Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1926

13 Több, mint kilencszáz esztendős intézetünk, mint gimnázium is 230 esz­tendős múltra tekinthet vissza. A primási város magas vendégei — miniszterek, főpapok, nunciusok, két ízben Ferenc József király is — többször időztek falai között és hosszabb-rövidebb ideig itt nyert kiképeztetést hazánknak számos kiválósága, mint dr. Csernoch János hercegprímás, dr. Haynald Lajos, dr. Sa­massa József, Császka György érsekek, dr. Bárdos Rémig, Briihl József, Burány Gergely, Dankó József, dr. Fischer-Colbrie Ágoston, dr. Glattfelder Gyula, Jantausch Pál, dr. Jung János, dr. Klinda Teofil, Knauz Nándor, dr. Koperniczky Ferenc, Lányi Károly, Lollok Lénárd, Majer István, Mol­nár János, dr. Pór Antal, dr. Prohászka Ottokár, Rimely Károly, Rimely Mihály, Rónay Jácint, dr. Rott Nándor, Shvoy Lajps, dr. Walter Gyula, stb. főpapok, Ackermann (Ajtai) Kálmán, Acsay Ferenc, Ágai Adolf, Cenner Lajos, Czuczor Gergely, Dedek-Crescens Lajos, dr. Földváry István, Gyürky Ödön, Izsóf Alajos, Szemnecz Emil, Molnár István, Munkácsy Kálmán, dr. Radványi Kálmán, Rátkay László, dr. Sebők Imre, Sebők Zsigmond, dr. Simonyi Zsig­mond, Túri Béla írók, Csarada János, dr. Dudich Endre, dr. Erdélyi László, dr. Feichtinger Sándor, Fieber Henrik, báró Forster Gyula, dr. Gróh Gyula, dr. Katona Lajos, dr. Kereszty Viktor, Kollányi Ferenc, Némethy Lajos, dr. Prikkel Marián, dr. Pauer Imre, Rényi József, dr. Riegler Gusztáv, Rödler Ala­jos, dr. Rejtő Sándor, Sághy Gyula, Sörös Pongrác, Szentimrei Márton, dr. Várkonyi fiildebrand, dr. Zoltvány Irén, dr. Závodszky Levente, dr. Zubriczky Ala­dár tudósok, Bayer Ágoston, Koszkol Jenő, ifj. Zsolt Nándor művészek, továbbá akik a közélet terén kiváltak: Baross Gábor, Baross János, Czobor László, báró Feichtinger Elek, gróf Festetich Géza és János, Hamar Pál, Lingauer Albin, Madách Emánuel, Polónyi Géza, Sissay Dávid, Somogyi Károly, Szölgyémy Ferenc, Tagen János, Térfi Béla, dr. Witz Béla stb. A kiváló diákok kiváló mesterekhez jártak, amilyen Szeder Fábián, Foj­tényi Kasszián, Ferenczy Jákó, Sebők Árkád, Kovács Ábel, Vaszary Kolos, Kühn Raymund, Abday Asztrik, Hollósy Jusztinián, Fehér Ipoly, Hollósi Rupert, Acsay Ferenc, Vojnits Döme, Villányi Szaniszló, Récsey Viktor, Prikkel Marián, Borosay Dávid, Bárdos Rémig és annyi más, akinek példája és tanítása oly gazdag gyümölcsöt termett tanítvánvaikban. A bencés igazgatók voltak (1809—1815-ig) Fenix Volfgang (1809-1816.), Nagy Gáspár (1816-20.), Szalóky Konrád (1820-26.), Szeder Fábián (1826­39 ), Krátky Donát (1830—34.), Filperger Rudolf (1334-36.), Jankó Félix (1836—38), Bálás Teofil (1838—46.), Takács Bernardin (1846—52.), Ferenczy Jákó (1852—72.). dr. Hollósy Jusztinián (1872 74.), Fehér Ipoly (1874-82.), Villányi Szaniszló (1882-94.), Vojnics Döme (1984 1900.), Hollósi Rupert (1900-10.), dr. Molnár Szulpic (1910—24.). Fényes a mult, mint az egész országé és benne Esztergom városáé, büszke önbizalom forrása új nemzedékeknek: a múltnak emléke — a jövő­nek példaképe s ennek követése az utódok becsületbeli kötelessége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom