39 találat (0,237 másodperc)

Találatok

1. (126. oldal)
126 Villányi Szaniszló fögymn igazgató két kulcs Gangéi [...] Károly nyílhegy sarkantyú patkó Lestyánszky Sándor nyílhegy Villányi Szaniszló sarkantyú Andrássy Játios hímzett disz [...] ujabbkori rézgyűrű Nyomtatványok kéziratok Villányi Szaniszló Rákóczy Zsigmond és György levele [...] Több db zuzmó aj Kabina Sándor VII o t 1 db [...]
2. (25. oldal)
[...] dr Erdélyi László dr Feichtinger Sándor Fieber Henrik báró Forster Gyula [...] Gusztáv Róder Alajos dr Rejtő Sándor dr Sághy Gyula Sörös Pongrác [...] Ácsay Ferenc Vojnits Döme Villányi Szaniszló Récsey Viktor Prikkel Marián Borossay [...] Fehér Ipoly 1874 82 Villányi Szaniszló 1882 94 Vojnits Döme 1884 [...]
3. (13. oldal)
[...] dr Erdélyi László dr Feichtinger Sándor Fieber Henrik báró Forster Gyula [...] Gusztáv Rödler Ala­jos dr Rejtő Sándor Sághy Gyula Sörös Pongrác Szentimrei [...] Acsay Ferenc Vojnits Döme Villányi Szaniszló Récsey Viktor Prikkel Marián Borosay [...] Fehér Ipoly 1874 82 Villányi Szaniszló 1882 94 Vojnics Döme 1984 [...]
4. (47. oldal)
[...] dr Erdélyi László dr Feichtinger Sándor Fieber Henrik báró Forster Gyula [...] Gusztáv Róder Alajos dr Rejtő Sándor Sághy Gyula Sörös Pongrác Szentimrei [...] Acsay Ferenc Vojnics Döme Villányi Szaniszló Récsey Viktor Prikkel Marián Borossay [...] Fehér Ipoly 1874 82 Villányi Szaniszló 1882 94 Vojnics Döme 1884 [...]
5. (36. oldal)
[...] dr Erdélyi László dr Feichtinger Sándor P ieber Henrik báró Forster [...] Gusztáv Rödler Alajos dr Rejtő Sándor Sághy Gyula Sörös Pongrác Szentimrei [...] Acsay Ferenc Vojnics Döme Villányi Szaniszló Récsey Viktor Prikkel Marián Borossay [...] Fehér Ipoly 1874 82 Villányi Szaniszló 1882 94 Vojnics Döme 1984 [...]
6. (58. oldal)
[...] dr Erdélyi László dr Feichtinger Sándor Fieber Henrik báró Forster Gyula [...] Gusztáv Rödler Alajos dr Rejtő Sándor Sághy Gyula Sörös Pongrác Szentimrei [...] Acsay Ferenc Vojnics Döme Villányi Szaniszló Récsey Viktor Prikkel Marián Borossay [...] Fehér Ipoly 1874 82 Villányi Szaniszló 1882 94 Vojnics Döme 1984 [...]
7. (4. oldal)
[...] dr Erdélyi László dr Feichtinger Sándor Fieber Henrik báró Forster Gyula [...] Gusztáv Róder Ala­jos dr Rejtő Sándor Sághy Gyula Sörös Pongrác Szentimrei [...] Acsay Ferenc Vojnits Döme Villányi Szaniszló Récsey Viktor Prikkel Marián Borosay [...] Fehér Ipoly 1874 82 Villányi Szaniszló 1882 94 Vojnits Döme 1894 [...]
8. (23. oldal)
[...] dr Erdélyi László dr Feich­tinger Sándor Fieber Henrik báró Forster Gyula [...] Gusztáv Róder Alajos dr Rejtő Sándor dr Sághy Gyula Sörös Pongrác [...] Ácsay Ferenc Vojnits Döme Villányi Szaniszló Récsey Viktor Prikkel Marián Borossay [...] Fehér Ipoly 1874 82 Villányi Szaniszló 1882 94 Vojnits Döme 1894 [...]
9. (15. oldal)
[...] dr Erdélyi László dr Feichtinger Sándor Fieber Henrik báró Forster Gyula [...] Gusztáv Róder Alajos dr Rejtő Sándor dr Sághy Gyula Sörös Pongrác [...] Ácsay Ferenc Vojnits Döme Villányi Szaniszló Récsey Viktor Prikkel Marián Borossay [...] Fehér Ipoly 1874 82 Villányi Szaniszló 1882 94 Vojnits Döme 1894 [...]
10.
[...] Erdélyi László dr Feich tinger Sándor Fieber Henrik báró Forster Gyula [...] Gusztáv Róder Alajos dr Rejtő Sándor dr Sághy Gyula Sörös Pongrác [...] Acsay Ferenc Vojnits Döme Villányi Szaniszló Récsey Viktor Prikkel Marián Borossay [...] Fehér Ipoly 1874 82 Villányi Szaniszló 1882 94 Vojnits Döme 1884 [...]
11. (162. oldal)
[...] A lélek halhatatlansága Dr Halász Sándor Kelementől 33 1 1886 7 [...] történetéhez a XVIII században Villányi Szaniszlótól 44 1 1891 2 Esztergommegye [...] közállapota 1684 1714 ig Villányi Sza­niszlótól 100 1 1892 3 Pannónia [...]
12.
[...] Kiss József Magyar helyesírás Deáki Sándor Irodalomtudomány Irodalomtanítás Ijjas Antal Külvárosi [...] O F M P Albach Szaniszló Szalay László Barátunk és ellenségünk [...] Huszár J P Albach J Szaniszló E Salgar A kalózbáró diadala [...]
13. (59. oldal)
[...] intézetünk egyik legkivá­lóbb növendéke Bircsák Sándor V ll o t tanuló [...] János pénzügyi fogalmazó Nagyenyed Cser­nák Szaniszló bencés tanár Sopron Fekete Géza [...] állami anyakönyv vezető Esztergom Schnitzler Sándor karkáplán Pozsony Schrank Ferenc dr [...] dr tb főszolgabíró Esztergom Weiss Sándor m áll vasúti tiszt Pozsony [...]
14.
VIII osztály Osztályfőnök P Gerencsér Sándor Prefektus P Láng Hiador s [...] József Mezei Gábor Molnár fr Szaniszló pn Parditka Lajos Sas István [...]
15. (67. oldal)
[...] Surányi Dezső ügyvéd Dr Weisz Sándor ügyvéd 54 évvel ezelőtt érettségizett [...] Bellovits Gyula primási főszámvevő Csermák Szaniszló bencés igazgató h Fekete Géza [...] Rezső ny apát plébános Schmitzler Sándor esp plébános Szabó János járásbiró [...]
16. (80. oldal)
[...] kir tanácsos alispán Igazgató Villányi Szaniszló fögymnásiumi igazgató Ügyész Pongrácz Zsigmond [...] Schwartz József városi képviselő Mayer Sándor gyógyszerész
17. (14. oldal)
[...] II Ulászló 1493 ban VI Sándor pápa meghagyásából a pálosoknak adja [...] történeti igazságnak elégtételt adni Szilágyi Sándor A Magyar Nemzet Tört II 380 1 2 Villányi Szaniszló Három évtized Esztergom megye és [...]
18. (69. oldal)
[...] VII Horacsek Gyula VII Szinek Sándor VII és Mezey Rezső VI [...] János Hazánk közlekedési eszközeiről Szilágyi Sándor I Rákóczy Gy és a [...] Wenzel Gusztáv Thurzó Zsig­mond János Szaniszló és Ferencz négy egykorú püspök [...]
19. (77. oldal)
[...] kir tanácsos alispan Igazgató Villányi Szaniszló fögymnasiumi igazgató Ügyész Pongrácz Zsigmond [...] Mattyasóvszky Lajos primási főszámvevő Mayer Sándor gyógyszerész Meszéna Ferencz megyei főügyész [...]
20. (62. oldal)
[...] kir tanácsos alispán Igazgató Villányi Szaniszló fögymnasiumi igazgató Ügyész Pongrácz Zsigmond [...] Mattyasóvszky Lajos primási főszámvevő Mayer Sándor gyógyszerész Meszéna Ferencz megyei főügyész [...]
21. (82. oldal)
[...] kir tanácsos alispán Igazgató Villányi Szaniszló főgymnasiumi igazgató Ügyész Pongrácz Zsigmond [...] Mattyasóvszky Lajos primási főszámvevő Mayer Sándor gyógyszerész Me széna Ferencz megyei [...]
22. (129. oldal)
[...] kir tanácsos alispán Igazgató Villányi Szaniszló fögymnasiumi igazgató Ügyész Pongrácz Zsigmond [...] a primási uradalmak igazgatója Mayer Sándor gyógyszerész Palkovics Károly magánzó Reusz [...]
23. (48. oldal)
[...] kir tanácsos alispán Igazgató Villányi Szaniszló főgymnasiumi igazgató Ügyész Pongrácz Zsigmond [...] Mattyasóvszky Lajos primási számvevő Mayer Sándor gyógyszerész Meszéna Ferencz megyei főügyész [...]
24. (73. oldal)
[...] kir tanácsos alispán Igazgató Villányi Szaniszló fogymnasiumi igazgató Ügyész Pongrácz Zsigmond [...] a primási uradalmak igazgatója Mayer Sándor gyógyszerész Meszéna Ferencz megyei árvagyám [...]
25. (105. oldal)
[...] kir tanácsos alispán Igazgató Villányi Szaniszló fögymnasiumi igazgató Ügyész Pongrácz Zsigmond [...] primási uradalmak nyug igazgatója Mavrr Sándor gyógyszerész Palkovics Károly magánzó Reusz [...]
26. (77. oldal)
[...] kir tanácsos főispán Igazgató Villányi Szaniszló fögymnasiumi igazgató Ügyész Pongrácz Zsigmond [...] uradalmak nyug igazgatója May er Sándor gyógyszerész Palkovics Károly magánzó Reusz [...]
27.
[...] dr Erdélyi László dr Feichtinger Sándor Fieber Henrik báró Forster Gyula [...] Gusztáv Róder Alajos dr Rejtő Sándor dr Sághy Gyula Sörös Pongrác [...] Hollósy Jusztinián Fehér Ipoly Villányi Szaniszló Vojnits Döme Hollósi Rupert dr [...]
28.
[...] o t 3 Molnár fr Szaniszló VII o t 1 Séthy [...] VI o t 1 Ritter Sándor VI o t 2 1 [...] természettudományi szakosztály tanárelnöke P Gerencsér Sándor ifjúsági elnök Benyák Ferenc VIII [...]
29.
[...] Erdélyi László dr Feich tinger Sándor Fieber Henrik báró Forster Gyula [...] Gusztáv Róder Alajos dr Rejtő Sándor dr Sághy Gyula Sörös Pongrác [...] Acsay Ferenc Vojnits Döme Villányi Szaniszló Récsey Viktor Prikkel Marián Borossay [...]
30.
[...] Erdélyi László dr Feich tinger Sándor Fieber Henrik báró Forster Gyula [...] Gusztáv Róder Alajos dr Rejtő Sándor dr Sághy Gyula Sörös Pongrác [...] Acsay Ferenc Vojnits Döme Villányi Szaniszló Récsey Viktor Prikkel Marián Borossay [...]
31.
[...] Erdélyi László dr Feich tinger Sándor Fieber Henrik báró Forster Gyula [...] Gusztáv Róder Alajos dr Rejtő Sándor dr Sághy Gyula Sörös Pongrác [...] Acsay Ferenc Vojnits Döme Villányi Szaniszló Récsey Viktor Prikkel Marián Borossay [...]
32. (49. oldal)
[...] Malatin Gotthárd Reviczky Gábor Villanyi Szaniszló és Zsolnay János Néhai Kollár [...] István dr Csernoch Já­nos Feigler Sándor Hollósi Rupert Panghy Özséb és [...]
33. (72. oldal)
[...] művelődés történetével Tankönyv Dr Tóth Sándor A magyar irodalom története írásbeli [...] r Magyar­ország térképe Tanár Villányi Szaniszló 3 óra MENNYISÉGTAN Számtanból Határozatlan [...]
34.
[...] Kuruc­világ költészete 30 f Kisfaludi Sándor Válogatott regéi 1 20 K [...] önképzőegylet évkönyve 60 f Villányi Szaniszló Három évtized Esztergom megye és [...]
35. (119. oldal)
[...] Usztanek Antal Várkonyi Odilo Villányi Szaniszló Wargha Samu Zubcsek Mihályné 5 [...] Lendvay Miksa Mészáros Károly Páris Sándor Pellet József Sujánszky Antal Zsiga [...]
36. (65. oldal)
65 Villányi Szaniszló f Vojnits Döme Dr Walter [...] Szecskay Kornél Szundy Konrád Thurner Sándor f 100 Usztanek Antal Vargha [...]
37. (77. oldal)
[...] 1 d héber márka ólomból Szaniszló lengyel király 1 d r [...] 1 d e p Wertheimer Sándor 1 d ujabb szász váltópénz [...]
38.
VI osztály Osztályfőnök P Gerencsér Sándor Prefektus P Szalai Miksa N [...] 2 1 els 2 Molnár Szaniszló pn 1 1 2 1 [...]
39.
[...] Szórády Tibor Prefektus P Jung Szaniszló Sorszám Név Magaviselet Rendszeretet Hit [...] 1 1 2 kit Somogyi Sándor 1 1 1 1 1 [...]