Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1935

23 dr. Jung János, dr. Klinda Teofil, Knauz Nándor, dr. Komlóssy Ferenc, dr. Koperniczky Ferenc, Lányi Károly, Lollok Lénárd, Mayer István, Molnár János, dr. Pór Antal, dr. Prohászka Ottokár, Rimely Károly, Rimely Mihály, Rónay Jácint, dr. Rott Nándor, Shvoy Lajos, dr. Walter Gyula, Jeszenszky Kálmán dr., stb. főpapok, Ackermann (Ajtay) Kálmán, Acsay Ferenc, Ágay Adolf, vitéz báthi Berkó István, báthi Berkó Antal dr., Cenner Lajos, Czuczor Gergely, Dedek-Crescens Lajos, dr. Földváry István, Gyürky Ödön, Harsányi Lajos, Izsóf Alajos, Mattyasóvszky Kasszián dr., Molnár István, Munkácsy Kálmán, dr. Radványi Kálmán, Rátkay László, dr. Sebők Imre, Sebők Zsigmond, dr. Simonyi Zsig­mond, Szemnecz Emil, dr. Trikál József, Túri Béla és Városi István dr. írók, Csarada János, dr. Dudich Endre, dr. Erdélyi László, dr. Feich­tinger Sándor, Fieber Henrik, báró Forster Gyula, Fraknói Vilmos, dr. Gróh Gyula, dr. Katona Lajos, dr. Kereszty Viktor, Kollányi Ferenc, Marczell Mihály dr., Némethy Lajos, dr. Prikkel Marián, dr. Pauer Imre, Rényi József, dr. Riegler Gusztáv, Róder Alajos, dr. Rejtő Sándor, dr. Sághy Gyula, Sörös Pongrác, Szentimrei Márton, dr. Várkonyi Hildebrand, dr. Zoltvány Irén, dr. Závodszky Levente, dr- Zubriczky Aladár tudósok, v. Bajor-Bayer Ágoston, Koszkol Jenő, Laurisin Lajos, ifj. Zsolt Nándor művészek, továbbá, akik a közélet terén kiváltak : Baross Gábor, Baross János, Bíró Zsigmond, Czettler Lajos, Czobor László, báró Feichtinger Elek, gróf Festetich Géza és János, Hamar Pál, Haydin Károly, Lingauer Albin, Madách Emánuel, Polónyi Géza, Sissay Dávid, Somogyi Károly, Szöl­gyémy Ferenc, Tagen János, Térffy Béla, Witz Béla, stb. A kiváló diákok kiváló mesterekhez jartak, amilyen Szeder Fábián, Fojtényi Kasszián, Ferenczy Jákó, Sebők Árkád, Kovács Ábel, Vaszary Kolos, Kühn Raymund, Abday Asztrik, Hollóssy Jusztinián, Fehér Ipoly, Hollósi Rupert, Ácsay Ferenc, Vojnits Döme, Villányi Szaniszló, Récsey Viktor, Prikkel Marián, Borossay Dávid, Bárdos Rémig, Mattyasóvszky Kasszián és annyi más, akiknek példája és tanítása oly gazdag gyümöl­csöt termett tanítványaikban. Az intézet eddigi főigazgatói: Vörös Antal (1777—85), Báró Prónay Gábor (1785-90), Gróf Szapáry József (1793-1822), Orgler József (1824 29), Adamkovits Mihály (1832-45), Fogarassy Mihály (1846-49), Kovács Pál (1850-53), Haas Mihály (1853—59), Haider Konrád (1859-60), Feszti Károly (1862-65), Róder Alajos (1865-67), Lutter Nándor (1867-85), dr. Hóman Ottó (1885-97), Francsics Norbert, bencés (1897- 1904), Spitkó Lajos (1904-1915), Badics Lajos (1915—1919), Gaál Mózes 1919 — 1929). Acsay István (1929-1933). Kemenes Illés (1933—). A bencés igazgatók voltak Fenix Volfgang, (1809—1816), Nagy Gáspár (1816-20), Szalóky Konrád (1820-29), Szeder Fábián (1826-30), Krátky Donát (1830—34), Filperger Rudolf (1834—36), Jankó Félix (1836—38), Bálás Teofil (1838-46), Takács Bernardin (1846-52), Ferenczy Jákó (1852-72), dr. Hollósy Jusztinián (1872-74), Fehér Ipoly (1874-82)) Villányi Szaniszló (1882-94), Vojnits Döme (1894—1900), Hollósi Rupert (1900 — 10), dr. Molnár Szulpic (1910—24), dr. Mattyasóvszky Kasszián (1924-31), dr. Kemenes Illés (1931-33). Fényes a mult, mint az egész országé és benne Esztergom városáé, büszke önbizalom forrása új nemzedékeknek : a múltnak emléke — a iővőnek példaképe s ennek követése az utódok becsületbeli kötelessége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom