Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1891

126 Villányi Szaniszló fögymn. igazgató : két kulcs. — Gangéi Vilmos, VI. oszt. tanuló: urna. — Rothnágel Játios, IV. oszt tanuló: füles bögre; onyxékkövel ellátott fülön függő ; gyürü. — Miller Károly : bögre. Hadtörténelmi tárgyak különféle korból: Reviczky Károly: nyílhegy; sarkantyú; patkó. — Lestyánszky Sándor: nyílhegy. — Villányi Szaniszló: sarkantyú. — Andrássy Játios: hímzett disz-nyereg-szij. — Sztolárik József : VIII. oszt. tanuló : tüzköves puska-kakas. — Miller Károly : egy bronz kés­penge. — Putz Miksa: egy chevalicher kard markolata a pengének kihegye­zett felével. — Sztojanovics Ödön, VII. oszt. tanuló : ujabbkori rézgyűrű. Nyomtatványok, kéziratok : Villányi Szaniszló : Rákóczy Zsigmond és György levele anyjához, Lorántffy Zsuzsannához. — Andrássy Játios: Bátori Schulcz Bódog levelei; Napoleon kiáltványa a magyarokhoz 1809. — Re­viczky Győző: a molnár czéh jegyzökönyve 1802. és egy felavatási mester­kötény 1717. — Putz Miksa, IV. oszt. tanuló : Komárom átengedéséről szóló Klapka-Haynau proclamatio 1849. — Haynau-féle hirdetmény 1849 ; egy színlap 1846. Készült továbbá a gyűjtemény számára egy üveg szekrény. A ráfor­dított összeg : 44 frt. Összes gyarapodás: 146 db. értéke 100 frt. VI. Természetrajzi muzeum. Gyarapodás : a) Vétel utján : Apis mellifica, Melolontha vulgaris, Libel­ula depressa fejlődése (borszeszben); Vanessa Antopa, Deilephila enphorbiae (száraz praep.) Összesen: 5~Űb. 22 frt 91 kr. éltékben. b) Ajándékozás utján: 10 csomag szárított növény (rendezetlen); aj. Dormány jegyző ur. — Több db. zuzmó ; aj. Kabina Sándor VII. o. t. — 1 db. csiszolt achát ; aj. Bellovits Gyula IV. o. t. A természetrajzi gyűjtemény jelenlegi állapota a leltár alapján : ' 1 i I. Az állattani tárgyak összes leltári száma : 2364 db. 959 fajban. Ezek között van : A) mükészítmény 6 db. B) Csontváz s egyéb részlet 30 „ C) Fészek- és tojás-gyüjtemény 271 „ D) Rendszeres gyűjt. 1) Gerinczes 206 faj 280 db. 2) Arthropod 424 „ 789 „ 3) Féreg 10 „ 11 „ 4) Puhatestű 290 „ 926 „

Next

/
Oldalképek
Tartalom