Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1883

So c) Jótékonyság és adakozás. i. Évi jelentés a fögymnásiumi segélyzö-egyesület i88*\-ik tanévi működéséről. Az egyesület a lefolyt évben következő szervezettel működött Védnök: Főmagasságu SIMOR JÁNOS bibornok, herceg-primás, eszter gomi érsek. Tisztikar: Elnök: Ma jer István, érseki helynök, c. püspök, főszékesegy­házi kanonok. Alelnök: Kruplanicz Kálmán, kir. tanácsos, alispán. Igazgató .-Villányi Szaniszló, fögymnásiumi igazgató. Ügyész .-Pongrácz Zsigmond, ügyvéd. Pénztárnok: Dr. Wargha Samu, fögymnásiumi tanár. Számvizsgálók? Pap János, polgármester; Rudolf Mihály, kereskedő. Titkár: Mann Honór, fögymnásiumi tanár. Igazgató választmány a tisztikar tagjain kivül: Burány János, ügyvéd. Frey Ferenc, kereskedő. Havasy Imre, ügyvéd. Horváth Mátyás, fögymnásiumi tanár. Marosi József, kereskedő. Mattyasovszky Lajos, primási alszámvevő. Meszéna Ferencz, megyei főügyész. Palkovics Károly. Reusz József takarékpénztári titkár. Schwartz József, városi képviselő. Mayer Sándor, gyógyszerész.

Next

/
Oldalképek
Tartalom