Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1888

62 e) Szegény tanulók segélyezése. I. Az intézet saját segélyalapja. a) Évi jelentés a fögyinnasiumi segélyzö-egyesület i88 8/ 9-ik tanévi működéséről. Az alapszabályok értelmében egyesületünk a lefolyt évben következő szervezettel működött : Védnök : Fömagasságú SIMOR JÁNOS bibornok herczeg-primás, esztergomi érsek. Tisztikar: Elnök : Majer István, érseki helynök, cz. püspök, főszékesegyházi kanonok. Alelnök : Kruplanicz Kálmán, kir. tanácsos, alispán. Igazgató : Villányi Szaniszló, fögymnasiumi igazgató. Ügyész : Pongrácz Zsigmond, ügyvéd. Pénztáros : Dr. Wargha Samu, fögymnasiumi tanár. Titkár : Acsay Ferencz, fögymnasiumi tanár. Számvizsgálók : Reviczky Gábor, primási számvevő ; Rudolf Mihály, ke­reskedő. Igazgató választmány a tisztikar tagjain kivül: Andrássy János, megyei főjegyző. Boronkay. Lajos, ügyvéd. Burány János, ügyvéd. Dr. Csernoch János, kanonok, pr. titkár és irodaigazgató. Csikász Villebáld, fögymn. tanár. Frey Ferencz, kereskedő. Havasi Imre, ügyvéd. Hübschl Alajos, telekk. tisztviselő. Lipthay János, megyei főorvos. Marosi József, kereskedő. Mattyasóvszky Lajos, primási főszámvevő. Mayer Sándor, gyógyszerész. Meszéna Ferencz, megyei főügyész. Palkovics Károly, földbirtokos. Rejisz József, takarékpénztári titkár. Reviczky Gábor, primási számvevő. Schedl Arnulf, fögymn. tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom