A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 47. (Nyíregyháza, 2005)

Történelem - C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei. I. közlemény 1387–1399. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár I. kötetéhez)

A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozat oklevelei egyetlen név sem olvasható)] a két fél a vitás ügyében abban egyezett meg, hogy annak eldöntését nyolc fogott bíró döntésére bízza, akiknek döntését mindkét fél köteles elfogadni, és amennyiben valamelyik fél nem fogadja el azt, akkor 500 dénármárkát salva iudicis portioné kell letennie perbelépés előtt. Felül foltos, hiányos papíron, hátlapján pecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1393-32. (DF 220179.)-Protocollumi bejegyzése: 2. AApag. 196. -A mellette lévő egy oldalnyi csonka újkori másolat szövege nem függ össze az oklevéllel. Okt. 1. (in Patak, f. IV. p. Mychaelis) Ilsva-i Leusták nádor és fejéri ispán a leleszi konventhez. 137 Elmondta neki Iztar-i Imre fia: Balázs, hogy Bathor-i László fiai: Szaniszló és György, Bwl-i László fiai: Tamás és Lőrinc meg László fiai: Lőrinc, Mihály és Márk, valamint Uyfalu-i Figud-i (dictus) János aratás idején Iztar birtokáról 32 kepényi levágott gabonáját elvitték az ő igen nagy kárára; ezért kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a nádori emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt nádori emberek: Lucasius de Pazon, Vitus de Chwr, Johannes f. eiusdem, Ladislaus de eadem Chwr, Johannes f. Iwan de eadem, Stephanus de dicta Pazon. - A hátlapon alul: solvit, M (kézjegy). Papíron, hátlapján zárópecsét darabjaival. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1393-26. (DF 220173.) - Protocollumi bejegyzése: 2. AA pag. 189. Okt. 2. (in Patak, f. V p. Michaelis) Ilsva-i Leusták nádor és fejéri ispán a leleszi konventhez. 138 Elmondták neki Bathian/Batyan-i Péter fia: János mester és felesége meg fia: György nevében, hogy Tamás fia: János és [...] fia: János [B]achka-i nemesek Márton-nap (1392. nov. 11.) táján Tamás nevű familiárisukat kirabolták az ő igen nagy kárukra; ezért kéri őket, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a nádori emberek egyike tudja meg az igazságot, majd azt írják meg neki. Kijelölt nádori emberek: Thomas f. Nicolai de Crisano, Johannes f. Egidii de Dege, Georgius de Bodfalva. - A hátlapján alul: GB (kézjegy). Lyukas, hiányos papíron, hátlapján zárópecsét darabkáival. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1393-3. (DF 220149.) - Protocollumi bejegyzése: 2. AApag. 163. Okt. 3. (prope civitatem Patak, 12. die f. II. p. Mathei) Ilsva-i Leusták nádor és fejéri ispán emlékezetül 139 adja, hogy a Máté-nap utáni hétfőn (szept. 22.) Zemplén és Ung megyék nemesei részére prope civitatem Patak tartott generalis congregatio-n Simon fia: János Monok-i Sándor nevében leleszi levéllel a többiek közül felkelvén előadta, hogy amikor jobbágyai Lazony és Lask birtokokról Zerench birtokra akarták szállítani a termést és az élelmet, akkor Tolchva-i Egyed özvegye meg fia: János tőlük elvették azokat potentia mediante az ő igen nagy kárára; ezért ő igazságot és ítéletet kér megbízója részére. - Ezt hallván az asszony és János ügyvédje: Miklós leleszi levéllel azt válaszolta, hogy a keresetben teljesen ártatlanok megbízói. Mivel a felperes ügyvédje nullo evidenti documento tudta állítását igazolni, ezért úgy döntött, hogy az asszony és János harmad-harmadmagukkal nemesekkel tegyenek esküt ártatlanságukra Márton-nap nyolcadán (nov. 18.) a leleszi konvent előtt; erről a konvent a mondott nyolcad 8. napjára (nov. 25.) tegyen jelentést neki. -A hátlapon alul: solvit, M (kézjegy). Foltos papíron, hátlapján zárópecsét darabkáival. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1393-10. (DF 220156.) -A pecsét alatt: non iurarunt áthúzva. - Protocollumi bejegyzése: 2. AA pag. 140. Okt. 3. (prope civitatem Patak, 12. die f. II. p. [Mathei]) Ilsva-i Leusták nádor és fejéri ispán 140 emlékezetül adja, hogy a [Máté-nap] utáni hétfőn (szept. 22.) Zemplén és Ung megyék nemesei részére prope civitatem Patak tartott generalis congregatio-n Fyzy-i István Ida-i Chyrke (dictus) Pongrác özvegyének Chorgo birtokán lakó jobbágyai, László fiai: Lőrinc és Jakab nevében nádori levéllel a többiek közül felkelvén előadta, hogy Pál fia: Pál Patak castrum várnagyának famulusa és 281

Next

/
Oldalképek
Tartalom