3012 találat

Találatok

1. 1949-10-15 / 240. szám
[...] IÁV szimfonikus zenekar vezé­nyel Pécsi István PETÖFI RÁDIÓ M t főzzünk [...] 30 Horváth Jenő zongorázik Cse­pel István klarinéfozttk 15 15 Gottwaldov a [...] Páka Jolán énekel kisérj Hajdú István 15 00 Rádióiskoia 13 40 [...] néni Fónay Márta Kék Mihály Bozóky István KoTe g is ák Horváth [...]
2. 1949-11-19 / 269. szám
[...] 16 30 Kazah irodalom Közreműködik Bozóky István Ladomerszky Margit Ruukay Éva Somló István Rende­ző Körmöczi László dr 17 [...] Dezső Canterbury érseke Sze­gedé Szabó István Lightborne bér­gyilkos Pécsi Sándor 23 [...] Ági Rátonyi Róbert é Rozsos István A Rádiózenekart és az Atomi [...]
3. 1951-05-31 / 124. szám
[...] folyamatokra vonatkozó kísérletekről A továbbiakban Bozóky László Mák ranczi Béla és [...] vonat­kozó kísérleti eredményeiket Befejezésül Kovács István Kossuth díjas akadémikus számolt be [...]
4. 1960-06-19-01 / 144. szám
[...] föispánsága Nendt­vich Andor polgármestersége Pi­lismarót Bozóky Géza rectorsága Deák János hittudományi [...] W 3 L év Szent Ist­ván havának 10 napján Gróf Klebelsberg [...] Stile Sándor s K Pilismarót Bozóky Géza a k rektor Az [...]
5. 1966-09-22 / 224. szám
[...] és közgyűlé­sének magyar résztvevői dr Bozóky László professzor é Fehér István a Központi Fi­zikai Kutató Intézet [...] vett részt Előadást tar­tott dr Bozóky László pro­fesszor is Azt a [...] a 6 tagú intéző bi­zottságba Bozóky professzort is beválasztották A fizikai [...]
6. 1966-10-02 / 233. szám
[...] konferencia Rendkívül hasznos volt Dr Bozóky László professzor nyilatkozata Pénteken befejeződött [...] részéről csak egy személy Sebestyén Ist­ván előadó járja a tsz eket [...] költőnek mint Bertha Bul­csú Pákolitz István Lázár Ervin Bárdosi Németh János [...] szoboravató ünnepség me­lyen névadójuknak Szabó Istvánnak portréját leplezik le Külön érdekessége [...]
7. 1966-12-07 / 288. szám
[...] lást idézett elő Az omlásve­szélyt Bozóky Ferenc vájár észlelte Azonnal riasztotta [...] X szint nyugati főkeresztvágatában Panyi Ist­ván vájár szervedett halálos sérülést A [...] 21 lg Hő­sök tere Szabolcsfalu István akna területek lakói részére ke­rülnek [...] testvérünk sógorunk és ked­ves rokonunk BOZOKY FE­RENC 30 éves korában tra­gikus [...]
8. 1970-06-24 / 146. szám
[...] a Széchenyi téren Elhunyt Fekete István Fekete István író mezőgazdasági szakíró keddre virra­dóan [...] Abaliget közelében Egy személyautó elütötte Bozóky Eszter 17 éves gyalogost aki [...] őket Természetesen Németh Já­nos Kiss István Balogh Mihály Kucsera László Juhász [...] Kurella Mátyás Osztermann László Bogdanov Ist­ván Weinhoffer mohón várta az el­ismerést [...]
9. 1970-08-25 / 198. szám
[...] versenyzője nyerte második he­lyen Major István a siklósi tsz lovasa végzett [...] vadász ugratásban a siklósi Major István és a pécsi Molnár Dénes [...] Subits Lajos Csere Varga helyett Bozóky a szünetben Kelemen helyett Gu­lyás [...] 0 2 0 Erőmű pálya István aknai Bányász Pécsi Ki­nizsi 5 [...]
10. 1972-05-04 / 103. szám
[...] A jelentős nemzetközi össze­jövetelt dr Bozóky László pro­fesszor a kongresszus elnöke [...] osi Tanács elnökhelyettese és Kovács Ist­ván akadémikus az Eötvös Lo ránd [...]
11. 1973-05-12 / 119. szám
[...] fejére Nem vaklárma mondja Máté István a PIK műszaki osz­tályvezetője Már [...] sál nyújtotta a férfinak Gubicsa Ist­ván ráeszmélve hagy pénzét Niko­lics Teréz [...] orvostudomány Kozma Pál agrártudomány Környey István orvostudomány Krom pecher István biológiai tudo­mány Lévai András műszaki [...] Denes fizika Bihari Ottó jogtudo­mány Bozóky László fizika Csikói Gyula fizika [...]
12. 1974-10-20 / 288. szám
[...] diadalát a múló évek fölötti Bozóky Éva Alapításának 175 évfordulójára készül [...] László Gallovits Attila Vóradi M István Körmendy László Herda János stb [...]
13. 1975-01-13 / 12. szám
[...] Hans Jürgen Wischnewskit fo­gadta Huszár István a Minisz­tertanács elnökhelyettese és Púja [...] Az amerikai képviselőket fo­gadta Huszár István miniszter­elnökhelyettes Púja Frigyes külügyminiszter és [...] és ápolja felejthetetlen példa­mutató emlékét Bozóky Éva Befejeződtek a magyar kuvaiti [...]
14. 1975-03-05 / 63. szám
[...] március 5 szerda PR SZALAl ISTVÁN Hófehér Finnország DÉLI MELÓDIA A [...] szenvedélyes ember lesz a földön Bozóky Éva Párbaj a Ferdinándokkal Részletek [...]
15. 1975-05-17 / 133. szám
[...] mutatja be Karcsai Kul csár István Louis Jouvet francia színész és színházi ember Ne meskürty István pedig Fellini olasz filmrendező életútjáról [...] és költészet fé­nyes csillagai felé Bozóky Éva K S Fejes Endre [...]
16. 1975-06-04 / 151. szám
[...] is erős eltérésnek kell lennie Bozóky Éva Példátlan sikerű sorozat Ligeti [...] Borsay Pál Októberben a Horváth István által mon­dott Pilinszky versekhez Kircsi [...] izgalmas zenei­irodalmi matinét hallhattunk Barth István Liszt díjas fuvola és N [...] az idei utolsó matinén Barth István Kircsi László Borsay Pál és [...]
17. 1975-07-30 / 207. szám
[...] gyönyör­ködtessenek és vizuális kultú­ránkat fejlesszék Bozóky Éva A Szovjetunióból érkezett népiegyüttesek [...] mögül mo­solygó asszony neve Kajtár István né A Pedagógusok Szakszer­vezete Városi [...] jó rendűséget je jelent Kajtár Istvánná igazgatói irodájában év közben is [...] panaszok meghallgatása intézése ké­pezik Kajtár Istvánná nyári vakációját A városi bizottság [...]
18. 1975-08-13 / 221. szám
[...] Strobl Alajos Vedres Márk Csók István s Vasza ry János voltak [...] örök barátaink min­dig jelen vannak Bozóky Éva A roskatag épület utcai [...]
19. 1975-09-03 / 241. szám
[...] mondotta Fiszter Gyuláné a Dobó István utcai gimnázium igazgatója Hazajöttem hiszen [...] és levelező ta­gozaton mondotta Stelcz István az Építőipari Szakkö­zépiskola új igazgatója [...] honismereti szakköre amit elődje Debitzky István igazgató vezetett mind igen fontos [...] de vala­miképp e kell indulni Bozóky Éva Stelcz István Fiszter Gyuláné
20. 1976-05-09 127. szám
[...] Széchy Mária sírjára Ven­déglátónk Kincs István biz­tatta Móricz Zsigmondot hogy erről [...] a láncairól elszabadult ér zésvilóg Bozóky Éva