Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1930

25 dr. Jung János, dr. Klinda Teofil, Knauz Nándor, dr. Komlóssy Ferenc, dr. Koperniczky Ferenc, Lányi Károly, Lollok Lénárd, Mayer István, Molnár János, dr. Pór Antal, dr. Prohászka Ottokár, Rimely Károly^ Rimely Mihály, Rónay Jácint, dr. Rott Nándor, Shvoy Lajos, dr. Walter Gyula, stb. főpapok, Ackermann (Ajtay) Kálmán, Acsay Ferenc, Ágay Adolf, vitéz báthi Berkó István, Cenner Lajos, Czuczor Gergely, Dedek-Crescens Lajos, dr. Földváry István, Gyürky Ödön, Harsányi Lajos, Izsóf Alajos, Szemnecz Emil, Molnár István, Munkácsy Kálmán, dr. Radványi Kálmán, Rátkay László, dr. Sebők Imre, Sebők Zsigmond, dr. Simonyi Zsigmond, Túri Béla írók, Csarada János, dr. Dudich Endre, dr. Erdélyi László, dr. Feichtinger Sándor, Fieber Henrik, báró Forster Gyula,, Fraknói Vil­mos, dr. Gróh Gyula, dr. Katona Lajos, dr. Kereszty Viktor, Kollányi Ferenc, Némethy Lajos, dr. Prikkel Marián, dr. Pauer Imre, Rényi József, dr. Riegler Gusztáv, Róder Alajos, dr. Rejtő Sándor, dr. Sághy Gyula' Sörös Pongrác, Szentimrei Márton, dr. Várkonyi Hildebrand, dr. Zoltvány Irén, dr. Závodszky Levente, dr. Zubriczky Aladár tudósok, v. Bajor-Bayer Ágoston, Koszkol Jenő, ifj. Zsolt Nándor művészek, továbbá, akik a közélet terén kiváltak, Baross Gábor, Baross János, Bíró Zsigmond, Czettler Lajos, Czobor László, báró Feichtinger Elek, gróf Festetich Géza és János, Gunda Jenő, Hamar Pál, Haydin Károly, Lingauer Albin, Madách Emánuel, Polónyi Géza, Sissay Dávid, Somogyi Károly, Szöl­gyémy Ferenc, Tagen János, Térffy Béla, dr. Witz Béla, stb. A kiváló diákok kiváló mesterekhez jártak, amilyen Szeder Fábián. Fojtényi Kasszián, Ferenczy Jákó, Sebők Árkád, Kovács Ábel, Vaszary Kolos, Kühn Raymund, Abday Asztrik, Hollóssy Jusztinián, Fehér Ipoly, Hollósi Rupert, Ácsay Ferenc, Vojnits Döme, Villányi Szaniszló, Récsey Viktor, Prikkel Marián, Borossay Dávid, Bárdos Rémig és annyi más, akiknek példája és tanítása oly gazdag gyümölcsöt termett tanítványaikban. A bencés igazgatók voltak Fenix Volfgang, (1809—1816), Nagy Gáspár (1816-20), Szalóky Konrád (1820-29), Szeder Fábián (1826-39), Krátky Donáth (1830-34). Filperger Rudolf (1834-36), Jankó Félix (1836—38), Bálás Teofil (1838-46), Takács Bernardin (1846-52), Ferenczy Jákó (1852-72), dr. Hollósy Jusztinián (1872-74), Fehér Ipoly (1874-82), Villányi Szaniszló (1882-94), Vojnits Döme (1884—1900), Hollósy Rupert (1900-10), dr. Molnár Szulpic (1910-24). Fényes a mult, mint az egész országé és benne Esztergom városáé, büszke önbizalom forrása új nemzedékeknek : a múltnak emléke — a jövőnek példaképe s ennek követése az utódok becsületbeli kötelessége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom