Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1894

119 3. Az egyesület által használatra kiadott könyvkészlet összege 391 munka; összes könyvkészlet: 400 m. Panghy Özséb, pénztáros. Schedl Arnulf, Yojnits Döme, igazgató. titkár. Reviczky Gábor, Rudolf Mihály, számvizsgálók. b) Horváth Szlávy Éva könyvsegélyző alapítványa. 1893. jun. 5-től kezdve ezen alapítvány tőkéjét képezi : 1) a 2300 koro­náról szóló szelvény nélküli járadékkölcsön, 2) a 88 frt, 57 krról szóló 4°/o eszterg. takarékp. könyvecske VI. — 2492/1893. sz. a. Ezen alapítványnak a lefolyt 1893—94. iskolaévre eső kamatjövedelméből (46 frt, 43 kr.) a folyó iskolaévben 14 kötet iskolai segédkönyv szereztetett be. — Az alapítvány könyvkészletéből összesen 98 tanuló kapott segélyt. — Az alapítvány kezelője az igazgató és Csikász Villebald tanár. — Könyvkészlet: 153 munka, 452 kötetben ; értéke : 622 frt, 44 kr. Folyó évi kiadás : 46 frt, 43 kr. c) Kath. tápintézeti alap. Ezen alap tőkéjét képezi a) az e czélra rendezett ifjúsági majális tiszta jövedelme 485 frt, és b) azon 8 frt, 30 kr., melyet a főgymnasium V. osztá­lyának tanulói mint gyűjtésöket az igazgatónak rendelkezésére bocsátottak. Az egész összeg 493 frt. 30 kr. az Esztergom-vidéki hitel- és fogyasztási szövetkezet 1/256. sz. könyvecskében van elhelyezve. A főgymn. igazgató kezeli. A deáhnajálisra felülfizetók névsora : Vaszary Kolos, herczegprímás, 50 frtot ; Fehér Ipoly, pannonhalmi főapát, 25 frtot ; Lóskay Jeromos, 20 frtot; Mattyasóvszky Lajos, 15 frtot; Csernoch János, Maszlaghy Ferencz, Roszival István, Vojnits Döme, Walter Gyula — 10 frtot ; Hetyey Samu, Kohl Medárd, Leitgeb János, id. Luczenbacher Pál, Magurányi József, Mattyasóvszky Kálmán, Mórász József, Rajner Lajos, Reusz József, Usztanek Antal, Várkonyi Odilo, Villányi Szaniszló, Wargha Samu, Zubcsek Mihályné — 5 frtot; Kovács Teodóz egy drb. 10 frkos aranyat; Simor Teréz — 4 frtot ; Andrássy János, Bárdos Rémig, Brutsy Gyula, Csikász Villebáld, Csupor István, Gergye Lénárt, Horváth Mátyás, Ivanovics Béla, Kardos Czelesztin, Komlóssy Ferencz, Mattyasóvszky Vilmos, Mórocz Emilián, Némethy Lajos, Pór Antal, Rózsa Vitái, Vízivárosi zárda — 3 frtot ; Acsay Ferencz, özv. Babinszkyné, Blűmelhuber Ferencz, Borosay Dávid, Berényi Gyula, gr. Csáky Károly, Fehér Gyula, Gidró Bonifácz, Helc Jánosné, Klinda Teofil, Kovács Kálmán, Lukács László, Lendvay Miksa, Mészáros Károly, Páris Sándor, Pellet József, Sujánszky Antal, Zsiga Zsigmond, N. N. — 2 frtot ; Anhäupel György, Áldori Mór, Bártfai Géza, Berkó István, Berzeviczy József, Czenczik János, Fried Arnold, Fried Emil, Fleischmann Ignácz, Guzsvenitz Vilmos, Gartsik Nagy Sallay István, Heszterényi J, Koper­niczky János, Kitzinger József, Lengyel Flávián, Lestyánszky Dezső, Laiszky János, Mally János, N. N., N. N., N. N., Oltósyné, Perger Lajos, Rapcsák Imre, Renner Géza, Rogrün Ede,

Next

/
Oldalképek
Tartalom