Heves Megyei Népújság, 1990. március (41. évfolyam, 51-76. szám)

1990-03-14 / 63. szám

NÉPÚJSÁG, 1990. március 14., szerda 2. TÁRSADALOMPOLITIKA — SPORT Kiváló és érdemes művészek A Minisztertanács a kultúra fejlesztése terén szerzett kimagasló érdemei elismeréséül, március 15-e alkalmából kiváló és érdemes művész kitünte­téseket adományozott. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIVÁLÓ MŰVÉSZE KITÜNTETÉST KAPTA: Babarczy László, a kaposvári Csiky Gergely Színház Jászai Mari-díjas igaz­gató-főrendezője, a Magyar Köztársa­ság érdemes művésze; Bcnde Zsolt, a Magyar Állami Ope­raház Liszt Ferenc-díjas magánénekese, a Magyar Köztársaság érdemes művé­sze; Bíró Miklós, a Magyar Televízió Ba­lázs Béla-dijas főoperatőre, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Csernus Tibor Munkácsy Mihály-dí- jás festőművész; Deim Pál Munkácsy Mihály-dijas festőművész; Fehér Miklós, a Vígszínház Jászai Mari-díjas díszlettervezője, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Gyarmathy Lívia, a Magyar Film­gyártó Vállalat SZOT- és Balázs Béla- dijas filmrendezője, a Magyar Köztársa­ság érdemes művésze; Hemző Károly Balázs Béla-dijas fo­tóművész, a Magyar Köztársaság érde­mes művésze; Horváth Ádám, a Magyar Televízió SZOT-, Balázs Béla- és Erkel Ferenc- díjas főrendezője, a Magyar Köztársa­ság érdemes művésze; Jakovits József szobrászművész; Jovánovics György szobrászművész; Kende János, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas operatőre, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Király József Munkácsy Mihály-dí- jas belsőépítész, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Kocsis Zoltán Kossuth- és Liszt Fe- renc-dijas zongoraművész, a Liszt Fe­renc Zeneművészeti Főiskola egyetemi docense, a Magyar Köztársaság érde­mes művésze; Koós Olga, a szolnoki Szigligeti Szín­ház Jászai Mari-díjas színművésze, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Kozák András, a Thália Színház Jászai Mari-díjas színművésze, a Ma­gyar Köztársaság érdemes művésze; Lengyel György, a Pécsi Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas igazgatója, a Színház- és Filmművészeti Főiskola egyetemi tanára, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Marton László, a Vígszínház Jászai Mari-díjas igazgató-főreifdezője, a Ma­gyar Köztársaság érdemes művésze; Molnár Piroska, a kaposvári Csiky Gergely Színház Jászai Mari-díjas szín­művésze, a Magyar Köztársaság érde­mes művésze; Orosz János Munkácsy Mihály-dijas festőművész, a Magyar Köztársaság ér­demes művésze; Pongor Ildikó, a Magyar Állami Operaház Kossuth- és Liszt Ferenc-dí­jas magántáncosa, a Magyar Köztársa­ság érdemes művésze; Ránki Dezső Kossuth- és Liszt Fe­renc-díjas zongoraművész, a Liszt Fe­renc Zeneművészeti Főiskola egyetemi docense, a Magyar Köztársaság érde­mes művésze; Reisenbüchler Sándor, a Pannónia Film Vállalat Balázs Béla-díjas animá­ciós filmrendezője, a Magyar Köztársa­ság érdemes művésze; Soproni József Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművé­szeti Főiskola rektora, a Magyar Köz­társaság érdemes művésze; Tokody Ilona, a Magyar Állami Operaház Kossuth- és Liszt Ferenc-dí­jas magánénekese, a Magyar Köztársa­ság érdemes művésze; Tréfás György, a debreceni Csokonai Színház SZOT- és Liszt Ferenc-díjas magánénekese, a Magyar Köztársaság érdemes művésze; Zelenák Crescencia Munkácsy Mi- hály-díjas grafikusművész, a Magyar Képzőművészeti Főiskola egyetemi ta­nára, a Magyar Köztársaság érdemes művésze. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉRDEMES MŰVÉSZE KITÜNTETÉST KAPTA: Bárány Frigyes, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Jászai Mari-díjas színművésze; Bozóky István nyugalmazott szí­nész-rendező; Böszörményi Géza, a Magyar Film­gyártó Vállalat SZOT- és Balázs Béla- díjas filmrendezője; Cs. Kovács László szobrászművész; Devich János Liszt Ferenc-díjas szó­lista, a Kodály Vonósnégyes tagja; Egervári Klára, a zalaegerszegi He­vesi Sándor Színház színművésze­Éichncr Tibor, a Magyar Állami Operaház magántáncosa; Ernyei Sándor Munkácsy Mihály-dí- jas grafikusművész; Faivay Attila szólista, a Kodály Vo­nósnégyes vezetője; Fias Gábor Liszt Ferenc-díjas hege­dűművész, a Kodály Vonósnégyes tag­ja; Gauhek Júlia Munkácsy Mihály-dí­jas belsőépítész; Gothár Péter, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas rendezője; Gulyás Gyula szobrászművész; Hágai Katalin, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas magántán­cosa; Horling Róbert Balázs Béla-díjas fo­tóművész, a Magyar Távirati Iroda fő­szerkesztő-helyettese; Horváth Jenő rendező; Horváth Z. Gergely, a Magyar Tele­vízió Balázs Béla-díjas rendezője; Jene} Zoltán Erkel Ferenc-díjas ze­neszerző; Kardos Ferenc, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas rendezője; Kardos Sándor, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas operatőre; Kemenes Fanny, a Fővárosi Operett- szíriház jelmeztervezője; Kútvölgyi Erzsébet, a Vígszínház Já­szai Mari-díjas színművésze; Lendvay Ilona, a Magyar Divat Inté­zet ruhatervezője; Lukács Sándor, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművésze; Macskássy Katalin, a Pannónia Film Vállalat Balázs Béla-díjas rajzfilmren­dezője; Major János grafikusművész; Merényi Zsuzsa, az Állami Balett In­tézet vezető tanára; Mészöly Katalin, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas magán­énekese; Mihálvfi Sándor, a Magyar Televízió Balázs Béla-díjas rendezője; Németh József, a Szegedi Nemzeti Színház Liszt Ferenc-díjas magánéne­kese; Presser Gábor Erkel Ferenc-díjas ze­neszerző, előadóművész; Simon Zoltán nyugalmazott zenei vezető; Szabados Árpád Munkácsy Mihály- dijas festő- és grafikusművész, a Ma­gyar Képzőművészeti Főiskola tanszék- vezető egyetemi docense; Szabó Tamás Liszt Ferenc-díjas szó­lista, a Kodály Vonósnégyes tagja; dr. Székely György színháztörté­nész; Szilvitzky Margit Munkácsy Mihály- dijas iparművész, a Magyar Iparművé­szeti Főiskola egyetemi docense; Tímár Sándor állami díjas, a Magyar Állami Népi Együttes SZOT- és Erkel Ferenc-díjas művészeti vezetője; Vas János, a Magyar Szinkron és Vi­deo Vállalat Balázs Béla-díjas szinkron­rendezője; Veres Lajos Munkácsy Mihály-dijas ipari formatervező. (MTI) Párthírek Március 18-án Egerben, a városi ta­nács nagytermében délelőtt 10 órakor választási nagygyűlést tart a Független Kisgazdapárt. Előadó Dragon Pál or­szágos főtitkár-helyettes, és dr. Bánhidy Péter Heves megye 1-es sz. választóke­rületének képviselőjelöltje. * A Magyar Szocialista Párt egri, lajos- városi közösségi házában kedvezmé­nyes gyermekpulóver-vásárra kerül sor március 16-án és 17-én, pénteken és szombaton 9-12 óráig. * Kármán Csaba Heves megye 3-as számú választókerületének független képviselőjelöltje az alábbi helyeken és időpontokban tart választói gyűlést: március 14. 18 óra, Gyöngyöshalász, művelődési ház, március 19.18 óra, At- kár, óvoda, március 20.18 óra, Nagyré- de, művelődési ház és március 22-én 18 óra, Gyöngyös, Volán Művelődési Ház. * A Kereszténydemokrata Néppárt képviselőjelöltje, dr.. Chikán Zoltán március 16-án 18 órakor, Szilvásvára­don, a művelődési házban, illetve már­cius 19-én 18 órakor a verpeléti műve­lődési házban tart választási gyűlést. A bevételt a szegényeknek ajánlják fel Közéleti bál Egerben Ahhoz, hogy Eger ismét szabad polgári város legyen, újra kell éleszteni az egri polgártudatot. A polgárnak nemcsak otthona, büszkesége a város, hanem lételeme is. Úgy gondoljuk, ki kell építeni újra a polgárság közötti közeledéseket, fel kell támasztani a hagyományos közélet érintkezési for­máit. Ezen gondolatok jegyében fogant az SZDSZ kezdeményezése: ren­dezzünk városunkban közéleti bált. Ennek teljes bevételét az egri Szegé­nyeket Támogató Alap (SZETA) számlájára fizetik be. A rendezvény már­cius 16-án este 8 órakor kezdőidik, a Telekessy u. 2. szám alatt. A bál fővéd­nökének Békési Józsefet, a városi tanács általános elnökhelyettesét kérték fel, aki ezzel kapcsolatban a következőt nyilatkozta: ”A humánus célt szol­gáló rendezvény védnökségét megtisztelőnek és kötelességemnek tartván vállalom. Szeretném, ha a nemes kezdeményezés sikere bizonyítaná, hogy a Romániában élő testvéreink megsegítésében megnyilvánult emberbaráti önzetlenségre a közvetlen környezetünkben élő rászorulók is biztonsággal számíthatnának. ” Sajnálhatják a szurkolók, hogy nem látták az Eger SE NB Il-es labdarúgó csapatának leg­utóbbi mérkőzését. Kifejezetten jó meccs volt. Pedig az első tíz percben ha kétszer átlépték a vendégek a felezővonalat, akkor is hamar elvesztették a labdát. A Síküveggyár játékosai egy em­berként indítottak támadást Bo- dolai kapuja ellen. S ez a fejve­szett rohanás okozta a vesztüket. Az egykori salgótarjáni futballis­ta, Oláh gólját követően még vagy tíz percig elkeseredetten küzdött a házigazda, ám hama­rosan rá kellett döbbeniük, ha nem fogják vissza a gyeplőt, köny- nyen beleszaladnak egy nagy­arányú vereségbe. Ahogy visszapörgettem a ta­lálkozó eseményeit, az sem lett volna túlzás, ha az eredményjel­ző a kilencven perc leteltével nem 0-1-et, hanem 3-7-et mu­tat. Hajszálon múlt például, hogy a tarjániaknái Stark Garai és Mohácsi labdája elkerülte a kaput, míg a másik oldalon Oláh még egyszer megzörgethette vol­na a hálót — bár a helyzetét a partjelző les címén érvénytelení­tette, szerintem nem volt az —, valamint Mundi, Deli, Fodor, Horváth, Lengyel is feliratkoz­hatott volna a góllövőlistára. Vagyis egy olyan mérkőzést tett a csapat mindvégig szorossá és kiélezetté, amelyet gólokkal kellett volna megnyernie. Félő, hogy ilyen engedményre kevés együttes hajlandó. Hogy mást ne mondjak, a hét végén jön a BVSC, amely nincs egy súlycso­portban a salgótarjániakkal. (budai) venniük a leleszi szívet. A csapat minden tagja tudása legjavát nyújtotta. Külön örülök annak, hogy visszatértek a vezetőink, és hogy végre lvády, Berki és Orosz G. is jól játszott. lvády István, tarnaleleszi kö­zéphátvéd, a mezőny legjobbja; — Játékostársaimon érezni lehe­tett az elszántságot, azt, hogy mindenképpen meg akarják ör­vendeztetni szurkolóinkat. Talán ezért jöttek be az elképzeléseink. Kiss Tibor, a Recsk edzője: — Szégyelltem magam a minket el­kísérő szurkolók előtt, az alibiző játékosok helyett is. Többekben a lelkesedés szikrája sem volt fel­lelhető, úgy képzelték, az is ele­gendő, ha a csukájukat kiküldik a pályára. Egyedül Nagylaki és Kolozsvári dicsérhető, a többiek mélyen a tudásszintjük alatt ma­radtak. Várkonyi Ferenc, a me­gyei labdarúgó-szövetség főtit­kára: — örömömre szolgált, hogy sportszerű találkozót lát­hattam, ahol a rendezők is fel­adatuk magaslatán állottak. A hazaiak egyszerű, de célszerű fo­cit játszottak. Nem tudom mi az oka a recskiek enerváltságának, hiszen azt mindenki tudja, hogy Tamaleleszen a döntetlenért is mindent be kell dobni. Ehhez csak annyit: más kárán tanul az okos... (buttinger) A forduló válogatottja Az NB III. Mátra-csoport leg­utóbbi fordulójának legjobb ti­zenegye: Kalló (H. Gáspár SE)- Sáfrán (HKVSC), Módi (HKVSC), Borsányi (GYSE), Tóth Sz. (GYSE) - Aux (HKVSC), Augusztin (H. Gás­pár SE), Juhász (HKVSC), Csorba (Apc) — Kovács L. (Apc ),? A megyei labdarúgó-bajnok­ság 16. fordulójának válogatott­ja: Nagy L. (Atkár) — Bartók Zs. (Novaj), lvády (Tamaielesz), Farkas A. (Selyp), Nagylaki (Recsk), — Deme (Nagyréde), Nagy S. (Poroszló), Vágó (Do- moszló), Hegyi (Novaj) — Berki (Tamaielesz), Rajnai (Sírok). BEK-döntó Budapesten? Kedden a Magyar Labdarú­gó-Szövetség székházában négy­órás ülést tartott a testület elnök­sége. Az eseményen megjelent Tibor Tamás államtitkár, az OSH elnöke is. Az új fellebbvite- li bizottság elnöke dr. Fekete Sándor lett, aki civilben a Ba­kony Művek jogtanácsosa. Pet- res Tamás ügyében csak a jövő hét folyamán, az új felállásban születik döntés. Az elnökség meghallgatta Mészöly Kálmán beszámolóját az Eb-selejtezők programját egyeztető római találkozóról és a válogatott keretek munkájáról. A március 20-i Magyarország — Egyesült Államok barátságos ta­lálkozóval kapcsolatban Mé­szöly Kálmán elmondta, hogy a kiszemelt idegenlégiósok közül csak Pintér Attilára számíthat. A jelenleg egyetlen klub színeiben sem játszó Petres Tamással kap­csolatban Mészöly kérte az el­nökség hozzájárulását a nemzeti csapatban történő szerepeltetés­hez, ami élénk vitát váltott ki. A szövetségi kapitány ismertette a különböző válogatott technikai személyzetét. Eszerint az „A” válogatott edzője a klubmunka folytatása mellett a Veszprém mestere, Glázer Róbertlett.Glá- zer mellé Mészöly társadalmi munkában Nyilasi Tibort is sze­retné kisegítőként megnyerni, a sokszoros válogatott szerdán ad a felkérésre választ. Az olimpiai csapat szakveze­tésére a pillanatnyilag külföldön tevékenykedő Novák Dezsőt kérték fel, míg az NB I-es ligavá­logatott irányítását Bálint Lász­lóra, az NB Il-esekét Tornyi Bar­nabásra bízták. Czékus Lajos tájékoztatta az elnökséget arról, hogy az MLSZ megpályázza az 1991. évi BEK- döntő rendezési jogát. (MTI) Tehnocök és versenylovak Az életben gyakorta felcseré­lődnek az előre megírt szerepek, és a sportpályákon ez nem is ki­fejezetten hátrány. A megyei labdarúgó-bajnokságban a Tar- nalelesz-Recsk rangadónak két­ségkívül az őszi listavezető volt az esélyese. Úgy adódott azon­ban, hogy a házigazdák szágul­dozták végig a 90 percet, míg a vendégek inkább csak cammo- gásukkal, körülményességükkel „tűntek ki”. Dióhéjban a találko­zó története: a 28. percben Utassy egy formás akció után ki­lőtte az alsó sarkot. Nem sokáig késett a recskiek válasza. A 35. percben Nagylaki 25 méteres lö­vése gólt eredményezett. A győztes találat a 67. percben szü­letett, és Berki nevéhez fűződik. Ezután lássunk néhány véle­ményt. Kovács K. Béla, a Tamaielesz edzője: — A rossz előjelek elle­nére a találkozó előtt arról pró­báltam meggyőzni a fiúkat, hogy van keresni valójuk, csak elő kell NB-s eredmények Labdarúgás Tehetségkutató A Heves Megyei Labdarúgó- Szövetség szűkebb hazánk lab­darúgásának népszerűsítésére tehetségkutató akciót szervez. Erre március 20-ig fogadnak még el jelentkezéseket a szövet­ség irodájában (Eger, Kossuth L. u. 9.). Várják mindazok jelent­kezését, akik 1976. augusztus 1. és 1977. július 31. között szület­tek, s nem első- vagy másodosz­tályú klub igazolt játékosai. A harmadik vonalban, illetve annál alacsonyabb osztályú bajnok­ságban szereplő szakosztályok focistái viszont próbálkozhat­nak. A tehetségkutató akció vé­gén összeálh'tanak majd egy me­gyei válogatottat, amely a körze­tek legjobbjaiból verbuválódik a szakemberek véleménye alap­ján. Birkózás .Pásztón folytatódott a Mátra- kupa sorozat úttörő B-korosztá- lyú versennyel, szabadfogásban. Áz erős mezőnyben megyénkből a következők értek el dobogós helyezést: 32 kg: 1. Sánta A. kg: 2. Jakab P. (E. Vasas). 60 kg: 2. Bóta I. (E. Vasas). 73 kg: 1. Hegedűs M. (E. Vasas), 3. Bíró A. (Füzesabony). +73 kg: 1. Ko­vács T. (Füzesabony). * Budapesten, az I. osztályú magyar bajnokságon szabadfo­gásban a gyöngyösi Burányi Ta­más értékes OB, és minősítési pontokat szerzett, mivel a 6'. he­lyen végzett súlycsoportjában,a 48 kg-ban. • Székesfehérvárott, a Szondi- kupa kötöttfogású junior verse­nyen a GYSE birkózói közül a 82 kg-os Kovács Hanka I. az 5., míg a nehézsúlyú Mongyi L. 6. lett. Asztalitenisz Kaposvár-Áfész VM 24-1 NB I-es női csb-mérkőzés, Kaposvár. A vendéglátóknak nem oko­zott gondot az egriek legyőzése, így továbbra is őrzik veretlensé­güket. Az Áfész VM-nél egyedül a Sibelka nyert, s a csapat össze­tételére jellemző, hogy ő a leg­idősebb játékos. Biogál-Lakszövadat 8-8 NB Il-es női csb-mérkőzés, Debrecen. Gy,: Vágó 3, Rudlofné 3, Inancsik A. 1, Szabó E. 1. Az egriek a győzelem remé­nyében álltak asztalhoz, ám meg kellett elégedniük az egyik pont­tal. . Kolacskovszky SE-December 4. Drótművek 11-5 NB Il-es férfi csb-mérkőzés, Eger. Gy.: Wei Csin Siu 4, Várszegi 4, Orosz 3. A vendégek önbizalom híján játszottak, így a tanácsi gárda folytatta kitűnő szereplését. Az egrieknél Baráz Ákos személyé­ben újonc korosztályú pingpon­gozó mutatkozott be a felnőttek között. A kolacskovszkysok leg­közelebb április közepén mér­kőznek ismét, a bajnoki cím szempontjából sorsdöntő talál­kozóra utaznak Orosházára. Karácsond-Jászárokszállás 10-6 NB III-as férfi csb-mérkőzés, Karácsond. Gy.: Csintalan 4, Sándor 2, Szabó 2, Zurián 2. A hazaiak ezzel a győzelmük­kel biztosították bentmaradásu- kat a harmadosztályban, függet­lenül attól, hogy a hátralévő mér­kőzéseken milyen eredményeket érnek el. Petőfibánya-Vác 10-6 NB III-as csb. mérkőzés, Pe- tőfibánya. Gy.: Nagy J. 4, Here 3, Kovács 2, Szilágyi 1. A Nagy József vezette bányász együttes nagy csatában tartotta otthon a két pontot. A tavaszi szezonban egymás után ez volt a hatodik győzelme a Petőfibányá- nak, s ezzel vezetik az NB III. Márton-csoportjának tabelláját. Sakk Kolacskovszky SE-Makó 8,5-5,5 OB Il-es csb-mérkőzés, Ma­kó. Gy.: Mészáros, Kiss, Seres, Lengyel, Kladiva István, Bujdo­só, Domány. Döntetlent ért el: dr. Gara, Hevesi, ifj. Gara. A két klub sakkozói eddig öt­ször találkoztak egymással, s csupán most született először egri idegenbeli győzelem. A bajnok­ságot a kolacskovszysok vezetik 34 ponttal. Hajdúszoboszló-Gyöngyösi SE 6,5-5,5 (2 függő) OB Il-es csb-mérkőzés, Haj­dúszoboszló. Gy.: Gacsó, Kladiva Imre; dr. Horváth, Gorda, Csizmadia. Döntetlent ért el Horváth D. A Loginov szovjet nemzetkö­zi mesterrel erősített tavalyi ezüstérmes ellen még a jó játékot nyújtott GYSE-nek sem volt esé­lye. Mindkét függőben gyalog­előnyük van a vendégeknek. Teke Chinoin-Agria Bútorgyár 5- 3 (2481-2431) NB Il-es csb. mérkőzés, Bu­dapest. Agria: Kun 397, Jéger 401, Vajda 407, Bárdos 396, Kiss 407, Kádár 423 fa. A kieséstől menekülő fővárosiak biztosan nyerték a találkozót. Az egriek két hét múlva a népkerti automa­ta pályán a Tiszakécskét fogad­ják. Zöldért Éptek-Egercsehi 6- 2 (2529-2427) NB III-as csb.-mérkőzés, Eger. Zöldért: Tóth B. 421, Nagy T. 478, Ipacs 384, Molnár Zs. 380, Molnár D. 427, Molnár Gy. 439. Egercsehi: Utassy A. 407, id. Kátai 410, Barta 399, Utassy M. 380, ifj. Kátai 376, Vmcze 455. Meglepetésre a zöldértesek- nek nem okozott gondot a baj­nokság listavezetőjének legyőzé­se. Tollaslabda Szabó Z. ismét bajnok A Kompolton megrendezett országos gyermek és serdülő tollaslabda-bajnokságon nem maradtak érem nélkül a Heves megyei versenyzők sem. A gyermek korcsoportban a hevesi Szabó Zoltán csakúgy, mint tavaly, az idén is elnyerte a bajnoki címet, megelőzve klubtársát, Szabó Rolandot. A legjobb nyolc közé jutott az ugyancsak hevesi Tóth Attila. A serdülők között is kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szabó Z. ebben a me­zőnyben a harmadik helyre küzdötte fel magát, Szabó Zsolttal az oldalán pedig párosban a nyolc közé jutott. A lányok páros versenyében a SzakáiSzilvia-Varró Anita duó (Heves), vala­mint a Rudas Ildikó-Nemcsik Éva kettős (Gyöngyösoroszi) is a legjobb nyolc között fejezte be a bajnokságot. A hevesiek edzője lAszka Béla, a gyöngyösorosziaké pedig Rudas János. Parázsból a gesztenye

Next

/
Oldalképek
Tartalom