Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1890

73 e) Szegény tanulók segélyezése. I. Az intézet saját segélyalapja. a) Évi jelentés a fögymnasiumi segélyzö-egyesület i8 9 0/ 9 1. tanévi működéséről. Egyesületünk, mely a jelen tanévvel üdvös működésének ujabb ötéves cyclusát fejezte be Í1886 87—1890 91), e tanév folyamaban következő szerve­zettel működött: Védnök : Fömagasságu SIMOR JÁNOS, bibornok, herczeg-primás ; f 1891. január 23-an. Tisztikar : Elnök: Majer István, érseki majd kaptalani helynök, cz. püspök, főszé­kesegyházi nagyprépost. Alelnök: Kruplanicz Kálmán, kir. tanácsos, alispán. Igazgató: Villányi Szaniszló, fogymnasiumi igazgató. Ügyész : Pongrácz Zsigmond, ügyvéd. Pénztáros: DK. Wargha Samu, fögymnasiumi tanár. Titkár : Aesay Ferencz, fögymnasiumi tanár. Számvizsgálók: Reviczky Gábor, primási föpénztaros; Rudolf Mihály, a kereskedelmi-társulat elnöke. Igazgató választmány a tisztikar tagjain kivül: Andrássy János, megyei főjegyző. Boronkay Lajos, ügyvéd. Burány János, ügyvéd. Dr. Csernoch János, apát-kanonok, hg.-primási irodaigazgató. Csikasz Villebald, fögymnasiumi tanár. Frey Ferenc, kereskedő és banküzlet-tulajdonos. Havasy Imre, ügyvéd. Hübschl Alajos, telekkönyvi tisztviselő. Lipthay János, megyei főorvos. Marosi József, kereskedő. Mattyasóvszky Lajos, a primási uradalmak igazgatója. Mayer Sándor, gyógyszerész. Meszéna Ferencz, megyei árvagyám. Palkovics Károly, földbirtokos. Reusz József, takarékpénztári igazgató. Reviczky Gábor, primási föpénztáros. Schedl Arnulf, fögymnasiumi tanar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom