Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1893

77 d) Szegény tanulók segélyezésére. I. Az intézet saját segélyalapja a) Évi jelentés a fögymnasiumi segélyzö-egyesület 18 9 3/ 9 4 tanévi működéséről. Egyesületünk e tanév folyamában következő szervezettel működött : Védnök : Föméltóságú VASZARY KOLOS, bibornok és herczeg-primás. Tisztikar : Elnök : Alajer István, érseki helynök. cz. püspök, főszékesegyházi nagy­prépost. (f 1893. nov. 20.) Alelnök : Kruplanicz Kálmán, kir. tanácsos, főispán. Igazgató : Villányi Szaniszló, fögymnasiumi igazgató. Ügyész : Pongrácz Zsigmond, ügyvéd. Pénztáros : Panghy Özséb, fögymnasiumi tanár. Titkár : Acsay Ferencz, fögymnasiumi tanár. Számvizsgálók: Reviczky Gábor, primási föpénztáros; Rudolf Mihály, a kereskedelmi-társulat elnöke. Igazgató-választmány a tisztikar tagjain kivül: Andrássy János, megyei főjegyző. Boronkay Lajos, ügyvéd. Dr. Csernoch János, apát-kanonok. Frey Ferencz, kereskedő és banküzlet-tulajdonos. Havasy Imre, ügyvéd. Hiibschl Alajos, telekkönyvi tisztviselő. Lipthay János, megyei főorvos. Marosi József, kereskedő. Mattyasovszky Lajos, a primási uradalmak nyug. igazgatója. May er Sándor, gyógyszerész. Palkovics Károly, magánzó. Reusz József, takarékpénztári igazgató. Sehe dl Ar nulf, fögymnasiumi tanár. Szabó Szilveszter, fögymnasiumi tanár. Az igazgató-választmány működése. Az igazgató-választmány e tanév folyamán 4 üiést tartott, u. m. nov. 4-én, február 23-án, május 17-én, és junius 24-én. November 4-én tartott első ülésében pénztárnokot, titkárt és két szám­vizsgálót választott. Ugyanez alkalommal előirányzatot készített a tanév re-

Next

/
Oldalképek
Tartalom