Nógrád, 1967. szeptember (23. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-16 / 219. szám

1967. szeptember' 16., szombat NOGR Ä 15 5 Ifjúsági labdarúgó-híradó Munkában az új vezetőség Gólszüret Szorospatakon Magyarnándori változások A megyei ifjúsági labda­rúgó-bajnokság őszi V. for­dulójában a papírforma ér­vényesült. Az esélyes csapa­tok győztek. A forduló nyolc mérkőzésén összesen 33 gól született, ez 4:l-es mérkőzé­senkénti átlagnak felel meg. A IV. fordulóban 5:1 volt a mérkőzésenkénti gólátlag. Sportszerűtlenség csupán egyetlenegy történt, de az ki­rívó volt. Farkas (Bgy. Dó­zsa)' belerúgott szándékosan az egyik polotási játékosba, ezért a játékvezető kiállítot­ta. Farkas nem akarta az íté­letet tudomásul venni, és il­letlen kifejezéseket használt, majd megfenyegette a játék­vezetőt. A fegyelmi bizottság szigorúan bírálta el az ese­tet, és a magáról megfeled­kezett fenegyereket öt hétre eltiltották. Eredmények: Szorospatak — Mátranovák 3:6, Karancs- lapujtő — Szécsény 4:0, St. 2IM — Dejtár 3:0, Bgy. Dó­zsa — Palotás 0:1, St. Üveg­gyár — Forgács 4:1, Somos­kőújfalu — Karancskeszi 2:0, Baglyasalja — Érsekvadkert 2:2, Bgy. MÁV — Romhány 5:0. A forduló válogatottja: Már­ton (St. ZIM) — Kapás (Mát­ranovák), Szabó (Palotás), Szalai (Klapujtő) — Szuhá- nyi (Somoskőújfalu), Jelen (Bgy. MÁV) — Boros (St. Üveggyár), Kiss (Bgy. MÁV), Lantos (Karancslapujtő), Mar- sinszki (Mátranovák), Egner (St. ZIM). A bajnokság állása: 1. KlapujtÖ 2. Bgy. MÁV 3. Évadkert . 4. St. ZIM 5. Bgy. Dózsa «. Mnovák 7. Szpatak 8. Kkeszi 9. Somoskőújf. 10. Palotás 11. Baglyas 20 18 - 2 80:15 56 20 15 1 4 70:27 31 19 10 4 5 46:17 24 20 9 5 6 37:25 23 20 9 5 6 36:25 23 20 9 4 7 60:48 22 20 9 3 8 54:43 21 20 9 3 8 27:28 21 20 8 4 8 50:30 20 20 9 1 10 30:45 19 20 6 5 9 39:38 17 12. St. Uveggy. 13. Dejtár 14. Romhány 15. Szécsény 16. Forgács 19 6 4 9 30:51 16 20 5 3 12 33:44 13 20 S 3 12 31:76 13 20 4 2 14 27:72 10 20 4 1 15 16:82 9 A góllövő lista állása: 1. Új­házi (Szpatak) 24, 2. Lantos (Klapujtő) 23, 3. Huttyán (Bgy. MÁV) 20, 4—5. Mar- sinszki (Mnovák), Mátyás (Bgy. MÁV) 19, 6. Osgyáni (Klapujtő) 18, 7—9. Balogh (St. ZIM), Érsekmurányi (Szpatak), Egner (St. ZIM) 16, 10—11. Szabó (Évadkert), Bo­ros (St. Üveggyár) 15 góllal. A sportszerűségi verseny állása: 1. Klapujtő 200, 2. Mnovák 200, 3. Palotás 195, 4. Bgy. MÁV 190, 5. Kkeszi 180, 6. Romhány 180, 7. Évad­kert 170, 8. Bgy Dózsa 170, 9. St. ZIM 160, 10. Dejtár 160, 11. Szpatak 155, 12. St. Üveg­gyár 150, 13. Szécsény 145, 14. Baglyasalja 140, 15. So­moskőújfalu 90, 16. Forgács 90 ponttal. Vasárnapi sportműsor LABDARÚGÁS NB I. Tatabánya—SBTC, Tatabánya 15.30, v: Birkács (Lenkefi, Beleznai). NB II. Közép-csoport: III. kér. TTVE—SKSE, Hévízi út, 10.30, v; Klemm. Kisterenyei Bányász — Székesfehérvári MÁV, Kisterenye, 14,30, v: Demeter dr., BEAC—Nagybá- tony, Körösi J. út, 15.30, v: Marton. NB III. Északközép-csoport: Ikarus—Bgy. Dózsa, Mátyás­föld, 15, v: Unyi, Bp. Postás— Zp. Építők, Egressy út, 15.30, v: Szakáts, Zp. Bányász—Vo­lán SC, Zagyvapálfalva, 15, v: Hargitai, Bgy. MÁV—Testvé­riség, Balassagyarmat, 15.30, v: Bólint, Pásztó—Mizserfa, Pásztó, 15.30, v: Mohácsi. Megyei I. osztály: Szorospa- tak—Vörös Csillag, Szorospa­tak', 15,30,. v: Kakuk, Mátra- novák—Kárápcslapujtő, Mát­ranovák, 15.30, v: Balázs J. Szécsény—St. ZIM, Szécsény, 15.30, v: Saár II. Dejtár—Bgy. AKÖV, Dejtár, 15.30, v: Ba­lázs I. Palotás—St. Üveggyár, Palotás, 15.30, v: Dora, For­gács—Somoskőújfalu, Forgács 15.30, v: Nagy I., Karancske­szi—Baglyasalja, Karancsike- szi, 15.30, v: Válóczi. Érsek­vadkert—Romhány, Ersekvad- kert, 15.30: v: Langár. Megyei B. osztály (Keleti­csoport) : Cered—Salgóbánya, v: Simkó, Rónabánya—Rá­kóczi-bt., v: Huszár, Mátrave- rebély—Homoktexenye, v: Kiss I. Tar—Ménkes, r: Ve­res, Karancsberény—Szurdok­püspöki, v: Séber, Karancsal- ja—Máitraszőllős, v: Kómár, Nyugati-csoport: Karancsság —Nagyoroszi, v: Mojs, Nagy- lóc—Diósjenő, v: Urbán, Ipolytarnóc—Nógrád. v: Sza­bó J. Nógrádszakál—Bércéi, v: Nagy Z. Szendehely—Patak (elmarad), Mihálygerge—Bor- sosbarény (elmarad). A me­gyei B. osztályban ugyancsak egységesen a kezdési idő 15.30. Pásztó járási labdarúgó- bajnokság : (Sziráki-csoport): Erdőtarcsa—Kálló, v: Papp. Bér—Szirák, v: nyarc—Héhalom, Pásztói-csoport: bágyi, v: Varga, cse, v: Viczián, II.—Hasznos, v: Fehér, Va- v: Kresán, Buják—Job- Ecseg—Csé- Mátraszőllős Nagy K. KÉZILABDA Megyei I. osztály. Nyugati­csoport: (női mérkőzések). Bgy. Mezőgazd. Szakiskola— Érsekvadkert, B gyarmat, 8 ó. v: Szabadhegyi. Bgy. Szántó Gimn.—Szécsényi Traktor, Bgyarmat, 10 ó, v: Kertész, Berceli Gimn.—Berceli Tsz, Bércéi 10 ó, v: Danielis. Fér­fi mérkőzések: "Bgy. MEDOSZ —Érsekvadkert, Bgyarmat. 9 ó, v: Kertész. Romhányi Épí­tők—Mohara, Romhány, 10 ó, v: Tóth. Nagyoroszi—Balassi Gimn. Nagyoroszi, 10 ó, v: Lombos. ATLÉTIKA Járási-városi váltóbajnok­ság. Bgyarmat, Nagyligetj sporttelep, 9 ó. Salgótarjáni járás Sportközgyűlési menetrend A december 12—13-án öez­szeülő II. MTS-kongresszus előkészítő munkája szeptem­ber elején megkezdődött a salgótarjáni járásban is. Ed­dig több mint 15 egyesületben választottak új elnökséget és küldötteket a járási sportérte- kezletre. A további közgyűlé­si menetrend: Szeptember 17: Homoktere- nyei B., Mátramindszenti Tsz SK, Mátranováki B., Ménkesi B., Etesí FSK. Szeptember IS: Nagybáto- nyi ITSK. Szeptember 19: Karancsla- pujtői Gimn. SK. Szeptember 20: Kisterenyei Gimn. SK. Szeptember 21: Nagybátonyi Gimn. SK. Szeptember 22: Salgóbányai B. Szeptember 24: Somoskőúj­falui Tsz SK, Csipkés! B,, Ka- rancsaljai B., Karancslapuj- tői B., Mizserfai B., Rákóczi- bányatelepi B., Vizslási B., Karancsberényi Tsz SK. Szeptember 25: Zagyvarónai FSK. Október 1: Kisterenyei B., Szorospataki B., Mátraszelei Tsz SK, Mátraverebélyi Tsz SK. Október 8: Baglyasaljai B., Forgácsi B. Hetvenen jelentkeztek Labdarúgó- toborzó az SKSE-nél Az SKSE labdarúgó-szak­osztálya nagy gondot fordít az utánpótlás biztosítására, meg­felelő kiválasztására. A kö­zelmúltban az egyesület sta­dionjában fiatalok tehetség­kutató labdarúgó-toborzóját tartották meg. Mint Boldvai László, a tartalék és ifjúsági csapat edzője elmondotta, a toborzó eredménye meghalad­ta a várakozást. A korábbi években is rendeztek tehet­ségkutatót, ezek azonban nem jártak olyan sikerrel, mint a mostani. A meghirdetett idő­pontra ugyanis több mint het­ven fiatal labdarúgó gyüleke­zett az öltözőben. A próbajá­ték során jónéhány olyan fi­atalt találtak alkalmasnak ar­ra, hogy leigazolják őket, és már az ősszel helyet kapja­nak az ifjúsági csapatban. A toborzó sikere ismét fel­hívja a figyelmet az utánpót­lás biztosításának fontosságá­ra és jó lenne, ha a jövőben a többi egyesület is hasonló toborzón kutatná fel a fiatal tehetséges labdarúgókat. Utolsó forduló előtt Á salgótarjáni járási labdarúgó-bajnokságban Tisztújító közgyűlésre jöttek össze szeptember 2-án este az 1200 lakosú Magyarnándor sportköri tagjai az állami gaz­daság klubjában. Számot kel­lett vetniök az elmúlt évek munkájáról, és meghatározni a további feladatokat. Vihar szele lógott a levegőben. A sportköri elnök meg sem je­lent a közgyűlésen. Magyar- nándorban ugyanis 1963 óta a sportkör megszűnt mint tö­megszervezet. Ennek azonban előzményei vannak. Mert az említett év előtt jó futball­csapattal, férfi- és női röp­labda-együttessel rendelkezett a sportkör. Füves labdarúgó- pályájukat azonban elvették, és a helyi keverő üzem rak­tárakat épített a pálya he­lyére. Alikor a helyi tanács és a keverő üzem megegyezett, hogy kárpótlásul rövidesen új pályát építenek az egye­sületnek. Erre 110 ezer forin­tot biztosítanak. Az új pálya építése azonban késett, és csak ez év augusztus 20-án tudták fel­avatni. A füvesítés azonban még a jövő feladata. Pálya nélkül maradt tehát a sportkör és 1963 után a me­gyei B. osztályban szereplő labdarúgó-csapat kénytelen volt otthoni mérkőzéseit is idegenben (Mohorán) lejátsza­Várják a tiszteletdíjat! Az elmúlt hét végén Salgó­tarjánban rendezték meg a megyei serdülő atlétikai baj­nokságot. A versenykiírásban a megyei szövetség közölte az egyesületekkel, hogy külön tiszteletdíjat adományoz a legjobb eredményt elért egye­sületnek, ugyanakkor díjazza a legnépesebb gárdával felvo­nuló szakosztályt. Gyengén sikerült a megye legjobb serdülő atlétáinak versenye. Négy egyesület in­dította versenyzőit, közülük kettő balassagyarmati szak­osztály volt. A MEDOSZ-tól mintegy 15, a Szántó Gimná­ziumból 6 versenyző indult, Szécsényt hatan képviselték, ugyanakkor a tarjáni egyesü­letek mindössze hat verseny­zővel jelentek meg j, SÜMSE pályán. A díjkiosztásnál — a serdü­lő-bajnokság mellett a me­gyei összetett bajnokságot ts megrendezték — elfeledkez­tek a rendezők a versenykií­rásban szereplő tiszteletdíjak­ról. Mindenki megkapta a di­jat, csak éppen a legnépesebb gárdával felvonuló, legjobb eredményt elért Bgy. ME­DOSZ atlétái nem kaptak semmit. A balassagyarmatiak várják a megyei atlétikai szövetség jutalmát, mi pedig egy kér­désre szeretnénk választ kap­ni. Ha Salgótarján — nem először — ilyen kevés atlétá­val tud felvonulni, miért nem lehet a serdülő-bajnokságot Balassagyarmaton rendezni? így népesebb gárda indulna a versenyen, arról nem is be­szélve, hogy Szécsény köze­lebb van Balassagyarmathoz, mint Salgótarjánhoz. —ács— Az A. és B. csoportban ki­írt salgótarjáni járási labda­rugó-bajnokság őszi szezon­ja holnap befejeződik. Az utolsó előtti, 6. forduló ered­ményei: Zabar — St. Honvéd 1:1, Rónafalu — Bárna 2:11, Cered II. — Zagyvaróna (Ce­red, II. visszalépett). Szilaspo- gony . szabadnapos volt. Á B csoport eredményei: Mátramindszent — St. Ingat­lan 1:1, Nagybárkány — Luc­iáivá 4:0, Vizslás — Sóshar- tyán 6:1, Etes szabadnapos volt; A bajnokság állása: (A csoport) 1. Bárna 2. Szpogony 3. Zróna 4. St. Honv. 5. Zabar 6. Rónafalu 7. Cered XI.» U 8 2 1 48:1« 18 11 8 2 1 21:14 18 11 7 2 2 26:14 16 12 4 4 4 31:26 12 11 3 2 6 21:27 8 11 3 - 8 15:51 6 11 - - 11 4:22 ­•Cered n, csapata törölve. (B csoport) 1. Vizslás 12 7 3 2 29:17 17 2. St. Ingat!. 11 6 4 1 43:15 16 3. Nagybárk. 11 5 3 3 32:13 13 4. Etes 11 4 3 4 23:22 11 5. Mmindsz. 11 3 3 5 16:48 9 6. Luciáivá 11 3 2 6 13:24 8 7. Sóshartyán 11 2­9 18:35 4 Salgótarjánban, » Könyvesbolt helyiségében szep­tember 18—19-én nagy a nlikvárkönyv-vásári rendezünk. Szabad válogatás, antikvárárak. Felesleges köny­veit, sorozatait a helyszínen készpénzért megvásárol­juk. Nyitva: 10 órától este 6-ig Keresse fel! Böngésszen ! ni. Ilyen körülmények között hogy minden segítséget meg» a bevételi terv teljesítéséről adnak szervező munkánkhoz. szó sem lehetett. Pályagond, Az idén újjászerveződő szak­anyagi zűrzavar, és a vezetés osztályokkal versenyen még gyengeségének egyenes követ- nem indulunk, de jövőre már kezménye lett, hogy a megyei szeretnénk bekapcsolódni az B-ből kiesett labdarúgó-csa­pat előbb a járásiban szere­pelt, majd feloszlott. És ismét kiderült, hogy a baj nem jár egyedül. A férfi- és női röp­labda-csapat szintén szétszé­ledt És így a sport megszűnt létezni Magyarnándorban. Ilyen előzmények után gyűlt össze szeptember elején a község sportpártoló közönsé­ge és az egykori sportolók, hogy véget vessenek az ago- nizációnak, és valami új kez­dődjön el. Először is teljesen kicserélték a sportkör vezető­ségét, új elnököt választottak Mészáros József személyében. A terület nem ismeretlen előtte, hiszen 1960—63 között már volt egyszer egyesületi elnök. Az értetlenség azonban kedvét szegte, és lemondott. Most már újra bizakodó: — Korábban volt két szak­osztályunk. Ehhez szervezünk újabb hármat. A labdarúgás és a röplabda mellett kézilab­da-, kosárlabda- és sakkcsapat létrehozása szerepel a terve­inkben. A vezetőség és a köz­ség pedagógusai megígérték, alsóbb szintű bajnokságokba, és a későbbiekben feljebb jutni. A labdarúgók megszer­vezése nem okoz különösebb gondot. Harminc—harmincöt fiatal már jelenleg is rendel­kezésünkre áll. A labdajáté­kos szakosztályok létrehozá­sánál Mózer György testneve­lő tanár lesz segítségünkre. A sakkozók nyolcán—tízen es­ténként még az italboltban játszanak. Célunk, íiogy az állami gazdasággal összefog­va klubot biztosítsunk szá­mukra. A hatvan—hetven sportoló mellé legalább 120 pártoló tagot szervezünk. Emellett megfelelő anyagi tá­mogatást kapunk a helyi ta­nácstól, az államt gazdaság­tól, a fogyasztási szövetkezet­től. és a JTS 15 ezer forintot ígért, ha benevezünk bajnoki rendszerű versenysorozatba. Tapasztaltam annyi segítő- készséget. hogy kijelenthes­sem : Magyarnándorban 8i sport néhány hónap alatt meghaladja a korábbi ala­csony szintet. — rozgonyi — Összetett honvédelmi verseny Salgótarjániak az országos döntőn Az MHS összetett honvédel­mi versenyének döntőit hol­nap reggel 9 órától rendezik meg Budapesten a Hűvös- völgyben. Ezen a versenyen indul a kétszeres országos bajnok, az SKSE Benkő, Girtl, Vincze összeállítású csapata a II. korcsoportban (18—30 éve­sek). A 3000 méteres távon futásból, céllövésből, gránát­dobásból kell viasgózniok a salgótarjáni versenyzőknek, közben gerendán, kúszófolyo­són kell áthaladniok, 30 méte­res szakaszt pedig, gázálarc­cal futnak végig. Az ilyen kö­rülmények között végzett fu­tást figyelembe véve az SKSE versenyzőinek országos re­kordja (11 perc) elismerésre méltó teljesítmény. Remél­jük a két hétig külföldön is tartózkodott SKSE gárda is­mét sikerrel szerepel. Apróhirdetések Fiatal nő albérleti szobát keres für­dőszoba használat­tal. Ajánlatokat: ,.Sürgős” jeligére a Kiadóba. 13-as jelű épület­ben levő kétszoba összkomfortos, táv­fűtéses lakásomat elcserélném buda­pestire. Telefon: 20-92. munkaidőben. ÉM, Betonelem­gyártó Vállalat Szentendrei Be- tonárugyár — Váci telepére — azonnali belépésre felvesz több éves gyakor­lattal rendelkező NDK-rakodó gép­kezelőt, dömper­vezetőt, valamint targoncavezető­ket. Munkásszállást és üzemi étkezést biztosítunk. Felvé­tel személyes je­lentkezés esetén Vác, Kisrét dűlő 1. szám alatt. (A FOR­TE Gyár és a váci kisállomás melletti. Eladó Skoda Octá- vla Super 47 ezer kilométerrel. Érdek­lődni: Salgótarján, 22-64 telefonon. Ka­szásnál. Azonnal beváltható, betéten nyert Tra- bant-utalvány el­adó. Cím a Kiadó­ban. Elcserélnék Buda­pest. XIX. kér. (Kis­pest) központjában fekvő 3 szoba, össz­komfortos. lakott házat, hasonló mé­retű Balassaevarma- tiért. Érdeklődés: dr. Jelinek. Balas­sagyarmat, Kórház. Elcserélném bu­daoesti szoba, kony- hás lakásomat sal­gótarjáni lakással. Cím: TCuris Sándor Budapest. T. kér. Attila Út 107. sz. TTT. e. 6. ajtó. Acélgyári egyszo- ba, konyhás lakást elcserélném salgó­tarjáni hasonlóért. ,, 1933-as jeligére a Kiadóba.” 2 szoba, összkom­fortos új KISZ-ház Balassagyarmaton, beköltözhetően el­adó. Érdeklődni: Balassagyarmata Rákóczi út 132. Megvételre kere­sünk Balassagyar­mat városban köz­űiét elhelyezésére alkalmas, legalább 200 négyzetméter alapterületű épü­letet. Az ajánlato­kat a Balassagyar­mat Városi Tanács titkárságán kell be­jelenteni. Az ÉM. Építőipari Gépesítő vállalat keres •x hónapos beiskolázásra 18-tól 42 éves kor­határig, változó munkahellyel, to­ronydaru kezelői munkakörbe vasipa­ri, elektromos ipari alapszakmával, vagy könnyűgépke­zelő! jogosítvány­nyal rendelkező, 8 általános, vagy en­nél magasabb vég­zettségű munkaerő­ket. A tanfolyam időtartama alatt a bérezés a fennál­ló jogszabályok sze­rint történik. Je­lentkezés írásban, önéletrajz lettel az alábbi cí­men: ÉM. Építőipari Gépesítő V.. Buda­pest, XX., Sor., Marx K, u. 251. Kertes ház, azon­nal beköltözhetően eladó. Salgótarján» Karancs u. 82. Kisebb családi ház telekkel, gyümöl­csössel sürgősen el­adó. Salgótarján; Idegér 29. Vaskerítés és üveg­tető készítését kí­vánt időre vállalom. Salgótarján. Régi­posta Út 26. Jókarban levő 407 Moszkvics eladó. Nagybátony, Bá­nyaváros, Népköz- társaság u. 26. Szívó -nyomó ke­rekes kút eladó« Öntözéshez is hasz­nálható. Ugyanott eladó egy 12 hekto­literes míniumos vaslemezes ivóvíz- tartály, gyümölcs­cefre tárolására í s alkalmas. Cím: Wolf, Szécsény; szeszfőzde mellett. Figyelem! Szőlő- oltványok és lugas- gyűjtemények kifo­gástalan minőség­ben fajtaazonosan kaphatók. Valiskó László. Abasár, Űj- szőlő-telep 775. Általános műsze­rész. írógépek, szá­mológépek javítását vállalom, rövid ha­táridőre. Kostyál István, Karancsla­pujtő, Kossuth út 69. Lakás: Salgó­tarján, Úttörők út 33. Eladó háromkere­kű tolókocsi, be­teg részére Var- sánvban. Cím: „ Ki­adóban. Gyűjteményem ré­szére kitüntetést; régi pénzt, régisé­get vásárolok. Cím: Tölgyesi Lajos Bu­dapest. 5. Postafiók: 399.

Next

/
Oldalképek
Tartalom