Heves Megyei Hírlap, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-23 / 222. szám

1999. szeptember 23., csütörtök SporTTüköR 11. oldal Az első számú MLSZ-elnökjelölt Dr. Bozóky Imrét a profik és az amatőrök is szívesen látnák Negyvenhat éves ügyvéd, Izsákon él, a Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövet­ség elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. Tizenhat évig futballozott, 10 éve játékvezető, ebből 5 évig volt FIFA- partbíró. Közreműködött az 1996. évi Európa-bajnokságon, az 1997. évi Baj­nokok Ligája-döntőn, 1998. február 21- től december 5-ig pedig az MLSZ elnök­ségének tagjaként (is) dolgozott. Nem mellékesen ő vezette az egri stadionban rendezett Színészválogatott - Újságíró- válogatott rangadót. Mindez azonban kevésbé lenne érdekes, ha nem tudnánk, hogy dr. Bozóky Imre - mert róla van szó - lesz a profik és az amatőrök első számú elnökjelöltje az MLSZ szeptem­ber 25-i közgyűlésén. Az esélyei?- Úgy gondolom, van esélyem az elnöki tisztségre, mert ha nem így lenne, el sem indultam volna - adta válaszul dr. Bozóky, akivel a SZÚR-1 követően beszélgettünk.- Korteskedik megválasztása érdeké­ben?-Szerveztem egy megbeszélést a Du­nán- és Tiszántúlon is, ahol ismertettem el­képzeléseimet, és tájékozódtam a helyzet­ről. Az idő bebizonyította, hogy ami eddig volt, az nem működőképes, így a változta­tás elkerülhetetlen. Ennek érdekében teszek most lépéseket.- Konkrétan melyek ezek?- Más szemléletet és szellemiséget tar­tok szükségesnek meghonosítani. Csak tiszta és átlátható viszonyok mellett kép­zelhető el a szponzorálás, az, hogy pénz áramoljon a labdarúgásba. Ez a válság megszüntetésének egyik szükséges felté­tele.- Programja milyen egyéb részeket tar­talmaz még ?- A szövetség napi fizetési gondokkal küzd, sőt kétséges az is, hogy miből sikerül az MLSZ apparátusának bérét kifizetni a következő hónapban. Haladéktalanul szük­séges leltárt készíteni az adósságállomány­ról, melynek tartalmaznia kell a hitelezők felsorolását, és hogy kinek milyen összeg­gel tartozik az MLSZ. Át kell tekinteni az összes olyan szerződést, amely kötelezett­séget tartalmaz a szövetség részéről. Szük­séges egy konszolidációs program összeál­lítása is, és alapvető célkitűzés kell legyen, hogy olyan szövetség irányítsa a magyar labdarúgást, amely a csapatokért, a megyei szövetségekért és a további, a labdarúgás­ban ténykedő szervezetekért van, nem pe­dig fordítva. A labdarúgó-szakemberek képzésében áttörést jelentett az UEFA- rendszerű edzőképzés megvalósítása. A megkezdett törekvéseket támogatni kell és tökéletesíteni. Tenni kellene azért, hogy Magyarországon a Kelet-európai Edző­képző Központ létrejöjjön az ÜEFA és a FIFA támogatásával. Szorgalmazni szük­séges, hogy az utánpótlás-nevelésre szánt anyagi források összeadódjanak. Az irányí­tás centralizált legyen, és kiépüljön az a struktúra, amely záloga a program végre­hajtásának.- Az előző elnök, Kovács Attila és az ISM között meglehetősen problémás volt a kap­csolat, aminek a sportág látta kárát. Ön az állami szerepvállalást mennyire tartja szükségesnek?- Nincs finanszírozási rend, sőt a pénzek vándorlása körül egyenesen káosz, erkölcsi csőd alakult ki. Eladósodtak a felszámolás szélén álló gazdasági társaságok, vannak - tisztelet a kivételnek -, amelyek helyzete tovább nem tartható fenn, ezért sürgős megoldást kell keresni. Leszögezendő az is, hogy a magyar labdarúgás pénzügyi alapjainak kialakítása állami segítség nél­kül nem oldható meg. Nem nélkülözhető, hogy az MLSZ mindenkori vezetése párbe­szédet folytasson a labdarúgás érdekében a kormánnyal, a sportirányítással. Különösen egy olyan megismételhetetlen helyzetben, amikor a kormány teljesen nyitott a labda­rúgás támogatására és felkarolására.- Már szinte szokássá vált, ha az elnök személye megváltozik, új szövetségi kapi­tány is kerül a válogatott élére. Önnek ki a jelöltje?- Jelöltem nincs, mert egyrészt ez súlyos milliókba kerülne, más oldalról pedig nem is tartom indokoltnak a kapitánycserét.- És azt indokolja-e valami, hogy 18 csapat játsszon a csak nevében profi Nem­zeti Bajnokságban?- A csapatok száma sok, mindenképpen szűkítést követel a helyzet, hiszen jóval több a játékos, mint amennyire szükség lenne. Ä következő évi versenykiírásban ezt feltétlenül szem előtt kell tartani.- A profik és az amatőrök viszonya sem éppen felhőtlen.- Mesterségesen felfújtnak érzem az el­lentétet. Mások az érdekek, és ez tisztázást igényel. Az MLSZ hatályos Alapszabálya idejétmúlt, ezért szükséges annak teljes át­dolgozása. A legalapvetőbb változtatás az, hogy az Alapszabály szerves részévé kell tenni az amatőr és a profi labdarúgást irá­nyító szervezetet, lehet amatőr és profi al- szövetség, amatőr és profi szövetség, tago­zat, vagy más megnevezés is. Az, hogy ez az Alapszabályban rögzítésre kerül, lehető­séget ad a labdarúgás két szférájának szét­választására, és arra, hogy mindkét szerve­zet létrejöjjön, és megalkothassa a saját működésére vonatkozó alapvető szabályza­tokat.- Szőkébb berkein belül: a játékvezetés terén is lenne mit javítani.-Az előző elnökség egyik legnagyobb tévedése az volt, amikor a jól működő és az egész világon elismert Játékvezetői Testü­let hatáskörét elvonta, és szinte megfosz­totta attól, amiért létrejött. A létrehozott ad hoc bizottság nem tudta feladatát olyan színvonalon ellátni, mint a JT, és egyben az egységesnek nevezhető játékvezetői kart több táborra szakította. Nagyon fontos a vi­szonylagos egység visszaállítása, és az, hogy olyan vezetés irányítsa a játékvezetői kart, melyet a játékvezetők mind szakmai, mind emberi kvalitásuk miatt elfogadnak. Vissza kell nyerni a magyar játékvezetők korábbi években megszerzett külföldi megbecsülését is.- Felhasználná-e riválisai programjából az önnek tetsző részleteket?- Mindenkitől minden olyan gondolatot, elképzelést átvennék, ami előre viszi a ma­gyar labdarúgást, és lehetőséget teremt arra, hogy kikerüljünk a válságból. Szemé­lyektől függetlenül csak az számítana, hogy melyik ötlet hasznosítható.-Megválasztása esetén össze tudná-e egyeztetni ügyvédi munkáját, a megyei el- nökösködést, és az MLSZ-elnöki tisztet?- Nem hiszem, hogy ezt így lehetne csi­nálni. Ezért lemondanék a megyei elnöki posztról, ügyvédként viszont tovább dol­gozhatnék, tudva azt, hogy az elején a hét napból nyolcat kellene az MLSZ ügyeivel foglalkozni, és már huszonhatodikán lenne teendőm bőven.- Csalódott lenne, ha más lesz a befutó?- Nagyon nem élem magam bele a hely­zetbe, ezért azt mondom: a magyar labda­rúgást más módon is lehet szolgálni. Bódi Csaba Deák! a dobogón - A Statisztika országos pontszerző asztalitenisz ranglistaversenyén az Egri Áfész SC-ből az újonc lányoknál Deáki Dóra (balról) remek versenyzéssel a dobogó harmadik fokára állhatott fel, amire a szakosztály történetében még nem volt példa, ebben a korcsoportban. Csicsó Edina (jobbról) és Juszkó Zsófia is a legjobb 16 közé verekedte magát. A két edző, Balogh Béla és Ágoston Dé­nes munkája lassan kezd beérni, ugyanis a vidéki szakosztá­lyok közül csak az Áfésznek van három főtáblás újonca. BASEBALL-II. Liga, rájátszás Az őszi legjobb játékkal... Egri Csillagok - Bősárkány 6-10 II. liga, rájátszás, Eger, Egri Csillagok: Szabó G. 1, Túróczi, Gyurkó, Rendek, Sűrű 1, Godó 2, Szabó T. 1, Klemm 1, Bóta. Játékos-edző: Szabó Gábor. Először találkozott egymással a bősárkányi és az egri csapat bajnoki mérkőzésen. Jól kezdtek a hazaiak, az I. inningben j-0-ra, a 2.-ban 4-2-re vezettek. Élve­zetes küzdelemben mindkét együttes remekül védekezett. Az 5. inningben 6—4-re fordítottak a vendégek, de a Csillagok nem adták fel, bravúrokat is bemutatva 6-6-ra egyenlítettek. A baseballban nincs döntetlen, így következett a Ijosszabbítás, amelyben 4 pontot szerzett a Bősárkány, amire az Egernek már nem volt válasza. Szombaton lehet javítani, amikor is a Vác lá­togat az Északi sporttelepre. Szabó Gábor: - Az ősz legjobb teljesítményét produkáltuk, dicséretesen küzdöttünk, kár, hogy a végére elfogyott az erőnk. VÍZILABDA Megerőltetés nélkül Könnyű győzelemmel foly­tatta szereplését a magyar vízilabda-válogatott a mel- bourne-i nemzetközi tornán. A házigazdák után a jugo- szlávok sem jelentettek aka­dályt Kásásék számára. Magyarország - Jugo­szlávia 8-3 (3-0, 3-0, 1-1, 1-2). G.: Kiss G., Vincze 2- 2, Varga, Kásás, Vári, Mol­nár 1-1. Bőgős Tímea a legjobb feladó Második helyen végzett az Izsákon megrendezett röp­labda országos utánpótlástor­nán az egri Szent-Györgyi Ál­talános Iskola leánycsapata. Végeredmény, III. korcso­port: 1. Kecskemét RC, 2. Eger Szent-Györgyi Isk., 3. Nyíregyháza Hunyadi Isk., 4. Nyíregyháza, Bem Isk. Vajda Tibomé edző mini korosztályból előrelépő, nagy pályán bemutatkozó együtte­sében őrsi Anna, Simkó Dalma, Pintér Virág, Bőgős Tímea, Homolya Kinga, Ko­vács Magdi, Szamosvölgyi Dóra szerepelt. Bőgős Tímea a legjobb feladónak járó kü- löndíjban részesült. Teremlabdarúgás a 2004-es olimpián? Peter Velappan, az Ázsiai Labdarúgó Szövetség főtit­kára szerint esély van arra, hogy a terem labdarúgás fel­kerüljön a 2004-es olimpia műsorára. A FIFA nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a női foci után a teremfoci is olimpiai sportág legyen. Tenisz a Turizmus-kupáért Az Északkelet-magyarországi Regionális Idegenforgalmi Bi­zottság, az IBUSZ Rt. Egri Utazási Irodája és az EVTK szomba­ton és vasárnap az egri érsekkerti pályákon rendezi meg a Tu­rizmus-kupa női férfi teniszversenyt. Az idegenforgalommal foglalkozó szakemberek részére kiírt viadalra pénteken 12 óráig Csehné Soós Juditnál (36/312-652) lehet jelentkezni, de szom­baton 9 óráig a verseny helyszínén is elfogadnak nevezéseket. A férfi egyéniben 40 év alatt és 40 év feletti kategóriában, férfi párosban és női egyéniben lehet nevezni. A szervezők mintegy 80-90 résztvevőre számítanak. Eger Ünnepe keretében Barokk futóparádé Az Eger Ünnepe rendezvényso­rozat keretében vasárnap ren­dezik meg Egerben a Barokk futóparádét. Az Egri Testedző Club szervezésében 10.30-kor mozsárágyú-lövésre indítják a versenyt, amelyen három kate­góriában (félmaraton 21 km, minimaraton 7 km, lufifutás 1500 m) lehet nevezni. Az út­vonal a város legszebb részeit érinti. Amint azt dr. Nagy Ár­pád versenyigazgató elmondta, az előzetes jelentkezések alap­ján rekordszámú, mintegy 8- 900 fő részvételére számítanak. Csábítóak a pénzdíjak, a leg­jobban szereplő általános isko­lák között 100.000 forint jutal­mat osztanak ki, míg a középis­kolások Rucanor futóversenyé­ben szintén százezer forintos sportszerjutalmat kap a legjob­ban mozgósító és futó iskola. A csapatvezetők is pénzdíjban (8000, 5000, 3000 forint) ré­szesülnek, minden táv első 50 befutója emblémázott pólót kap ajándékba. TOTÓ-TIPPEK a 38. HÉTRE 1. Bremen(5.)-Ulm(16.) 1,2 •pp 2. Dortmund (3.) - Eintracht Frankfurt (7.) 1 SZŐLŐTERMELŐK 3. Rostock (15.) -1860 München (13.) 1,2 FIGYELEM! 4. Unterhaching (12.)- Hertha BSC (11.) 2 A markazi „Mátravölgye” 5. Duisburg (18.) - Schalke 04 (8.) 1 X2 Szövetkezet szőlőfelvásárlást 6. Bielefeld(10.)-Freiburg(6.) 1 hirdet az alábbi fajtákra: 7. Leverkusen (1.) - Kaiserslautern (14.) 1,X OLASZRIZLING 32 Ft/kg RAJNAI RIZLING 32 Ff/kg KÉKFRANKOS 54 Ft/kg 8. Udinese (9.) - Fiorentina (2.) X 9. Reggina (7.) - Piacenza (15.) 1 Mustfok alsó határa 16.1 10. Lecce (14.) - Juventus (3.) 2 Fizetés: egy összegben az 11. Parma(16.)-Lazio(4.) 1,X átvételt követő 48 órán belül. 12. Torino (10.) - Internazionale (1.) 2 Jelentkezni a szövetkezet központjában lehet, 13. Verona(11.)-Bari(12.) 1 személyesen vagy telefonon a 37/363-628 14. Wimbledon (16.) - Tottenham (9.) 1 vagy 37/363-617-es számon. (59611) CHRISAL Német tulajdonú cég megbí­zásából Ipari tisztítószerek forgalmazásához megyei 1ELŐKET rag területéről, ink legalább végzettséggel, saját autóval és jó kommunikációs képességgel rejtdeJK«zik. Munkatársainkat képáesst ningekkel, tökéletes szervezés­sel segitjijlL Kiemelkedő telje­sítmény esetén szolgálati gép­kocsit és karrierfcbiztosítunk. \ \ \ Fényképpel ellátott önéletraj­zokat 1999, október lÚ-jg a következő círbrp várjuk: I Mátrix Marketing Kft. 8800 Nagykanizsa. Platán sor 10/B. HEVES^fflRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, LŐRINCI, PÉTERVÁSArA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA az Axel Springer-Magyarország Kft. lapja. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Felelős kiadó: KISS SÁNDOR, az AS-M Kft. Heves megyei irodavezetője. Felelős szerkesztő: STANGA ISTVÁN Vezető szerkesztő: DR. SZALAY ZOLTÁN. Lapszerkesztők: HAVAS ANDRÁS, SZILVÁS ISTVÁN Szerkesztőség: Eger, Barkóczy u. 7. sz. 3301 (Pf.23.). Telefonközpont: 36/413-644, szerkesztőségi telefax: 36/413-145 Hirdetési telefon: 36/410-680, telefax: 36/412-333 E-Mail cím: hmhirlap@mail.agria.hu Az előfizetők részére terjeszti ügynökségei révén az AS-M Kft. Heves Megyei Irodája. Árusításban terjeszti az ÉSZAKHÍR RT. 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 2. Telefon: 06-46/329-300. Előfizethető közvetlenül a Heves Megyei Hírlap kiadójánál 3300 Eger, Barkóczy u. 7. (Telefon: 36/413-644, fax: 36/413-145), a gyöngyösi (3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 6., tel/fax: 37/311 -697, tel: 37/301 -564), a hatvani (3000 Hatvan, Kossuth tér 23., tel/fax: 37/341 -051) fiókszerkesztőségben és a Hírlap ügynökségeinél, postautalványon és átutalással a következő pénzforgalmi jelzőszámra: OKHB RT. 10403507-35010708-70070000, valamint megrendelhető a kiadónál. Előfizetési díj egy hónapra 695 Ft, negyedévre 2085 Ft, fél évre 4170 Ft egy évre 8340 Ft. Az árus példányok ára: 39 Ft. Az előfizetéssel kapcsolatos észrevételeket a területileg illetékes ügynökségekhez munkanapon 8 órától 16 óráig távbeszélőn és a Heves Megyei Hírlap kiadójához a 36/412-646 távbeszélőszámon 8-16 óra között kérjük bejelenteni, illetőleg levélben megküldeni. Előállítja az Egri Nyomda Kft. Eger, Vincellériskola u. 3. sz. Felelős vezető: Kopka László HU ISSN 0865-9109 Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon résztvevők ál­tal megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Axel Sprin­ger-Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses meg­rendelését teljesítsük, akcióira, kiadványaira, szolgáltatásaira felhívjuk figyelmüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom