84 találat (0,213 másodperc)

Találatok

1. 1915-01-29 / 29. szám
[...] Margit kórházról ahol számos sebesült vi­tézünk a háború kezdete óta már [...] Sándor Eger Manner János Verpelét Farkas József Ver pelét Kovács József [...] Az állomásparancsnokság köszöneté Özv Gebhardt Sándorné a lábbadozó katonáknak 16 drb [...]
2. 1915-05-18 / 137. szám
[...] Apponyi Albertné gróf Appo nyi Sándorné Balázs Györgyné Bárczy Istvánná Balogh [...] Lajosné özv Báthory Nándorné Benedek Sán­dorné Berzevczyi Albertné gróf Bethlen Istvánné [...] Esterházy Er­zsébet gróf Esterházy Emmi Far­kas Edith báró Fejérvárz Imréné Fernbach [...] Gusz távné Szemzeő Aglája Szurmay Sándorné gróf Teleky Sándorné gróf Tisza Istvánné dr Tőry [...]
3. 1915-05-19 / 138. szám
[...] már azok akik hónapokig j vitézül védték Przemysl várát mesz j [...] Bőta Jánosné Szeredi Verőn Szeredi Sándorné Peró Mária Kovács Ist­vánná Mihalicza [...] Mirkács Anna Szabó Mihályné j Farkas Erzsébet Sidiridi Jóskának j édes [...]
4. 1920-09-16 / 212. szám
[...] Uj divat a Farkasvölgyben A Farkas völgyi pincegazdák uj divatot kezdtek [...] egri lakosok Meghaltak özv Daróczi Sándorné Méhész Regina 79 éves özv [...] egri nők Vasárnap délután János vitéz este Dobó Katica és az [...] délután 6 órakor a János vitézt t adják Végül arra kérjük [...]
5. 1923-03-03 / 50. szám
[...] össze­állította a maga jelölő névsorát Farkas János cipésezel az élén akit [...] László kőműves Paulovics Lajos asztalos Farkas János cipész és Erdélyi Alajos [...] török zászló kitűzése annak egyik vitéz emberével való eltávolítása a legfigyelmesebb [...] Özv Kar dós Ignácné Nagy Sándornétól belsőséget 120 000 Kovács Valéria [...]
6. 1927-07-21 / 163. szám
[...] az elgázolt gyer­mek anyja Szilasi Sándorné budapesti lakos a felmentés miatt [...] Kame niczki György kőműves István Farkas Ferenc malom munkás Erzsébet Kiss [...] Margit Tóth József fmves Piroska vitéz Ábelt János fmves László Molnár [...] fmves nejének halva született fia Farkas Sándor fmves Erzsébet nevű gyermeke [...]
7. 1928-01-17 / 13. szám
[...] Kornélné özv Mlinkő Istvánná Grundtsch Sándorné Zelenka Aladárné Hartyánszky Elemérné Pillér [...] Jénosné Háry Mihályné Paár Jánosné vitéz Fodor Istvánné Szabovics Jenőné Reies [...] No­votny Antalné Takács Elemérné Kinczly Sándorné Csemey István né vitéz Gaáli Ernőné Szigethy Béláné Gyárfás [...] és a billi­árd asztalon alvó Farkas Géza cigányzenészt össze vissza ka­szabolta [...]
8. 1928-02-05 / 29. szám
[...] Gjula 1 Tyuskay Dezsőnó 1 Farkas Berta 1 Lakatos Gyű láné [...] 1 Polőnyi Károly né 1 vitéz Fodor Iatvánné 1 Varga Erzsébet [...] Szeftke Klára 1 Dr Kerlay Sándorné 2 Friedl Gyuláné 1 Ciszterci [...] István 1 Koó Aktnál AHorjay Sándorné 2 Előhizi Erzsébet 1 Pánczél [...]
9. 1928-02-16 / 38. szám
[...] edelényi főszolgabíró 25 szótöbbséggel győzött vitéz Görgey László vármegyei főjegyzővel szemben [...] Pecz li Imre 4 Mednyánszfcy Sándorné 4 Ta­kács Mária 1 Dusinyey [...] 50 özv Lokcsánszky Lajosné 1 Farkas László 1 Benkőczy Emil 1 [...] 1 Vona Ru­dolf 050 Herczeg Sándorné 0 40 Urbán Mária 1 [...]
10. 1928-04-12 / 86. szám
[...] Szakácsi Bsrnátná O öO Bőta Sándorné 1 Osányi Gyula 1 Vit [...] Varjú Béla 1 özv Áron Sándorné 0 50 Derdák Mátyás 0 [...] 90 Kovács Istvánná 0 20 Farkas Bernátné 0 20 Bár nátnő [...] Éva Margit Irredenta éne­ket énekelt vitéz Darnóváry Pál Bajos Jeremiás e [...]
11. 1928-06-24 / 145. szám
[...] hirdetmény kivonat Szabó János végrehajtatónak Farkas Sándorné Horánszky Mária végrehaj­tást szenvedő ellen [...] kert rét szántó és szőlőből Farkas Sándorné sz Ho­ránszky Mária nevén álló [...] házhoz szállítva 36 fillérért Staud Sándorné élelmiszer kereskedése Kertész ucca 8 [...] országút mellett haszonbérbe kiadó Érdeklődni vitéz Sós Györgynél Egerszalók Szent János [...]
12. 1928-07-13 / 160. szám
[...] Gyulánő Faragó Kató Márkus Dezsőné Farkas Teréz Egerből dr Puky Pálnő [...] Pálné Drotleff Jenő Papp Kökényesdy Sándorné Pspp Kökényasdy Sándor Novotny Gitta [...] dr Puky Pálné Papp Kökényesdy Sán­dorné Augusztiny Andorné Paár Vali dr [...] a gőzmalom bontásából Olcsó építkezés Vitéz Kánya Főucca 7 F ARAGOTT [...]
13. 1929-05-25 / 67. szám
[...] 9 10 3 ÖZV Szász Sándorné 10 11 3 Dr Sir [...] Erzsébet 16 17 10 Kegye Sándorné 17 18 10 Dr Erlach [...] Bnő 13 14 7 özv Farkas Dnő 14 15 7 özv [...] Okoliosányi Imréné 17 18 10 vitéz Gaali Ernőnő 17 18 II [...]
14. 1929-08-31 / 147. szám
[...] Alice 17 18 dr Erlach Sándorné dr Szokolay Lajosné IV sz [...] Antalné Fluck Gusztávnő 11 12 vitéz Gaáli Ernőné Csoltkő Kálmánná 12 13 Hunyor Bélánő Kegye Sándorné 13 14 Varga Erzsé­bet Bolla [...] Terézia Budai József kosárfonó és Farkas Júlia egri la­kosok Házasságot kötöttek [...]
15. 1929-08-31 / 147. szám
[...] István Godo Miklós Balázs József vitéz Kerékgyártó János Hatvani negyed olvasókör [...] Kálmánná Kolman Já nosné Zsíros Sándorné Dénes Szi lárd Furmanovics Márton [...] Szabó Szilárdné dr Szabó Gyuláné Farkas D né Kiss R Kállay [...] József Bótha Bernát Soós Györgyné Farkas Katica Urbán Mancika Hadobás N [...]
16. 1929-12-08 / 231. szám
[...] az elnökség Kópkiállítás Papp Kökényesdi Sándorné Szeőke Izabella festő­művész gyűjteményes képkiállítása [...] Beniczky Aladár Egercsehi Szent Ivány Farkas Apc Ridárcsik Imre prelátus kanonok [...] Ti­vadar dr Szabó Gyula özv Far­kas Dezsőné Arnóthfalvy István özv Misik [...] Ott Pé­ter dr Pálosi Ervin vitéz Vesz prémy Dezső dr Szokolay [...]
17. 1930-01-09 / 6. szám
[...] gyűjtése 22 P 30 fill Vitéz Ady János in­téző Pusztakőkút 8 [...] Aladár főorvos Parádfürdő 10 P vitéz Marót Zsig mond Nagybátony 5 [...] P 80 fill özv Grósz Sándorné Eger 3 P Lieh tenstein [...] Sarud 11 P 30 fill Farkas Pál plébános Sajóvárkony 5 P [...]
18. 1930-02-04 / 28. szám
[...] férfi Szecikó Eta székely cigánylány Farkas Tuiika harlekin Nyári Kálmánné kártya [...] mike denevér Jelmez szépségvsrseny 1 Farkas Tusika 247 szavazattal 2 Füstös [...] pierette Ficzere Lászlőnó magyar menyecske vitéz Fodor Istvánné cigánylány FreDyó Irén [...] Gyuláné Szabó Já nosné Szabó Sándorné Szoko lovszby Manyi pierette Szon [...]
19. 1932-05-04 / 100. szám
[...] igazgatójává az intézetnek kiváló szakemberét vitéz Lomja pataky Béla m kir [...] és Szarvas Julianna gyári munkásnő Farkas István csizmadia és Lukács Rozália [...] éves Tóth Sándor 12 éves Far­kas Edit 3 éves Pirk Erzsébet [...] Kirabolták a lakását Csipcsá nyi Sándorné feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen [...]
20. 1932-06-03 / 123. szám
[...] Eristóffy Já­nos jószágigazgató Győrffy László vitéz Oláh Gyula Kun Miklós Andorkő [...] Mór gős Jenő Puck Endre Farkas József Caernyánszby Aladár vitéz Fluck Gusztáv Voit Ottó dr [...] az u ezen ingatlanokból Mező Sándorné Krupa Erzsébet nevén álló másik [...] és az ugyanezen ingatlanokból Mező Sán­dorné Krupa Erzsébet nevén álló má­sik [...]
21. 1932-08-04 / 175. szám
[...] Antal dr előadása 6 30 Farkas Jenő és cigányzenekarának hangversenye 7 [...] 7 sorsz alatt özv Sós Sándorné Köd mön Karolin javéra bekebelezett [...] Elmélkedések P 2 50 Dr Vitéz Málnási Ödön A munkásiskola pedagógiája [...]
22. 1933-02-28 / 48. szám
[...] Szemán János­né Kotta Vendelné Andrássy Sándorné Mayer Audrásné Má csay Sándorné Balázs Istvánné Lovag Jánosné Herbály [...] Kál­mánné Grenács Istvánná Nagy Lászlóné vitéz Kánya Nándorné Szentpátery Sándorné Andor­nak özv Kronberger Balázsné Ódry [...] Mária Fucstk Mária Hárs Ica Farkas Sári Diósgyőr Csöez Ilonka Bélapátfalva [...]
23. 1933-03-01 / 49. szám
[...] Ferenocé dr Mészá­ros Béláné Szabó Sándorné Ba ranyey Igoáoné Antal Ferencné [...] Kőváry Károly ifj Böck Sándor Farkas Jóska és Egri Dalos Laci [...] vitézi értekezlet Eger­ben Eger város vitézei február 27 én délután 6 [...] a vármegyei árvaszék tanácstermében Dr vitéz Jávor Ernő vitézi hadnagy meg [...]
24. 1933-08-27 / 164. szám
[...] Adrienne Bukuli Sándor fmves Béla Farkas Sándor fmves Mária nevű gyer­meke [...] egri lakosok Meghaltak özv Hafner Sándorné szül Siróky Má­ria magánzónő 73 [...] Komló Ist­ván fmves 60 éves vitéz Béres György fmves 38 éves [...]
25. 1934-01-19 / 14. szám
[...] Sándor 43 özv Gyut rik Sándorné 81 Tőzsér János 5 hónapos [...] 67 özv Szabó Jánosná 72 Farkas Ferenc 68 özv Gallusz Jánosné [...] éves korában halt meg Születések Farkas Rudolf Jolán Kuncz János Margit [...] fi­zettek A világháború 1914 1918 Vitéz Aggházy ezredes könyve a világháborúról [...]
26. 1934-02-06 / 28. szám
[...] dr Jób Gézánő Papp Kökényeidy Sándorné dr Palik Ferenoné Ginzery Sándorné Ne deozey Viktorné özv Kolossváry Istvánná Lokcsinszky Lajoané vitéz dr Bartha litvánnő Pafeot Ilona [...] Józsefné Bayer Henrikné Gróf Ferencnő Farkas Etelka Petra sovizby GyogyB Bánbidy [...] pillangó Csiba Kató Hajdúnánás hollandi vi­téz Kovács Jánosné pierette Mártonffy Erzsébet [...]
27. 1934-03-09 / 55. szám
[...] autóbusz alatt Két fiatal kereskedősegéd vitéz Molnár Sindo ez Edi­son alkeim [...] Jenő Egyed József lakatossegőd József Farkas Imre npsz Anna Kiss József [...] Zagyva János 64 éves Stark Sándorné htb 59 éves Forgács Etel [...]
28. 1934-05-26 / 111. szám
[...] polgárának hű­séges ragaszkodását és háláját Vitéz Göncső János bíró át­nyújtotta a [...] dr Búzás Endréné Papp Kökényesdi Sándorné Már­kus Jánosné Lyceum élőit 8 [...] 9 ig Staud Mária özv Farkas Dazsőná Szabó Gyuláné Timon Béláné özv Szász Sán­dorné 9 10 ig Pauks Wilibáldné [...]
29. 1934-08-05 / 152. szám
[...] Fez Rozália 61 éves Erdész Sándorné szül Horváth Erzsébet 41 éves [...] a MESE böl eddig csak vitéz Zagyvái sze­replése biztos a védelemben [...] föld­művelésügyi minisztérium rádió­előadássorozata 3 45 Farkas Jóska és cigányzenekara 4 30 [...]
30. 1935-01-22 / 13. szám
[...] Dr Sti lágyi József Társelnök vitéz dr Ujjady Árpád Aleinökök Kakuk [...] Já­nos Titkár özv dr Ssalay Sándorné Jegyző Szatmári Béla Ügyész dr [...] gazda két lovas hódijával elgázolta Farkas Erzsébet 14 hónapos kislányt aki [...] nem vette észre a kis Farkas Erzsébetet s kocsijá­val elütötte Csak [...]
31. 1935-04-30 / 68. szám
[...] Eger Stiller Kálatánné özv Surányi Sándorné Szirmák Je nőné dr Tartaányi Sándorné Ludaz Tóth Gyuláné Gyön gyöiorozzi [...] ipari föld­rajz Május I szerda farkas János és Lantkor István cipészmesterek [...] napját Eger­ben mert ma reggel Vitéz Subik Károly pápai prelátus oldalkano [...]
32. 1936-01-14 / 8. szám
[...] tett vallomásáért a vádlott öooaétől Vitéz Hunyor Sándor dr ki rályi [...] Gáboraé Dasseő Dénesné Nagy Dazsőné vitéz Góthay Báláné Giötönyi Jánosáé Fodor Károlyné Farkas Ferencné Doboly Dánielné Cser­jén Imréné [...] né Polgár Andorné özv Molnár Sándorné M Makra Margit Guthy Tíborné [...]
33. 1936-01-18 / 10. szám
[...] Ber zeviczy Albert kereskedelmi ter­vei Farkas László dr előadása 6 55 [...] Sománé Ulmez Vilmos és Kovács Sándorné sz Fekete Vilma végrehajtatóknak Paunc [...] kir jbiró A kiadmány hiteléül vitéz Füredi Ferenc ir s tiszt [...]
34. 1936-02-06 / 21 szám
[...] Imréné Hajnal Ernöné özv Liikő Sándorné Bődy Antalné dr Dallos Iván­ná [...] Gyöngyös Bárdos Éva Szilá­gyi litvánná vitéz Miklósy Gé záné Kőnig Illy [...] a bizonyításkiegészítésre vonatkozó indítványokat Dr vitéz Hunyor Sándor a vádat a [...] Béla Wind Tivadar IV ő Farkas Olivér Simon István III é [...]
35. 1936-02-18 / 28. szám
[...] a kővetkezők ne­veit sikerült feljegyezni Vitéz Galánthay Istvánná vitéz Zákány Győcőné vitéz Kemény Alajosáé Császár Gézáné vitéz Vizy Ad­taíné Pillér Ernőné Szilassy Gézáné vitéz Fodor Istvánné Mertens Magda Málray Bözsi özv Baán Sándorné Mold Manci Lestál Mária Bárdos [...] Lászlőné Fo­dor Károlyné Dobolly Dánielné Farkas Ferencné dr Okolicsá nyi Béláné [...]
36. 1936-02-20 / 29. szám
[...] mond hálás köszönetét özv Csóka Sándorné és családja Kémenytüz Tegnap e [...] Szabó Elek előadása 6 50 Farkas Béla és cigányzene kara 7 [...] Hivatalában HÁTÉR kitűnő állapotban eladó vitéz Keresztesi Jánosnál Gyöngyös Hanisz tér [...]
37. 1936-03-24 / 48. szám
[...] szám 1935 Árverési hirdetmény kivonat Farkas Mihály végrehajtatőnak Forgó balázs József és Forgó g Sándorné sz Forgó Balázs Erzsébet végrehajtást [...] 21 22 szerint Forgó geci Sándorné Forgó balázs Erzsébet For­gó balázs [...] kir jbirő A kiadmány hiteléül vitéz Füredi Ferenc ir s tiszt [...]
38. 1936-06-09 / 92. szám
[...] Kaazinő nagytermát ahol öiv Bethlen Sándorné Beth­len Mária grófnő kiállítja az [...] Hírek 10 40 Idő­járásjelentés Majd Farkas Sán­dor és cigányzenekara II Paul [...] kir jbirö A kiadmány hiteléül vitéz Füredi Ferenc ir s tiszt [...]
39. 1937-01-12 / 7. szám
[...] ifjúság és az Emericana címmel vitéz Fluck Gusz­táv egri és Farkas Béla budapesti levente mélyen átélt [...] Lászlóné Varga Miklósné özv Su­rányi Sándorné Fehér Gyuláné Kiss Lászlóné Búzás [...] özv Bernáth Jenőné Gyöngyös solymos vitéz Gazsi Mártonné Smóling Lászlóné Érsek [...] Tóth Józsefné dr Hedrich Árminná vitéz Gyutay Ist­vánné és N Réthy [...]
40. 1937-01-26 / 15. szám
[...] hallgatott előadást az Olvasókör diszelnöke vitéz Subik Károly pápai prelátus tartotta [...] János nyug máv előfűtő és Farkas Mária Sváb Károly fm és [...] Mezőkövesd 23 éves özv Rakovszky Sándorné sz Dar mos Katalin 78 [...]
41. 1937-02-02 / 19. szám
[...] István vezényletével előadott nyitánya után vitéz Somlay Mihály dr rk felsőkereskedelmi [...] Dezsőné Kiss Endréné Tátray Gusztávné Farkas Mihályné Ózd Sárffy Kál mánné [...] Tatay Vilma Áiberty Vali Böck Sándorné Kőrösy Klári özv Baán Sándorné Frank Tiva­ HARMAT CRÉME nappali [...] István Szidi Derdák Fábián Kukta Farkas Teréz Mézes kalács Ózd Jurányi [...]
42. 1937-02-04 / 20. szám
[...] dr Bálint Miklósné Boros Jánosné Farkas F né Ludányi Béláné Kristóff [...] dr Okolicsányi Béláné dr Wiltner Sándorné dr Führer Pálné dr Böhm [...] cserkészcsapatok kul túrestje a Kultúrházban Vitéz Subik Károly le­mondott virilis tagságáról Vi­téz Subik Károly pápai prelátus két [...] sem lehet tagja a köz­gyűlésnek vitéz Subik Károly pápai prelátus bejelentette [...]
43. 1937-02-09 / 23. szám
[...] sikert aratott Búzásné Pápay Klára Farkas Imre néhány versét adta elő [...] alábbiak­ban foglalta össze Burai Böck Sándorné Böck Kató Barchetti Klári Barchetti [...] Jánosné Dr Lackovits Gui dóné vitéz dr Somlay Mihályné Brenner Anikó [...] Ba ranyay Ignácné Baranyay Ica vi­téz Gerelyes Andorné dr Körfy Lorándné [...]
44. 1937-02-11 / 24. szám
[...] a megjelent nagyszámú közönséget majd vitéz Mándoky Sándor ny tábori főesperes [...] dr Valkó Károlyné dr Wiltner Sándorné Halász Istvánné dr Okolicsányi Béláné [...] Frank Már tonné dr Török Sándorné Fogéi Gyuláné Kovács Antalné Kallós [...] Nagykálló Bakó Aurélné Baán Imréné Farkas Fe rencné Szlovencsák Jánosné Po [...]
45. 1937-02-16 / 27. szám
[...] János ny máv előfűtő és Farkas Mária Kronberger Balázs keresk s [...] munkás 34 éves Ma tányi Sándorné sz Dobre Margit 26 éves [...] hírek 5 Nyu gatmagyarország műemlékei vitéz Házy János előadása 5 30 [...]
46. 1937-07-27 / 119. szám
[...] a szomszédos vármegyék társadalmá­ból megjelentek Vitéz Ady Jánosné dr Benkő Gézáné [...] dr Kellermann Emilné dr Kövér Sándorné Lukácsyné dr Müller Jenőné Nyegre [...] dr Nagy Béláné dr Országh Sán­dorné dr Pataky Tiborné ifj Poók [...] Emma Czobor Edith Demjén Mar­garet Farkas Mária Gilly Márta Horváth Ilonka [...]
47. 1938-02-08 / 22. szám
[...] Asszonyok nemes Weinmann Győ zőné vitéz Vizy Antalné PiUer Ernőné Horváth Ferencné vitéz Elekes Ferencné Nicki Károlyné vitéz Fodor Istvánné Veress László né [...] Elemérné Ripka Jánosné Hoitobágyi Jenőné Farkas Ferenc­né Barsy Istvánné Ács Kálmánná [...] Vilmosné Máder Vik torné Verkny Sándorné Ruzsin Fe­rencné dr Halmos Béláné [...]
48. 1938-02-15 / 26. szám
[...] László gyöngyösbokréta Ladányi Lajos dominó vitéz Lőcsey Ferenc­né Poprád Pierette Fankovics [...] Remenár Erzsiké Piroska Hortobágyi Ernő farkas Hortobágyi Jenő nagymama dr Schubert [...] Árvay Gézáné özv Hegedűs Aladárné vitéz dr Já­vor Ernőné Baán Sándorné Ficzere Lászlóné Juhász Zoltánná Bajusz [...] ifj Láng Andrásné Lévai Istvánná Far­kas Béláné Lukács Dezsőné Oko licsányi [...]
49. 1938-03-01 / 34. szám
[...] kö­zönség a felolvasót A gyűlés vitéz Veszprémy Dezső alelnök zárószavaival ért [...] kukorica Asszonyok Beniczky Miklósné Nagy Sándorné Losonczy Sándorné Adamcsek Jánosné Csetényi István­ná Kalocsai [...] Béláné Kis Béláné Kádas Gézáné Farkas Tiborné Tóth Já­nosné Szilágyi Dezsőné [...] Kalóz Józsefné Bágyi Péterné Kis Sán­dorné Göböly Jánosné Tóth Sándor­né Kocsis Bertalanná Szamosvölgyi Jánosné Bakonyi [...]
50. 1938-03-29 / 50. szám
[...] Gizella 3 hónapos özv Sze­pesi Sándorné Vass Erzsébet 62 éves Takács [...] Jók voltak a MESE ből vitéz Zagyvái és a Sztrapkovics Szabó [...] 15 A termelő Magyarország Heller Farkas dr előadása 6 45 Horváth [...] 5 30 Imresszionizmus a művészetben Farkas Zoltán elő­adása 6 Hanglemezek 6 [...]
51. 1938-10-29 / 171. szám
[...] mun­kával A zászlóaDyák dr Kozma Sándorné és Grónay Margit lesznek A [...] Zoltán banktisztviselő ellenőrök Menner Károly Farkas Gusztáv Reskovits Miklós és Czakó [...] tanács tagjai Babocsay Zoltánná Barabás Sándorné dr Özekkel Ferencné dr Csank [...] Ernay Lajosné Faragó L Károlyné vitéz Fiuk Gusztávné Hartl Aladárné Kakuk [...]
52. 1938-11-29 / 189. szám
[...] 19 Állami Dobó gimnázium 74 Vitéz Ghyczy Béla 60 Kereskedelmi iskola [...] Harangozó József és özv Hegedűs Sándorné 20 fill Imre József 10 [...] Hírek időjá rásjelentés 10 05 Farkas Béla és cigányzenekara muzsikál Kalmár [...]
53. 1938-12-04 / 192. szám
[...] a menházban a vén egri vitéz Eger december 3 Daliás katona [...] Róbert Mizsák Endre Miklóssy Gyula vi­téz Molnár Rezsőné özv Niemcsik Adolfné [...] Szegénygondozó Nővérek özv Sza kátsy Sándorné Tatay Gábor Tóth Józsefné Tassy [...] János Cservenicz Pálné Dankó Andrásné Farkas Testvérek Fazekas Albertué Frieb Albertné [...]
54. 1938-12-06 / 193. szám
[...] György Bó gyi Péter Bóta Sándorné Ceglédi Gáspár özv Czvancziger Edéné [...] Gyuláné Frits Józsefné Fendt Mátyás Farkas András Farkas Sándor Fodor Sándorné Gönczi Sándor özvegy Grőberné Gaál [...] Magyar Sándor Mácsay Albertné Marácz Sándorné özv Mednyánszky Sándorné Majo­ros Ferencné Folytatjuk Eger dióhéjban [...]
55. 1938-12-11 / 196. szám
[...] egri fiú ügy is mond­hatnám vitéz Mert ebben a pilla­natban valamennyiük [...] György Eichbrunn László özv Eperjessy Sándorné Erdélyi Györgyné Erdélyi László Erényi [...] Ferenc Forgács Antal Fe­kete István Farkas Sándor Fábián Ferencné Fábián Ignácné Fülöp László Fülöp András Farkas Ju­Karácsony Kgs Korona I vasárnapján [...]
56. 1938-12-29 / 206. szám
[...] Sándor Erdélyi Imre Fiklóczki Jánosné Farkas István Fecske Zoltán Gu bányiné Gyenge Sándorné Horváth Mihályné Holló Gáspár Hubert [...] Nagy János Nagy Ferenc Nógrádi Sándorné N N N N N [...] ifj Elek József Erős Gáborné vi­téz Fodor János Fodor Ferenc Farsang [...]
57. 1939-01-03 / 2. szám
[...] Jó­zsef Dienes Károly özv Dancza Sándorné Erdélyi József Erdélyi Sándor Eged [...] Miklósné Fülöp András Fülöp Ignác Farkas Lajos Grégász Ilona Gulyás Já­nos [...] Erzsiké Kiss Béla özv Kovács Sándorné özv Kiss Sándorné Kormos Ferenc Kelemen Ferenc Karcag [...] 18 AThália álarcos jel­mezbálja Adomány Vitéz Jávor Ernő dr vm másodfőjegyző [...]
58. 1939-04-12 / 57. szám
[...] Dorcsák Baba Tibolddaróc özv Zsilinszky Sándorné Kováts Éva gavallér Farkas Ferencné Lama Szakiskola igazgatóságától nyert [...] meth Éva tiroli özv Eperjessy Sándorné dr modrai Kovách An­talné modrai [...] Antalné dr Erlach Istvánné dr vitéz Jávor Ernőné Farkas Ferencné Láng Andrásné Huszár Aladárné [...]
59. 1939-05-06 / 70. szám
[...] ügyvéd Éltes Kamii számvevőségi főnök Farkas Ferenc Eger Gyöngyösvidéki Villamossági Rt [...] csey Péter dr kir közjegyző vitéz Lomjapataky Béla Szol és Bor szakisk igazgató vitéz Lótos Fe­renc ig tanító Lőw [...] vezető Molnár László csendőral­ezredes Molnár Sándorné Mlinkó Ferencné Nedeczey Viktor kir [...]
60. 1939-05-21 / 79. szám
[...] László magyar nótákat énekel kísér Farkas Béla cigányzenekara 6 10 így [...] 40 A budavári ostrom fake­resztjei Vitéz Aggházy Kamill ez­redes előadása 6 [...] Séta az Állatkert­ben Beszél Gecső Sándorné 8 Szalonötös 9 Hírek 9 [...]
61. 1939-07-25 / 116. szám
[...] Kinskyné Pál may Ilka Schüssler Sándorné vitéz Lukács Károlyné Tóth Bódogné Szabó [...] Pálné István Béláné Nagy Lászlóné vitéz Ady Jánosné ifj Poók Endréné [...] Zsolt Zsigmondné Somogyi Gé­záné Máhr Sándorné Holubay Ar thurné vitéz Török Árpádné Farkas Pálné Moskovitz Lászlóné nemes páni [...]
62. 1940-01-13 / 7. szám
[...] pénzügyminiszter előterjeszté­sére a kormányzó dr vitéz Bíró József egri pénzügyi s [...] Kálmán gyöngyösi dr Horváth Lehel vitéz ifj Majoros József és dr Farkas László hatvani áll gimnáziumi óraadó [...] és Székely Cecilia egri Dobosy Sándorné Nagy Márta és Veres Mária [...]
63. 1940-01-15 / 8. szám
[...] rendelkezésünkre Porubszky Béláné özv Baán Sándorné Mátray Erzsébet billiárd Petró Rózsa [...] Le gányi Rózsi török nő Farkas Fe­rencné Fiuk Klára japáu nő [...] lány Szigetby Etelka magyar lány vitéz Uzonyi Lász lóné szobalány Huszár [...] orosz Ivanovich Magda spa­nyol cigánylány vitéz Havas Pé terné dr Erlach [...]
64. 1940-02-12 / 24. szám
[...] kérdés az Egyház meg­világításában Dr vitéz Somlay Mi­hály A mag 37 [...] Betes Angyalka egri lakosok Meghaltak Far­kas János fm 53 éves özv Vitéz Jánosné Stubner Jolán 88 éves [...] Erzsébet szer­zetesnő 39 éves Paulovics Sándorné Pók Etel 50 éves Volárik [...] Ferenc fm 80 éves Ittes Sándorné Kovács Erzsébet 46 éves Román [...]
65. 1940-05-24 / 82. szám
[...] 9 10 ig dr Erlach Sándorné Bikfalvy Ernőné özv Csömör László­né [...] Istvánné Kovács Dezsőné Nényey Kálmánné Farkas Ferencné Joó Lászlóné Ju­rányi Józsefné [...] Szakácsy Ferencné 10 ll ig vitéz Márkus Béláné Hevesy Sándorné dr Hevesy Sán­dorné özv Pavlik Ágostonná özv Mezeyné [...]
66. 1940-06-03 / 88. szám
[...] Tóth Anna 69 özv Ba­ranyai Sándorné Medveczki Mária Tarnabod 57 Hegedűs [...] kíséri Polgár Tibor 10 40 Farkas Jenő cigány zenekara 11 Hírek [...] 3 60 Dooászy Ferenc Végvárak vi­tézei Ifj regény 4 80 J [...]
67. 1940-08-09 / 125. szám
[...] Bisits Tibor repülőőrnagy írta míg vitéz Szoó Lajos főhad­nagy a stukatámadásról [...] német művészcsere kereté­ben 10 40 Farkas Béla cigány zenekara muzsikál 11 [...] Jánosné Koncz Er­zsébet ózdi Kovács Sándorné Koncz Katalin egri Ráezhegy u [...]
68. 1940-10-21 / 167. szám
[...] 2 Koós István 5 özv Farkas Dezsőné 10 Tömösvári József 5 [...] özv Szabó Jánosné 50 Numan Sándorné 20 Baghi Istváu 50 Lepres [...] István Ádám Pál Balkay István vitéz Bartha István Bertha Dezső Böbék [...] kös Sára Lőrinc Béla Lukács Sán­dorné Molnár Józsefné Mázán Fe­rencné Menyhért [...]
69. 1940-10-23 / 168. szám
[...] Viktor 3 Kiss Dezső 5 vitéz Radicsay Milánné 10 Kelemen Kálmánné [...] Takács Istvánné 1 özv Tá­bori Sándorné 0 40 Wágner Ká rolyné [...] 0 50 Danassy Viktor 5 Farkas Mi­hály 3 Nemes Aladárné 1 [...]
70. 1940-11-18 / 182. szám
[...] meg A lap vezetőhelyeu közli vitéz Horthy István beszámo­lóját a Horthy [...] Mária egri lakosok Meghaltak Varga Sándorné Barta Erzaébet 33 éves özv [...] a műsor bemon­dója a rokonszenves Farkas András volt Fűszer basons üzletet [...] Közvetítás Csík megyéből 8 25 Farkas Béla zenekara keringőket és dalokat [...]
71. 1941-02-26 / 32. szám
[...] Kerekes Kálmánná Pál Emánuelné Nagy Sándorné Répássy Gusztávné Ankli Józsefué Ernyi [...] Saáry Endréné Libertényi Ferencné Földi Sándorné Generál Sándorné Inancsik Jenőné Juhász Pálné Koncz [...] Istvánné Szabó Józsefné Rolicsek Istvánná Farkas Andrásné Kiss Józsefné Farkas Andrásné Hisz Lajosné Szojácsek Ferencné [...] Debrey Ist­vánné Vincze Istvánné Pénz Sán­dorné Faragó Miklósné Wülk Jó­zsefné Sárossy [...]
72. 1941-03-05 / 36. szám
[...] Dömötör magyar nótákat énekel kiséri Farkas Jenő cigány zenekara 8 30 [...] 6 40 Magyarok Bulgá­riában Dr vitéz Nagy István elő­adása 7 Hírek [...] 7 20 Zenés divat­történet Gecső Sándorné előadása 8 20 Külügyi negyedóra [...]
73. 1941-04-21 / 62. szám
[...] Cseh Margit Jónás András és Farkas Maria Molnár Kálmán fm és [...] Holló Veronika 34 özv Csik Sándorné Balázs Ágnes 66 éves ko­rában [...] A városrendezés lényege és feladata Vitéz Nemes Árpád előadása 6 30 [...] 1941 április hő 11 én vitéz Borbély Maczky Emil sk a [...]
74. 1941-05-26 / 82. szám
[...] Meilinger Ödön Okolicsányi Imre dr vitéz Polánkay László Választmányi póttagok Diviaczky [...] Komoly po­harat a fidelitas alatt Farkas András mondott Hivatásunk a Dunamedenceben [...] Bóta Katalin 21 éves Sza­kács Sándorné Sós Anna ny do­hánygyári munkásnó [...]
75. 1941-08-23 / 133. szám
[...] Horti Lajos magyar nótákat énekel Farkas Béla cigányzenekarának kí­séretével 1 45 [...] magyar gépgyári müvek rt végrehajtatnak Farkas csire Imre nős Sike Rozáliával [...] 8 MEGBÍZHATÓ komoly tehergépkocsi­vezető felvétetik Vitéz Tancsa István autófuvarozó vállalatánál Eger [...] tisztviselőt teljes ellátásra elvállalok Staud Sándorné Kertész u 8 ELADÓ Kompolt [...]
76. 1941-09-01 / 138. szám
[...] Angyal L josné alelnökök dr vitéz Polánkay Lászlóné Fazekas Al bertné [...] Dr Joób Gézáné dr Kertay Sándorné Kiss Etemérné Erdey Miklósné Város [...] Makiár II Leopold Rezsőné Gönczy Sándorné Mihály Sándorné Szent István város Fógel Ele mérnó Böck Sándorné Farkas Mihályné Szent Lajos város Pap [...]
77. 1941-09-12 / 144. szám
[...] egy ezüst órát lopott Pálok Sándorné egri lakostól Schmidt Ilona már [...] és fran­cia nyelven 11 25 Farkas Béla cigányzenekara muzsikál Kalmár Pál [...] aDiMÁVAG Egy egri lelkes szurkoló Farkas Tibor Hangya tisztviselő megalakította a [...] vett az újra sorompóba álló vitéz Zagyvái is akinek tudását és [...]
78. 1942-01-05 / 3. szám
[...] zentai és Koltai Klára egri vitéz Bognár Albert áll el isk [...] mag 86 éves özv Heil Sándorné Bachinger Vik­tória Kál 63 éves [...] mp 2 FOTE Ma rittyák Farkas Manu 1 p 17 mp [...]
79. 1942-03-07 / 38. szám
[...] különösen nekünk magya­roknak Teljes tisztelettel Farkas Ferenc Közel kétszázezer Honuéó indul [...] doh 4 dob gyufa dr vitéz Polánkay Lászlóné 218 P 2238 [...] cs dohány 1 pspír Tomidálszky Sándorné 37 34 P 600 cig [...] papír 12 dob gyufa Kelemen Sándorné 121 82 P 560 cig [...]
80. 1942-10-03 / 156. szám
[...] Gyula és László Imre kísér Farkas Jenő cigányzenekara 6 50 Hírek [...] 9 Százéves a Fóti dal Vitéz Vadady Albert dr előadása 9 [...] 9 40 Hírek 10 10 Farkas Béla cigányzene kara muzsikál Szánthó [...] tk sz végzéssel özv Szalai Sándorné sz Nováki Erzsébet javára bekebelezett [...]
81. 1943-12-04 / 192. szám
[...] főrendezői dr Hedry Lórin cné vitéz Vasváry Frigyesné dr Szabó Gyuláné [...] dr Halmos Béláné dr Vályí Sándorné III Gyümölcs Dr Hodonszky Gézáné [...] Dr Kálnokylstvánné Frank Tivadarné Hevesy Sándorné X Bazár Dr Nedeczey Viktorné [...] Egey Gyuláné II Pénztár özv Farkas Dezsőné Györgyéa yi Margit A [...]
82. 1944-01-24 / 13. szám
[...] Ilona 1 napos özv Mandula Sándorné Keresztes Rozália 77 éves özv [...] Míhályné Takács An­na 80 éves Farkas József Felsó tárkány 1 hónapos [...] 40 Egy év a le­vegőben Vitéz Háry László elő­adása 7 55 [...] Dnlliea Klára hegedű zongorán kíséri vitéz Pougráci István Lászlóffy Margit zongora [...]
83. 1944-05-24 / 81. szám
[...] kormány­zat alispáni minőségben jává kinevezte vitéz Imrédy Bélát gazdasági csúcsminiszterré nevezte [...] Molnár Miklós szabó s Anna Farkas Ber nát kőműves s László [...] András fm és Bodony Rozália Farkas Ferenc fm és Birincsik Rozália [...] őr 52 éves özv Gyulai Sándorné Erdélyi Borbála 81 éves Hargitai [...]
84. 1944-06-02 / 86. szám
[...] Részvéttel érte­sültünk hogy őzv Oodál Sándorné szül Tóth Anna június 1 [...] hege­dül 10 40 Valakinek muzsikál­nak Farkas Béla Bura Sándor Pertis Pali [...] Irén kettősöket énekel Zongorán kisér vitéz Pongrácz István 6 40 Kül­ügyi [...]