2. oldal, 260 találat (0,040 másodperc)

Találatok

51. 1982-06-03 / 128. szám
[...] Katona József Színház tagja Szőke István nem először rendez Sarkadi drámát [...] és Tündéjét a színház igazga­tója Bozóky István állítat­ta színpadra A Pécsi Nem­zeti [...] A veszprémi Petőfi Szín­házban Csurka István már háziszerzőnek számít ez­úttal a [...] életének Hétfőn este a Dobó István Gimná­zium leánykara rövid időn belül [...]
52. 1985-05-07 / 105. szám
[...] oldalon viszont ott van Báthori István lengyel király és erdélyi fejedelem [...] tisztelik s ama másik ko­rábbi István a kenyérme­zei törökverő aki ezt [...] kardja Brandenburgi Katalin levele Báthori Ist­ván adománylevele de még Madách Imre [...] és hiszi visz szajön még Bozóky Éva Részlet a Krucsay oltárrúl [...]
53. 1985-07-09 / 159. szám
[...] vay F er encre és Bozóky Istvánra is akik arra biz­tattak hogy [...] Várkonyi Zoltánról Apáthy Imréről Egri Istvánról Ka­zimir Károlyról akivel ti­zenhárom évig [...] utódom dolga K Gy LÖKOS ISTVÁN Száznegyven év a felnémeti tanítói [...]
54. 1985-10-05 / 234. szám
[...] budapesti premieren revelációként hatott Verebes István rendezése és a színészek játéka [...] a szerző elve­zet minket Verebes István rendezése éppen attól nagy­szerű hogy [...] rült megtöltenie figurája kór vonalát Bozóky István ve­zérigazgatója előbbre vitre a cselekményt [...]
55. 1988-07-12 / 165. szám
[...] Nemzeti Múzeum alap­ját képezték Széchenyi István gróf Nagycenket és Kiscenket édesapja [...] egységes klasszi­cista homlokzatot kapott Szé­chenyi István Hild Ferdinánd ugyancsak soproni építésszel [...] szolgálták a család kényelmét Széchenyi István kastélyának sorsa 1945 elején a [...] szálló és a különterem falait Bozóky Mária festőművész ak varelljei díszítik [...]
56. 1989-01-14 / 12. szám
[...] nem szabad véka alá rejteni Bozóky Éva Az NSZK ban évente [...] a következők nyertek könyvutalványt Kovács István Petőfibánya Stander János Eger Tóth [...]
57. 1990-03-14 / 63. szám
[...] Színház Jászai Mari díjas színművésze Bozóky István nyugalmazott szí­nész rendező Böszörményi Géza [...] G is jól játszott lvády István tarnaleleszi kö­zéphátvéd a mezőny legjobbja [...] Mészáros Kiss Seres Lengyel Kladiva István Bujdo­só Domány Döntetlent ért el [...]
58. 1991-09-28-29 / 228. szám
[...] sportoló Balogh Nán­dor és Németh István egyetemen tanul tovább s ezt [...] öt eszten­dő tapasztalatait elemezte Var­ga István városi sportvezető ar­ról szólt hogy [...] Nemes né Fekete Edző Kosziba Ist­ván Az Eger mostani még csiszo­latlan [...] Bag Marcsok Horváth Gy dr Bozóky 15 óra NB 111 Mátra [...]
59. 1992-03-21-22 / 69. szám
[...] Benkő Palotásné Messzinger Edző Nagy István ESE Vojth Cserkaszova Ur vancova [...] Kurucz Ne mesné Edző Kosziba István Vajon van e annál bosszan­tóbb [...] vélemények a találkozó után Kasziba István A két cen­terünk Vojth és [...] Hajdúnánás László Gy Ring dr Bozóky Nyíregyháza Békéscsaba Kaba Kazinc barcika [...]
60. 1992-04-18-02 / 93. szám
[...] a ma 55 esztendős Szidni István Azt a hazáig vezető Bécs [...] sok sok gól ez Sztáni István névjegye Fotó Molnár Zsolt Ma [...] Eger SE Kazincbarci­ka Ring dr Bozóky Bede Salgglass Budafok Kecskemét Szeged [...]
61. 1993-04-17-18 / 89. szám
[...] agtá Válent Gyula Ta­tabányáról Hevesy István és Ba­kó Jenő pedig a [...] megyei köz­gyűlés elnökének dr Jakab Ist­vánnak a beköszöntő szavaival vette kezdetét [...] Baranyai Györgynek Vá­lent Gyulának Hevesy István­nak dr Bodnár Andrásnak és Katona [...] Hatvan Hajdúnánás Holczimmer Ádám dr Bozóky Baja Kaba Vasárnap 17 óra [...]
62. 1993-05-15-16 / 112. szám
[...] meg Egerben a hagyomá­nyos Dobó István kupa köny nyűbúvár és uszonyosver­senyt [...] a két pont Dr Ördög István az egyik halászi tréner Hazai [...] Nyilas FC Hatvan SBTC dr Bozóky Szabó J Hrabovszky Bu­dafok Kiskőrös [...]
63. 1993-06-19-20 / 141. szám
[...] dobogós helyezésre igyekszünk vigyázni Trombitás István a Füzes­abony szakosztályvezetője is a [...] Budafok FC Hatvan Fazekas dr Bozóky Mohácsi Debrecen Eger SE Kurmai [...] szerepelt a Balogi János Bocsi István páros akik kategó­riájukban második helyezést [...]
64. 1993-09-06 / 207. szám
[...] át A tiszteletdíja­kat dr Jakab István a megyei közgyűlés elnöke és [...] Gólszerző Kiss Péter Dr Jakab István a megyei közgy űlés elnöke [...] 1 Székesfehérvár 3000 néző V Bozóky dr G Horváth F 2 [...] tel avivi utazás előtt Koszi­ba István elmondta hogy az el­múlt héten [...]
65. 1995-10-20 / 247. szám
[...] nánd Bregyán Péter fh Alonso Bozóky István Gonzalo Kiss Ferenc Antonio Haumann [...] Gábor McNeil Dan Frazer Pathó István Crocker Ke­vin Dobson Rosta Sán­dor [...]
66. 1996-06-01 / 127. szám
[...] la vül álló polgárokban Fehér Ist­ván Barátit Zoltán Bakody József sem [...] tanszék valamint dr Nagy B István a rajz tanszék tanára vehette [...] lévő alábbi ingatlanokat 1 Jászdózsa Bozóky János utca 4 sz jelenleg [...] Andor és dr Nagy B István fotó perl Márton
67. 1996-06-06 / 131. szám
[...] kol­légáimmal Hamar László és dr Bozóky Imre lesz a partjel­zőm a [...] Vajk Miklós az egri Dobó István Gimnázium testnevelő tanára és Zavarkó [...]
68. 1996-06-21 / 144. szám
[...] biliárd bajnokságot A rendezvényt Varga István a Sport és Létesítményigazga­tóság igazgatója [...] magyar segítőivel Hamar és dr Bozóky köz megelégedésre szerintünk jól levezette [...] László 7 878 895 Németh István 13 849 894 Balázs Péter [...] a Hőtechnika Kft nek Márton István a BÉCEM Rt vezérigazgatója gratulált [...]
69. 1997-05-05 / 103. szám
[...] Tudunk mi küzdeni is Kurczweil István Labdarúgó NB II Keleti csoport [...] néző V Mar­osok Veress dr Bozóky FC Hatvan Hatvani Gep hard [...]
70. 1997-05-30 / 124. szám
[...] a lelkes küzdeni tudásért Kurczweil István Kispesti AC Hevesi SE 20 [...] Könnyebb helyzetben voltam mint dr Bozóky aki távolról látta az esetet [...]
71. 1997-11-05 / 258. szám
[...] meg a 3 hektárt Varga István MDF és Torgyán Józsefi FKGP [...] a közismert jogász Nehéz Pozsony István Elmondta a Műcsarnokhoz autókkal és [...] a rendőrtársaik ellen irá­nyuló erőszaknak Bozóky András politológus úgy véli a [...]
72. 1998-01-28 / 23. szám
[...] László Berzi Sándor Borbényi János Bozóky Imre Cseh László Csende Sándor [...] Imrő János Izsó Ignác Kamarás István Kiss József Lázár Lajos Lévai [...] is életre kelünk Amikor Trombitás István szakosztályvezető a nyo­masztó csendben körülnézett [...] kör Fiúk 1 Ifj Nagyváradi István Márkáz 304 2 Godó Gábor [...]
73. 1998-02-23 / 45. szám
[...] szót kért dr Harc sár Ist­ván államtitkár az OTSH el­nöke is [...] Szániel János Né­meth László dr Bozóky Imre Az előző elnökségből mind­össze [...]
74. 1998-06-12 / 136. szám
[...] egyértelmű megállapítását tennék lehetővé véle­kedik Bozóky András Ám a politológus csak [...] soron a Fidesz pozícióit erősítené Bozóky szerint a Fodor Gábor SZDSZ [...] ke­resztül a kormányfőnek adatik meg Bozóky úgy véli ebben a kormányzati [...] idei Zoo Oscar díjat Palugyai Ist­ván szakíró az Azok a csodá­latos [...]
75. 1998-09-15 / 216. szám
[...] Óceán Takács R Edző Varga István Gyenge első félidő után a [...] Kovács Z Kiss Játékos­edző Linninger István Apc Bajkó Menus J Ba­ranyi [...] hogy az egyik alkalommal Nagy Ist­vánt visszahúzták a védők a játékvezető [...] négyszeres világ­első Puhl Sándor segítői Bo­zóky Imre Mező Béla Csema László [...]
76. 1998-12-03 / 283. szám
[...] sokkal illessenek közölte tegnap Csurka István A MIÉP elnöke szerint az [...] kapcsán Bo zóky András politológus Bozóky szerint a koalíció akkor rúgta [...] bom­bák szikráivá válhatnak tette hozzá Bozóky simonffy takács Fejlődő közigazgatási rendszer [...] ellen­zékkel konszenzusban kíván megvalósítani Balsay István a Miniszter elnöki Hivatal politikai [...]
77. 1999-02-02 / 27. szám
[...] részére hir­deti meg az Örkény István Drámaírói Ösztöndíjra kiírt pá­lyázatot a [...] megszűn­tek a meteorológiai jellegű problémák Bozóky István meteorológus azonban tudományosan közelít a [...]
78. 1999-08-14 / 189. szám
[...] Egy hír egy mondat JELÖLTEK Bozóky Imre Izsó Ignác Mezey György [...] megyei irodavezetője Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN Vezető szerkesztő DR SZALAY ZOLTÁN Lapszerkesztők HAVAS ANDRÁS SZILVÁS ISTVÁN Szerkesztőség Eger Barkóczy u 7 [...]
79. 1999-09-17 / 217. szám
[...] ELHUNYT Tragikus hirtelen­séggel elhunyt Horváth István sportújságíró 51 éves korában érte a halál Horváth István előbb a Magyar Ifjúságnál majd [...] elsőszámú futballvezető posztjáért Bácsalmási Ottó Bozóky Imre Kiss József Kovács At­tila Kovács István Kőszegi Géza Mezey György Szend [...] hogy egy haj­dani pólós Hajdú István se­gítségével az egri utánpótlás­csapatok a [...]
80. 1999-09-18 / 218. szám
[...] tizenkét gazda nevében nyilatkozva Csontos István közölte az ügy gyors megol­dása [...] Frigyes rendezi a meccset pedig Bozóky Imre FIFA bíró vezényeli Jegyeket [...]
81. 1999-09-21 / 220. szám
[...] látható Profi amatőr megállapodás dr Bozóky 11 elnökjelölt Az MTI értesülése szerint dr Bozóky Imre a Bács Kiskun Megyei [...] Klement Tibor Matáv Sopron Lajtai István Vác Fáki László De mecser [...] Páncsics Miklóst az utóbbira Czenczik Istvánt jelölik Az MLSZ számvizsgáló bi­zottságának [...]
82. 1999-09-23 / 222. szám
[...] első számú MLSZ elnökjelölt Dr Bozóky Imrét a profik és az [...] ha nem tudnánk hogy dr Bozóky Imre mert róla van szó [...] megyei irodavezetője Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN Vezető szerkesztő DR SZALAY ZOLTÁN Lapszerkesztők HAVAS ANDRÁS SZILVÁS ISTVÁN Szerkesztőség Eger Barkóczy u 7 [...]
83. 1999-09-23 / 222. szám
[...] csapat 5 Egri PLE Székely István Nemesi Zsolt Vitai Attila 1749 [...] profiliga elnöke arra kérte hogy Bozóky Imre javára lépjen vissza a [...] Az amatőröknél egyforma támoga­tottságot élvezett Bozóky Me­zey és Kovács Attila tehát [...]
84. 1999-09-24 / 223. szám
[...] Nagy Varga 1 Edző Árvái Istvánná A kezdeti izgalmakat leküzdve a [...] do­bott gól is bizonyít Árvái Istvánná Minden játékos dicsé­retet érdemel de [...] előzete­sen szabott egy irányt Dr Bozóky Imrével szem­ben azért vannak kétségeim [...] hétfőn most szívesen vesszük Kasziba Ist­ván edző értékelését Mé g messze [...]
85. Vasárnap Reggel 39. szám
[...] Ferencz Gyula Frank Tamás Kamarás Ist­ván Klement Tibor Kovács Attila Makray [...] Fa Sándor Lázár Lajos val Bozókyval ami akár politikai üzenetnek is [...] Jön egy újabb elnökje­lölt Kovács István Hiteles személyek kellenek ha meg [...] tévedtem A futta­tott jelölteket mint Bozóky faluszomszédomat Mezeyt és Kovácsot tisztelem [...]
86. 1999-09-27 / 225. szám
[...] a hatodik k o Kovács István az ötödik menetben kiütéses győzelmet [...] az MLSZ rendkívüli közgyűlése Dr Bozóky Imre lett az új elnök [...] leg­fontosabb kérdéseit azonban megoldották dr Bozóky Imre személyében megválasztották az MLSZ [...] hallgatói Az MLSZ elnöke dr Bo­zóky Imre Az elnökség tagjai Annus [...]
87. 1999-09-30 / 228. szám
[...] 7 km 1 Ja csó István 2 Kreácsik Ákos 3 Pető István Nők 1 Lászlófi Leventéné 2 [...] Gyöngyöshalász Me­gyei II osztály Ungvári István Kisköre Czékmány István Kápolna Ulmann Károly Takács Ottó [...] Egy hír egy mondat BIZAKODUNK Bozóky Imre az MLSZ elnöke és [...]
88. 1999-10-01 / 229. szám
[...] Halász Gábor Az edzők Dobi Ist­ván Gyöngy Attila Lakatos András elégedettek [...] főtitkári teendőkkel adta a tájékoztatást Bozóky Imre az MLSZ elnöke a [...]
89. 1999-10-05 / 232. szám
[...] bóczki Takács R Edző Varga István Lokomotív Rozmaring Strausz Kovács Saly [...] Dá­vid Ifik 3 4 Varga István Mezőnyfö­lényünk ellenére is megérde­melt a [...] K Nagy A Edző Rozsnaki István Eger­szólát Veréb Verebélyi A Kriván [...] Cs 64 Bodor 78 KIEGYEZÉS Bozóky Imre az MLSZ elnöke és [...]
90. 1999-10-06 / 233. szám
[...] irányba ezen a téren Dr Bozóky azzal igyekezett megnyerni a küldötteket [...] élén Na talán majd dr Bozóky fb RÖPLABDA Interliga Cél a [...] kiadható Az Interligát illetően Ko­sziba István fogalmazta meg a célt ami [...] Deák Bárdos Mihály­nak és Majoros Istvánnak nem tudja kifizetni az október [...]
91. 1999-10-13 / 239. szám
[...] Balázsné Farkas 1 Edző Árvái Istvánná Az első félidő 20 percéig [...] azután ismét rövid­zárlat következett Árvái Istvánná Egy pillanatig sem játszot­tunk alárendelt [...] Eb nek otthont adni így Bozóky aki szerint a 2008 as [...]
92. Vasárnap Reggel 43. szám
[...] megerősített Vértes BSE ve­gyes Kasziba Ist­ván Megérde­melt a nyíregy­házi siker Az [...] HÍRLAP 46 os mez dr Bozókynak A Futsal mert nem I [...] úgy tették ezt emlé­kezetessé dr Bozóky Imré­nek hogy egy 46 os [...] megyei irodavezetője Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN Vezető szerkesztő DR SZALAY ZOLTÁN [...]
93. 1999-10-30 / 253. szám
[...] bár szándékában állt élni dr Bozóky Imre elnök meghívásával betegsége miatt [...] együttese lesz az immár Szabó István mester­edző által irányított gyöngyösiek ellenfele [...] megyei irodavezetője Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN Vezető szerkesztő DR SZALAY ZOLTÁN Lapszerkesztők HAVAS ANDRÁS SZILVÁS ISTVÁN Szerkesztőség Eger Barkóczy u 7 [...]
94. 1999-11-03 / 256. szám
[...] a nagy különbségű vereség Kurczweil István Grassalkovich ATE Pilis borosjenő 20 [...] Kovács Varga Balázsné Edző Árvái Istvánná A hevesiek magabiztos já­tékkal megérdemelten [...] forintra rúg jelentette ki dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke KIESÉS [...] tori Rédei Szénási Edző Ja­kab István Kitűnő játékvezetés mellett a tartalékos [...]
95. 1999-11-09 / 261. szám
[...] Habóczki Takács R Edző Varga István Kápolna Hajdú Báder Zs Kerepesi [...] Prokai Ifik 2 0 Varga István A megyei II osztály egyik [...] többsége tá­mogatta Mezey kinevezését dr Bozóky Imre elnök azonban ellene szavazott [...] a kettejük közötti megbeszélés során Bozóky Imre azt javasolta hogy a [...]
96. 1999-11-19 / 270. szám
[...] nyílt köz­gyűlésén részt vesz dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke is [...] együttesével gya­koroltak a mieink Kasziba Ist­ván szerint stílusos röplabdát játszottak a [...] délelőtt is tart foglalkozást Kasziba István az­tán kora este jöhet a [...] főtitkára lesz a magyar Gyulai István BEVÉTEL Rekordbevételre tettek szert a [...]
97. 1999-12-17 / 294. szám
[...] a körcsarnokra válaszolta kér­désünkre Varga István a sport csarnokot is üzemeltető [...] Viktor mi­niszterelnök szerda este fogad­ta Bozóky Imrét az MLSZ el­nökét A megbeszélés kereté­ben Bozóky tájékoztatta a mi­niszterelnököt a szövetség [...] megyei irodavezetője Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN Vezető szerkesztő DR SZALAY ZOLTÁN [...]
98. Vasárnap Reggel 51. szám
[...] 2004 es Európa bajnokságot bűnbakja Bozóky MLSZ el nök aki már [...] 76 Wukovics Edző Reszeli Sós István Ferencváros Szűcs L Lilik Jagodics [...] percében a tizenegyeshez készü­lő Hungler István maga volt a félis­ten Rúgd [...]
99. 2000-01-10 / 7. szám
[...] hiszékenyeknek A Vácról kitessékelt Lajtai István ügyvezetőt állítólag Nagykanizsán akarják alka­lmazni [...] felé Erre biztat­ta őket dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke is [...]
100. 2000-01-21 / 17. szám
[...] évre szóló megállapodást kötött dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] megyei irodavezetője Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN Vezető szerkesztő DR SZALAY ZOLTÁN Lapszerkesztők HAVAS ANDRÁS SZILVÁS ISTVÁN Szerkesztőség Eger Barkóczy u 7 [...]