Városi reáliskola, Esztergom, 1910

27 Koenig: Deutsche Litteraturgeschihte 24-96 K, Pályamutató 1 K, Életpályák 2 K. Torna István: A nehéz út 2 példány 4 K. — 20 drb. tankönyv 58'84 K. Ajándék: Jókai Mór: Március 15-iki szózatok 30 f. Kuruc­világ költészete 30 f. Kisfaludi Sándor: Válogatott regéi 1'20 K, Gyöngyösi: Az ki régen fegyvert fogott 30 f. Középkori legen­dák és példák 30 f. Barlám és Jozafát legendája 30 f. Arany János: Irói arcképek 30 f. dr. Gedeon Endre tanár űr ajándéka. Konrád von Bolanden: Die Ultramontanen 2 K. Demény Géza Vll. o. t. ajándéka. Jósika Miklós: Abafi 2 K. Czuczor Gergely költeményei 40 f. Czuczor Gergely népies költeményei 40 f. Czuczor Gergely hó'skölteményei és meséi 40 f. Don Pedro Calderon de la Barca: Az élet álom 2 K. báró Jósika Miklós: Bornemissza Anna 20 f. Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság 60 f. Csokonai Vitéz Mihály összes művei 8 K. Hasenauer tanár úr ajándéka. Toldy Ferenc : Irodalomtörténeti olvasókönyv 3 K. Barcza Lajos 11. o. t. ajándéka. Marryat kapitány: Rüstig Zsig­mond a brémai kormányos 1 K. Merényi Lajos: Niccolo Mac­chiavelii 50 f. Colon Ferdinánd: Colombus Kristóf- élete és Amerika felfedezése 160 K, Munkácsy Kálmán: Pintyőke 1 K. Wiesing János. Tofana 1 K. Erdősi Dezső: Ész és szív 2 K. Gulyás Elek: A szent Benedekrendi esztergomi nagygimnázium önképzőegylet évkönyve 60 f. Villányi Szaniszló: Három évtized Esztergom megye és város múltjából 2 K, Zsámolyi V. Mihály: Kuldusvilág 50 f. Niedermann József úr ajándéka. Zászlónk Vili. évfolyam 2 K. Kiss János IV. o. t. ajándéka. Vaszary Kolos beszédei 3 K. Szemelvények a kódexek irodalmából 30 f. Felice Cavaletti — Radó: Énekek éneke 30 f. Dóczi Lajos: Csokonai 30 f. Szigligeti Ede: Csikós 60 f. Bérezik Árpád : A protectio 60 f. Berzsenyi Dániel válogatott versei 30 f. Kozma Andor: A szabadság ünnepére 40 f. Biró Lajos: A férfiak 60 f. Arany János: Naiv eposzunk 60 f. Demény Géza Vll. o. t. ajándéka. Arany János: Naiv eposzunk 60 f. Szinnyei József: A magyar­ság eredete, nyelve és honfoglolási művéltsége 60 f. Ilosvai Selymes Péter: Az hires neves Tholdi Miklósnak jeles cseleke­deteiről . . . való história 40 f. Pulszky Ágost: Pázmány Péter 20 f. Szeyler Lajos Vll. o. t. ajándéka. Mikes-Bánóczi: Mikes

Next

/
Oldalképek
Tartalom