Heves Megyei Hírlap, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-17 / 217. szám

12. oldal SporTTüköR 1999. szeptember 17., péntek Új sportügyi tanácsos a megyeszékhely önkormányzatánál „A feladat sokszínűsége tetszik...” Augusztus 1-jétől új sportügyi tanácsos dolgozik az egri vá­rosházán, Hegedűs Gábor személyében egy már tapasztalt­nak mondható testnevelő tanár tölti be a megüresedett mun­kakört. Mivel több mint két évtizeden át tanított testnevelést a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola diákjainak, sokakban felvetődött a kérdés: miért cserélte fel a pedagógusi feladatokat a hivatali munkával?- Természetesen nem volt könnyű a változtatás, de úgy éreztem, hogy lépni kell. Ér­dekelt egy új feladat, mert azt tapasztaltam, hogy a testneve­lés tanításában beszűkültek előttem a lehetőségek. Nem iskolát akartam váltani - má­sik tanintézménybe nem vágy­tam -, noha a mi iskolánkban a testneveléshez és a sporthoz szerények a feltételek. Ennek ellenére még mindig ott is va­gyok részben, mert szeretek tanítani. Egy osztály óraadója vagyok, szeretném végigvinni a négy évet azokkal, akikkel már megszoktuk egymást. Egyébként büszke vagyok az iskolára, mert a Gárdonyiból sokan kerülnek felsőfokú in­tézménybe, népszerűsége vál­tozatlan.- A mai világban az is felve­tődhet, hogy esetleg anyagiak motiválták a váltásban.-Ez tévedés, mert a jöve­delmem nem változott. Új­szerű munkát akartam vé­gezni, ezért léptem.- Feltehetőleg az eddig megszerzett tapasztalatai is bátorították, hogy olyan mun­kakört töltsön be, ami sokakat érint.-A megyeszékhely sport­egyesületeivel, szakosztályai­val, iskoláival, a diáksporttal, a szabadidős sporttal egyaránt élő kapcsolatot kell kialakí­tani, és irányítani kell azt, amit a város kezdeményez. A test­Hegedűs Gábor munkakört váltott a sportban nevelés mellett edzőként is dolgoztam már, így sok em­bert ismerek, úgy gondolom, hogy adott esetben tudok merre indulni, s ez lényeges.- Na és persze ki kell szol­gálni az önkormányzat válasz­tott képviselőit.- A Közoktatási Irodának része az a munka, amit vég­zek. Itt döntéseket kell előké­szíteni, segíteni szükséges az Ifjúsági és Sportbizottság te­vékenységét, azzal együtt a képviselő-testületet, hogy mi­előtt határoznak, megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek.- Éppen előbbiek okán nem tart attól, hogy a testületek döntései egészen másak lesz­nek, mint amit Ön elképzel vagy jónak tart?- Ezzel számolnom kell, de úgy gondolom, hogy ha fo­lyamatosan olyan anyagokat készítek, amik engem igazol­nak, akkor majd egyre inkább azok is érvényesülnek, amikor végleges formát nyernek.- Bizonyára vannak már tapasztalatai az elmúlt szűk két hónapnak.-Jól gondoltam, hogy itt mindent csinálni kell, ami ré­sze a sportnak. A sokszínű­ségre vágytam, s mivel azt is tapasztalom, így jól érzem magam a tennivalók sűrűjé­ben. Igazából azonban leg­alább egy esztendő szükséges, hogy minden feladattal leg­alább egyszer találkozzak, hi­szen számos dolog évente is­métlődik. Az előbbiekben nem esett szó a város és a megye sportjának kapcsolatáról, pe­dig lényeges. Eger és Heves megye sportja szoros össze­függésben van, ezért a megyei Sportigazgatósággal is együtt kell működni. Bizakodva te­kintek a jövőm elé ebben a munkakörben, s nagyon remé­lem, hogy megfelelek majd az elvárásoknak. Hozzá tanácso­kat, jobbítást célzó javaslato­kat mindenkitől elfogadok, már csak azért is, mert a mai sportéletben az összefogásnak óriási szerepe van, az anya­giak ugyanis meglehetősen végesek. Hegedűs Gábor - a témánál maradva - feldobta a labdát azzal, amiket elmondott. Munkaköre a megyeszékhely sportját illetően kulcskérdés. Fontos, hogy mindig lehessen érdemben valakihez fordulni, úgy lentről felfelé, mint fent- ről lefelé... (fesztbaum) Egy hír: egy mondat MEGVAKULT. A 85 kg-osok között versenyző egyiptomi Ahmed Szaber elveszítette látá­sát a Johannesburgban zajló 7. Afrika Játékok birkózó verse­nyei során. ELHUNYT. Tragikus hirtelen­séggel elhunyt Horváth István sportújságíró, 51 éves korában érte a halál. Horváth István előbb a Magyar Ifjúságnál, majd tíz évig a Képes Sportnál dolgozott, volt a népszerű heti­lap főszerkesztője is, később a Mai Nap sportrovatát vezette. FUTAPEST. A 19. Futapest utcai futóversenyre vasárnap kerül sor. A főváros legna­gyobb múltú ilyen jellegű ese­ményének mezőnye II órakor rajtol a Stefánia útról, a Föld­tani Intézet elől. A táv 12 km. FORMA-1. Rubens Barri­chello úgy gondolja, élete nagy lehetőségéhez jutott azzal, hogy a következő idénytől a Ferrari csapatában együtt versenyezhet a német Michael Schumacher- rel. - Óriási kihívást jelent számomra a Ferrari,és Mi­chael, végre kiderülhet, mire is vagyok képes valójában - mondta. BL. A labdarúgó Bajnokok Li­gája 1. fordulójának eredmé­nyei. Bayer Leverkusen - Lazio 1-1, Dinamo Kijev - Maribor 0-1, Fiorentina - Arsenal 0-0, AIK Solna - Barcelona 1-2, Feyenoord - Dortmund 1-1, Boavista - Rosenborg 0-3, Manchester United - Croatia Zagreb 0-0, O. Marseille - Sturm Graz 2-0, Chelsea - Mi­lan 0-0, Galatasaray - Hertha BSC 2-2, Olympiakosz P. - Real Madrid 3-3, Molde FK - FC Porto 0-1, Sparta Praha - Bordeaux 0-0, Willem II. - Sz. Moszkva 1-3, Bayern Mün­chen - Philips SV 2-1, Valen­cia - Rangers FC 2-0. LABDARÚGÁS - Kilenc elnökjelölt még maradt Sárközy Tamás: nem Nem vállalja az MLSZ-el- nökjelöltséget Sárközy Ta­más, és ezt csütörtökön dél­előtt írásban is bejelentette a futballszövetség ügyveze­tőjének, Berzi Sándornak. Sárközy elmondta, hogy nincs szándékában indokolni a dön­tését, de annyit elárult: miután a jelek szerint a sportágon be­lülről is vannak olyanok, akik vállalják az elnökjelöltséget, a magyar labdarúgás irányítá­sát, megítélése szerint feles­leges neki, „kívülről érkező­nek” pályáznia. A Budapesti Közgazdaság- tudományi Egyetem profesz- szorának visszalépése után ki­lenc olyan elnökjelölt van, aki- a jelenlegi helyzet szerint - harcba száll az elsőszámú futballvezető posztjáért: Bácsalmási Ottó, Bozóky Imre, Kiss József, Kovács At­tila, Kovács István, Kőszegi Géza, Mezey György, Szend- rei József és Vass Géza. Sárközy Tamás arra a kér­désre, hogy amennyiben a profik és az amatőrök között egyedül az ő személyét ille­tően alakulna ki konszenzus, vállalná-e az elnökjelöltséget, kitérő választ adott, mondván: a mostani helyzet mást mutat. A jégkorongszövetség egy­kori elnöke még hozzátette: a történtek után lemondta azt a meghívást, amit az amatőrök­től kapott csütörtök délutánra. KERÉKPÁR - A Mátra-kör után az Amatőr-kupán Kettős bélapáti győzelem Az ország legtöbb kerékpárosát felvonultató versenyen, a Mátra-kör nevet viselő 76 km- es viadalon kiváló időben star­tolhattak Mátrafüredről a me­zőny tagjai. A profikat is felvo­nultató rangos eseményen a bélapátfalvi Saxum-Bécem KSC kerekesei közül Pelyhe László az idén is kitett magáért, hiszen legjobb Heves megyeiként a 15. helyezést érte el. A szintén Sa- xítm-színekben szereplő Páz- mándi Norbert a 47. helyen ért célba. A Gyöngyösi Triatlon Klub által kiválóan szervezett ver­seny végén palacsinta-parti, tombola és más szórakoztató események is vártak a kerékpá­rosokra, akik az energiapótlás­nál is tudták, hol a határ. Erre azért volt szükség, mert Pely­héék másnap az Amatőr-kupa 9. fordulójának keretében Berhi- dán szálltak nyeregbe, hogy le­küzdjék a 26 km-es távot. A 120 fős mezőny egyéni időfu- tam-versenyét Pelyhe László úgy nyerte meg, hogy nagy ri­válisát, a pápai Bakos Andrást végre sikerült megelőznie. Említést érdemel, hogy az előző napi fárasztó Mátra-kör után a bélapátfalvi sportoló fél­perces előnnyel előzte meg ve- télytársát. Az összetettben is vezető Pelyhe klubtársai közül Szabó Zsolt (31-40 évesek ka­tegóriája) az 5. helyen végzett, Gócza Gáborhoz (18-30) ha­sonlóan, míg az ifjúságiaknál Pázmándi Norbert bizonyult a legjobbnak. Az Amatőr-kupa utolsó előtti fordulóját a hét vé­gén rendezik Pakson. VÍZILABDA - Reflektorfényben az egri pólósok Esélyesként utazunk Máltára Öröm ma vízilabdával foglalkozni Magyarországon, az Eu- rópa-bajnoki cím megnyerése óriásit jelentett a sportágnak. A pólósok népszerűsége már-már a labdarúgókkal vetek­szik, ami hazánkban eddig kevésszer adatott meg, és ebből a megyeszékhelyi vízilabdázás is profitálhat - mondta Deme­ter Béla, az ÚVMK-Bau-System Eger ügyvezető elnöke. A firenzei aranyérem mellett az egri pólózás is reflektor- fénybe kerül, hiszen október 27-31. között Máltán olyan szintre lép, amelyre hét évti­zedes történetében még nem volt példa. A LEN-kupa sze­repléssel kapcsolatban a klubvezetés kedvezőnek ítéli a beosztást.-Nagy szerencsénk volt a sorsolásnál, hiszen a máltai csoport jóval kedvezőbb, mint például a moszkvai vagy az isztambuli - kezdte Demeter Béla. Jellemző a szigetország népszerűségére, hogy a vá­rosból már 60 jelentkező van, akik elkísérnek bennünket. Nagy az érdeklődés és a vára­kozás, hiszen akár tovább is juthatunk. Támogat bennün­ket a város önkormányzata is, hiszen Európában jó propa­gandája lehet Egernek egy si­keres csapat. A Kassa gárdá­jával - akikkel együtt utazunk - többször megmérkőztünk az idén, és jó a mérlegünk velük szemben. Az élcsapatok mögött végző görög Galkida együt­tese ellen - úgy érzem - fel­vehetjük a harcot. A hazai Si­rens és a belga Eklo csapatától bizonyára jobbak leszünk. Két, néhány éve még Egerben játszó máltai pólós lesz majd a segítségünkre Sliema váro­sában. A tervek szerint egy hetet töltünk a Földközi-ten­geri szigetországban. Hétfőn érkezünk, lesz idő átállásra, hangolásra, mivel a csoport- mérkőzéseket csütörtöktől vasárnapig játsszuk le. A névadó szponzor mennyit vállal a költségekből?-A Bau-System K/í.-vei kötött szerződésben nem sze­repel a LEN-kupa szereplés támogatása. Viszont beszá­molhatok arról, hogy egy haj­dani pólós, Hajdú István se­gítségével az egri utánpótlás­csapatok a jövőben ÚVMK- Tempero Eger néven szere­pelnek.- A játékoskeretben lesz­nek-e még változások? .- Eldőlt, hogy Madaras Norbert a ßV.S'C-ben folytatja, már ki is fizették az átigazo­lási díját, és Lehmann ügye is lerendeződött a Vasassal. Az érkezők listáján dr. Bene András szerepel, aki az őszi szezonban áll a rendelkezé­sünkre. Más igazolást nem tervezünk, a szakvezetés to­vábbra is bátran számít a saját nevelésű tehetséges fiatalokra - összegzett Demeter Béla. (bajzát) Hét meghatározó játékos nem játszik Istenmezején Szabó József, korábbi sportvezető' levele Az istenmezejei labdarúgócsapat tavaly az utolsó fordulóban harcolta ki a megyei I. osztályban maradást, és az idén sem sze­repel túl fényesen Utasi József játékos-edző gárdája. Szabó Jó­zsef, korábbi sportvezető a gyengébb szereplés okait boncol­gatja szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében. „Hogy én miben látom labdarúgócsapatunk gyenge szerep­lését? A legnagyobb bajt az okozza, hogy a leigazolt labdarú­gók - így Gyetvai P. kapus, Zsigmond A., Csík J., László, Orosz K, Baranyi és Berki mezőnyjátékosok - nem tudom, milyen ok­nál fogva, de nem játszanak, holott ezek a labdarúgók a csapat meghatározói lehetnének. A vezetőségnek sürgősen le kellene ülni ezekkel a labdarúgókkal, és elbeszélgetni. Negyvenhat éves sportvezetői gyakorlatból mondom: okosan a vitás kérdéseket is meg lehet oldani. Kell és lehet megoldást találni a bajok orvos­lására, csak akarni kell. A község sportszerető közönsége ezt kívánja. Mert ha az emlí­tett labdarúgók csatasorba állnak, nincs olyan csapat a megyei 1. o.-ban, akinek méltó ellenfelei ne lennénk. Amennyiben ezt nem teszik meg a vezetők, akkor ennek a gárdának megásták a sírját. Láthatjuk a nézőszám rohamos visszaesését. Hol van már az 550-600 fős nézőszám? Én azt mondtam májusban az ön- kormányzati vita után, amikor felmondtam, hogy soha többé nem segítek a bajok orvoslásában. Most azt mondom: szívesen segítek a megoldásában, ha erre megkérnek. Szabó József, volt istenmezejei sportvezető SZUPER­EXPRESSZ Ha 15 óráig feladja, másnap olvashatja A KDNP-ben MA sportcipő-, pizsama- és ingvásár! (59128) A MINI MONEY sínadrág, ano­rak, sí-tolldzseki, szabadidőruha, nadrágok bálát bont szombat-va­sárnap. Pásztorvölgy, Sólyom u. 6. * (59135) Az Autósuliban szgk.-vez. tani. indul 09.23.-án részletfizetéssel. Elek László Eger, Bródy u. 4. 436-1 17 (58696) Kosztümök, nadrágok, blúzok 20-50 %-os vására a Dominó­ban! Eger, Érsek 13. (59052) Olajtökmag-felvásárlás! T: 36/430-508 v. 06/20/9265-001 (59167) Ügyes alkalmi munkást keresek építkezéshez Egerben. T: 36/311-015 (59124) KÉZILABDA - Helyzetkép az NB II.-es női bajnokság 1999/2000. évi őszi nyitány előtt Előtérben a fiatalok a Topkemél és a Grassalkovichnál Alaposan megfiatalított játékosállo­mánnyal vág neki az NB //.-es női baj­nokság Északkeleti csoportjának a Top- ker-Füzesabonyi SC csapata. A hatéves NB I./B-s szereplés után a csoportba visszatérő együttes 14 fős keretében hat játékos 16 év alatti, de akár még ide so­rolható Kiss Edina is, aki 16,5 éves. Atkári Lajos edző „csikócsapatával” már július közepén elkezdte a munkát, ami heti 4 edzésből állt, majd követke­zett egy 8 napos tiszafüredi edzőtáboro­zás, zárásként négycsapatos tornával. A hajdúnánási Promt ’23 Hajdú-kupán az NB I./B-s ellenfelekkel szemben helyt­álltak Kóródiék csakúgy, mint az azóta lejátszott előkészületi mérkőzéseken, ahol a Salgótarján, a Jászberény, Heves és a Bocs csapatával találkoztak a füzes­abonyiak. A tavasszal még magasabb osztály­ban szerepelt együttesből Szabó Rita a Gyöngyösi Főiskolához igazolt, Farkas Fruzsina és Szalai Melinda családi okok miatt leállt, Oláh Katalin az Egyesült Ál­lamokba szándékozik távozni, míg Ha­vasi Adrienn főiskolára nyert felvételt. Továbbtanulás miatt a fiatalok közül Sziklaira, Veinerre és Kovács Kriszti­nára sem számíthat Atkári mester, aki az egykori NB /.-es Kisvárda otthonában vasárnap küldi pályára először csapatát. A szakvezető titokban győzelemben reménykedik, de a papírforma alapján leginkább a tisztes helytállás várható el a formálódó együttestől. A felkészülés alatt a munkához dicséretes hozzáállást mutató játékosok idei szereplését nem fenyegeti veszély, a helyi önkormány­zat, az A-Z Topker Kft. és a Bene Beátá­ért kapott átigazolási díj (az átlövő Mis­kolcról Bőcsre távozott, de a játékjoga az FSC birtokában volt) elegendőnek látszik a háttér megteremtéséhez. Hetente hat gyakorlás A megyei bajnokságban ugyan csupán a 4. helyen végzett, ám mégis az NB II.- ben indulhat a hatvani székhelyű Gras- salkovich Antal TE női csapata. Az Északi csoportba besorolást nyert együt­tes Királymajor néven az 1994/95-0% bajnoki évben még az NB I./B-ben sze­repelt, azonban később anyagiak hiá­nyában a budapesti II. és /. osztályban volt kénytelen játszani. Az előző évben már a Heves megyei pontvadászat ját­szott szerepet, az együttesnél nagy hangsúlyt helyeznek az utánpótlásra, amelynek köszönhetően most az NB II.- ben indulhatnak. Ennek magyarázata, hogy az 1-3. helyen végzett egyesületek egyike sem tudta vállalni ifjúsági csapat indítását. A Baán László és Udvari Erika által irányított együttes július 15. óta heti 6 alkalommal edzett, majd a szlovákiai Koralovóban vett részt egy tornán. A sűrű gyakorlásokra azért adott a lehető­ség, mert a 28 fős (ifjúságiakkal együtt) keret jelentős része Budapesten kollé­gista. A közös gyakorlásokat a főváros­ban tartják, ám a hazai mérkőzéseket a hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola tornatermében rendezik, ahol a népes számú nézőseregnek egyéb szórakoztató programokat is kínálnak a mérkőzések körítéseként. A jelenleg négy csapattal (NB II. fel­nőtt, ifjúsági, megyei ifjúsági, megyei serdülő) rendelkező Grassalkovich TE magánkézben van, és vállalkozói for­mában próbálja megteremteni a műkö­déshez szükséges anyagi fedezetet. Szombaton a Budakalász SC vendé­geként játszik a gárda, amelynek célki­tűzése a biztos bentmaradás, de titokban előkelő helyezésben bíznak. (bódi)

Next

/
Oldalképek
Tartalom