Heves Megyei Hírlap, 1998. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-23 / 45. szám

1998. február 23., hétfő SporTTüköR 9. oldal Előkészületi labdarúgó-mérkőzések A gólokra nem lehetett panasz A hét végi előkészületi labda­rúgó-mérkőzések eredményei: Salgótarjáni BTC - MTK 1- 3 (1-1) G.: Szabó II. Cs. ill. Illés 2, Kenesei. FC Hatvan - Kistarcsa 4- 2 (4-0) G. Bíró 2, Pilcsuk, Tóth F. FC Eger - Jászberény 1-1 (0-0) Mezőkövesd - Besenyőtelek 3-0 (1-0) G.: Rontó, Báder, Horváth. Selyp - Palotás 2- 2 (1-1) G.: Szerdahelyi, Szabó S. Pétervására - Ózd 5- 6 (1-3) G.: Kis-Simon 3, Pápai, Kő­míves. Ózd - Pétervására 3-4 (2-2) G.: Pápai 2, Kis-Simon, Lá­zár. Pétervására - Füzesabony 3-2 (2-0) G.: Kis-Simon, Kőmíves, Kovács K., ill. Ragó 2. Bélapátfalva - Felsőtárkány 1-5 (0-2) G.: Borostyán, ill. Tóth Z. 2, Novák Z., Bajzát, Verebélyi. Petőfibánya - Heréd 7-0 (3-0) G.: Hajdú 3, Nagy G. 2, Fi- tyó, Kerepesi. Tárnáméra - Heves 1-2 (1-0) G.: Kovics, ill. Tari, Lóié. Egerszalók - Novaj 6-0 (3-0) G.: SmUczer Sz. 3, Horváth T., Horváth K., Csontos M. Energia SC - Gyöngyöshalász 0-5 (0-4) G.: Molnár A. 2, Bezzegh, Nagy Gy. G., Csomós. Nagyréde - Energia SC 4-2 (4-1) G.: Kareczki 2, Molnár B., Kovács T., ill. Juhász Sz., Szé­kely. Egerszólát - Sírok 2-1 (0-1) G.: Nagy G. 2, ill Szecskó. Recsk - Mátraballa 0-1 (0-0) G.: Szedlák. Istenmezeje - Váraszó 8-3 A sajtó legyőzte a kormányt A sajtó teremlabdarúgó-csapata visszavágott az elmúlt évi vere­ségért, miután vasárnap le­győzte a kormány együttesét az FTC sportcsarnokában. Sajtó - Kormány 8-5 (5-2) A kormány mentségére szolgál, hogy tartalékosán lépett pá­lyára, hiszen a csapatkapitány, Horn Gyula miniszterelnök el­foglaltsága miatt csak a keZdő- rúgásra tudott vállalkozni. A já­téktéren így az irányítás Kuncze Gáborra, a sportot felügyelő belügyminiszterre hárult. A kormány együttese rendkívül komolyan készült a találkozóra, hiszen 26 fős keretet nevezett, akik között miniszterek, politi­kai, közigazgatási, helyettes és címzetes államtitkárok szere­peltek.- El kell ismernem, az ered­mény jogos, most jobb volt a sajtó csapata - értékelte a látot­takat a találkozót követően Kuncze Gábor. Sportszerű, jó hangulatú mérkőzést játszot­tunk, bízom abban, hogy lesz még alkalmunk a visszavá­gásra, mert az biztosnak tűnik, hogy a jövőben is sor kerül a kormány és a sajtó labdarúgó­csatájára. Horn Gyula miniszterelnök az első félidőt a lelátóról tekin­tette meg, ahol találkozott a Magyar Labdarúgó Szövetség újonnan megválasztott elnöké­vel, Kovács Attilával. — A miniszterelnök úr gratu- - Iáit a megválasztásomhoz, sok sikert kívánt a munkámhoz, s a jövő hétre már személyes be­szélgetésre invitált. Felajánlotta a kormány támogatását - nyi­latkozta Kovács Attila, aki a miniszterelnökön kívül dr. Aján Tamással, a MOB főtitkárával is rövid megbeszélést tartott. Hírek - csak röviden HOLLAND GYŐZELEM A holland labdarúgó-válogatott barátságos mérkőzésen 2-0-ra verte az Egyesült Államok leg­jobbjait. A két vb-résztvevő Miamiban lejátszott mérkőzé­sén Ronald De Boer és Seedorf góljaival győztek az európaiak. EGYIPTOM ELŐDÖNTŐS Az Afrikai Nemzetek Kupája negyeddöntőjében az egyip­tomi labdarúgó-válogatott hosszabbítást követően, 77- esekkel 5-4-re győzte le Ele­fántcsontpart legjobbjait. Az egyiptomiak ellenfele az elő­döntőben Burkina Faso lesz, amely szintén 11 -esekkel győzte le Tunéziát. VILÁGCSÚCS 800 MÉTEREN Új fedett pályás világcsúcsot ál­lított fel a női 800 méteres sík­futásban a mozambiki Maria Mutola. A Liévinben rendezett viadalon 1:56.36 perc alatt tel­jesítette a távot, túlszárnyalván ezzel a keletnémet Wachtel 1988-&S idejét. A „zsiványból” lett pandúr először amnesztiát hirdetett Kovács Attilát választották az MLSZ elnökévé Dr. Vass Géza személyében ismét van Heves megyei tagja az elnökségnek Rendkívüli tisztújító közgyűlést tartott szombaton a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesten, a Villányi úti szabadidő- és oktatási centrumban. A magyar labdarúgó-válogatott ju- goszlávoktól elszenvedett novemberi vereségei óta fő kérdés volt a sportágban (sőt, társadalmi szinten is, nem is szólva a kormányzat jelzéseiről), hogy ki lesz az MLSZ következő el­nöke. Tény ugyanis: a fiaskók nyomán fejeket követelt a köz­vélemény. Hónapokon át tartó egyeztetések, bizottsági ülések után került sor a hétvégi tanácskozásra, amelynek levezető elnöke - decemberi, sikeres bemutatkozása után - ismét dr. Vass Géza, a Helasz elnöke volt. átvette a magyar labdarúgó­sport vezetését. Az érdemi munka megkez­dése előtt mandátumvizsgáló és szavazatszedő bizottságot választott a közgyűlés, amely­nek 114 szavazati jogú kül­dötte közül mindössze egy személy hiányzott. Az első na­pirendi ponton gyorsan túlju­tottak, mivel teljes egyetértés mellett dr. Szepesi Györgyöt az MLSZ tiszteletbeli elnökévé választották - gesztusként, de feltétlenül indokoltan. A december 6-án rendezett évi rendes közgyűlés alkalmá­val öttagú munkabizottságot választott a testület azért, hogy annak tevékenységével mi­előbb segítséget nyújtson a következő elnökség munkájá­hoz. A bizottság írásos jelenté­sét élénk vita követte, amely­ben szót kért dr. Harc sár Ist­ván államtitkár, az OTSH el­nöke is, aki a kormány nevé­ben szólt a gyökeres változá­sok szükségességéről. A to­vábbi hozzászólók főleg az utánpótlás-nevelés fontossá­gát, a szemléletváltozás nélkü­lözhetetlenségét hangsúlyoz­Dr. Vass Géza ismét reme­kül elnökölt a közgyűlésen Elsőként - hivatali minőségé­ben utoljára - dr. Laczkó Mi­hály, az MLSZ előző elnöke kapott szót, aki röviden össze­gezte, hogy mit végzett az ügyvivői testület a legutóbbi közgyűlés óta. Büszkén jelen­tette ki a leköszönt elnök, hogy állami támogatás nélkül 45 millió forintos többlettel adja át helyét utódjának, pedig 20 milliós hiánya volt az MLSZ- nek, amikor évekkel ezelőtt A gundeli nyilatkozat Kovács Attila a küldöttközgyűlést követően a Gundel Étte­remben tartott fogadást, ahol a következőket nyilatkozta. A legérdekesebb kérdés talán, hogy ki vezeti szövetségi ka­pitányként a magyar válogatottat a jövőben...- Az elnök egy személyben nem dönthet erről a fontos kér­désről, az elnökséggel kell egyeztetnünk, s határoznunk.- Az új elnökség mennyire segítheti munkáját?- Természetesen bízom az együttműködésben, hiszen a tes­tületben a magyar labdarúgás széles köre képviselve van. Ha mindenki teljes munkát végez, érzésem szerint megoldhatjuk a ránk váró nehéz feladatokat. Az biztos, hogy valamennyi­ünknek nagyon sokat kell dolgoznia.- Milyen feladatokat tűzött ki célul?- A két éve elindított programot kell végrehajtanunk, ami csak úgy lehet sikeres, ha a békesség, a közös egyetértés jel­lemzi munkánkat.- Hol lesz a szövetség székhelye, maradnak továbbra is a Római-parton?-Egyelőre maradunk, de azt szeretném, ha hamarosan a főváros szívében, mindenki számára könnyen elérhető helyen lenne a szövetségünk székháza.- Milyen kapcsolatot tervez a médiával?- Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy napi kapcsolatot tartsunk, terveink szerint a szövetség minden héten sajtótájé­koztatót rendez, információkat ad a napi aktuális dolgokról, s szeretném, ha havonta legalább egyszer én is, mint elnök, ta­lálkoznék az újságírókkal. ták. Barcs Sándor, az MLSZ egykori elnöke ezúttal is han­got adott borúlátásának, mi­szerint visszahozhatatlan a régi magyar labdarúgás dicső­sége, mert a gyermekek elfor­dultak ettől a sportágtól. A ha­nyatlás már 7954-ben elkez­dődött - mondta a nemzetközi­leg is elismert szaktekintély -, s ő 7965-ban azért köszönt le elnöki tisztségéről, mert nem volt hajlandó asszisztálni a magyar labdarúgás lerombolá­sához. A labdarúgópályák megtar­tása mellett emelt szót az egyik küldött, hiszen szerinte folyamatos a sporttelepek más célokra történő értékesítése. Somogyi Jenő - szintén egy­kori MLSZ-elnök - azért emelkedett szólásra, hogy lel­kesítse a sportág mai vezetőit, mondván: minden tekintetben pozitív szemlélet kell. Szelle­mes hangvéletellel arra kérte a közgyűlést, ne „másnapos” el­nököt válasszanak, hanem olyan személy kerüljön a testü­let élére, akit tekintélye miatt jelentkezése napján azonnal fogad az állami vezetés. A hozzászólók után kisebb módosításokkal fogadták el a munkabizottság beszámolóját, majd újabb napirendként az alapszabály módosítására ke­rült sor. Ebben a tárgykörben a profi és az amatőr szféra vitá­zott egymással, majd közös nevezőre jutottak, miközben a profi vonal képviselői fokoza­tosan „hátráltak”. Egyetértet­tek abban is, hogy feltétlenül szükséges a közgyűlésen új el­nököt választani, a profi liga 50-50 százalékos részarányi javaslatát azonban elutasítot­ták. A szavazásoknál már jóval kevesebb pont módosult az alapszabályt illetően, mint azt gondolni lehetett. A szünetet követően került sor a tisztségviselők megvá­lasztására. A profi liga újabb személyeket szeretett volna je­lölni elnökségi tagoknak, de erre nem kapott lehetőséget, mivel ilyesmire a közgyűlést megelőzően legalább 30 nap­pal lehet sort keríteni. Változatos, részben még humoros is volt az elnökjelöl­tek bemutatkozása. Az ötper­ces lehetőséggel dr. Török Fe­renc élt a legjobban. Az egy­kori öttusázó bátorságot, tü­relmet és bölcsességet kért mindenkitől a jövőre vonatko­zóan. A szavazás eredményét fo­kozott várakozás kísérte. Elő­ször az elnökségi tagokra adott voksok számát ismertették a szavazatszámlálók, amelynek értelmében az MLSZ elnöksé­gének tagja lett: Berzi Sándor, dr. Izsó Ignác, dr. Szilágyi György, Erdei Zoltán, Nagy Miklós, dr. Vass Géza, Dajka László, Imrő János, dr. Baksa László, Szilvási József, Borbé- lyi János, Szániel János, Né­meth László, dr. Bozóky Imre. Az előző elnökségből mind­össze dr. Szilágyi György és Nagy Miklós maradt tagja to­vábbra is az MLSZ vezetői tes­tületének. Dr. Vass Géza sze­mélyében ismét van Heves megyei tisztségviselő. Köztu­dott, hogy előtte Puhl Sándor mondhatta el ezt magáról. Az elnökjelöltek közül Ko­vács Attila kapta a legtöbb (58) szavazatot, így az MLSZ elnöke lett az NB II. -es Sorok­sári TE elnöke. Dr. Genzwein Ferenc 38, dr. Török Ferenc 11 szavazatot kapott. Kovács Attila személyében olyan elnök került az MLSZ élére, akivel szemben - sértő megjegyzéseiért - éppen az előző elnökség kezdeménye­zett eljárást. Kovács Attila a magyar futball csúcsára került Az új elnök székfoglalójá­ban kérte a közgyűlést, hogy minden, jelenleg eltiltott sportvezetővel, illetve labda­rúgóval szemben gyakorolja­nak amnesztiát, és engedjék el a büntetését, ugyanakkor az el­lene indított eljárást folytassák le. A közgyűlés az amnesztiára vonatkozó javaslatot elfo­gadva fejezte be munkáját. Az újságírók és fotósok gyűrűjében Kovács Attila jó­szerivel levegőhöz is alig ju­tott. Azt azért hamarjában el­mondta, hogy a főtitkári és a szövetségi kapitányi tisztség betöltésére pályázatot írnak majd ki. Kovács Attila meg­győződése, hogy megválasz­tása nem osztja meg a profi és az amatőr szférát, noha őt fő­leg az utóbbiak emelték a csúcsra. Fesztbaum Béla Asztalitenisz NB Sziporkáztak Beniczkyék Egri Áfész - Tolnai SE I. 15:3 NB I.-es női asztalitenisz- csapatmérkőzés, Eger. Győztek: Ackermann 4, Beniczky 4, Szabó Gy. 3, Ágota 3 és a Beniczky-Szabó Gy. páros. A nagy elszántsággal kezdő egriek a Be­niczky-Szabó Gy. páros győ­zelme után Ackermann, Be­niczky majd Szabó Gy. révén további pontokat gyűjtöttek. A hazaiak 4-2-es vezetésénél a vendégek tettek még egy kí­sérletet a lépés tartására, ám ez reménytelen vállalkozás­nak bizonyult. A két támadó, Ackermann és Ágota remek pörgetésekkel rukkolt elő, de nem maradt le mellettük eredményességben a két védő, Beniczky és Szabó Gy. sem. A zsinórban szerzett hét áfészes pontnak köszönhetően lényegében eldőlt a mérkőzés sorsa. Az Áfész együttese 72 pontjával jelenleg a 6. helyen áll. Balogh Béla edző: - A né­hány esztendeje még vidéki nagyhatalomnak számító tol­naiak elleni győzelem a csa­pat egységét és küzdőszelle­mét dicséri. Nass-BYSC - Egri Asztalitenisz Alapítvány 17:1 NB I.-es férfi asztalitenisz- csapatmérkőzés, Budapest. Áz egriek egyetlen győ­zelmét Cseh Z. szerezte. TIT Bugát Pál Egyesülete Minősített képzési vállalkozás 1998. március 3-án 9 órától a megváltozott társadalombiztosítási jogszabályokról és az új bevallási rendszerről rendez előadást szakemberek bevonásával Jelentkezési határidő: február 25. Részvételi díj: 4000.- Ft/fő Érdeklődni: Eger, Klapka u. 9. Tel.: 36/313-395, 310-743 Március közepén nyíló ital-nagykereskedelmi lerakatunkba keresünk 1 fő raktárvezetőt alkalmazási feltételek: • minimum középfokú kér. végzettség • számítógépes ismeretek • 25-35 éves életkor • erkölcsi bizonyítvány • kézzel írott fényképes önéletrajz 1 fő raktárost alkalmazási feltételek: • min. középfokú végzettség • targoncavezetői jogosítvány • 25-35 éves életkor • erkölcsi bizonyítvány 2 fő gépkocsivezetőt alkalmazási feltételek: • E kategóriás jogosítvány • 25-35 éves életkor • erkölcsi bizonyítvány Pályázatokat 1998. március 1-jéig kérjük benyújtani c 3527 Miskolc, Sajó u. 12. I HEVEST” HÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, LŐWNC1' PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAFILAMA az Axel Springer-Magyarország Kft. lapja. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Felelős kiadó: KISS SÁNDOR, az AS-M. Fleves megyei irodavezetője. Megbízott főszerkesztő: DR. KLOSS ANDOR Vezető szerkesztő: DR. SZALAY ZOLTÁN Szerkesztőség: Eger, Barkóczy u. 7. sz. 3301 (Pf.23.). Telefon: 36/413-644. Hirdetés: 410-880. Fax: 36/412-333 E-Mail cím: hmhirlap@mail.agria.hu Az előfizetők részére terjeszti ügynökségei révén az AS-M Kft. Heves Megyei Irodája. Árusításban terjeszti az ÉSZAKHÍR RT. 3530 Miskolc, Király u. 2. Telefon: 06-46/350-230. Előfizethető közvetlenül a Heves Megyei Hírlap kiadójánál 3300 Eger, Barkóczy u. 7. (Telefon: 36/413-644, fax: 36/412-333), a gyöngyösi (3200 Gyöngyös, Zöldfa u. 6., tel/fax: 37/311-697), a hatvani (3000 Hatvan, Kossuth tér 23., tel.: 37/341-598, fax: 37/341-051) fiókszerkesztőségben és a Hírlap ügynökségeinél, postautalványon és átutalással a következő pénzforgalmi jelzőszámra: OKHB RT. 10403507-35010708-70070000, valamint megrendelhető a kiadónál. Előfizetési díj egy hónapra 645 Ft, negyedévre 1935 Ft, fél évre 3870 Ft, egy évre 7740 Ft. Az árus példányok ára: 39 Ft. Az előfizetéssel kapcsolatos észrevételeket a területileg illetékes ügynökségekhez munkanapon 8 órától 16 óráig távbeszélőn és a Heves Megyei Hírlap kiadójához a 36/412-646 távbeszélőszámon 8-16 óra között kérjük bejelenteni, illetőleg levélben megküldeni. Előállítja az Egri Nyomda Kft. Eger, Vincellériskola u. 3. sz. Felelős vezető: Kopka László HU ISSN 0865-9109 H A k

Next

/
Oldalképek
Tartalom