Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1887

77 c) Szegény tanulók segélyezése. I. Az intézet saját segélyalapja. a) Évi jelentés a fögymnasiumi segélyzö-egyesület i887 s-ik. tanévi működéséről. Az alapszabalyok értelmében egyesületünk a lefolyt évben következő szervezettel működött : Védnök : Fömagasságű SIMOR JÁNOS bibornok herczeg-primás, esztergomi érsek. Tisztikar : Elnök : Majer István, érseki helynök, cz. püspök, föszékegyliázi kanonok. Alelnök : Kruplanicz Kálmán, kir. tanácsos, alispan. Igazgató : Villányi Szaniszló, fögymnasiumi igazgató. Ügyész : Pongrácz Zsigmond, ügyvéd. Pénztáros : Dr. Wargha Samu, fögymnasiumi tanár. Titkár : Acsay Ferencz, fögymnasiumi tanár. Számvizsgálók : Reviczky Gábor, primasi számvevő ; Rudolf Mihály, ke­reskedő. Igazgató választmány a tisztikar tagjain kivül: Andrássy János, megyei főjegyző. Boronkay Lajos, ügyvéd. Burány János, ügyvéd. Dr. Cser noch János, p ". titkár. Frey Ferencz, kereskedő. Havasi Imre, ügyvéd. Hon'áth Bálitit, fögymn. tanar. Hiibschl Alajos, telekk. tisztviselő. Lipthay János, megyei főorvos. Marosi József, kereskedő. Mattyasóvszky Lajos, primási főszámvevő: Mayer Sándor, gyógyszerész. Meszéna Ferencz, megyei főügyész. Palkovics Károly, földbirtokos. Reusz József, takarékpénztári titkár. Reviczky Gábor, primasi számvevő. Sciiedl Arnulf\ fögymn. tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom