Szent Ferenc-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1943

Szent István Társulat 1943 karácsonyi ajándéka: Kiss József: Magyar helyesírás. Deáki Sándor: Irodalomtudomány. Irodalomtanítás. Ijjas Antal: Külvárosi éjtszaka. Jajczay János: Árpádházi Szent Margit 700 éves jubileuma. Szluka Emil volt növendékünk saját keresetéből vette meg könyvtárunk részére Bortnyik—Hevesy—Rabinovszky Kétezer év festészete c. könyvet. Budapest székesfőváros ajándéka- Liber Endre: Budapest-fürdőváros kialakulása I.—III. P. Bajor Asztrik O. F. M. ajándéka: P. Huszár Jeromos O. F. M. P. Albach Szaniszló. Szalay László: Barátunk és ellenségünk az állat. Az országos selyemtenyésztés szekszárdi kísérleti intézet igazgatójától a selyemhemyótenyésztés gyakorlati kézikönyvét és a selyemtenyésztési utasítás c. felvilágosító füzetét kapta könyvtárunk. Országos levente egyesület ajándéka: Levente művészek. Bőkezű ajándékozóknak ezúttal is hálás köszönetet mondunk értékes könyvadomárjyukért. Ifjúsági könyvtár. A Kat. Tanügyi Hatóság rendeletének megfelelően kiselejtezett és a tanári könyvtárba áttett 93 könyv ellenértékeként a tanári könyvtár a maga két példányaiból a köv. könyveket ajándékozta az ifjúsági könyvtárnak: A Magyar Katolikus írók sorozatból: Aradi Zsolt: Az ég a rács mögött. Balla Borisz. A megsebzett. Berezeli: Fekete Mária. Harsányi L.: Zugó Már­ton Just B : Hajnali kettő. Kállai M.: Magog fiai. Nyisztor Z.: Felhőkarcolók, őserdők, hazátlanok. Possonyi L : Üldözni fognak titeket. Korunk szentjei. Várta. — Brisits Fr.: Prohászka-breviárium. Csifci G.. Színművei. Dickens: A kis Dorrit, I. II., III , Finta S.: Szenvedés. Komis Gy.: A lelki élet. III. Kölcsey F.: Munkái. Kruif: Bacillusvadászok. Magdics G.: A természettudo­mány útjai Istenhez. Marcell M.: A katolikus nevelés szelleme. Meszlényi A.: A jozefinizmus kora Magyarországon. Nagysolymosi: Égő sebeink. Rusznyák Gy.: Faluvédelem. Shakespeare: Coriolanus. Sik S.: Fekete kenyér. Szuszai A.: Kalauz a krisztusi életre. Thackeray. Hiúság vására. I., II Tormay C.: Buj­dosó könyv. — Más adományok a könyvtárnak: Ágoston J.: Esteván. Böngérfi: Kádár Pali. P. Huszár J.: P. Albach J. Szaniszló. E. Salgar: A kalózbáró diadala. Szira B.: Tízért paprika. P. Tréfán L.: A mi falunk. Sik S.: A magyar fiú szavalókönyve. Tordai A.; Rózsáskert. 2 drb. A harcoló magyar honvéd. Gyarapodás vétel útján' Áll. ifjúsági könyvtárjegyzék. Kat. ifjúsági könyvtárjegyzék. 5 drb. Balogh. A.: Esztergomi séták. Biró F.: E jelben győzni fogsz. Colerus E.: Az egyszeregytől az integrálig. Czettler J.: Az emberi gaz­dálkodás története. Gereben L.: Ákos vitéz útja. Grész L.: Az elektromos lüggővasút. A galvánelem és a galvánáram. Tesla kísérletei. Az akkumuláto­rok készítése. Elektromos házicsengő készítése. Herz és az elektromos hullá­mok. A galvántelepek. A galvánelemek összeállítása. Különleges csengőberen­'dezés. Gróh Gy.: Rádióaktivitás és az atomok szerkezete. Gyula diák: A feje­delem stafétája. Hefty Fr.: Repülők, előre! Kempis T.: Krisztus követése. Kenyeres: Rejtelmes irodalom. Keszler K.: Az elpusztult aranyhíd. Ijjas A.: A fehér lovag. Luukkonen-Deédné: Asszonyok a tűzvonalban. Markó M.. Szi­bérián át a kolostorig. Milakovszky L.: Egyenáramú elektromotorok. Válta­kozó motorok készítése. Molnár— Jovicza: Rádiósok könyve. Orbán D.: Szent István barbárjai. Schatlner: Tanárszem, diákszív. Schütz A.: Magyar életerő. Szécsi F.: Autókönyv az ifjúságnak. Székely L.: Amiről eddig alig volt szó. Szira B : Gábor osztályt cserél. Farkas: Jóska nyakkendője. Sztrókai: Száz kísérlet. Weiser—Belányi: Alpesi fény. Lepold—Lippay: Esztergom. Összes gyarapodás: 30 kötet. A szertárak gyarapítására az építkezés folytán előállott nagy költség miatt nagyobb beszerzés nem történt. 9 lt

Next

/
Oldalképek
Tartalom