Heves Megyei Hírlap, 1999. október (10. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-06 / 233. szám

12. oldal SporTTüköR 1999. október 6., szerda A körcsarnok palánkja alatt az egriek (játékosaik világos trikóban) egyeduralkodók voltak fotó. pilisy elemér KOSÁRLABDA - Az NB II. 2. fordulójában Gyarmatosítottak az egriek Hész-Gépszolg - Balassagyarmat 87-54 (48-28) Férfi mérkőzés, Eger, körcsar­nok, 100 néző. V.: Pázsitka, Czókoly. GÉPSZOLG: KRÉTI 18/3, Vinczepap 8/6, Széphegyi 5/3, Papp T. 5/3, Ringer 4. Cs.: KAT AI 16, Varró 7, MOLNÁR J. 14/3, KOVÁCS GY. 10, Szabó B. Edzó': Irlanda Dezső. Az egriek első hazai mérkő­zésükön magukhoz ragadták a kezdeményezést, ami az ered­ményben is megmutatkozott. A szerény képességű ellenféllel szemben fokozatosan húztak el a gépszolgosok. A második já­tékrészben a fiatalok újbóli be­vetésével magabiztosan sze­rezte meg második győzelmét a hazai csapat. Irlanda Dezső: - Az első fél­időben szétziláltuk az ellenfél zónáját, majd szünet után az emberfogás ellen is jól játszot­tunk. Az egész csapat dicséretet érdemel. Első hely Zágrábból Villangó Roland, a Hevesi SE atlétája a magyar serdülőváloga­tott tagjaként, a Zágrábban rendezett Horvátország - Magyar- ország - Szlovénia atlétikai viadalon 660 cm-es eredménnyel az első helyen végzett. Villangó Rolandot édesapja, Villangó Ber- nát készítette fel a versenyre. CSELGÁNCS - Tízből négyen jó helyen Vona Dénes ipponokkal Országos rangversenyt rendez­tek Budapesten diák és serdülő korcsoportos cselgáncsozók ré­szére, amelyen az Egri Vasas edzői - Horváth Tamás és Za- kar Csaba - tíz tanítványukat léptettek tatamira. Közülük né­gyen értékes helyezést is sze­reztek. Kiemelkedőt Vona Dé­nes nyújtott, akinek három küzdelme volt, valamennyit ip- ponnal nyerte, s ezzel az első helyet is megszerezte. A tehet­séges serdülő akár a válogatott keretben is helyet kaphat, amennyiben az országos baj­nokságon hasonló teljesítményt nyújt. Hetényi Zoltán csak a ké­sőbbi elsőtől kapott ki, utána háromszor nyert, és bronz­éremmel tért haza. Az egriek eredményei. Diák- A, 45 kg: 3. Hetényi Zoltán. +60 kg: 3. Dege József. Diák- C, 42 kg: 4. Gál Szabolcs. Ser­dülő-A, 36 kg: 1. Vona Dénes. LABDARÚGÁS - NB ll.-es visszapillantó a 9. forduló mérkőzéseire Szabadost fejbe kólintotta a hír... Az elmúlt fordulóban (az ősszel már sokadszor) ismét szink­ronba került megyénk két NB II.-es labdarúgócsapata, saj­nálatos módon szenvedett egyaránt 4-1-es vereséget az FC Hatvan és az FC Eger-Tengely-Közmű. A hatvaniak fiaskó­ját egy sajátos sztrájk előzte meg, az egriek botlását egy el­hamarkodott és jogtalan játékvezetői döntés színesítette. Az FC Hatvan úgy szenvedett vereséget otthonában pénte­ken a Gyula együttesétől, hogy nyolc felnőtt játékos nem vál­lalta a meccset, így ifistákkal egészült ki a gárda. A sztrájko­lok indoka: nem kapják meg az útiköltségüket, az ígérgeté­sekből pedig elegük van. A nem hatvani lakosú fut­ballisták hirtelen leállásáról Szabados György vezetőedző Finnországban értesült, ahol a magyar 18 éves korosztályos csapat edzőjeként tartózko­dott, s csak szombaton este ért haza. Amikor telefonon elér­tük, így összegzett:- Fejbe kólintott a hír. Úgy gondolom, hogy ha itthon va­gyok, akkor ez a sajnálatos eset aligha fordul elő, mert ez nem megoldás a kialakult helyzetre. Több érintett játé­kos is kötődik a személyem­hez, én ajánlottam őket a Hat­vannak, de nem én egyeztem meg velük a nyáron. Ezzel együtt külön ne hibáztassunk senkit, sajnos, a klubok olyan kötelességeket vállalnak, amit aztán nem tudnak teljesíteni. Megpróbálom elősegíteni a helyzet megoldását, a játékot megtagadók közül már többen megkerestek - mondta egye­bek között a szakvezető még a hétfő délutáni edzés előtt. Béres László szakosztály­igazgatót kedden tudtuk meg­hallgatni.-Minden probléma elle­nére úgy gondolom, hogy igazi sportember másképpen jár el, mint tették többen pén­teken közvetlenül a meccs előtt. Még a gyulai futballisták is elítélőleg szóltak, akik így könnyen jutottak a három pont birtokába, pedig a komplett csapatunkat aligha győzték volna le. Akár velük, akár nél­külük folytatni akarjuk a baj­nokságot, az FC Hatvan nem szűnhet meg, már az utánpót­lása miatt sem. Egyébként vannak, akik azóta már más­képp gondolják cselekedetü­ket, és visszakoztak. Amit viszont általánosan tapasztalhatunk: a magyar futball morálisan teljesen zül­lött állapotba került. Addig, amíg felülről megfelelő intéz­kedéseket nem hoznak, a mi­énkhez hasonló esetek napi­renden lesznek - vonta le a ta­nulságokat a sportvezető, aki tovább fáradozik a feltételek megteremtésén. U. M. Molnár kiállítása nem volt jogos Az egriek monori vendégjáté­kán kevesen számítottak sú­lyos vereségre. Az NB III. -ból csoportmásodikként feljutó hazaiaknál alig találtak a mér­kőzés lejátszására alkalmas labdát, hangosbemondón ke­resztül kerestek autópumpát, hogy levegőt préseljenek a já­tékszerbe. A kézzel működte­tett eredményjelzőnél a ven­dégek egyes számtábláját a meccs előtt leejtette a keze­lője. „Hagyd lenn, úgysem lesz rá szükség” - viccelődtek az optimista hazai szurkolók. Nagyot tévedtek, hiszen Montvai már az első percben vezetést szerzett az egrieknek. A gól előtt Hajmási egy védő­vel ütközött, később emiatt cserére is kényszerült. A gól megfogta ugyan a hazaiakat, Mártonék mintegy negyed­óráig uralták a játékot, de a lé­lektani előnyt nem tudták iga­zából kihasználni. Koltainak a 16-os sarkáról elvégzett pará­dés szabadrúgásánál a szél is becsapta Molnár kapust, a labda a kapufáról vágódott a hálóba. A második félidő ele­jén Montvai egyenlíthetett volna, a kimaradt helyzet után a középpályán feljavuló mo- noriak nagy fölénybe kerültek. Molnár kiállítása teljesen jogtalan volt. A jól bíráskodó Strehó elhamarkodottan mu­tatta fel a piros lapot a 76-oson kívülre futó kapusnak, akit közelről fejen talált a labda. A vérző ajkú hálóőr hiába bi­zonygatta vétlenségét, s lát­szott arcán a labda foltja, a rosszul helyezkedő sípmester a csattanást kezezésnek vélte. Az emberelőnyt szabadrú­gásból és //-esből váltották gólokra a hazaiak. A büntető­nél Varga esetében megke­gyelmezett a sípmester, aki „csak” sárga lapot mutatott a kapusnak. A monoriak egyéb­ként saját közönségük előtt 1998 júniusa óta veretlenek, játékosállományuk jobbnak tűnt a vendégekénél. Dr. Nyerges József, az FC Eger elnöke: - Jól kezdtünk, az elején úgy tűnt, jobbak va­gyunk a hazaiaknál, a második félidőre azonban teljesen szét­esett a játékunk. A hazaiak egy­értelműen fölénk kerekedtek. (bajzát) Meddig még a hülyítés? Annak ellenére, hogy az 1999-2000. évi labdarúgó-baj­nokságot megelőző időszakban NB-s vonalon 33 (!) klub nem vállalta azon a szinten versenyezni, mint amilyennek az 1998-99. évi küzdelmek végeredménye alapján minő­sült, tovább tart az a tendencia, ami a magyar bajnoki rendszer túlméretezettségét igazolja. Az elmúlt napokban Siófokon volt sztrájk a pénzhiány okán, jelen pillanatban Szegeden és Hatvanban áll a „bál”. Számos fórumon elhangzott, s nincs benne vita: a ma­gyar gazdaság nem tud megnyugtató anyagi hátteret bizto­sítani a mostani bajnoki rendszerhez, ezért drasztikus szű­kítés indokolt. Ezzel szemben a Laczkó-féle MLSZ-elnök- ség a tovább-bővítéssel csak növelte a problémákat, dúsí­totta a bajok forrását, s ez most bőven zubog. Nem először fejtette ki véleményét Barcs Sándor, az MLSZ hajdani elnöke arról (a mostani elnökválasztás előtt a tv-ben szólt), hogy mi az elsődleges kötelessége a min­denkori szövetségnek. Nevezetesen: a klubok csapatainak versenyeztetése. Ha a testület látja (vagy nem látja?) a ma­gyar valóságot, akkor miért késlekedik a reformmal? Bár ez az elnökség még csak a kezdetén tart a munkának, félő, hogy nem mozdul majd pozitív irányba ezen a téren. Dr. Bozóky azzal igyekezett megnyerni a küldötteket (akik sza­vaztak), hogy az NB-s bajnoki rendszer alapvetően nem változik! A labdarúgásból élőknek ugyanis ez anyagilag vonzó, így még a botrányokat is vállalják, de nem szűkíte­nek. Húzzák az időt a húsosfazék körül, amiben egyre több az ehetetlen cafat. Közben a tömegek türelme egyre inkább fogytán, nem beszélve a pénzről, amit az önkormányzatoktól is kunye- rálnak, holott fontosabbra (igen, fontosabbra!) sem telik. Akik szeretnének békésebb és jobb labdarúgást látni e ha­zában, megunták már a hülyítést, a mellébeszélést, az ámí­tást és a kábítást. Különös, de eddig nem akadt olyan MLSZ-elnök, aki (okosan) meg akart volna „üdvözölni” a sportág élén. Na, talán majd dr. Bozóky... (fb) RÖPLABDA - Interliga Cél: a dobogó Tegnap délután is voltak né­zői az EGUT RC-Eger női röplabdacsapata edzésének. A leghűségesebb szurkolók is készültek a maguk módján kedvenceik mai Interliga- mérkőzésébe, amely 17 óra­kor kezdődik az egri kör­csarnokban, az ellenfél pedig a BSE-FCSM együttese lesz. A klub vezetői ugyancsak néz­ték a gyakorlást, a végén Liget­vári Ferenc elnök meg is je­gyezte: -A bajnoki célkitűzés egyértelműen az aranyérem, hi­szen az erőviszonyok szerint az ezüst már most kiadható. Az Interligát illetően Ko­sziba István fogalmazta meg a célt, ami a bronzéremnél nem lehet kevesebb. A szakvezető a vasárnapi Extraliga visszavá­gójának tekinti a mai mérkő­zést: -Az említett meccsen az első szettet simán nyertük, az­tán ritmust váltott a BSE, amire csak nehezen tudtunk vála­szolni, ezért lett ötjátszmás a ta­lálkozó. Remélhetőleg ma az utolsó szett szerint folytatja a csapat - igyekezett megnyugta­tóan szólni Kosziba István. Nem folytatja viszont Eger­ben Csesznokova, ő ma eluta­zik, hiszen az ára és a játéktu­dása nincs arányban. Tiltakoznak a játékvezetők A Helasz Játékvezető Bizott­sága a következő levelet jut­tatta el szerkesztőségünkbe, amit változtatás nélkül köz­lünk. A Heves Megyei Labdarúgó Szövetség Játékvezető Bizottsá­gának elnöksége sajnos az új­ságon keresztül értesült a No- vaj - Energia SC Gyöngyös megyei I. osztályú mérkőzés kapcsán meghozott fegyelmi határozatól. A megye közvéle­ménye, bizottságunk és a játék­vezetők felháborodva vettek tu­domást a döntésről. Nagyon sok csapat csatlakozik hozzánk, és egyben elítéli, hogy egy ej­nye-bej nye büntetéssel leren­dezte a fegyelmi bizottság ezt az igen komoly fegyelmi vétséget. Elnökségünk a következő ha­tározatot hozta az ügyben: 1999. október 8-tól Heves me­gyei játékvezetőt mindaddig nem biztosítunk Novaj csapatá­nak hazai mérkőzéseire, amíg megfelelő határozat nem szüle­tik. Ez a döntés a játékvezetők és a csapatok védelmének érde­kében született, mert sajnos az utóbbi időben megyénkben el­szaporodtak a játékvezetők el­len tettlegességig fajuló esetek. Játékvezető Bizottság elnöksége MILKMEN Kft.' TEJTERMÉK NAGYKERESKEDELEM 3032 Apc, Jobbágyi út 1. Tel.: 37/385-609, 385-610, 385-652 SZÍJPERE Ha 15 óráig feladja Kékfrankos szőlőt vásá­rolnék az Eged-hegy alól, a Felső-Galagonyás-dűlő- ből azonnali fizetéssel! Te­lefon: 06/20-944-4745 (60904) IXPRESSZ másnap olvashatja Thompson, Aiwa, LG tv, video, hifi 10 % kedvez­mény, kamatmentes hitel. Megahertz Eger, Csiky 15. Telefon: 314-856 (59524) A 40. héttől megújul a góltotó Megújul és önálló kombinációs játékká válik a góltotó. A lab­darúgást és a sportfogadást egyaránt kedvelők október 4- étől, azaz a 40. játékhéttel kez­dődően már nemcsak a totófo­gadással együtt, hanem attól függetlenül is játszhatnak gól­totót. A totóműsor 14 találkozója közül a játékosok tetszés sze­rint kiválasztott 6 mérkőzésen az egyes csapatok által elért gó­lok számának megtippelésére vállalkozhatnak. Az új góltotó­ban három nyerőosztály lesz, a 6, az 5 és a 4 találatra fizetnek nyereményt. Az új góltotó azonban nemcsak a választható mérkőzésekkel és e mérkőzé­sek megnövelt számával tér el elődjétől. Egy-egy csapat lőtt góljainak számát is könnyebb lesz megtippelni, mert az eddig hatféle eredmény (0, 1, 2, 3, 4- nél több gól) helyett négyre (0, 1, 2 és 2-nél több) szűkül a vá­laszték. További újítás, hogy a mini­mális tét 50 Ft. Olcsóbb tehát, mint a régi góltotó, s ezen ösz- szegért valamelyik csapatra már két tippet adhat meg a fo­gadó. Vagyis már a legkisebb tétért is kombinációsán lehet majd játszani. A részvételi díj könnyen kiszámítható, nem kell mást tenni, mint a megjátszott esélyek számát összeszorozni. A góltotóval kapcsolatos egyéb információk (például a mérkőzéstörléssel kapcsolatos tudnivalók, vagy a nyeremény- alap felosztása) a lottózókban kifüggesztett tájékoztatókból és a góltotó ugyanott hozzáférhető részvételi szabályzatából rész­letesen megismerhetők. Egy hír: egy mondat JT. Nagy Miklós, a Játékveze­tői Testület elnöke 62-41 arányban nyert Vágner Lász­lóval, az MLSZ játékvezetői ad hoc bizottsága elnökével szemben kedden a Népsta­dion toronyépületében tartott /T-elnökválasztáson, s ame­lyen az országos keret tagjai döntöttek arról, hogy ki irá­nyítsa Magyarországon a já­tékvezetést. KÉT VÁLLON. Szegeden újabb klubot fenyeget a meg­szűnés veszélye. Kocsis Fe­renc, a Szegedi Birkózó Egy­let edzője közölte, hogy az athéni vb-n olimpiai kvótát szerző Deák Bárdos Mihály­nak és Majoros Istvánnak nem tudja kifizetni az október 6-án esedékes bérét. A volt olimpiai bajnok edző két hó­napja járja Szegeden a cége­ket, s pénz helyett csak ígére­teket kap. DÖNTŐ. A japán szervezők szerint több mint 160 ország­ban láthatják majd a futball- szurkolók a televíziós közve­títés jóvoltából az Interkonti­nentális Kupa ez évi döntőjét, amelyen a brazil Palmeiras és az angol Manchester United játszik november 30-án a to­kiói Sendagaja-stadionban. VIERI.* Christian Vierit, az Intemazionale válogatott tá­madóját választotta a ’98/99- es idény legjobbjának az Olasz Labdarúgók Szövet­sége. Az edzők között a baj­nok Milan trénere, Alberto Zaccheroni kapta a legtöbb voksot, míg a legjobb csapat­nak a Laziót választották.

Next

/
Oldalképek
Tartalom