Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1929

47 ziummá, melynek mostani díszes épülete másodízben 1900-ban épült. 1924 óta a VKM rendelete szerint intézetünk humanisztikus gimnázium. Több, mint kilencszáz esztendős intézetünk, mint gimnázium is 200 esztendős múltra tekinthet vissza. A primási város magas vendégei — miniszterek, főpapok, nunciusok, két ízben Ferenc József király is — többször időztek falai között és hosszabb-rövidebb ideig itt nyert kikép­zést hazánknak számos kiválósága, mint dr. Csernoch János herceg­prímás. dr. Hajnald Lajos, dr. Samassa József, Császka György érsekek, dr. Bárdos Rémig, Brühl József, Burány Gergely, Cselka Nándor, Fischer­Colbrie Ágoston, dr. Glattfelder Gyula, Jantausch Pál, dr. Jung János, dr. Klinda Teofil, Knauz Nándor, dr. Komlóssy Ferenc, dr. Koperniczky Ferenc, Lányi Károly, Lollok Lénárd, Mayer István, Molnár János, dr. Pór Antal, dr. Prohászka Ottokár, Rimely Károly, Rimely Mihály, Rónay Jácint, dr. Rott Nándor, Shvoy Lajos, dr., Walter Gyula, stb. főpapok, Ackermann (Ajtay) Kálmán, Acsay Ferenc, Ágai Adolf, Berkó István, Cenner Lajos, Czuczor Gergely, Dedek-Crescens Lajos, dr. Földváry István, Gyürky Ödön, Har­sányi Lajos, Izsóf Alajos, Szemnecz Emil, Molnár István, Munkácsy Kálmán, dr. Radványi Kálmán, Rátkay László, dr. Sebők Imre, Sebők Zsigmond, dr. Simonyi Zsigmond, Túri Béla írók, Csarada János, dr. Dudich Endre, dr. Erdélyi László, dr. Feichtinger Sándor, Fieber Henrik, báró Forster Gyula, Fraknói Vilmos, dr. Gróh Gyula, dr. Katona Lajos, dr. Kereszty Viktor, Kollányi Ferenc, Némethy Lajos, dr. Prikkel Marián, dr. Pauer Imre, Rényi József, dr. Riegler Gusztáv, Róder Alajos, dr. Rejtő Sándor, Sághy Gyula, Sörös Pongrác, Szentimrei Márton, dr. Várkonyi Hildebrand, dr. Zoltvány Irén, dr. Závodszky Levente, dr. Zubriczky Aladár tudósok, Bayer Ágoston, Koszkol Jenő, ifj. Zsolt Nándor művészek, továbbá, akik a közélet terén kiváltak, Baross Gábor, Baross János, Bíró Zsigmond,Czo­bor László, Feichtinger Elek, gróf Festetich Géza és János, Hamar Pál, Haydin Károly, Lingauer Albin, Madách Emánuel, Polónyi Géza, Sissay Dávid, Somogyi Károly, Szölgyémy Ferenc, Tagen János, Térfi Béla, dr. Witz Béla stb. A kiváló diákok kiváló mesterekhez jartak, amilyen Szeder Fábián, Fojtényi Kasszián, Ferenczy Jákó, Sebők Árkád, Kovács Ábel, Vaszary Kolos, Kühn Raymund, Abday Asztrik, Hollósy Jusztinián, Fehér Ipoly. Hollósi Ruppert, Acsay Ferenc, Vojnics Döme. Villányi Szaniszló, Récsey Viktor, Prikkel Marián, Borossay Dávid, Bárdos Rémig és annyi más, akiknek példája és tanítása oly gazdag gyümölcsöt termett tanítványaikban. A bencés igazgatók voltak Fenix Volfgang, (1809—1816), Nagy Gáspár (1816-20), Szalóky Konrád (1820-29), Szeder Fábián (1826-39), Krátkay Donát (1830-34), Filperger Rudolf (1834-36), Jankó Félix (1836-38). Bálás Teofil (1838-46), Takács Bernardin (1846-52), Ferenczy Jákó (1852-72), dr. Hollósy Jusztinián (1872—74), Fehér Ipoly (1874-82), Villányi Szaniszló (1882-94), Vojnics Döme (1884-1900), Hollósy Rupert (1900-10), dr. Molnár Szulpic ( 1910-24). Fényes a mult, mint az egész országé és benne Esztergom városáé, büszke önbizalom forrása új nemzedékeknek : a múltnak emléke — a jövőnek példaképe s ennek követése az utódok becsületbeli kötelessége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom