Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1927

% 3osll I/o BUDAPESTVIDÉKI TANKERÜLET. Min« középiskola 928. év. Mint gimnázium 231 . év. A Szent: Benedek Rend újabb vezetése alatt 120. év. ^I 1927—28. Az esztergomi szentbenedekrendi katholikus Szent István-gimnázium az 1927—28. iskolai évről. KOzzéteszi : DR. MATTYASÓVSZKY KASSZIÁN igazgató. Nyomatott Laiszky János könyvnyomdájában Esztergomban 1928.

Next

/
Oldalképek
Tartalom