101 találat (0,249 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1935-203 (1935-XII-305. oldal)
[...] szerint bonyolódik le Gróf Festetics Sándorné Gádoros és Nagy­szénás községek határában [...] és ellenmondások jobbfelől Tessék cáfolni vitéz Sebestyén Kálmán Bi­zonyítani kell Mózes [...] és az ő sérelmükre Far­kasfalvi Farkas Géza A dömpingsajtó kapjon valamivel [...]
2. Ülésnapok • 1939-82 (1939-III-349. oldal)
[...] 38 66 özv Gyorffy Bengyel Sándorné és a m kir miniszterelnök [...] 81 Szinyei Mérse István 68 vitéz Horthy István 70 Szmreesányi Lajos [...] elnöki megemlékezés 335 81 Zsindely Sándorné köszönete a felsőház részvétéért 81 [...] Ertl János írom 360 81 Farkas Géza írom 360 81 Feilitzsch [...]
3. 1940-01-03 / 1. szám
[...] 30 lejt adott Gulya Sándor Vitéz Rezső 20 lejt adót Huszár [...] Ándrásné Koncza Béla özv Papolczi Sándorné 4 liter buzat adott Kopándi [...] lejt adott id Pál Sámuel Far­kas Izsák Nánási István Tamás Mihály [...]
4. 1940-04-21 / 92. szám
[...] Dénes 10 Partha Endre 20 Vitéz András 20 Bariba Jolán 20 [...] 5 Nagy József 5 Mihner Sándorné 5 Dónátb Dénes 10 Vitéz Dani 5 Kiss Ádám 5 özv Puj Ignác né 10 Farkas József 30 Bakó Lajos 20 [...] 50 Ü 2 V Fothy Sándorné 100 Takáts István 20 Kugel [...]
5. 1940-09-19 / 214. szám
[...] főz B é nyesy Vilma Farkas utca 6 Ko 359 NŐI [...] Magyar német nyelvórákat gákra előkészítek Farkas u 6 GYERMEKTELEN házaspár házmesternek [...] Buza utca 17 szám Kerekes Sándorné K 241 i K G [...] budapesti körök is felfigyeltek János vitéz Az idei évadnyitó díszelőadást ismétli [...]
6. 1940-12-14 / 287. szám
[...] Julia Palló Imre de és vitéz Szende Ferenc az Operaház tagjai [...] Minisztérium rádióelőadás sorozata 3 30 Farkas Béla és cigányzenekara muzsi j [...] árak élelmiszer árak 3 0 Farkas Sándor és cigányzenekara O 40 [...] a Nemzeti Szalonból Beszél Geeső Sándorné 4 15 Diákfélóra Amit otthon [...]
7. 1941-01-19 / 15. szám
[...] Lukáts Imréné Lohinszky Józsefné Leitersdorfer Sándorné vitéz Mó­zes Mihályiiné dr Mátyás Mátyásné [...] Jeriöné Platsinlár Andrásáé dr Rudas Sán­dorné Radó Andráíné Radó Sándorné Ren­ner Frigyesné dr Rostál Sándorné Re tezár Menyliártné dr Szabó [...] kétfátt f mníec Iáiéi diákok Farkas Itnre Közismert diákoperettjének ragyogó filmváltozata [...]
8. 1941-02-18 / 40. szám
[...] Bálint Margit Mi kóla Margit Farkas Jolán Steinhübel Ju­ci Kómis Sárika [...] Qu tárt Károlyné dr Nagy Sándorné Nagy Ernöné Suáh Andorne Csűrös Istvánné dr Gardó Emiimé Pelényi Sándorné Szabó Sándorné Bruckné Ir Pallos Ma­rianne Német [...] Lász lónél Pásztory Pálné Losonezv Sándor­né Kapitány Lászlódé dr vitéz Biró Gyű láné Cseke Domokosáé [...]
9. 1941-03-15 / 62. szám
[...] solni a csütörtöki előadási Péfkeken VITÉZ LÉLEK Tamási Áron nagysikerű szteiótéka [...] Hí­rek 8 10 clr Debreczeni Sándorné magyar nótákat zongorázik 8 30 [...] árukban Széchenyi tér 17 emeleten Far­kasnál F MODERN ebédlő eladó Álegtekintbető [...] 60 100 liter tehén bivalytejet Far­kas utca 6 emelet 12 ajtó [...]
10. 1941-05-31 / 124. szám
[...] A Népművelés rendezése Be­szélő Gecső Sándorné 18 30 Cavour és a [...] 8 A FÜLEMÜLE Szabados Árpád Farkas Ferenc zenés szinjátéka Főszereplők Fényes [...] FÜLEMÜLE Ház EU 1 ENE VITÉZ TIBOR LESZ A KOLOZSVÁRI OPERA [...] illetve az Opera rendezője lesz Vitéz Tibor a kiváló operaénekes Vitéz Welser Ti­bor régi kolozsvári családból [...]
11. 1941-07-08 / 154. szám
[...] minőségű pénzügyi főtaná­csosokká kinevezte dr vitéz Nyerges Gyula pénzügyi tanácsosnak a [...] Nagyvárad Vadász Ferencet Nagyvárad és Farkas Sándort Máramarossziget II osz­tályú postatisztté [...] Tóth Maróéinál Nagyvárad özv Pál Sándornét Kézdivásárhely Galigóczy Ilonát Kolozsvár és [...] Bcnki I Bélánét Kolozs­vár Pop Sándornét Kolozsvár Zászló Her I minát [...]
12. 1941-07-16 / 161. szám
[...] széről választott Széli Kálmánné és Farkas István titkár mellé bizottságot kiidenek [...] a nemeslelkii ado­mányt özv Nagy Sándorné 10 özv Szar iuári Fercncné [...] légiraj a német hadsereg egyik legvitézebb alakulata Már jelszavá­ban benne van [...]
13. 1941-07-29 / 172. szám
[...] I chfet étiből jelentik Öze Farkas Kál ménné zsáltui lakos elhunyt [...] fíudá károly kereskedő és Ke­lemen Sándorné mezőbándi háztartásbeli a z szony [...] oroszok élénk füzében elakadt raját vitéz és bátor személyes példájával magával [...]
14. 1941-08-14 / 186. szám
[...] cselt László Pétert ezen elszán­tan vitézül és kiváló katonai érzékkel végrehajtott haditettéért az arany vitéz ségi éremmel tüntették ki ü [...] Cser László Bámészkodás Pekingben Gecső Sándorné Korok és diva­tok Bevilaqua Borsody [...] a következő cimre Diákvédő Hivatal Farkas utca 3 Telefon 15 43 [...]
15. 1941-11-06 / 254. szám
[...] álláspontját A villában felmerül észrevételekre vitéz Molnár Géza alezredes a közélelmezési [...] be a közélelmezési hivatalhoz i Farkas utca 4 sz I em [...] József Veress Lajos és Bara Sándorné Nép huszárok cigányok Törté­nik Tölgyesen [...] az Er­délyi Párt kolozsvári tagozatánál Farkas utca 7 szám emelet reggel [...]
16. 1942-03-20 / 65. szám
[...] eljárás végett átadták az ügyészségnek Farkas Berta kolozsvári lakos csütörtökön feljelentést [...] elkö­vetett bűnök hazaárulás címen dr vitéz Berde Károly pedig Mitől óvakodjunk [...] a Mátyás Király Díákházbapi lesz vitéz nagybányai Horthy Istvásaé jeleu létébea [...] első filmszer epe ár Nagy Sándorné az ismert kolozsvári uriasszony aki [...]
17. 1942-04-23 / 91. szám
[...] és annak édesanyját özv Csá­nyi Sándornét A gyilkos tettének elkövetése után [...] San tinelli utóda Duronelly egyébként vitéz Béldy Alajosnak az Országos Sport [...] Gecző Pullry Boga és j Farkas csatárok A fenti összes jáleko [...] 10 Nemzetközi vizjelzószolgálat 11 20 Vitéz Galánthay Jer dr hegedül li [...]
18. 1942-05-01 / 98. szám
[...] ecskev Kírolyné Egyed Lajosáé bisztrai Far­kas Imréné Finzler Sándornc özv Fodor [...] Miklósné Gyarmathy Miklósné dr Györfi Sándorné Ilajdu Gyuláné Kövér Rózsa dr Keledy Tibomé vitéz Kékessy Lő rincné Kompanek Jánosné [...] utca 11 a hadigondozó iroda Farkas utca 4 szám alatt földszint [...]
19. 1942-06-05 / 125. szám
[...] 6 80 fűzve 4 80 Farkas István A levegő titánjai Köt­ve [...] kozott szinre kerűinek Ludas Matyi Vitéz László kaland­jai é s Paprika [...] vették a műsort ás Gecső Sándorné kisérőszövenét Első számként az ezertanu [...]
20. 1942-08-29 / 195. szám
[...] Ború Bo­torul Böhm Károly Bölöni Farkas Brétfii Bu­zogány Cukorgyári Cigány telep [...] Hóry Béla Horthy Miklós János vitéz Libucgáti sétaút Linczeg Lorántffy Ma­gyar [...] és elütötte Faz a kas Sándorné kolozsvári asszonyt aki sé­rülése következtében [...] autó meg­csúszott és elgázolta Fazakas Sándornét A bíróság tanúként kihallgatta a [...]