57 találat (0,188 másodperc)

Találatok

1.
[...] tanárai Auer Kálmán vívás Garancsy István labdarúgás Schmidt Gyula torna úszás [...] kerületi vívóversenyen intézetünk tőr Erhardt Bozóky Makk Ludmány és kardcsapata Erhardt Bozóky Kováts Makk megszerezte az elsőséget [...] Április 25 én tőrcsapatunk Erhardt Bozóky Makk Sarkadi Budapesten a Kisok [...] helyet Labdarugó szakosztály Vezetőtanár Garancsy István Csapat­kapitány Puskás Géza VIII o [...]
2.
[...] Gyermekeinek Tanulmányi Ösztöndíjából segélyt kaptak Bozóky László VIII a o 200 [...] könyvjutalomban I a o Adorján István Kézy Gábor Simon Sándor Szendy [...] b o Horthy Sándor Imre Ist­ván Münnich Iván Szép György V [...] Tatár Miklós VIII a o Bozóky László Farkas Imre Gönczy Sándor [...]
3.
[...] Tanulmányi Ösztöndíjából VII a o Bozóky László VIII o Herpay Csombor [...] Egyed Miklós Kardos György Medveczky István Varga Zsigmond II b o Nagy István Szőke Andor III a o [...] o Bereg­szászi Nagy Lajos Botos István Weszprémy Zoltán VII a o Bozóky László Gönczy Sándor S Nagy [...]
4.
[...] Puskás Lajos 50 P Seri István 20 P V a o [...] Kacsó Endre 60 P Kecskés István 60 P Nyáry Tibor 25 [...] Tanulmányi Ösztöndíjából VI a o Bozóky László VII o Herpay Zsombor [...] Tatár Miklós VI a o Bozóky László Gönczy Sándor Erdős Jenő [...]
5.
[...] 30 P V a o Bozóky László 50 P U Nagy [...] Kacsó Endre 60 P Kecskés István 80 P Nyáry Tibor 40 [...] Közszolgálati Alkalmazottak Gyermekeinek Tanulmányi Ösztöndíjából Bozóky László V a o Fekete [...] Szele Tibor Varga Zsigmond Vásáry István I b Imre István Münnich Iván II a Cseke [...]
6.
[...] Márton 40 P III b Bozóky László 20 P Erdős Jenő [...] V o 8 P Osváth István V o 8 P B [...] I b Sándor Lajos Seri István II a Gacsárdi Zoltán Zsadon [...] Tibor Szűcs Sándor III b Bozóky László U Nagy László IV [...]
7.
[...] Albert 40 P IV b Bozóky László 75 P U Nagy [...] II b Paragh Mihály Seii István III a Inczédy Márton Zsadon [...] Lóránt Kölcsey Antal IV b Bozóky László U Nagy László V [...] VI o Kiss Albert Madarassy Ist­ván Tóth Kálmán Zöld Sándor VII [...]
8.
[...] nafelszerelés ruha 136 70 Szent István Társulattól 301 57 tanulmányi kirándulási [...] megfelelő csoportokban A haladóknál első Bozóky György VI o t 2 [...] as döntőbe négy diákunk került Bozóky Gy VI Erhardt T VI [...]
9.
[...] Egyed Miklós Kardos György Medveczky István Nagy Ernő Tárczy Tibor I b o Nagy István II o Bacsó Jenő Szele Tibor Varga Zsigmond Vásáry István II b o Imre István Szép György III a o [...] Tatár Miklós VI a o Bozóky László Gönczy Sándor VI b
10.
[...] Nagy János V A Bolgár István Boros Ede Gasper Vilmos Goda [...] Fábián Sándor Nagy Géza Padits István Szili Tibor Szűcs János Trásy [...] Frigyes VIII Fejér Ferenc Keresztes Ist­ván Kiss Béla Semsey Lajos Szűcs [...] A Szopos Gábor III B Bozóky György Erhard Tivadar Gájásy Géza
11.
[...] Kiss Sándor Körösi Kálmán Lénárth István Márki Lajos Oláh Géza Petzkó Elemér Rhénes István Szilágyi Imre Ungár Endre Weiszmann [...] Mahics Serif Egy tárgyból elégtelenek Bozóky János Kiss Jenő ism IV [...] Dezső Emil Kovács Sándor Mihály István Nadányi István Zubovics Szalih Két tárgyból elégtelen [...]
12.
[...] Mester Árpád Óváry Jenő Stoits István Tornay Lajos Trásy Qyörgy I [...] Bányai János Csócsits László Gúnya István Ruttner Lajos II A Borhy [...] Kiss Béla Kiss Lajos Keresztes István Mailinger István Mihácsi László Pécs­váradi Antal Tanczer [...] Ádám Géza I B Gúnya István II A Bozóky György III A Daróczi Lajos [...]
13.
[...] Vilmos Gasper Attila Nyitray Tibor Bozóky György Bakucz Pál Bognár Szilárd [...] Negyedik sor Vései László Pleskó István Sashegyi Bertalan Tóth László Mezey [...] Erhardt Tivadar Sárady Zoltán Székely István Kiss Lajos
14.
[...] Despóth Sándor IV A üál István IV A Padits István IV A Barts Jenő IV [...] VI A Révész Pál Földes István Gál Gyula VI B Mátyás [...] Katona András Kincses József Hornyák István Kápolnai Béla Nagy József IV [...] P Frank A III B Bozóky Gy Erhardt T Gájásy G [...]
15.
[...] Suttka Pál Egy tárgyból elégtelenek Bozóky János Kormos Zoltán Több tárgyból [...] Jó Madar Zoltán Elégsé­gesek Kiss István Pénztáros Imre ism Semerath Oszkái [...] Sándor Elégségesek Kovács Gyula Szabó István K Tóth Gyula Több tárgyból elégtelenek Papp Elemér Pataky István Vásárhelyi László gal jelzettek adatai [...]
16.
[...] Ko­csár Imre Lunacsek Zoltán Némethy István Ripszky István Varsányi Lajos VII B osztály Becher János Biroscsuk­Kónya István Marsi Gyula Pencz György Tóth [...] Ko­váts Jenő Nagy Sándor Padits István Ramminger Károly Schaff Gyula Szabó [...] P III A 1 Kardcsoportban Bozóky Gy IV A 1 Csatth [...]
17.
[...] osztály Barkóczi András elégséges Bereczki István jeles Fekete Gyula jeles Fekete [...] jó Molnár Sándor jeles Nagy István jó Németi Zoltán jeles Sári [...] jeles Szilágyi János elégséges Szilvási István jeles Szűcs Sándor jó Tóth [...] c osztály Abai Antal jeles Bozóky László jeles Cseke Kálmán elég­séges [...]
18.
[...] 25 82 filléres adományát Vajay István VIII B o t beírási költségeire fordítottuk A Szent István Társulat 40 P értékű és [...] Ifjúsági Segítő Egyesület­nek A Szent István Társulat 212 P értékű írószert [...] t Weszelovszky Gábor Laczkó Géza Bozóky György Koronkay Károly 2 50 [...]
19.
[...] Holly Sán­dor Kalotai Kálmán Mátyás István Mcsgár Lajos Nagyházy Sándor Sombor [...] II B Cséka Iván Daróczi István Bögel József Nyirfás László III A Alberty Nándor Csurgai István Horváth Arisztid Jégh La­jos Juhász [...] Ár­pád Tornai Alajos V Gúnya István VI Bozóky György Daróczi La­jos Ferenczy Lóránt [...]
20.
[...] Béla ism Biró Géza ref Bozóky János ism 5 Braunfeld Árpád [...] György ism Gottenhuber Imre Grósz István id izr 15 Grósz István ijf izr Grósz László izr [...] Kálmán József izr ism Kertész István izr Kóródy István 25 Kovács Lajos ref Kun György izr Lakos István Lantos György izr Lusztig Sándor [...]
21.
[...] bukott Enyedi Miklós jele­sen érettek Bozóky László Farkas Imre Gönczy Sándor [...] vizsgála­ton megfeleltek Mágori Sándor Papp István Pókos Ferenc Tokaji József viszont [...] A latinból sikerrel javított Máthé István A B csoportban a 35 [...] 6 tanuló Kacsó Endre Kecskés István Kesztyűs Loránd Peleskey Károly Porkoláb [...]
22.
[...] Nagy Zoltán Nyáry Tibor Pándy István Porkoláb Albert Sáfár Tibor Simonffy [...] Pál Balogh Sándor Borsay László Bozóky László Buray István Csurka Ferenc Daku Béla Erdős [...] Madarász Gyula Mányák József Mihály István Miklóssy Kálmán Pankotai Barna b [...]
23.
[...] jeles Morvay Tihamér elégséges Őry István elégséges Péterffy László jó Vásáry István jeles IV b osztály Borbély Sándor elégséges Engi István elég­séges Fegyverneki József jó Fülöp [...] László jó Borsy Béla elégséges Bozóky László jeles Bujdosó Gábor jó [...]
24.
[...] 1 Boros Ernő 2 Farkas István 1 Koronkay László 1 Kúrián [...] 1 Unger Jó­zsef 2 V Bozóky György 1 Forbát Péter 2 [...]
25.
[...] m kir postahivatali igazgató dr Bozóky Ferenc egyetemi nyilv r tanár [...] Mellau Márton igazgató dr Ruszka István ügyvéd dr Szabó Dezső egyetemi [...]
26.
[...] vacsorával vendégelt meg A Szent István Társulat az idén is hatal­masan [...] Imre Schürger András IV ker Bozóky György Kovács András Nádasdy Béla [...] Vései László VII o Halász István Laczkó István Sólyom Józsf Stefánszky Gyula II [...]
27.
[...] r e s k Antalfy István jeles Balázs Dé­nes jeles Csige [...] Darvai Rezső Dombegyházi Tibor Gregus István Gundel­fingen György Mátyás István Palotai Ferenc Koller Miklós 6 [...] o ban Bieleck Sándor 1 Bozóky György 1 Erhardt Tivadar 1 [...]
28.
[...] 233 P Könyvjutalmak A Szent István Társulat könyvkereskedése 14 darab könyvet [...] Zányi Etel VII oszt ból Bozóky Eva és Ortutay Katalin Mindazoknak [...]
29.
[...] javítózók közül érettek Arvay György Bozóky György Daróczi Lajos Fekete Erzsébet [...] Jászay Pál Koszta Ádám Salánki István Sátori Jenő Szendrő Zoltán Vámos [...] érett 5 Barka Tibor Hangyái István Holczinger László Lakatos József Orbán [...]
30.
[...] 2 1 2 2 1 Bozóky János 4 4 4 4 [...] 3 3 4 2 Bőhm István 3 3 3 L l [...] 3 1 2 20 Füredi István izr 2 2 3 3 [...]
31.
[...] 1 1 1 2 1 Bozóky János 8 3 3 3 [...] 3 o 2 5 Böhm István 3 3 3 3 3 [...] 2 3 1 1 Füredi István izr 2 1 2 3 [...]
32.
[...] 2 2 3 1 Báthory István 2 3 3 3 2 [...] 3 2 2 3 1 Bozóky Lajos 3 3 4 3 [...] 2 3 2 2 Kiss István 2 1 2 1 2 [...]
33.
[...] 1 2 1 5 Balogh István m ag án ta nú [...] 1 3 1 10 Báthory István 2 3 3 2 2 [...] 2 2 2 2 2 Bozóky Lajos 3 3 3 3 [...]
34.
[...] m kir postahivatali igazgató dr Bozóky Ferenc egyetemi nyilv r tanár [...] Mellau Márton igazgató dr Ruszka István ügyvéd dr Szabó Dezső egyet [...]
35.
[...] m kir postahivatali igazgató dr Bozóky Ferenc egyetemi nyilv r tanár [...] Mellau Márton igazgató dr Ruszka István ügyvéd dr Szabó Dezső egyet [...]
36.
[...] P t kapott A Szent István Társulat Antalfy József könyvkereskedő és [...] 50 P t Bánszky Tamás Bozóky Györgyné Ferenczi Lóránd Gyires Béla [...] 2 2 P t Garancsy István Horváth L Oláh Andrásné Tóth [...]
37.
[...] m kir postahivatali igaz­gató dr Bozóky Ferenc egyet nyilv r tanár [...] Melleni Márton igazgató dr Raszka István az egyházközség ügyésze dr Szabó [...]
38.
[...] P Boros Béla 2 P Bozóky Qyörgy 3 P Ferenczy Viktor [...] Pusztai Józseíné 1 P Szent István Társulat 2 50 P dr [...]
39.
[...] Budapest 1876 Franklin t Széchenyi István gróf Budapest 1876 Franklin t [...] I Pest 1872 Atheneum t Bozóky Alajos Római világ Budapest 1884 [...]
40.
[...] m kir postahivatali igazgató dr Bozóky Ferenc egyet nyilv r tanár [...] Mellau Márton igazgató dr Ruszka István az egyházközség ügyésze dr Szabó [...]
41.
[...] 3 3 2 1 1 Bozóky Sándor 2 3 3 3 [...] 2 1 1 15 Elek István 1 1 1 1 1 [...]
42.
[...] Nagy dicsőséget szerzett intézetünknek Antalffy István IV ker aki az országos [...] o t a 3 helyet Bozóky György VIII o t a [...]
43.
[...] 1 3 3 P Szabó István 1 3 3 2 3 [...] 1 3 3 p Tóth István 2 2 2 3 2 [...] 2 2 2 3 P Bozóky László 1 2 3 3 [...] 2 3 3 P Csige István 1 2 3 3 3 [...]
44.
[...] tanúim eredm Rendszeretet Tandíj Szabó István 1 2 3 3 3 [...] 3 3 3 80 Tóth István 1 1 2 2 2 [...] 1 í 2 2 80 Bozóky László 1 1 3 2 [...] 1 O 2 80 Csige István 1 1 3 3 3 [...]
45.
[...] 3 3 1 4 2 Bozóky Kálmán ism 2 3 4 [...] 1 3 1 2 Kecskés István 1 1 1 1 1 [...]
46.
28 I osztály Osztályfőnök Páhán István T a n t á [...] 2 3 2 70 5 Bozóky László 1 2 3 1 [...] 1 3 2 70 Bujdosó István 1 2 2 3 3 [...] 2 3 3 70 Horváth István 1 2 3 3 3 [...]
47.
[...] mi lettünk a buda­pesti Szt István Mester u felső kereskedelmi iskola [...] Ko­ronkay N 2 80 P Bozóky Gy 3 P Trásy A [...]
48.
[...] 4 köt Képes folyóirat 1894 Bozóky Al A szépirodalom a római [...] 2 köt Okor Közép­kor Szűcs István Debreczen szab kir város történelme [...]
49.
[...] 40 P t A Szent István Társulat ez évben is 25 [...] Blanár Márta Boskó Klára 10 Bozóky Éva Czakó Éva Dalmay Anna [...]
50.
[...] év tavaszán a debreceni Tisza István Tudományegyetem Csüry Bálint professzor emlékére [...] A tőrcsapat tagjai Erhardt Tivadar Bozóky György Sarkadi Róbert VII o [...]
51.
[...] 2 3 2 2 Bánk István 1 2 1 1 2 [...] 1 2 2 2 fm Bozóky György 1 2 1 3 [...] 1 1 1 fm Kozák István g kat 1 2 1 [...]
52.
[...] 2 1 2 2 fm Bozóky György 1 2 2 o [...] 1 2 2 1 Székely István 1 2 1 2 2 [...] maradt Szász Tibor Kimaradtak Bánk István Biró Imre Dövényi Lóránt Kamarás [...]
53.
[...] 1 1 2 1 50 Bozóky György 1 1 i 3 [...] 1 2 3 100 Pleskó István ág ev 1 1 2 [...] 1 2 3 100 Székely István 1 1 3 3 3 [...]
54.
[...] 1 1 1 2 Bánk István 1 i 1 2 2 [...] 1 1 1 2 fm Bozóky György 1 1 1 2 [...] 3 1 2 3 Nagy István 1 2 1 3 3 [...]
55.
[...] 2 i i i Barta István 2 3 4 4 4 [...] 2 1 1 l t Bozóky György 1 1 1 1 [...]
56.
[...] 1 2 2 2 45 Bozóky György 1 1 2 2 [...] 1 2 3 90 Pleskó István ág ev 1 1 2 [...] 2 4 90 40 Székely István 1 1 3 3 3 [...]
57.
[...] 3 1 2 1 Bánk István 1 1 1 1 1 [...] 1 2 1 2 í Bozóky György 1 1 2 1 [...]