Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1926

% 1» osd j/o Budapestvidéki tankerület. Mint gimnázium . . 230. év. IQOn 97 A Szent Benedek Rend Mint középiskola 927. év. '»""'•oi, újabb vezetése alatt . 119. év. AZ ESZTERGOMI SZENTBENEDEKRENDI SZENT ISTVÁN KATfl. GIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1926-27. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : DR. MATTYASÓVSZKY KASSZIÁN IGAZGATÓ. 1927. NYOMATOTT LAISZKY JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN ESZTERGOMBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom