Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1931

11 ziummá, melynek mostani díszes épülete másodízben 1900-ban épült. 1924. óta intézetünk humanisztikus gimnázium. Több, mint kilencszáz esztendős intézetünk, mint gimnázium is 200 esztendős múltra tekinthet vissza. A primási város magas vendégei — miniszterek, főpapok, nunciusok, két ízben Ferenc József király is — töbször időztek falai között és hosszabb-rövidebb ideig itt nyert kikép­zést hazánknak számos kiválósága, mint dr. Csernoch János herceg- prímás, dr. Hajnald Lajos, dr. Samassa József, Császka György érsekek, dr. Bárdos Rémig, Brühl, József, Burány Gergely, Cselka Nándor, Dankó József, Fischer-Colbrie Ágoston, dr. Glattfelder Gyula, Jantausch Pál, dr. Jung János, dr. Kiinda Teofil, Knauz Nándor, dr. Komlóssy Ferenc, dr. Koperniczky Ferenc, Lányi Károly, Lollok Lénárd, Mayer István, Molnár János, dr. Pór Antal, dr. Prohászka Ottokár, Rimely Károly, Rimely Mihály, Rónay Jácint, dr. Rótt Nándor, Schvoy Lajos, dr. Walter Gyula, Jeszenszky Kálmán dr., stb. főpapok, Ackermann (Ajtay) Kálmán, Acsay Ferenc, Ágay Adolf, vitéz báthi Berkó István, báthi Berkó Antal dr., Cenner Lajos, Czuczor Gergely, Dedek-Crescens Lajos, dr. Földváry István, Gyürky Ödön, Harsányi Lajos, Izsói Alajos, Szemnecz Emil, Molnár István, Munkácsy Kálmán, dr. Radványi Kálmán, Rátkay László, dr. Sebők Imre, Sebők Zsigmond, dr, Simonyi Zsigmond, dr. Trikál József, Túri Béla írók, Csarada János, dr. Dudich Endre, dr. Erdélyi László, dr. Feich- tinger Sándor, Fieber Henrik, báró Forster Gyula, Fraknói Vilmos, dr. Gróh Gyula, dr. Katona Lajos, dr. Kereszty Viktor, Kollányi Ferenc, Marczell Mihály dr., Némethy Lajos, dr. Prikkel Marián, dr. Pauer Imre, Rényi József, dr. Riegler Gusztáv, Róder Alajos, dr. Rejtő Sándor, dr. Sághy Gyula, Sörös Pongrác, Szentimrei Márton, dr. Várkonyi Hildebrand, dr. Zoltvány Irén, dr. Závodszky Levente, dr. Zubriczky Aladár tudósok, v. Bajor-Bayer Ágoston, Koszkol Jenő, ifj. Zsolt Nándor művészek, továbbá, akik a közélet terén kiváltak, Baross Gábor, Baross János, Bíró Zsigmond, Czettler Lajos, Czobor László, báró Feichtinger Elek, gróf Festetich Géza és János, Gunda Jenő, Hamar Pál, Haydin Károly, Lingauer Albin, Madách Emánuel, Polónyi Géza, Sissay Dávid, Somogyi Károly, Szöl- gyémy Ferenc, Tagen János, Térffy Béla, Witz Béla, stb. A kiváló diákok kiváló mesterekhez jártak, amilyen Szeder Fábián, Fojtényi Kasszián, Ferenczy Jákó, Sebők Árkád, Kovács Ábel, Vaszary Kolos, Kühn Raymund, Abday Aszúik, Hollóssy Jusztinián, Fehér Ipoly, Hollósi Rupert, Acsay Ferenc, Vojnits Döme, Villányi Szaniszló, Récsey Viktor, Prikkel Marián, Borossay Dávid, Bárdos Rémig és annyi más, akiknek példája és tanítása oly gazdag gyümölcsöt termett tanítványaikban. Az intézet eddigi főigazgatói: Vörös Antal (1777—85), Báró Prónay Gábor (1785—90), Gróf Szapáry József (1793—1822), Orgler József (1824 29), Adamkovits Mihály (1832-45), Fogarassy Mihály (1846 49), Kovács Pál (1850—53), Haas Mihály (1853—59), Halder Konrád (1859 — 60), Feszti Károly (1862 — 65), Róder Alajos (1865—67), Lutter Nándor (1867 — 85), dr. Hóman Ottó (1885—97), Francsics Norbert, bencés (1897 — 1904), Spitkó Lajos (1904 —1915), Badics Lajos (1915—1919), Gaál Mózes 1919 — 1929). Acsay István (1929 1933). Kemenes Illés (1933 — ). A bencés igazgatók voltak Fenix Volfgang, (1809—1816), Nagy Gáspár (1816 — 20), Szalóky Konrád (1820—29), Szeder Fábián (1826—39), Krátky Donáth (1830—34), Filperger Rudolf (1834—36), Jankó Félix (1836—38), Balás Teofil (1838—46), Takács Bernardin (1846—52), Ferenczy Jákó (1852—72), dr. Hollósy Jusztinián (1872—74), Fehér Ipoly (1874—82),

Next

/
Oldalképek
Tartalom