Városi reáliskola, Esztergom, 1910

A vall és közokt. minisztérium 5665/1911. sz a. kelt rendeletével az intézet­nek a Vili. osztályra vonatkozólag a nyilvánossági jogot s az érettségi vizsgálat tartásának jogát megadta. AZ ESZTERGOMI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 54. ÉVÉRŐL. (1910—1911.) KÖZLI: NAGY ANTAL IGAZGATÓ. ESZTERGOM, 1911. NYOMATOTT A „HUNNIA" KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom