56 találat (0,256 másodperc)

Találatok

1. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (451. oldal)
[...] Péter szepesi 463 László fia Sándor edelényi karászi 429 László fia Sándor rápolti 392 László fia Szaniszló mester bátori 300 472 László fia Szaniszló lónyai naményi 322 László fia [...] 370 László fiai György és Szaniszló bátori 114 László fiai Péter [...]
2. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (435. oldal)
János Sándor bán fia karászi 304 440 455 540 János Sándor fia paposi 350 János Sándor fia petri 106 533 János [...] 94 448 a 472 János Szaniszló fia bátori 370 János Szaniszló fia kallói 226 347 357 423 János Szaniszló fia madai pazonyi 282 János [...]
3. Adattár (186. oldal)
[...] érintkezik Mezőpetrivel és Kisbesenyővel 1316 Szaniszlóval is határos 1338 1366 ban [...] Csomaközi György fia Jánosé míg Szaniszló felé eső fele a Károlyiaké [...] Piskolt Bihar m Ny ról Szaniszló és Részege Szirmay II 28 [...] birtokosztás eredményeképp 1327 ben Mezőreszegei Sándor fia Sándor Vezend perében esküt tevő tanú [...]
4. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (417. oldal)
[...] szennyesi 460 György szatmári szolgabíró Sándor fia részegei 401 György Sebestyén [...] 316 317 327 437 György Szaniszló fia szaniszlói 229 György Tamás fia csarnavodai [...] 322 442 György fia Mihály szaniszlói 91 229 444 György fia [...] Pócs piskárkosi 375 György fia Szaniszló jobbágy kishódosi 237 György fiai [...]
5. Új sváb községek keletkezése az 1790-es években (165. oldal)
[...] 1712 ben telepített ide Károlyi Sándor sváb gazdá­kat akiknek összes száma [...] 42 Nagykárolyból 14 Mezőpetriből 12 Szaniszlóról 1 Tusnádról 2 Kálmándról 1 [...] községnek 1800 tól fogva pedig Szaniszló községnek volt fiókegyháza Az első [...] 1800 tól 1802 ig ter­jedő szaniszlói keresztelési anyakönyveket 57 1 Szátmármegyei [...]
6. Adattár (196. oldal)
[...] felébe is ennek viszont nagybátyjuk Szaniszlói György fia Mihály ellentmondott 1361 ben a Szaniszlón lakó György fia Mihály fia [...] a Károlyiak kezén találjuk Részben Szaniszló Pesty 1864 Nagy Karoj Hnt [...] cs őse fiainak Sebesnek és Sándornak visszaadott Kékes és Fentős erdők [...]
7. AZ ECSEDI URADALOM ÉS NYÍREGYHÁZA • AZ ECSEDI URADALOM MEGSZERZÉSE (11. oldal)
[...] is szólította a vételre Ká­rolyi Sándort de az nem nagy kedvet [...] rám az ecsedi jószágbeli portióját Szaniszlót Szent Miklóst Tagyát Gyülváczot Dobot [...] mint mások 1 Miután Károlyi Sándor gróf visszautasította Bánffy ajánlatát ez [...] Mihály báró kamarai tanácsos Károlyi Sándornak igenis kívánja a Mlts Bánffy [...]
8. (147. oldal)
Jékey Sándor 101 Jeney Ferenc 34 Jiraszek [...] Kállay Zoltán 107 109 Kálli Sándor 39 Kálmán Frigyes 9 11 [...] Keresztes Fischer Lajos 86 Kereszti Sándor Dr 106 Keresztszeghy Sándor Dr 83 84 87 107 [...] Gábor 25 26 30 Korvin Szaniszló 97 Kosarik Sándor 66 Kovács Ferenc 39 Kovács [...]
9. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (440. oldal)
[...] beregszászi plébános 453 477 Károlyi Sándor gr 113 114 k 213 [...] Domokos fe­lesége 31 Katalin kallói Szaniszló leánya Sápi Péter fe­lesége 357 [...] Zarándi Péter felesége 319 Katalin szaniszlói Mihály leánya 119 444 Katalin [...]
10. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (385. oldal)
[...] 512 András jobbágy Péter fia szaniszlói 444 András Sándor fia részegei 401 András Ördög [...] 196 András pap Tamás fia szaniszlói 444 András Vid fia börvelyi [...]
11. Történelem • C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei. I. közlemény 1387–1399. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár I. kötetéhez) (332. oldal)
[...] a mondott Balk vajda fia Sándor Demeter uterinus testvére a mondott [...] consuetos ab eisdem iobagionibus id Sándor existum non permisisset Konventi fogalmazvány [...] e célra kirendelt nádori emberrel Szaniszló fráter subdiaconus t küldték ki [...] hogy mivel Balk vajda fia Sándor Demeter testvére a bírónak járó [...]
12. (119. oldal)
[...] 1437 dec 11 Kallo i Szaniszló fia János fiát Istvánt és [...] Kallo ex scitu Pethry i Sándor fia Miklós fia Mátyás és [...] auditu vallották hogy Kallo i Szaniszló fia János fia István és [...]
13. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (425. oldal)
[...] 334 358 381 555 István Sándor fia részegei 401 István mester [...] 445 480 488 529 István Szaniszló fia bátori 17 27 8 [...] 360 439 472 515 István Szaniszló fia pilisi 198 373 István [...]
14. Adattár (246. oldal)
[...] Péter testvére fia Pál illetve Sándor fia Sándor részegei nemesek az elődeik által [...] és Pálé a D i Sándoré lett ezen állt Szent Margit [...] Szentmiklós birtok domb 1320 ban Sándort Részege faluban idézték meg a [...] XIX sz ban É ról Szaniszló K ről Mezőpetri D ről [...]
15. Adattár (297. oldal)
[...] a rohodi nemesektől Fodor fiaitól Sándortól és Jakabtól akik anyjuk Erzsébet [...] 1385 ben Bátori László fia Szaniszló mester tagyi jobbágyait Dománhidai Miklós [...] Bátori György fia János és Szaniszló fia István Tagy birtokától elhatárolták [...]
16. Adattár (333. oldal)
157 Pál fia János és Sándor fiai János és Miklós birtoka [...] Csomaköz földjével másrészt az ő Szaniszló földjei zárják közre 40 ezüst [...] a várcsomaközi birtokuk felét a Szaniszló felé eső részét amelyhez 8 [...]
17. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (450. oldal)
[...] Pongrác fia fülpösi 141 László Sándor fia jánoki 142 László Sándor fia karászi 39 90 204 [...] Ládi Domokos leánya 455 László Sándor fia solymosi jánoki 250 429 László Sándor fia tákosi 350 László Sandrin [...] Simon fia szennyesi 460 László Szaniszló fia madai pazonyi 282 László [...]
18. Történelem • C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei – II. közlemény 1400–1410. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár II. kötetéhez) (387. oldal)
[...] meg Balk fiai Demeter és Sándor a napokban missis Boryna filio [...] quartalis pu­ellaris condam domini filie Sándor de dicta Myssethe matris et [...] et filie eiusdem amely nekik Sándor birtokaiból iure nature et de [...] a panasz szerint történt és Szaniszló nap utáni szerdán máj 11 [...]
19. (97. oldal)
[...] Kiiment Rezső ezredorvosok dr Omaszta Sándor Dr Kovács István Gyula föállatorvos [...] Cajetán Schenker György lovag Korvin Szaniszló Pongrácz Aladár Fáy Jenő Joannovits [...] Vétsey Ede br But tier Sándor ezredsegédtiszt Hoffman Gusztáv Patzak Ferenc [...]
20. I. Altalános történeti rész. 1. lap • 2. A ruthén nép és papjok sorsa az Unió előtt (9. oldal)
[...] Plávián Janovics Vaszil Malmoson Sztrojna Sándor Péter Melnicsnán Hriczikovics György Nagybisztrán [...] Mihálv és András Sztánfalván Pap Szaniszló és János Závidfalván Oláh Miklós [...] Pap Demeter Hátmegen Pap Koszty Sándor Péter és Márton Lá­zár Feketepatakon [...]
21. Helytörténet • Bánkúti Imre: Károlyi Sándor két írása a Rákóczi-szabadságharcból (1706, 1711) (210. oldal)
[...] magyar elég A hátlapon Károlyi Sándor írásával Deákra fordítandó Más későbbi [...] KOVÁCS 1988 Kovács Ágnes Károlyi Sándor Magyar História Életrajzok Gondolat Budapest [...] KOVÁCS 1994 Kovács Ágnes Károlyi Sándor levelei feleségéhez I 1704 1724 [...] LUKINICH 1925 70 skk Leszczynski Szaniszló a franciák és svédek által [...]
22. II. Ferdinánd (220. oldal)
[...] s a fejedelmet megsértő Thurzó Szaniszlónak és vele Sándor Jánosnak halálra Ítéltetését követelték ezen [...]
23. II. rész, meh/ a mostani és hajdani lelkészségek múltját s jelenét tartalmazza. (157. oldal)
[...] János esp 1856 ban Újhelyi Sándor 1860­ ban Rakovszki Sándor 1877 Sztarecki Miklós 1880 ban [...] Ilyenek voltak 1649 ben Pap Szaniszló és Pap János kik jobbágytelken [...]
24. MAGYAR KIRÁLYI TARTALÉKOS HUSZÁRTISZTEK (526. oldal)
[...] III 25 én lefokozták SZILÁGYI SÁNDOR tartalékos huszárzászlós Szaniszló 1910 Anyja Jeles Mária 1942 [...] tartalékos zász­lóssá léptették elő SZILÁGYI SÁNDOR HOROGSZEGI tartalékos huszárhadnagy Hadad 1916 [...]
25. I. József (420. oldal)
[...] rövid időn Lengyelországba lesz hogy Szaniszlót Lescinszky trónjába helyezze és a [...] Klobusiczky Ferenczet Bartóthy Feren­czet Keczer Sándort és Ráday Pált augusztus hónak [...]
26. I. József (419. oldal)
[...] makacssága miatt nem hasz­nálhatta Károlyi Sándor hadsikereibe nem bizott Esz­terházy Antalban [...] a Szász August és Lesczinszky Szaniszló között két pártra szakadt Augustot [...]
27. Történelem • Bene János: Nyíregyháza az I. világhábrúban (445. oldal)
[...] százados Tarnov 1914 nagysurányi Surányi Sándor Békéscsaba 40 éves nőtlen 5 [...] népfelkelő olasz harcté­ren 1918 Szabó Sándor Nyíregyháza 22 éves nőtlen 3 [...] olasz harc­tér 1918 Szilvasány László Szaniszló Szatmár megye 36 éves nős [...] gyalogezred honvéd Nyíregyháza 1918 Szitha Sándor Nyíregyháza 20 éves nőtlen 65 [...]
28. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (411. oldal)
[...] fia Elek 304 Fodor fia Sándor vagy Jakab rohodi 409 472 [...] i pócsi 136 Fülemező ömbölyi szaniszlói 136 Fülepi puszta 460 Fülesd [...] Miklós téglási 477 Fülöp fia Sándor csarnavodai 274 Fülöp fiai László [...]
29. Történelem • C. Tóth Norbert: Szabolcs megye hatóságának archontológiája (1284–1526) (105. oldal)
[...] Tuzséri Lukács Kenézi Domokos fia Szaniszló Endesi Dénes fia László Téti [...] Nagy Domokos Bulyi Tamás Petri Sándor fia Miklós Anarcsi László Sényői [...]
30. Adattár (65. oldal)
[...] Gergely fia Lőrinc és Petri Sándor fia Sándor dobosi ne­mesek mint szomszédok vesznek [...] Lőrinc fia Tamás és unokatestvére Sándor fia Sándor a dobosi uradalomban lévő részeiket [...] Péternek Ders fiai László és Szaniszló 1379 évi panasza szerint az [...]
31. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (443. oldal)
[...] Katapán nb i 1 Karászi Sándor 2 Jánoki Derzs felesége 429 [...] Imre felesége 374 Klára rakamazi szaniszlói György leánya Olaszi István felesége [...] felesége 108 479 Klára Karászi Sándor felesége 90 Klára Vetési Illés [...]
32. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (408. oldal)
[...] Erzsébet kallói János leánya Részegei Sándor felesége 401 Erzsébet kisfaludi Péter [...] Sásvári Mik­lós felesége 428 Erzsébet szaniszlói Mihály leánya 119 444 Erzsébet [...] leánya Kaplony nb i Toronyai Sándor felesége 413 Erzsébet Kis Kozma [...]
33. Okmánytár (358. oldal)
[...] S cs Az összeírást Károlyi Sándor gróf közvetlenül a községnek sváb [...] Katona János vaida melly teleken Szaniszló felől kijáró Siká­tort foglalták Utánna [...]
35. Történelem • Terdik Szilveszter: Rácz Demeter, egy XVIII. századi görög katolikus meccénás (345. oldal)
[...] már akkor nyilvánvaló volt Károlyi Sándor számára bár ennek ellentmondani látszik [...] ura kezeit akár Ferencnek akár Sándornak írt Az utolsó ilyen levele [...] 61105 1743 január 6 Károlyi Sándornak Kaplonyból Isten kegyelmébül Karolyban is [...] zálogba venni Egy külön levélben Szaniszló falut kérik 16 000 ft [...]
36. Adattár (332. oldal)
[...] fia Lő­rinc fia Tamás és Sándor fia Sándor itteni birtokuk felének az Á [...] ben Ders fiai László és Szaniszló panasza szerint várasdobosi birtokrészeik hasznát [...]
37. TÁRGY- és NÉVMUTATÓ (524. oldal)
[...] 51 Szent Kereszt 57 Szent Szaniszló krakói székesegyház 84 Szilágyi Lajos [...] az országgyűlés üléséről 129 Szirmay Sándor 221 334 Szlavóniai magyar párt [...]
38. Adattár (215. oldal)
[...] ben a Hontpázmány nb i Sándor fia Sándor és Petri Gergely fia Lőrinc [...] ben Ders fiai Lász­ló és Szaniszló panasza szerint pályi birtokrészeik hasznát [...]
39. Előzmények (2. oldal)
[...] lett 98 elesett 29 paraszt Szaniszló és Csomaköz két két hétig [...] a nagykáro lyiak közül Károlyi Sándornak 40 000 Eötvös Miklósnak 824 [...]
40. Új sváb községek keletkezése az 1750-es években (122. oldal)
[...] egészen egy részét még Károlyi Sándor szerezte meg 1736 ban A [...] ma­gában foglalta Kálmánd másik felét Szaniszlót egészen és Krasznaterebest egészen Az [...]
41. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (458. oldal)
[...] Péter zsarolyáni 556 Márton fiai Sándor és János 79 463 Márton [...] 549 Máté jobbágy Péter fia szaniszlói 444 Máté karászi officiális Tamás [...]
42. Adattár (197. oldal)
[...] nb i Tákosi Bereg m Sándor fia Gergely érdekében akik közül [...] Lónyai Jakab fia László fia Szaniszló tiltakozik hogy Bencenc fia János [...]
43. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (468. oldal)
[...] Péter pilisi 373 Miklós fia Sándor Miskolc nb i 413 Miklós [...] Miklós fiai László János és Szaniszló madai 240 Miklós fiai Miklós [...]
45. (172. oldal)
[...] Balázs és Albert Pettry i Sándor dicti Gergely Ist ván commetanei [...] i Lewkes János Bathor i Szaniszló fia István fiainak Jánosnak és [...]
46. Adattár (161. oldal)
[...] Mihályfalva Bihar m Ny ról Szaniszló határolta Szirmay II 23 Ref [...] Csépán és Miklós Tákosi Beregm Sándor elismerik hogy István fia András [...]
48. Szatmár megye kialakulása (4_37. oldal)
[...] birtokszerzője a Karászi család őse Sándor bán 1268 aki utódaira 10 [...] 1265 ig a váradi káptalan Szaniszlót 1338 ig ám az adományozókat [...]
50. Adattár (274. oldal)
[...] D ről Mátészalka vagy Puszta Sándor Ny ról Nagydobos és Ópályi [...] Hnt 1892 1543 922 kh SZANISZLÓ 444 1306 320 t Zoyzlou [...]
51. Adattár (231. oldal)
[...] nb i Petri Szabolcs m Sándor és fia Lőrinc idézésére kap [...] Pál Péternek László fia Demeternek Szaniszló fia Istvánnak és Bertalan fia [...]
53. Történelem • Terdik Szilveszter: Rácz Demeter, egy XVIII. századi görög katolikus meccénás (347. oldal)
[...] egyik oszlop Terem Portelek Dengeleg Szaniszló Peniszlek Lúgos Téglás Dorog mellette [...] 56 fiók No 3 Bölöni Sándor leve­le Károlyi Antalhoz melyben összefoglalja [...]
55. Régészet • János Dani: Neue Beiträge zu den Bestattungen der Nyírség-Kultur (55. oldal)
[...] der Nyir Nir Kultur oder Szaniszló Phase ROMÁN NÉMETI 1989 246 [...] tanya Im Jahre 1926 fand Sándor A Kató beim Sandverladen auf [...]
56. Adattár (169. oldal)
[...] határjárásakor mint Karászi Szabolcs m Sándor bán fiainak a birtoka 1337 [...] be de ennek Madai Pazonyi Szaniszló fiai László János Dezső és [...]