4. oldal, 160 találat (0,269 másodperc)

Találatok

61. 1963-06-02 / 127. szám
[...] van a kőedények mögött Gerő Sándor rajza Ezreket pusztított el a [...] Nyári Gergely Hajnal Attila Polics Szaniszló Zólyomi Tibor Szuhanyik Csilla Keszler [...] és Kovács Margit ápoló­nő Dominó Sándor nyomdász és Pozsonyi Erzsébet nyomdai [...] Könyök Orsolya Katalin Erzsébet és Sándor ut­cákban Június 7 én pénteken [...]
62. 1964-11-17 / 269. szám
[...] gólyává az egyik elsőéves Molnár Szaniszló Vizsga a Városi Művelődési Házban [...] ankétot rendeznek Pécs város Doktor Sándor Művelődé Házában Déryné u 18 [...] klubestet tartanak Pécs város Doktor Sándor Műve­lődési Háza Ifjúsági Klubja he­lyiségében [...]
63. 1953-11-11 / 264. szám
[...] Jancsó 2 w 3 Nagy Szaniszló 10 44 5 Ke sK [...] Nagy Bp Haladás 30 4 Szaniszló Bp KÉZILABDA Vasárnap került sor [...] 94 12 sz gvógyszertár Doktor Sándor utca 47 Telefon 13 53 [...] 0 f A Dak tor Sándor kultúrotthonban tov utca 18 ma [...]
64. 1947-04-17 / 86. szám
[...] Andor dr Lovász Pál Kühn Szaniszló Ko szits Ákos dr Makucz [...] reggel folytatta Orsó Mátyás Nemes Sándor és Schenk István hábo rus [...] polgáriruhás egyént A népbiróság Nemes Sándort és Schenk Ist­vánt bűnösnek mondotta [...]
65. 1960-01-20 / 16. szám
[...] bizonyítvánnyal a mozdonyvezetői tanfolyamot Dóra Sándor kifogástalanul végzi mun­KÖSZÖNET NYILVÄNITÄS Ezúton [...] Scheffer Albert Szilárd Miklós dr Sándor György Stranzniczkl Károly Danyi Pál [...] László Sánta István Palatínus József Sándor László Előd Szaniszló Szöllöst Károly Mühiili István Szöílösi [...] hízott sertés beszámítható Megte­kinthető Fürjt Sándor út 7 m Horváth 13308 [...]
66. 1990-04-11 / 9. szám
[...] Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából LEÓ SZANISZLÓ nevű kedves olvasóinkat A Nap [...] Unger Pálmával és N Szabó Sándorral beszélget Labancz Borbá­la a Pécsi [...] fuvola művész Demjén Ferenc Homonyik Sándor A szabadság vándora című kon­certje [...] Komfort Kisszövetkezet át­költöztette a Doktor Sándor u 33 sz alá ahol [...]
67. 1986-12-21 / 350. szám
[...] meg Hangverseny Nagykanizsán a Hevesi Sándor Művelődési Központ­ban holnap este 7 [...] Egri Terem­ben Nagykanizsán a Hevesi Sándor Művelődési Központ kiállí­tótermében december 31 [...] évfolyam Miskolczi Nor­bert és Uherkovich Szaniszló megosztva Harmadik helye­zett Szűcs Gábor [...]
68. 1967-10-19 / 247. szám
[...] Kisparaszt Szövetség főtitkár helyettesét Nagy Sándor a baranyai MÉSZÖV elnöke látja [...] az egyedül élő dós Bogadics Szaniszlónak í mindennapos házimunka el­végzésében Az [...]
69. 1990-02-07 / 37. szám
[...] barátok és isme­rősök részvételét ORSÓS SÁNDOR temetésén A gyászoló család Köszönet [...] minden­kinek akik szeretett halottunk NAGY SÁNDOR búcsúztatásán részt vettek ko­szorúk virágok [...] ismerősöknek volt munkatársai­nak akik SOMOGYI SZANISZLÓT utolsó útjára elkísérték Külön kö­szönet [...] képesí­téssel rendelkező dolgozót Jelent­kezés Hajdú Sándor osztályvezető­nél Pécs Szalai út 15 [...]
70. 2001-09-27 / 264. szám
[...] Orbán Jolán irodalomtudományi tanszék Csiz­madia Sándor politika tanulmá­nyok tanszék Fekete Sándor ÁOK pszichiátria intézet A beszélgetést [...] Megyeri út 4 A Petőfi Sándor Művelődési Ház díszítő művészeti körének [...] 20 25 Esti Showder Fábry Sándor­ral 22 15 Mercy Point Vészhelyzet [...] Igó Éva 21 50 Panorá­ma Szaniszló Ferenccel 22 00 Híradó este [...]
71. 1977-11-05 / 305. szám
[...] minden természet­kedvelő csatlakozhat Útvonal Tettye Szaniszló út Mi léva út Ilona [...] bronz emlék­plakettet kapták dr Dalmadi Sán­dor a járási atlétikai szövetség titkára Krajczár Sándor a járási labdarúgó szövetség titkára [...]
72. 1986-03-10 / 68. szám
[...] az 1843 as szabadság­harcban Kollár Szaniszló előadása március 10 én 19 [...] úimecsekaljai lakóterületi klubjában Körösi Csorna Sándor u Pege Aladár és együttese [...] halt meg Budapesten Czizma dia Sándor szociáldemok­rata vezető költő és újság­író [...]
73. 1991-09-17 / 255. szám
[...] napirend előtti fel­szólaló Szűcs M Sándor MDF a szabolcsi almater­mesztők gondjait [...] beha­toló jugoszláv katonai repülő­gépet A Szaniszló Ferenc Rózsa László és Hegyi [...]
74. 1985-05-26 / 142. szám
[...] ezt Gábor Klára és Lukács Szaniszló kapta mind­ketten pécsiek Szepesi L [...] volt break bemuta tó Czizmadia Sándor énekes a Bütykös együttes is [...]
75. 1979-06-25 / 172. szám
[...] de lelkes patrónus dr Príszter Szaniszló is a buda­pesti botanikus kert [...] Spinozum A virágbarát akit Sásdi Sán­dor A hídon kezdődött című kisregényében [...]
76. 1992-04-11 / 101. szám
[...] MDF Pécsi Szervezete Körösi Csorna Sándorra emlékezett halála 150 évfordulója al­kalmából [...] Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából LEÓ SZANISZLÓ nevű kedves olvasóinkat A Nap [...]
77. 2000-12-22 / 350. szám
[...] történelmi opera részletek Fsz Homonyik Sándor Kováts Kriszta Kaszás Attila Tóth Sándor Auksz Éva Gazdag Tibor Pápai [...] Tények 19 30 Gyerekszáj Friderikusz Sándor műsora 20 00 Aladdin olasz [...] 14 10 In memóriám Reményik Sán­dor 14 50 Ünnepi stúdió 15 [...] 05 Alaphangok 23 10 Panoráma Szaniszló Ferenccel 23 40 Idegenek csókja [...]
78. 1996-10-09 / 276. szám
[...] Stenczer Béla illetve N Szabó Sándor ala­kítja A main kívül októberben [...] másikon a 60 méterre lezu­hanó Szaniszló aknával Minden szakmai túlzás nél­kül [...]
79. 1995-10-24 / 290. szám
[...] az elsők között a Petőfi Sándor Művelődési Házban alakult meg a [...] okozott Ez év tavaszán Uherkovich Szaniszlóval a Shell cég képviselőjével megál­lapodtunk [...]
80. 1948-01-27 / 21. szám
[...] A lengyel küldöttség nevében Skrzorzewskj Szaníszló kultuszmi­niszter mondott köszönetét a fo­gadtatásért [...] 25 éve eséplögéptulojdonosok cs Isokonya Sándor napszámos mo­hácsszigeti lakosok ellen akik [...]