [...] Honvédmüsor 18 A kastély Márai Sándor előadása 18 25 liszt Tasso [...] KAC Seprényi Regdom Vass Pál Szaniszló IT Csákány Szilárd Szántai Ma [...]
111. 1941-07-07 / 153. szám
[...] KAC Seprényi Regdon Vass Pál Szaniszló II Csákány Szilárd Szántai Lukács [...] a KAC csapatából Seprényi Vass Szaniszló II és Csákány NAC Szeged [...] 100 m férfi hát Anti Sándor KAC 1 25 8 2 [...] ifjúsági fiú hát 1 Anti Sándor KAC 45 8 2 Daboczi [...]
112. 1941-07-15 / 160. szám
[...] Károly Berki Péter Albert Jó­zsef Szaniszló Kálmán Simon Pál fel­ügyelőbizottsági póttag [...] póttagok Kecskeméti Lajos és Telegdi Sándor let­tek munkálatokat jutányosán vállal Lőrinczi [...]
113. 1941-07-28 / 171. szám
[...] m if­júsági hát 1 Anti Sándor KAC 1 22 8 2 [...] a KAC A balösszekötőt játszó Szaniszló II nagy lövési küld kapura [...] jelentő gólt amikor Szilárd beadását Szaniszló 11 közelről a hálóba helyezi [...] dr Dó czy Ferenc Krebs Sándor és Komoróczv Ödön szerepelnek a [...]
114. 1941-08-14 / 186. szám
[...] István novelláját vala mint Weöres Sándor Kerékgyártó E emcr Bárány Tamás [...] EMLÉKMŰVET AVATNAK FEL A SZALMARMEGYEI SZANISZLÓ KÖZSÉGBEN Augusztus 20 án Szent [...] emlékművet avatnak tel a szatinármegyei Szaniszló községben Az avató beszédet József [...]
115. 1941-08-19 / 189. szám
[...] Géza Kerületi háznagy F égler Sándor Kerületi szövetségi kapitány h Szathmári Elek Raduch Jenő Kinizsi Sándor Kolozs­vár dr Debreceni Sándor Marosvásárhely Kerületi edzők Czinczéj István [...] szemtgyörgy Hoksári Balázs Kovács Béla Szaniszló János Kerületi orvosok dr Osváth [...] Vitéz nagy Tamás dr Báthy Sándor Kolo zsvár A Magyar Labdarugók [...]
116. 1941-08-26 / 194. szám
[...] tanácsos és dr I Karátson Sándor postatanácsos Aleluökök Táray Károly számvevőségi [...] Dönsz Gábor postatiszt Pénztáros Kovács Sándor főellenőr Felügyelőbizottsági tagok Barabás Lajos [...] szépszámú szurkoló sereg várta akiknek Szaniszló II csapatkapitány a következőképpen nyilatkozott [...]
117. 1941-08-30 / 198. szám
[...] Barna Penderi Turbéki KAC Seprényi Szaniszló II Vass Bokor Telegdy Páli [...] leghíresebb magyar jazz karmester Heinemann Sándor Az uj szín ház énekes [...]
118. 1941-09-02 / 200. szám
[...] a bup kőbányai dohánygyárhoz Löcsey Sándort Kovács Jenőt és Mihali Lászlót [...] Tamás Józse­fet és A agy Sándort m kir dohány­gyári szakaitisztekké a kolozsvári Ju­hász Sándort szakaltisztté a debreceni dohánygyárhoz Kiss Sándort Baranyi Imrét Kecán Pétert Kovács [...] csapa­tában három KAC játékos szerepel Szaniszló 11 a j obbháitvéd helyén [...]
119. 1941-09-09 / 205. szám
[...] csatárát ajánlotta a svédeknek BÍRÓ SÁNDOR válogatott ba hátvéd visz szakapta [...] a mérkőzés színhelyén I Seprényi Szaniszló II Vass Pál Te legdy [...] séssel érkeztek haza A mérkőzésről Szaniszló II a következőket mondotta Ilyen [...]
120. 1941-09-15 / 210. szám
[...] Szabadkai Jéger Pintér KAC Seprényi Szaniszló II Vass Páll Telegdy Bokor [...] fölé kül­dötte A 17 percben Szaniszló 11 bün­tetőjét Bonyhádi az ötösről [...] KAC kapuja elölt Pin­tér elfutott Szaniszló mellett beadása Szabadkai lábára szállott [...] vá­rosi kispályán a mérkőzést amelyet Sándor Elemér vezetett A mérkőzés nagyrészében [...]
121. 1941-09-22 / 216. szám
[...] pengős ösztöndi jakot nyertek Balogh Sándor és Mezei Sándor II éves hallgatók 100 pengős [...] összeállításban álltak fel KAC Seprényi Szaniszló 11 Wss Páll Tetegdi Csákány [...]
122. 1941-09-27 / 221. szám
[...] meg Kolozsvárra vitéz Ke menessy Sándor vezetésével A Ferencváros csapatát az [...] Finta Kiszely Gyetvai KAC Seprényi Szaniszló IF Vass Csákány Telegdy Pali [...]
123. 1941-10-09 / 231. szám
[...] elnöksége Well mann Ottó Kinizsi Sándor és Os vátb Ferenc Bástya [...] Szatmári Elek Raduch Jenő Kinizsi Sándor szövetségi kapitányokat továbbá Kovács Bé­la Hoksárv Ba ázs és Szaniszló János szövet fégi edzőket hogy [...]
124. 1941-10-18 / 239. szám
[...] Szamomjvár Vezet Deák Feredte hatás­jelzők Sándor Elemér c 3 Paizs György [...] gyorssal utazik Kovács edző és Szaniszló János kíséretében a fő­városba A [...]
125. 1941-10-21 / 241. szám
[...] Szatmári Elek Raátich Jenő Kinizsi Sán­dor szövetségi kapitányok továbbá Kovács Béla Szaniszló János és Hoksáry Balázs szövetségi [...]
126. 1941-11-05 / 253. szám
[...] Korom 2 KAC Endreffy 2 Szaniszló II 3 Vass 2 Páll [...] Jelentések aj titkári előadó Wolff Sándor b pénztári előadó Ba ogb [...] Balogh Albert h természetjárás Wolff Sán­dor i tekéző Móric Béla jj [...]
127. 1941-11-21 / 267. szám
[...] jelölt is van Csákány Tetegdy Szaniszló 11 Pák Bokor Enghi Ihhegyi [...] Kiss Adolf VargtFu 9 I Sándor János Damjamch u 20 102 [...]
128. 1941-11-26 / 271. szám
[...] Páli 2 T legdy 2 Szaniszló II 2 Reinhardt 2 Bony­hádi [...] amikor bement az öltözőbe Berta Sándor a csapat elnöke igy szólt [...]
129. 1941-11-27 / 272. szám
[...] Babits Mihály és Reme ovik Sándor kötészetének nemzeti jelentősé­gét Tartalmát Szaniszló József Rusznyák Gyula Frdős Jenő [...]
130. 1941-11-29 / 274. szám
[...] tártja Érdekű talán hogy Reményűi Sándor emlékezetére tart ünnepi esiet december [...] Hantz Va 3 Páll Telegdy Szaniszló II Rdohardt Szantavy j Bonyhádi [...]
131. 1941-12-05 / 279. szám
[...] jelölték kt míg Hanta helyét Szaniszló Ií vagy Páü Béla fogja [...] 40 Hírek 22 HÎ Bura Sándor cd gányzenékara muzsikai 22 40 [...]
132. 1941-12-11 / 283. szám
[...] 4 Pál 3 Telegdv 4 Szaniszló IL 3 Reinhardt 3 Szántai [...] román nyelven 19 20 Síik Sándor verseiből ad elő 19 35 [...]
133. 1942-02-12 / 34. szám
[...] Szerdám 6 óra tájban a Sándor jános aíea 78 számú kis [...] téve Annál meglepőbb vitéz Kemenessy Sándornak a Ferencváros főtitkárának nyilatkozata aki [...] Váss Csákánv Enghy Te íegdy Szaniszló II Bokor Szántai Ko­vács II [...] u tagja a Szegedről szerződtetett Sándor Iza­bella A i öi főszerepet [...]
134. 1942-02-16 / 37. szám
[...] Béla Nagy Ferenc és Ambrus Sándor egyébként résztvesznek a i i [...] Endreffy Páll Vess Csákány Telegdy Szaniszló II Reinhardt Szántai Bonyhády Enehy [...]
135. 1942-02-24 / 44. szám
[...] Alexander de Hungária azaz Magyarországi Sán­dor mester tett szert Az ágostonrend [...] jacobus de Ortot cs Magyarországi Sándort jelölte a Sorbonneou magiszier ségre [...] t rendtársaik tudo­mányos színvonalát Magyarországi Sán­dor mester tehát a teológia középkori [...] ja mert S ähadkai megharapta Szaniszló 3 L csapatkapitány igy beszél [...]
136. 1942-02-28 / 48. szám
[...] zovjetétetlien P 4 ü onelii Sándor Utazás Erdélyben és Erdély körű [...] Páll Vast Csákány Te legdy Szaniszló II Bokor Szániay Bony­hádi Reinhardt [...]
137. 1942-03-02 / 49. szám
[...] ScnhóJszhy Endre Fer­rari ja Tompa Sándor Deésy Jenő Lan­tos Béla Bodó [...] a Sofc gól eólenére is Sándor kapus legjchb aki igen sok [...] V Jss Csákány T legdy Szaniszló Pcúk r Ssánlay j Bonyhádi [...] kapu dolt 25 inét erről Szaniszló 1 L jól irányzott szabad­rúgása [...]
138. 1942-03-09 / 55. szám
[...] Székely Hadosztály sászlószentólése a Reményik Sándor emlék 5 szavalóverseny a levente [...] KAC Endrcffy Tóth Vast Páll Szaniszlő U Csákány Ko cács II [...]
139. 1942-03-10 / 56. szám
[...] p 0 1 mp LŐRINCZ SÁNDOR a MÁV fáradhatatlan intézője több [...] rendezeti nagysikerű IdSUtésti hogy Tompa Sándor tegnap utazóit Budapestre ah d [...] A hatom j íétvéd közűt Szaniszló fi hírfa a Icujobbn i [...] ejnlyisoh n a mieink játékát Szaniszló János A kapusunk többször hí [...]
140. 1942-03-30 / 72. szám
[...] és a sorsolás úján kiesett Sándor Béla és Desbordes Viktor ügyvezető [...] Páll Vass Csákány j Telegdy Szaniszlő H Simon Szántny Bonyhádi Kovács [...]
141. 1942-04-10 / 80. szám
[...] fedett pálya rekord 2 Szarka Sándor Bp Elektromos 283 3 Toperczer [...] á 74 11 Fü löp Sándor Marosvásárhelyi S MÁV S E [...] a Szolnokra induló csapatot Endrefíy Szaniszló II Vasa Csákány Telegdy Bekor [...] pontokért A mérkőzés játékvezetője Vcy Sándor Nagyvárad lesz mig a két [...]
142. 1942-04-18 / 87. szám
[...] dal Dohnányi Marche humoresque 6 Sándor Jenő Nem lehet azt parancsonli [...] Endre Tisza szélén 10 Jugedy Sándor Magyar ábránd 8 45 Hírek [...] dr Danse capsiceuse 3 Stefanides Sán­dor Táncolj velem leánykám keringő 4 [...] állításban fog játszani KAC Seprényi Szaniszló II Vass Páll Radnay Telegdy [...]
143. 1942-04-20 / 88. szám
[...] még Bonyhádi Vass Csákány Radnai Szaniszló de minden egyes játékos megtette [...] fel a csapatok KAC Seprényi Szaniszló II Vass Radnai Telegdy Csákány [...] Egy perccel később Kónya kezel Szaniszló áü 3 neki a szabad­rúgásnak [...] Auer és Kollár A mérkőző Sándor Elemér vehette le kitünően A [...]
144. 1942-04-23 / 91. szám
[...] íahelyezését Érdekli talán hogy Kisfaludy Sándor Dárdai ház című vig iátékát [...] budapesti Nemzeti Szín láz Galamb Sándor át dolgozásában Csak sem száz [...] százados Kökössy Mihály dr Mikolics Sándor volt jugoszláv bajnok és Guráth [...] kispályájára Seprényi Beraczky ka­pusok Vass Szaniszló II Schaff Malis Tóth hátvédek [...]
145. 1942-04-27 / 94. szám
[...] a győri székesegyházból Ve­zeti Budinszky Sándor Hangfelvétel 12 30 A 16 [...] Óhegyi játékvezető sípjelére KAC Seprényi Szaniszló II Vass Radnai Teiegdy Csákány [...] azonban helyén van és különö­sen Szaniszló és Tass szerelik bvsstosetn ff [...] volna hu nálunk lett volna Szaniszlő és V ss Tihanyi a [...]
146. 1942-04-28 / 95. szám
[...] dr egészségügyi főfelügyelő és Sólyom Sándor dr városi tiszti főorvos Megjelentek [...] a MA VÁG közönségnek Egyizben Szaniszló II elvon telibe találta 2 [...] Dézsma utc t 18 Sere Sándor hömüvessegéd Batthyányi utca 16 sz [...]
147. 1942-04-30 / 97. szám
[...] keret tagok között van Lőrinez Sán­dor a K MÁV intézője erről [...] tart Szatmári Elek és Kinizsi Sándor szövetségi kapitányok is­mételten felhívják az [...] sporttelepen Seprényi Bereczky Szc rémy Szaniszló II Páll Martin Csiky Te [...] csapatok Végh József és Tompa Sándor ed­zők utasítására minden este lelkismeretes [...]
148. 1942-05-09 / 105. szám
[...] összeállításban állnak ki KAC Seprányí Szaniszló II Vass Rad nay Telegdy [...] Deák Viktor jeisulegi rendőUötaaácsos Móricz Sándor Farkas László Lóky Zoltán Math [...] városi tanácsnak Báli Gábor Janku Sándor Klimo Jenő és Deák Gábor [...] Hosszú Jenő mühelyfőnök és Balázs Sándor közreműködésével a kolozsvári Vasutas Sport [...]
149. 1942-06-02 / 123. szám
[...] m férfi gyors 1 Anti Sándor KAC 29 8 2 Sarkadi [...] férfi szenior hát 1 Anti Sándor 38 1 2 Harsányi 44 [...] az uszósport iránti érdeklődését tanúsítja Szaniszló Vass és Telegdy tteéreiet kaptak [...] Lampart A dicséretesek között van Szaniszló II Vass és Teiecdv akik [...]
150. 1942-06-03 / 124. szám
[...] a Magyar Kupa mérkőzésre Endrofíy Szaniszló II Vass Radnai Szántai Csákány [...] Elek Pécsi ut 2 Fábián Sándor Bástya utca 15 Zsigmond András [...] Béla Bethlen ufca 27 ökrös Sándor Magyar utca 76 Nagy Fe­renc [...] a értelmében újból tárgyaltam Kalló Sándor Bástya SE játékos fegyelmi ügyét [...]
151. 1942-06-05 / 125. szám
[...] j mont felvágják a szabadrúgásnak Szaniszló II áll neki Szépen iveivé [...] követke­zőképen osztályozta KAC Seprényi 3 Szaniszló II 2 Vass 2 Telegdi [...] Jauovitz Arthur Katz Al­iiért Kádár Sándor Péter József Leb Már­ton Keszler [...] Régei Ottó Egyed Ferenc Dió­szegi Sándor István ff y Sándor Deési János Blatt Róbert Tóth [...]
152. 1942-06-09 / 128. szám
[...] A tisztikar megválasztása után Szeghy Sándor Ítélőtáblái segédhivatali igazgató a csoport [...] ilyenirányú kcrelmeket visszautasítja Meghalt a Szaniszlő tefitvérek édesanyja t A kolozsvári [...]
153. 1942-06-10 / 129. szám
[...] m r J ildor Macsek Sándor IV gimnazisták Nyerges Józ ej [...] halottas kápolnájából Szaniszlii Jánosáét a Szaniszló t est vérek édesans k [...]
154. 1942-06-13 / 132. szám
[...] a verselésben nyilvánul meg Székely Sándor II oszt gimnáziumi tanuló a [...] y Welker KAC Endreffy Seprényi Szaniszló II Vess Bokor Szánta Csákány [...] a szombat délutáni gyorssal Lőrinc Sándor intéző és Rónay edző vf [...]
155. 1942-06-15 / 133. szám
[...] 6 ezlonok kap hatók Fosztó Sándor kárpitos Szentegyház utca 3 F [...] 4 kfayn boltjában Kolozsvár Küuabé Sándor ezredM haléi Kan 6 Sándor m kii 7 rede 52 [...] adományozott a Magyar Vöröskereszt javára Szaniszló Jánosné el­hunyta alkalmából Az adományt [...]
156. 1942-06-27 / 144. szám
[...] Szilágyi Mester Sidiik KAC Steprényi Szaniszló EL Vass Bo­kor Száníay Csákány [...] céllövőknek is akik közül Lumniszter Sándor galamblövő világbajnok kérdést is in­tézett [...]
157. 1942-08-04 / 175. szám
[...] fel a kolozsvári csapat Endrejfy Szaniszló II Vass Telegdy Szántay Bokor [...] cm ötödik G á uyi Sándor 6292 Kalapácsvetésben első Storch német [...]
158. 1942-08-06 / 177. szám
[...] kárpitozott bútorok sezlonok kap­hatók Fosztó Sándor kárpitos Szentegyiráz utca 3 F [...] VIZSGÁZOTT cséplőrépészt azonnal alkal­mazok Fejes Sándor Bánffyhunyad Kolozs vári u 7 [...] 15 re Jelentkezni lehet Nagy­várad Szaniszló utca 20 szám földszint L [...]
159. 1942-08-08 / 179. szám
[...] kárpitozott bútorok sezlonok kap­hatók Fosztó Sándor kárpitos Szentegyház utca 3 F [...] 15 re Jelentkezni lehet Nagy­várad Szaniszló utca 20 szám földszint 1 [...]
160. 1942-08-14 / 184. szám
[...] csapatnak Seprényi Endre f fy Szaniszló lí Vass Telegdy Szán tai [...] Eszter Jávor Pál és Pethes Sándor játsszák A harma­dik uj magyar [...] nek figyelembe 02519 Dr Szabados Sándor ügyvéd
161. 1942-08-31 / 196. szám
[...] mérkőzésüket A kolozs­vári együttesből Seprényi Szaniszló a fedezetsor és csatársor kitünően [...] Ko­vács Béla Ügyész ír Hegedűs Sándor dr Vargha Lajos örvösek dr [...] János Választmányi tagok F legier Sándor Szé­keli János Horvflth Balázs Szilágyi [...] Jánost Senke Aurél dr Vargha Sándor dr Abrudbánycd János Demeter Dezső [...]
162. 1942-09-11 / 205. szám
[...] bőr­díszműves munkában jártas leányokat felve­szek Szaniszló József Pap utca 49 02867 [...] román nyelven 19 20 Bura Sándor cigányzenekara muzsikál 19 50 Makay [...]
163. 1942-09-28 / 219. szám
[...] táblával jelöljék meg Körösi Csorna Sándor emlékművé nők felállításához 3500 pengővel [...] felhalmozva az árut elkobozták GAZDANAP SZANISZLÓN A szaniszlói EMGE gazdakör október 4 én [...] kinevezte és égyben dr Nagy Sándort a parajdi járás főszol gabiráiát [...] ezelőtt beszámoltunk arról hogy Mútéfi Sándor kolozsvári illetőségű 19 éves napszámost [...]
164. 1942-09-28 / 219. szám
[...] volna a döntetlent Jók voltak Sándor Pernek Korács b letve Szo [...] A kolozsvári csapat nagyon meg­érezte Szaniszló II hiányát Az ő nagy [...]
165. 1942-09-29 / 220. szám
[...] szerencséjük A védelmünk erősen megérezte Szaniszló II hiányát aki Vassal annyira [...] igyeke­zetével azon volt hogy helyettesítse Szaniszló 11 őt de nem birt [...] felkéri Lő tinczi János Szalóki Sándor Szabó Zoltán Zöldi Ödön Bálint [...]
166. 1942-09-30 / 221. szám
[...] szám alatt lakó postás Retisan Sándor Görbe utca 22 szám alatti [...] Andor és 10 pengőt Retinám Sándor A tippverseny negyedik helyezettje ingyen [...] az edzésen az időköz­ben leszerelt Szaniszló 11 is akit nagy örömmel [...] Sipka Ferenc Martinovics Andor Retisan Sándor az Ujfiest KflC mérkőzés tippversenyének [...]
167. 1942-10-03 / 224. szám
[...] PÁLINKAFŐZŐÉ megindul cefretuiajdono eok jelentkezzenek Szaniszlónál előjegyzés végett Tordai ut 2 [...] kárpitozott bútorok sezlonok kap­hatók Fosztó Sándor kárpitos Szentegyház­utca 3 F HASZNÁLT [...]
168. 1942-10-05 / 225. szám
[...] összetartás jegyében tartották meg a szaniszlói nazda napoC Eny hadiárva gazdaifju [...] és mesterséges szárítá­sáról beszélt A SZANISZLÓI MAGYAR ÜNNEP A nagy érdeklődéssel [...] Végül Kiss Ferenc ref lelkész szaniszlói gazdaköri társelnök zárószavaiban azt hang­súlyozta [...] Deésg Jenő Színművész elmon­dotta Reményük Sándor Elpártolt liliomszál Kiss Jenő Mikó [...]
169. 1942-10-05 / 225. szám
[...] 20 PÁLINKAFŐZŐÉ megindul cefretulajdono­sok jelentkezzenek Szaniszlónál előjegyzés végett Tordai ut 2 [...] bútorok 9 ezlonok kap­hatók Fosztó Sándor kárpitos Szentegyház­utca 3 P 8 [...]
170. 1942-10-07 / 226. szám
[...] 10 Finzler Ferenc 4 Gyulai Sándor 5 Erdélyi Tü izifaforgalmi Rt [...] DiMAVAG Elektromos Vasas Tö­rekvés Gamma Szaniszló II a Rét 11 ében [...] György Sarkadig Árpád és Anly Sándor úszóknak az KAC lemlékve retét [...]
171. 1942-10-10 / 229. szám
[...] KAC ifjúsági Állami Tanítóképző mérkő­zésre Sándor Ebemért küldöm ki Határjel­zők Rónád [...] összeáffitása a következő KAC Márki Szaniszló II Tass Csákány Szántai Bokor [...]
172. 1942-10-12 / 230. szám
[...] m éanyével A 15 percben Szaniszló szabadrúgását Boldizsár csak sarokra tudta [...] nélkül 11 est Hélt amelyet Szaniszló U a behatókba lőtt 3 [...] azonban a többiek is Márki Szaniszló II T nSs Radnai Váczi [...] A KAC Kispest mérkőzés előtt Sándor vezeté­sével mérkőzött meg a két [...]
173. 1942-10-14 / 232. szám
[...] levelezésben gyakorlott tisztvi­selőnőt Szermélyes jelentkezés Szaniszló cég­nél Pap utca 49 03325 [...] vitéz és bátor volt Szalai Sándor a 26 vadászzászlóalj tartalékos őrvezetője [...] 15 ÎS óráig Körösi Csorna Sándor emlékkiállitás Egye­temi Könyvtár II em [...]
174. 1942-10-22 / 239. szám
[...] ut 1 Dermata mellett js Szaniszlónál Tordad ut 2 leleton j [...] legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi Sándor 67 Üc meste rnél Bástya [...] kárpitozott bútorok sezlonok kap­hatók Fosztó Sándor kárpitos Szentegyház utca 3 F­HASZNAI [...] perc Járosi Andor elő­adása Remgayik Sándorról a központi egye­tem Aidájában Szabadegyetem [...]
175. 1942-10-23 / 240. szám
[...] Szörényi Évű Dort Carlos Szabó Sándor Eboli hercegnő Lukács Margit h [...] Unió utca 24 F 481 SZANISZLÓ pálinkafőzdéje megindul folyó hó 26 [...] legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi Sándor szücsmesternél Bá 6 tya u [...] kívánatra ház­hoz is megyek Hegedűs Sándor utca 18 Pásztor Imréné 03420 [...]
176. 1942-10-24 / 241. szám
[...] keresek Szalon jelige F 349 SZANISZLÓ pálinkafőzdéje megindul folyó hó 26 [...] ut 1 Dermata mellett és Szaniszlónál Tordai ut 2 Telefon 13 [...] kárpitozott bútorok sezlonok kap­hatók Fosztó Sándor kárpitos Szentegynáz­utca 3 P­ TÖRÖTT [...] ház hoz is megyek Hegedűs Sandor utca 18 Pásztor hun né [...]
177. 1942-10-26 / 242. szám
[...] fizetendők Vidékről bélyegekben beküldletők VEGYES SZANISZLÓ pálinkafőzdéje megindul folyó hó 26 [...] ut j Dermata mellett és Szaniszlónál Tordai ut 2 Telefon 13 [...] kárpitozott bútorok sezlonok kap­hatok Fosztó Sándor kárpitos Szentegy náz utca 3 [...] 15 18 óráig Körösi Csorna Sándor emlékkiállitás Egye­temi Könyvtár II em [...]
178. 1942-10-26 / 242. szám
[...] Bcdola Tóth III KAC Márki Szaniszló II Vass Rád nai Szántai [...] oson kézzel érintette a labdát Szaniszló szabadrúgást rúg de az a [...] előtt 20 méterrel belelépett Orosziba Szanisz­ló íí állt neki a szabadrúgásnak [...] művészetének Kötve 9 80 Murai Sándor Röpirat a nemzetnevelés ügyéhen A [...]
179. 1942-10-27 / 243. szám
[...] legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi Sándor szücsmesternél Bá 6 tya u [...] Övár Szőrmék nagy választékban F SZANISZLÓ pálinkafőzőé je megindul folvó hó [...] 15 18 óráig Körösi Csorna Sándor femlékkiállitás Egye­temi Könyvtár II em [...]
180. 1942-10-28 / 244. szám
[...] ám atari i műtermében 03527 SZÄNISZLÖ pálinkafózdéje megindul folyó hó 26 [...] Denn at a mellett és Szaniszlónál Tordai ut 2 Telefon 13 [...] legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi Sándor szücsmestemél Bá 6 tya u [...] 15 18 óráig Körösi Csorna Sándor emlékkiállitás Egye­temi Könyvtár II em [...]
181. 1942-11-13 / 257. szám
[...] 4 tonnásig megvételre keresek Asztalos Sándor Magyarnádas 3495 MODERN konyhabútorok különböző [...] perckor A protestáns naptár szerint Szaniszló a róm kát naptár szerint Kosztka Szaniszló az uj görög naptár szerint [...] 15 18 óráig Körösi Csorna Sándor emlékkiállitás Egye­temi Könyvtár II em [...]
182. 1942-11-14 / 258. szám
[...] 8 sz Lakásberendezés cégtulajdonos Wolff Sándor 9 sz Üveg porcel án [...] kö­vetkező csapatot jelölte ki Márki Szaniszló II Vass Páll Szántay Csákány [...]
183. 1942-11-16 / 259. szám
[...] hang­versenyt is vezényel hegy Dallos Sándor szövegkönyvéből készült az egyik legújabb [...] a kitörő Tárnokit kézzel nyomják Szaníszló II á l néki a [...] a KAC ellen amelyet csak SzaniszLó II igen jó játéka véd [...] kapu mellé A 40 percben Szaníszló nagy szabadrúgást ereszt meg kapura [...]
184. 1942-11-18 / 261. szám
[...] Csuber da és Kovács II Szaniszló II a Hét lt ében [...] Gyula Dénes György és Kőmives Sándor játsszák a darab főszerepeit hogy [...]
185. 1942-11-19 / 262. szám
[...] Törekvés együttesét Vitéz Ke menessy Sándor a Ferencváros főtitkára a Kolozsvár [...] serkész étről dr Bor sitzky Sándor a férfi cserkészetről tart elő­adást [...] Gábor dr Tordas Zsolt Kilin Sándor Kerekes Irén Morvay István Kiss [...] 3 28 KAC Márki 2 Szaniszló II 1 Vass 2 Pál [...]
186. 1942-11-20 / 263. szám
[...] Árakor 5 pengő büntetéssel sújtották Szaniszló Jánosi Budapestről jelentik Görgényi Lajos [...] óvás ügyének letárgyalása után foglalkozott Szaniszló Jánosnak a Kolozsvári AC szakta­nácsadójának az ügyével Szaniszló János ugyanis a KAC vezetőségének [...] akkor is megszüntethető ADOMÁNY László Sándor főpincér lapunk ntján 40 pengőt [...]
187. 1942-11-21 / 264. szám
[...] Onody Gyctvai K C Márki Szaniszló II Váss Páll Szántay Csákány [...] meg Kolozsvárra vitéz Ke menessy Sándor főtitkár vezetésével VÄ Á 3 [...] 22 35 Tánczene 23 Bura Sándor cigányzenekara muzsikál 23 45 Hirek [...]
188. 1942-11-24 / 266. szám
[...] eredményéről egyébként nyi­latkozott vitéz Kemenessy Sándor a Ferencvá ros főtitkára is [...] kö­vetkezőképpen áilitotta össze Boldizsár Kis­pest Szaniszló II Kolozsvár Kispéter Szolnok Király [...] Góger JLajos Gyöngyösei Kerezsi Góger Sándor Bo­ros 1298 köregységgel Második a [...] Kerezsi Wesselényi 259 he­tedik Góger Sándor Wesselényi 256 nyol­cadik Lőrinczi MÁV [...]
189. 1942-11-30 / 271. szám
[...] mérkő­zését vezető játékvezetőn aki kiállította Szaniszló II őt mert kézfele meléssel [...] a két csapat KAC Márki Szaniszló II Váss Páll Szárniay Csákány [...] uly 1 Bihari Kolozsvár 2 Sándor Newvárad 3 Egri Nagybánya Váltósuly [...] lesz a Villomosmii vek Hegedűs Sándor utca 1 sz alatti helyi­ségében [...]
190. 1942-12-01 / 272. szám
[...] 19 órára a Villamosmüvek Hegedűs Sándor utca 1 szám alatti helyisé­gében [...] a partvonalon Úgy Bonyhádi Csákány Szaniszló ÍI mint elsősorban Páll Béla [...] áliottak a játékba Radnai és Szaniszló II kiállítása teljésen igazságtalan volt [...]
191. 1942-12-03 / 274. szám
[...] is tekinti n S FOnT Szaniszlő II és Rcslnal letiltása esetén [...] hátvéd posztján ha sor kerül Szaniszló II letiltására lehet hogy Tár [...] arra hogy úgy Radnait mint Sza­niszló Il őf felmentik és igy [...] következők Csiszár L Imre Ősz Sándor Tatai Ferenc Urai László Ferenczi [...]
192. 1942-12-19 / 287. szám
[...] SzauJsziótf Budapestről jelentik Kults ár Sándor a ă Magyar Kupa egyesbirája [...] 1 vasárnap már játszhat csapatá­ban Szaniszló II pedig aki Bodola vi­selkedése [...]
193. 1942-12-24 / 291. szám
[...] pk vt Konrád 18 Csüt Sándor pk ff Sándor Ede 19 Péntek Konrád hv [...] 26 Péntek Kort Sz Margit Sándor 26 Péntek Emánuel fff Manó [...] Jónás J 3 Szomb­Konst Szán Szaniszló 14 Vasárn­ 722 Jozafút vt [...]
194. 1943-01-14 / 10. szám
[...] otthonában feküdte ki nvandulamiitétét Márki Szaniszló IT Vdşs Váczi és Verbeczi [...] tisztségek betöltése y Dr Tavaszy Sándor előadása Részletkérdések az Ethikából A [...] mutatja be a színház Ga­lamb Sándor fiatalom cimü darabját A kővetkező [...]
195. 1943-01-19 / 14. szám
[...] Dezső kapnikbányai Marosán József Szász Sándor Scheff Béla nagybányai Biazs János [...] üzemi 11 osztályú tisztekké Koszdin Sándor erzsébet bányai Habina István Hal [...] á ától hétfőtől tovább folytatom Szaniszló János Fáy utca 1 0174 [...] Intézet­ben A közvetítést vezeti Budinszky Sándor Hangfelvétel 17 00 Egészségügyi kalendárium [...]
196. 1943-01-20 / 15. szám
[...] Boga Ödön Palocsai József Tarkanyi Sán­dor Zambó Aurél Szereday Tibor Künn [...] József Ha­lász István Mezei Jenő Sándor Aladár Ma­rosi Viktor Természetjárás A [...] tornatermi edzésüket Kovács Béla és Szaniszló Jáuos ideiglenesen megbízott edzők vezetésével [...] Közben a nő férjhezmenl Fábián Sándorhoz Amikor Weil kiszaba­dult a börtönből [...]
197. 1943-01-21 / 16. szám
[...] lis ától hétfőtől tovább folytatom Szaniszló János Fáy utca i KERESZTÉNY [...] kárpitozott bútorok sezlonok kap­hatók Fosztó Sándor kárpitos Szentegyaáz­utca 3 LEGOLCSÓBBAN üvegezés [...] dialóguso­kat költő líra Dol eß Sándor Igazi élvezetet nyújt minden mondat [...]
198. 1943-01-22 / 17. szám
[...] 8 ától hétfőtől tovább folytatom Szaniszló János Fáy utca 1 0171 [...] gondozok havonta 10 pen­gőért Orbán Sándor szabómester Bástya­utca i FINANSZÍROZÓ társat [...] III gimnazista fiam mellé Kiss Sándor Postakert utca 6 iüy NŐI [...] Somogyi Nusi cse­vegése 2110 Végh Sándor hegedül 21 40 Hí­rek 22 [...]
199. 1943-01-25 / 19. szám
[...] a kü rühuények amelyek között Szaniszló Zol­tán és a NAC egyik [...] ebbviteli Bizottság a napokban foglalkozott Szaniszló II Zoltán ügyével Az ülésen [...] táviratokat olvas­ták fel Dr Böszörményi Sándor ügyvezető igazgató jelentését azzal kezdte [...] árak ab raktár értendők Biasini Sándor Utóda mqvkereskecDs Mátyás király tér [...]
200. 1943-02-03 / 28. szám
[...] edzésen feltétlenül jelenjenek meg Márki Szaniszló Vass Bokor Váczi Csákány Tárnoki [...] február 3 én Y Lőrincz Sándor kerületi titkár KÖZGAZDASÁG Kolozsvár 4803 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind