Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1883

77 fönök: József nádor, réz emlékpénz 1846-ból. — Shakespeare, ón emlék­pénz. — Kazinczy Ferencz, réz emlékpénz 1859-ből. — Rudolf koron aher czeg születésének emlékére vert ón emlékp. — XVI. Lajos, franczia király, 1 d. r. p. — 1 d. ólomp. 1705-ből. — 1 d. héber márka ólomból. — Szaniszló, lengyel király, 1. d. r. 1788 ból. — II. Ferencz császár, 1 d. r. p. — III. Napoleon, 1 d. r. p. — 1 d. ismeretlen r. p. (Az egyik ol­dalon hosszú csőrü madár, a másikon babérkoszorúval körülfont mo­nogramm.) — 1 d. ujabb német r. p. — Septimius Severus, 2 d. e. p. — Szenttamási Béla, ügyvéd: VI. Károly császár, 1 d. e. p. — 1 d. poltura I. József idejéből. — 2 d. játékp. — 1 d. bronz orakules. — Barta Ármin, megyei aljegyző: Miksa király, 1 d. e. p. — Vezér János, iparbanki tisztviselő: 1 d. török papirosp. — Miklós y, főelemi tanitó: 3 d. r. p. a Constantinusok idejéből. — Vanke Imre, gazda­sági gyakornok: I. Constantinus, 1 d. r. p.— Schmidt Gyula, órás­segéd : 1 d. peták 1802-ből. — Lovas József, földműves: Valentinianus, 1 d. r. p. — I. Ferdinánd király, 1 d. e. p. — VI. Károly császár, 1 d. e. p. — Hartl Antal, iskolaszolga: XIV. Lajos, franczia király, 1 d. e. p. — IV. Béla király, 1 d. e. p. A fögymnásinmi ifjúság köréből. VIII. osztály. Knobb István: Sz. Ferencz, bronz emlékpénz. — Scitovszky János, herczeg prímás, bronz emlékp. — Az esztergomi ba­zilika fölszentelésének emlékére vert bronz emlékp. — Lipner Emil: I. Lipót, 1 d. e. p. VII. osztály. Csongrády István: XIV. Lajos, franczia király, 1 d. e. p. — Wertheimer Sándor: 1 d. ujabb szász váltópénz. VI. osztály. Nagy Lajos: 1 d. Constantinus-féle r. p. — Licinius, i d. r. p. — Attila, ón emlékp. — 6 d. ujabb német r. p. — 2 d. régi porosz e. p. — 2 d. játékp. — 1 d. ujabb olasz r. p. — 1 d. kis török e. p. — 1 d. r. p. M. Terézia idejéből. — Erzsébet magyar királynévá koronáztatik 1867-ben, 1 d, e. emlékp. — Grósz Miksa: I. Lipót, 1 d. e. p. — 1 d. ujabb porosz r. p. — 1 d. osztrák papirosp. 1833-ból. — Sinka Ferencz: I. Lipót, 1 d. e. p. — 1 d. papirosp. 1848-ból. — Oberth Zsigmond: 1 d. kis török p. sárga rézből. — Szarka Gábor: Maximinus, Constantius és Valens császárok, 4 d. r. p. — A szeplőtelen fogantatás dogmájának kihirdetésére vonatkozó emlékp. (ón­ból.) — 4 d. papirosp. 1848-ból. — Mezey Rezső: Scitovszky János, herczegprimás, 1 d. bronz emlékp. — Haan Béla: Hermann, freiburgi érsek, 1 d. r. emlékp. — Mahr Károly: Trajanus, 2 d. bronz p. — Rothnagel Ferencz: I. József császár, 1 d. e. p. V. osztály. Hollósy Ede: Valens, 1 d. r. p. — Nagy János: II. Lajos, 1 d. e. p. — Szabó János: I. Constantinus, 1 d. r, p, —

Next

/
Oldalképek
Tartalom