Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1891

129 e) Szegény tanulók segélyezése. I. Az intézet saját segélyalapja. a) Évi jelentés a fögymnasiumi segélyzö-egyesület i8 9 l/ 9. 2. tanévi működéséről. Egyesületünk, mely a jelen tanévvel üdvös működésének ujabb ötéves cyclusát kezdette meg (1891/92—i895 /9Ó), e tanév folyamában következő szerve­zettel működött : Védnök ; Föméltóságu VASZARY KOLOS, herczeg-primás. Tisztikar : Elnök: Majer István, érseki helynök, cz. püspök, főszékesegyházi nagy­prépost. Alelnök : Kruplanicz Kálmán, kir. tanácsos, alispán. Igazgató : Villányi Szaniszló, fögymnasiumi igazgató. Ügyész : Pongrácz Zsigmond, ügyvéd. Pénztáros: Panghy Özséb, fögymnasiumi tanár. Titkár : Acsay Ferencz, fögymnasiumi tanár. Számvizsgálók : Reviczky Gábor, primási föpénztáros ; Rudolf Mihály, a kereskedelmi-társulat elnöke. Igazgató-választmány a tisztikar tagjain kivül: Andrássy János, megyei főjegyző. Boronkay Lajos, ügyvéd. Burány János, ügyvéd. Dr. Csernoch János, apát-kanonok, hg.-primási irodaigazgató. Frey Ferenc, kereskedő, és banküzlet-tulajdonos. Havasy Imre, ügyvéd. Hübschl Alajos, telekkönyvi tisztviselő. Lipthay János, megyei főorvos. Marosi József, kereskedő. Mattyasóvszky Lajos, a primási uradalmak igazgatója. Mayer Sándor, gyógyszerész. Palkovics Károly, magánzó. Reusz József, takarékpénztári igazgató. Schedl Arnulf, fögymnasiumi tanár. Szabó Szilveszter, fögymnasiumi tanár. 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom