Szent Ferenc-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1947

Az irodalmi szakosztály P. Horváth Eusták tanárelnök irányítása mellett a következő tisztikarral működött: Ifjúsági elnök: Legeza Tibor VIII. o. t. r titkár: Séthy Endre VI. o. t., jegyző: Jobbágy Tihamér VI. o. t. — Az ala­kuló gyűlésen kívül esedékes 4 rendes gyűlésen a tagok kevés száma ellenére is komoly, nívós előadásokkal jeleskedtek a fiúk. A szereplések műfaji meg­oszlása a következőképen foglalható össze: 1 beszéd: Nyéki Endre VI. o. t. 7 értekezés: Boross fr. Ráfael VIII. o. t. (1), Szalai fr. Erik VII. o. t. (3), Molnár fr. Szaniszló VII. o. t. (1), Séthy Endre VI. o. t. (1). 2 novella: Séthy Endre VI. o. t. 4 saját vers: Kozma Ferenc VII. o. t. (2), Horváth fr. Albin V. o. t. (2). 4 műfordítás: Kozma Ferenc VII. o. t. 5 szavalat: Boross fr. Ráfael VIII. o. t (1), Havassy Viktor VII. o. t. (1), Csóka Zsigmond VI. o. t. (1), Ritter Sándor VI. o. t. (2). 1 jelenet: Csóka Zsigmond VI. o. t. és Perényi Béla VI. o. t. 2 énekszám: Barbél László VI. o. t. A természettudományi szakosztály tanárelnöke: P. Gerencsér Sándor, ifjúsági elnök: Benyák Ferenc VIII. o. t., alelnök: Schmidt Cirill VII. o. t., jegyző: Boross fr. Ráfael VIII. o. t. Az alakuló gyűlésen kívül 9 gyűlést tar­tottak. Az elhangzott előadások száma: 23. Ebből fizikai 9: Benyák Ferenc VIII. o. t. (2), Boross fr. Ráfael VIII. o. t. (2), Résch Pál VIII. o. t. (1), Schmidt Cirill VII. o. t. (1), Heydrich Ervin VI. o. t. (1), Nyéki Endre VI. o. t. (2), Séthy Endre VI. o. t. (1). Matematikai 6: Benyák Ferenc VIII. o. t, (2), Boross fr. Ráfael VIII. o. t. (4). Vegytani 5: Schmidt Cirill VII. o. t. (2), Balogh Gábor VI. o. t., Horváth Nándor VI. o. t. Nyéki Endre VI. o. t. Föld­és természetrajzi 3: Boross fr. Ráfael VIII. o. t., Séthy Endre VI. o. t., Magyary Ferenc V. o. t. Sakk-kör. Gimnáziumunk sakk-körében az ügybuzgó tisztikarral az élen lelkes munka folyt. A rövid elméleti előadásokkal fűszerezett gyűlésekre hetenként jöttek össze a tagok, akiknek száma: 30. Ezek osztályok szerinti csoportokban versenyeztek. Kitűnő eredménnyel szerepelt sakk-körünk a népi bajnokságban is. Először az osztályokkénti egyéni bajnokság került lebonyolításra, ennek eredménye a következő: VIII. o.: 1. Dér István, 2. Gaál László, 3. Kárpáti Ferenc. — VII. o.: 1. Varnusz Xavér, 2. Lerner Béla, 3. Mezei Gábor. — VI. o.: 1. Nyéki Endre, 2. Séthy Endre, 3. Várady Géza. — V. o.: 1. Po­gáts Ferenc, 2. Berentey András, 3. Nóvák Imre. — IV. o.: 1. Villányi Ottó, 2. Denkinger Róbert, 3. Medve András. — A gimnázium egyéni bajnokságát Dér István nyerte, 2. Varnusz Xavér VII. o. t., 3. Villányi Ottó IV. o. t. és Lerner Béla VII. o. t. — Beneveztünk a városi és megyei bajnokságra is. Mindkettőt Dér István VIII. o. t. nyerte meg. Énekkar. ^ Az előző években megkezdett úton haladtunk tovább mind a művek megválasztása tekintetében, mind pedig a külső szerepléseket tekintve. Nagy­részt új műveket tanultunk, de a tavalyi műsorból felújítottak is szinte újak­13

Next

/
Oldalképek
Tartalom