A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 47. (Nyíregyháza, 2005)

Történelem - C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei. I. közlemény 1387–1399. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár I. kötetéhez)

C. Tóth Norbert Máj. 28. (in Vissegrad, 2. die asscens. Domini) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Iske-i Miklós fiai: Gergely, István és Péter nevében, hogy ők condivisionalis frater-eikkel: Keer-i Pál fiaival: Györggyel, Jánossal és Miklóssal, Péter fiával: Jánossal meg fiaival: Tamással és Istvánnal, valamint László fiával: Bereckkel Keer birtokon meg akarnak osztozni; ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a kijelölt királyi emberek egyike szólítsa fel őket osztályra, amelyet ha nem tesznek meg, akkor idézze meg őket a nádori jelenlét elé, köztük függő per nem lévén akadály; majd ugyanoda tegyenek jelentést is. Kijelölt királyi emberek: Michael de Halmay, Thomas f. Johannis de Lukahaza, Johannes, Jacobus filii Petri de Kystarnoch, Mychael de Bartha, Sebastianus de Gele[nes], Thomas, Paulus de Nesta, Dominicus de Zyrma. Foltos papíron, hátlapján a záró középpecsét darabjaival. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1389-13. (DF 220085.) - Protocollumi bejegyzése: 2. AA pag. 69. 44 Máj. 29. (in Vissegrad, 3. die ascenss. Domini) István nádor a leleszi konventhez. Elmondták neki Vetes-i Pál fiai: László és Miklós meg Lőrinc fia: Ambrus nevében, hogy Kekenyes-i Tamás fia: Miklós, Almas-i [Péter] fia: János, Chedreki-i Akus fia: Pál és Máté fia: László Jakab-nap nyolcadáról azzal halasztatták el perüket böjtközép (márc. 24.) nyolcadára, ut ipsi in regium exercitum proficiscere, azonban ipsi ad dictum regium exercitum minimé profecti extitissent; ezért kéri őket, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a nádori emberek egyike tudja meg az igazságot; majd írják meg azt neki. Kijelölt nádori emberek: Laurentius f. Jacobi de Chamafalva, Jacobus f. Thome de Peterfalva, 1 Stephanus, Franciscus filii Petri de Tykod. - A hátlap középen alul: LB(kézjegy), solvit, rubey. Szakadozott papíron, hátlapján zárópecsét darabjával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1389-4. (DF 220076.)- Protocollumi bejegyzése: 2. AA pag. 57. ' A nevet aláhúzták, ez minden bizonnyal azt jelenti, hogy ő volt a vizsgálatot végző. 45 Szept. 21. (in portu Drave, in Mathei) Zs. ajászói konventhez. Elmondták neki Tarkan-i László fiai: Hygged (dictus) János és Magnus Márton nevében, hogy Bathyan-i Péter fia: János a jelen évben Tarkan birtokukon duo iugera frugum felszántatott potentia mediante az ő igen nagy kárukra; ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a kijelölt királyi emberek egyike tudja meg az igazságot; majd írják meg azt neki. Kijelölt királyi emberek: Petrus f. Jacobi de Jeyke, Johannes de Kezy, Petrus de Hegmeg. Ajászói konvent 1389. nov. 14-i jelentéséből: 48. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1389-6. (DF 220078.) Okt. 8. (in Ignech, f. VI. a. Dyonisii) Mária királynő a leleszi konventhez. Elmondta neki Bothfalwa-i László fia: György a maga meg Prona-i György fia: Gál nevében, hogy S[trithe]-i László fia: László meg fiai: Is[tván] és Tamás Kozma és Dámján ünnepe előtti vasárnap (szept. 26.) Pruna birtokukról 20 sertésüket elhajtották potentia mediante az ő igen nagy kárukra; ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd írják azt meg a királynak. Kijelölt királyi emberek: Ladislai f. condam comitis Johannis de Geren, Johannes f. [....] de [..]yka, Johannes f. Antalich de Ewr. Foltos papíron, hátlapján pecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1389-10. (DF 220082.) ­A hátlapján konventi feljegyzés, amely szerint Ewr-i Antal fia: János királyi ember és Miklós fráter in comitatu de Wngh elvégezte a vizsgálatot; datum in Cecilie (nov. 22.). - Protocollumi bejegyzése: 2. AApag. 63. Okt. 16. (in Zeules, in Galli) Mária királynő emlékezetül adja, hogy személyesen megjelentek előtte Huzyumez[eu]-i Szaniszló fia: János egyfelől, másfelől carnalis frater-ei: Laaz-i Sándor és István a következő bevallást téve: ők minden birtokukat, amely őket illeti, úgymint az Ung megyei Laaz meg a Bereg megyei Huzyumezeu, Kuchyncha és Kerechk[e] minden haszonvételükkel és tartozékaikkal 254

Next

/
Oldalképek
Tartalom