137 találat (0,127 másodperc)

Találatok

1. 1953-01-24 / 7. szám
[...] 000 rész­vevővel akik közül mintegy 180 000 a 24 éven aluli [...] csoportja Az ezredik vagon az Ikarus csoportja az Elüzem a Honvéd [...]
2. 1953-05-06 / 36. szám
[...] A Salgótarjáni Üveggyár­ban Kruspán Ede 180 százalékot Bauer Gusztáv 150 százalékot [...] 1953 ban pedig már mo­dern Ikarus autót uszok szál­lítják a dolgozókat [...]
3. 1955-08-06 / 61. szám
[...] üzembe köztük 12 magyar gyártmányú Ikarus kocsit A kerület forgalmát idén [...] a sal­gótarjáni szénmedence zöld­ségellátásába A 180 holdas kertészet amelyből 65 hold [...]
4. 1957-08-19 / 66. szám
[...] volt a cukorrépa holdja pe­dig 180 190 mázsa termést ígér Az [...] aggódó búcsúcsókjait Az 50 személyes Ikarusban csakhamar összebarátkoztak a különböző bányatelepek [...] előzni Ez hála a kiváló ikarusainknak és a gépkocsivezetőnek legtöbbször sikerült [...]
5. 1960-04-23 / 33. szám
[...] szolgálatuk szón járok 603 as Ikarusszal Saj rövid szünetében ellesni valamit [...] utasok egyikünknek megvan a napi 180 kai zsúfoltan kigördültek az ál [...]
6. 1960-07-20 / 58. szám
[...] A bámai dol­gozók két uj Ikarus kocsit kaptak hogy a munkába [...] belül min­den bódés kocsit ilyen Ikarus kocsi vált fel A lakásviszonyok [...] is hogy üzemünk dolgozóiból mintegy 180 főnek van a KST n [...] végén a forgácsi üzemrésznél egy 180 ezer forintos melegedő és egy [...]
7. 1960-12-10 / 99. szám
[...] a brigád három hónap alatt 180 darab fürdő­kályhára való ónt takarított [...] már eddig is közlekedett né­hány Ikarus gyártmányú autóbusz a bányászjáratokon mégis [...] három újabb Székesfehér­váron gyártott zárt Ikarus autóbuszt állított forgalom­ba az elmúlt [...]
8. 1961-05-06 / 36. szám
[...] kovácsológépet és nem keve­sebb mint 180 automata gép­sort A Csehszlovák Szocialista [...] Köztársaság út­ vonalain sok száz Ikarus típusú autóbusz közlekedik
9. 1961-09-02 / 70-71. szám
[...] szennyezi a levegőt Az új Ikarus autó­busz is port ver ezen [...] még alig értük el a 180 méter mélységet ami­kor olyan vízoszlop [...]
10. 1962-01-31 / 9. szám
[...] A Vasötvözetgyár 450 dolgozója közül 180 tartozott afc újítók táborába az [...] Nagybátony a Saig KSE az Ikarus a Baglyasalja és a Sas­halom [...]
11. 1962-05-30 / 43. szám
[...] kerülő tejmennyiség hiszen jelenleg a 180 tehéntől na­ponta 2 ezer liter [...] jól eltalált lövését védte az Ikarus kapuvédője Egyre jobban kidom­borodott a [...] helyzetből nagy lövést küldött az Ikarus ka­pujára mely a jobboldali ka­pufáról [...] érté­kes két bajnoki ponthoz jutott Ikarust s előnyét növelni tudta az [...]
12. 1962-06-02 / 44. szám
[...] km hosszúságban de csupán átlagosan 180 km nyi szélessé­gű sávban húzódik [...] Bányász 44 25 36 4 Ikarus 51 36 35 5 Sashalom [...]
13. 1963-05-01 / 35. szám
[...] 235 Ft ig Goldsol 160 180 Ft ig ÉRDEMES házini ulat [...] ÉSZAKI CSOPORT 1 Nagybátony 2 Ikarus 3 KISTEXT 4 Bagiyasaija 5 [...]
14. 1963-06-08 / 46. szám
[...] Spartakiád ver­seny ahol több mint 180 fiatal mérte össze tudását ügyességét [...] győztek le vagy pl az Ikarus csapata Ma már szerte a [...] kerül sor A Baglyasaljai Bányász Ikarus találkozót az Ikarusz otthonában rendezik [...]
15. 1964-09-13 / 182. szám
[...] z autóbuszgyártás fellegvára A legújabb Ikarus 180 as autóbuszok belső be­rendezése minden [...] eléri e a világszínvo­nalat az Ikarus de külö­nösen kielégíti e a [...] ízelt család legfiatalabb tagjai az IKARUS 180 as csuklósok Ezeket a tizen­hétméteres [...] A siker per­sze nemcsak az Ikaruson múlik Majdnem kétszáz alvállalkozó szállítja [...]
16. 1965-08-01 / 180. szám
[...] MEGYEI TANÁCS IAPIA XXI ÉVFOLYAM 180 SZÁM ARA 80 FILLER 1965 [...] mentek a Mátrán át két Ika­russzal Hatvankettőben há­rom busszal a Balatont [...]
17. 1965-09-15 / 217. szám
[...] Flórián súlyos gyászban van az Ikarus csapatában játszó bátyja szombaton éj­szaka [...] Calder Hallban építettek fel teljesítménye 180 MW Működik atomerőmű ma már [...]
18. 1966-11-16 / 271. szám
[...] Takarék­pénztár pénteken délután Má­tyásföldön az IKARUS mű­velődési házában rendezi a gépkocsinyeremény [...] sorozatos földcsu­szamlások voltak Colombo tói 180 kilométerre A lezúdult földtömeg alól [...]
19. 1967-09-09 / 213. szám
[...] 190 Palotás 185 Bgy MÁV 180 Bgy Dózsa Karancskeszi Romhány 170 [...] óra v Hart­mann Zp Építők IKARUS Zagy­vapálfaiva 15 3 v Horváth [...]
20. 1967-09-16 / 219. szám
[...] Bgy MÁV 190 5 Kkeszi 180 6 Romhány 180 7 Évad­kert 170 8 Bgy [...] Marton NB III Északközép csoport Ikarus Bgy Dózsa Mátyás­föld 15 v [...]