Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1889

— 82 — e) Szegény tanulók segélyezése. I. Az intézet saját segélyalapja. a) Évi jelentés a főgymnasiumi segélyzö-egyesület i88 9/ ö 0-ik tanévi működéséről. Az alapszabályok értelmében egyesületünk a lefolyt évben következő szervezettel működött : Védnök: Fömagasságu SIMOR JÁNOS, bibornok, herczeg-primás, esztergomi érsek. Tisztikar : Elnök: Majer István, érseki helynök, cz. püspök, főszékesegyházi nagy­prépost. Alelnök : Kruplanicz Kálmán, kir. tanácsos, alispán. Igazgató : Villányi Szaniszló, főgymnasiumi igazgató. Ügyész : Pongrácz Zsigmond, ügyvéd. Pénztáros : Dr. Wargha Samu, főgymnasiumi tanár. Titkár : Acsay Ferencz, főgymnasiumi tanár. Számvizsgálók: Reviczky Gábor, primási számvevő; Rudolf Mihály, a kereskedelmi-társulat elnöke. Igazgató választmány a tisztikar tagjain kivül: Andrássy János, megyei főjegyző. Boronkay Lajos, ügyvéd. Burány János, ügyvéd. Dr. Csernoch János, apát-kanonok, hg.-primási irodaigazgató. Csikász Villebáld, főgymnasiumi tanár. Frey Ferencz, kereskedő és banküzlet-tulajdonos. Havasy Imre, ügyvéd. Hiibschl Alajos, telekkönyvi tisztviselő. Lipthay János, megyei főorvos. Marosi József, kereskedő. Mattyasóvszky Lajos, primási főszámvevő. Mayer Sándor, gyógyszerész. Me széna Ferencz, megyei árvagyám. Palkovics Károly, földbirtokos. Reusz József, takarékpénztári titkár. Reviczky Gábor, primási számvevő. Schedl Arnulf, főgymnasiumi tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom