Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1937

33 György érsekek, Fischer-Colbrie Ágoston, dr. Glattfelder Gyula, dr, Jan- tausch Pál, dr. Prohászka Ottokár, Rimely Károly, dr. Rótt Nándor, Shvoy Lajos megyéspüspökök, dr. Jung János, dr. Knauz Nándor, Lányi Károly, Mayer István, dr. Meszlényi Zoltán, dr. Walter Gyula püspökök, dr. Bár­dos Rémig, Rimely Mihály pannonhalmi főapát, Burány Gergely csornai prépost, Bakos János, Brühl József, Cselka Nándor, Dankó József, Dedek- Crescens Lajos, Dr. Hamvas Endre, Hirschler József, Jeszenszky Kálmán, dr. Kiinda Teofil, dr. Komlóssy Ferenc, dr. Koperniczky Ferenc, Lollok Lénárd, dr. Mertán János, Molnár János, dr. Pór Antal, Rónay Jácint, dr. Tóth Kálmán, Török Mihály, Túri Béla prelátus kanonokok. A kiváló írók között találjuk Acsay Ferenc, Ajtay (Ackermann) Kál­mán, Ágay Adolf, báthi Berkó Antal és István, Cenner Lajos Czuczor Gergely, dr. Földváry István, Gyürky Ödön, Harsányi Lajos, Izsóf Alajos, dr. Mattyasóvszky Kasszián, dr. Radványi Kálmán, Rátkay László, dr. Sebők Imre, Sebők Zsigmond, Szemnecz Emil, dr. Városi István nevét. A tudományos élet kiválóságai dr. Artner Edgár, Csarada János, dr. Dudich Endre, dr. Erdélyi László, dr. Feichtinger Sándor, Fieber Henrik, báró Forster Gyula, Fraknói Vilmos, dr. Gróh Gyula és István, dr. Katona Lajos, dr. Kereszty Viktor, Kollányi Ferenc, dr. Marczell Mihály, Molnár István, Munkácsy Kálmán, Némethy Lajos, dr. Pauer Imre, dr. Prikkel Marián, Rényi József, dr. Riegler Gusztáv, Róder Alajos, dr. Rejtő Sándor, dr. Sághy Gyula, Sörös Pongrác, Szentimrei Márton, dr. Tompa Ferenc, Várkonyi Hildebrand, dr. Závodszky Levente, dr. Zoltvány Irén, dr- Zubriczky Aladár. A művészeti életben v. Bajor-Bayer Ágoston, Demény Dezső, Koszkol Jenő, Laurisin Lajos, ifj. Zsolt Nándor tűn­tek ki. A közélet kiválóságai közül itt járt iskolába Baranyai Lipót, a Nem­zeti Bank elnöke, Baross Gábor, a „vasminiszter“, Baross János, Bíró Zsigmond, Czettler Lajos, Czobor László, báró Feichtinger Elek, gróf Festetich Géza és János, dr. Frey Vilmos, Hamar Pál, Haydin Károly, Lingauer Albin, Madách Emánuel, Polónyi Géza igazságügyminiszter, Sissay Dávid, Somogyi Károly, Szölgyémy Ferenc, Tagen János, Térffy Béla, dr. Witz Béla, stb. Az intézet eddigi főigazgatói 1777 óta: Vörös Antal, báró Próna> Gábor, gróf Szápáry József, Orgler József, Adamkovits Mihály, Fogarassy Mihály, Kovács Pál, Haas Mihály, Halder Konrád, Feszti Károly, Róder Alajos, Lutter Nándor, dr. Hóman Ottó, Francsics Norbert, Spitkó Lajos, Badics Lajos, Gaál Mózes, Acsay István, 1933-tól dr. Kemenes Illés. Autonóm katolikus főigazgató 1936-tól dr. Kocsis Lénárd. A bencés igazgatók 1809-től Fenix Volfgang, Nagy Gáspár, Szalóky Konrád, Szeder Fábián, Krátky Donát, Filperger Rudolf, Jankó Félix, Balás Teofil, Takács Bernardin, Ferenczy Jákó, dr. Hollósy Jusztinián, Fehér Ipoly, Villányi Szaniszló, Vojnits Döme, Hollósi Rupert, dr. Molnár Szulpic, dr. Mattyasóvszky Kasszián, dr. Kemenes Illés (1933 ig). Fényes a mult, mint az egész országé és benne Esztergom városáé, büszke önbizalom forrása új nemzedékeknek : a múltnak emléke — a jövőnek példaképe s ennek követése az utódok becsületbeli kötelessége 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom