Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1885

48 cj Szegény tanulók segélyezése. I. Az intézet saját segélyalapja. a) Évi jelentés a főgymnasiumi segélyző-egyesület 188?/ 6-ik tanévi működéséről. Az egyesület a lefolyt évben következő szervezettel működött : Védnök : Fömagasságu SIMOR JÁNOS bibornok herczeg-primás, esztergomi érsek. Tisztikar : Elnök: Majer István, érseki helynök, cz. püspök, főszékegyházi kanonok. Alelnök : Kruplanicz Kálmán, kir. tanácsos, alispán. Igazgató: Villányi Szaniszló, főgymnasiumi igazgató. Ügyész : Pongrácz Zsigmond, ügyvéd. Pénztáros: Dr. Wargha Samu, főgymnasiumi tanár. Titkár : Acsay Ferencz, főgymnasiumi tanár. Számvizsgálók: Papp János, polgármester; Rudolf Mihály, kereskedő. Igazgató választmány a tisztikar tagjain k i v ü 1 : Andrássy János, megyei főjegyző. Boronkay Lajos, ügyvéd. Burány János, ügyvéd. Frey Ferencz, kereskedő. Havasi Imre, ügyvéd. Horváth Mátyás, főgymnasiumi tanár. ^ Hübschl Alajos, telekk. tisztviselő. Lipthay János, megyei főorvos. Mann Honor, főgymnasiumi tanár. Marosi Józsefj kereskedő. Mattyasóvszky Lajos, primási számvevő. Mayer Sándor, gyógyszerész. Meszéna Ferencz, megyei főügyész. Palkovics Károly, földbirtokos. Reusz József, takarékpénztári titkár. Reviczky Gábor, primási intéző. Schwartz József, városi polgár. Az igazgató választmány működése. Az igazgató választmány e tanév folyamában 4 ülést tartott, u. rn. : szeptember 25-én, január 23-án, april 17-én és junius 12-én.

Next

/
Oldalképek
Tartalom