C. Tóth Norbert: Szabolcs megye hatóságának oklevelei Budapest-Nyíregyháza, 2002. (Jósa András Múzeum Kiadványai 53. Nyíregyháza, 2003)

jelenlétében iktassa vissza Miklóst és fiait annak birtokába, majd a bepanaszoltakat idézze a személyes jelenlét bírósága elé és ugyanoda tegyenek ök is és a leleszi konvent is jelentést. Az oklevelet a felmutatónak visszaadni parancsolja. Kijelölt királyi emberek: [...] István, Pethri-i Lőrinc és Dénes, [...] Lőrinc, Besenewd-i [...]. Szabolcs megye 1438. jan. 21-i jelentéséből. 444 1438. jan. 21. (in dicta Apagh, 15. die 2. die epiph.) Mada-i Tamás szabolcsi alispán és a négy szolgabíró jelenti Zsigmond királynak és császárnak. 1437. nov. 26-i parancsára vízkereszt másnapjára (jan. 7.) Kallo birtok szomszédait és határosait meg a megyebeli nemeseket ad villám [Apagh, scilicet lojcum sedis iudiciarie ipsius comitatus in eandem sédem nos[tram] presentiam összehívták, és először Luca-napja előtti szerdán (1437. dec. 11.) Kallo-i Szaniszló fia: János fiát: Istvánt és anyját: Dorottya asszonyt Sempnyen-i birtokrészükön, a maguk közül kiküldött Bayon-i Adorján szolgabíró által felszólították a tanúvallatáson való megjelenésre. Ahol is a megjelentek Istenbe vetett hitükre és a szent korona iránti hűségükre a feszület érintésével előttük és Pethry-i Dénes kijelölt királyi em­ber meg János fráter presbiter, leleszi konventi kiküldött, továbbá a felek jelenlétében a következőket vallották: Perked-i Bálint és Ambrus vicecommetanei antedicte possessionis Kallo ex scitu; Pethry-i Sándor fia: Miklós fia: Mátyás és Ders László fia: Péter fia: András similiter vicecommetanei ex scitu; Apagh-i Bálint és Péter meg Zakol-i Bereck similiter vicecommetanei antefate possessionis Kallo ex scitu; Erdeud-i János, Beseneud-i Vince, Synew-i Sebestyén és János, Ramochahaza-i Tamás, Pylys-i Pál és Beseneud-i János nobiles conprovinciales ex scitu; Synew-i Kis (parvus) György és László, Kemecze-i Kálmán, Gywla és István, Chwr-i András, Senyes-i Ambrus és Bagdan-i Lukács conprovinciales ex auditu vallották, hogy Kallo-i Szaniszló fia: János fia: István és anyja Dorottya asszony Mihály­nap környékén Kallo-i Lewkus fia: Miklós meg fiai: János és Lőrinc Kallo birtokon lévő macellus részét elfoglalták, bitorolják és a jövedelmeit beszedik. Ezért a királyi ember az előbbiek jelenlétében kizárta Istvánt és anyját a macellus-ból és a panaszosokat reintroduxisset et eandem eisdem restatuisset, Istvánt és Dorottyát pedig megidézte a sze­mélyes jelenlét bírósága elé György-nap nyolcadára. Papíron, a szöveg alatt egy nagyobb és négy kisebb gyürüspecsét darabjaival. C L 55160. (Y álla> cs. lt. 1400-329.) 445 1438. jún. 21. (in Kallo, sab. a. nat. Iohannis bapt.) Mada-i Tamás szabolcsi alispán és a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy Kallo-i Lewkes fia: Miklós előttük minden perében, amelyet törvényszékükön indít vagy folytat bárki ellenében, illetve mások indítanak vagy folytatnak ellene Arthanhaza-i Györgyöt, Fewldes-i Dénest, Antalt és Lászlót ügyvédeiül vallja. Papiron, a szöveg alatt két kisebb és egy nagyobb gyürüspecsét darabkáival. DL 55133. (Kállay cs. lt. 1400-315.) 446 1438. jún. 21. (in Kallo, sab. a. nat. Iohannis bapt.) Mada-i Tamás szabolcsi alispán és a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy Kallo-i Lewkes fiának: Miklósnak iuxta citationem Anthoni de Fewldes a mai napon meg kellett jelennie Olnod-i Zwdar Jakab ellenében előttük. Miklós helyett megjelent Arthanhaza-i Kis (parvus) György az ő levelükkel és legitimis et congruis horis várt Jánosra, aki nem jött és nem is küldött senkit maga helyett, ezért ők a szokásos bírságban, hacsak rationabihter ki nem menti magát, elmarasztalják őt. Papíron, hátlapján két kisebb és egy nagyobb gyürüspecsét darabjaival. DL 55134. (Kállay cs. lt. 1400-317.) - A hátlapon címzés; iudicialis.

Next

/
Oldalképek
Tartalom